AKADEMİK MAKALELER
AKADEMİK MAKALELER
TARİH
TARİH
EDEBİYAT
EDEBİYAT
FELSEFE
FELSEFE
MATEMATİK
MATEMATİK
KİMYA
KİMYA
FİZİK
FİZİK
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
COĞRAFYA
COĞRAFYA
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
PSİKOLOJİ
PSİKOLOJİ
OLAYLAR & SAVAŞLAR
OLAYLAR & SAVAŞLAR
DİNLER & İNANÇLAR
DİNLER & İNANÇLAR
MİTOLOJİLER & EFSANELER
MİTOLOJİLER & EFSANELER
ANTROPOLOJİ
ANTROPOLOJİ
ARKEOLOJİ
ARKEOLOJİ
MÜZİK
MÜZİK
SANAT
SANAT
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
ZANAAT VE MESLEKLER
ZANAAT VE MESLEKLER
TÜRK DİLİ
TÜRK DİLİ
TÜRK HALKLARI
TÜRK HALKLARI
ARŞİV
ARŞİV
İSLAM
İSLAM
EKONOMİ
EKONOMİ
DİLLER
DİLLER
FESTİVALLER
FESTİVALLER
ULUSLAR & HALKLAR
ULUSLAR & HALKLAR
SİYASET
SİYASET
DERNEK & VAKIFLAR
DERNEK & VAKIFLAR
KURUM & KURULUŞLAR
KURUM & KURULUŞLAR
KİMDİR
KİMDİR
YAPILAR
YAPILAR
TEKNOLOJİ
TEKNOLOJİ
UZAY BİLİMİ
UZAY BİLİMİ
BASIN – YAYIN
BASIN – YAYIN
SPOR
SPOR
HUKUK
HUKUK
SAĞLIK
SAĞLIK
GASTRONOMİ
GASTRONOMİ

AKADEMİK MAKALELER

JEAN MESLİER’İN DÜŞÜNCE DÜNYASI
JEAN MESLİER’İN DÜŞÜNCE DÜNYASI Yazan: Muharrem YELLİCE  Jean 15.nci Louis  (1710-1774) zamanında yaşadı.15 yaşında kral olup ülkeyi 59 yıl yönetti. Güçsüz bir yönetim sergiledi, ülkeyi ihtilale hazırladı. Zamanında, Moliere, La Fontaine, Racine, Corneille gibi düşünürler yetişti. Bu sırada yoksul bir Fransız köyü olan Etrepgny’ de yoksul bir papaz yaşıyordu. Yıl 
BÜYÜK TÜRK KAHRAMANI  TOPÇU YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL
BÜYÜK TÜRK KAHRAMANI  TOPÇU YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL© YAZAN: Dr. (e) Alb. Suat AKGÜL  1.Dünya Savaşı içinde Antalya kıyılarında dolaşarak attığı top gülleleri ile Antalya’ya kan kusturan, birçok fabrikanın, binanın ve evin yanmasına, yıkılmasına yol açan, insanlarımızı öldüren yaralayan, yelkenlilerimizi, teknelerimizi batıran, erzak ve iaşe ihtiyaçlarımızı engelleyen gemilerden birisi olan ve
ZİYA GÖKALP’IN “İSLAMİYET ve ASRÎ MEDENİYET I-II” ADLI MAKALESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME ve METİN
ZİYA GÖKALP’IN “İSLAMİYET ve ASRÎ MEDENİYET I-II” ADLI MAKALESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME ve METİN YAZAN : Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK ÖZ: Bir düşünür olarak Ziya Gökalp’ın en önemli sorunsalı, çağdaş uygarlık ile İslam arasındaki ilişkidir. Gökalp’ın bu konudaki görüşleri Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak ve Türkçülüğün Esasları adlı eserleri ile makalelerinde bulunur. İslam’ın modernizm
TÜRKOLOJİDE GÜNCEL SORUNLAR VE EĞİLİMLER-1
TÜRKOLOJİDE GÜNCEL SORUNLAR VE EĞİLİMLER-1 Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK [1] İnsanlar doğal olarak ilgi duydukları nesne ve konuların nasıl ortaya çıktığını, kökenini, kaynağını, başlangıç durumunu, doğuşunu bilmek isterler. Bilim ve düşünce tarihinde “köken, doğuş, başlangıç, çıkış, menşe, zuhur, fecr, tekvin, âgaz, origine emergence, birth, rebirth, genesis” vb. adlarıyla gelişmenin ilk

FELSEFE

ARİSTOTALES 
ARİSTOTALES  MÖ 384 (Stagira, Chalcidice) –  MÖ 322 (Euboea) Aristotales, iki bin yıldan fazla bir süre önce yaşamış olmasına rağmen, Aristotales (MÖ 384 – MÖ 322) hala Batı’nın en etkili filozoflarından biri olarak kabul edilmektedir . Yazıları o zaman insanlığın bildiği hemen hemen her konuyla ilgiliydi. ERKEN YAŞAMI   Aristoteles, Yunanistan’ın kuzeyinde bir kasaba olan
Friedrich Engels
Friedrich Engels 28 Kasım 1820 Barmen , Prusya Krallığı – 5 Ağustos 1895  Londra, İngiltere Friedrich Engels, bazen Frederick Engels olarak bilinen Alman filozof, iktisatçı, tarihçi, siyaset teorisyeni ve devrimci sosyalistti. Aynı zamanda  babası gibi Salford (Manchester, İngiltere) ve Barmen, Prusya (şimdi Wuppertal, Almanya) tekstil fabrikalarıları olan bir işadamı, gazeteci
Leszek Kołakowski
Leszek Kołakowski Doğum 23 Ekim 1927 Radom, Polonya Ölüm 17 Temmuz 2009 (81 yaşında) Oxford, İngiltere Dalı Kıta felsefesi Etkilendikleri Immanuel Kant, G. W. F. Hegel Karl Marx, Friedrich Engels Etkiledikleri Christopher Hitchens Leszek Kołakowski, (Lehçe telaffuz: [ˈlɛʂɛk kɔwaˈkɔfskʲi](d. 23 Ekim 1927, – ö. 17 Temmuz 2009) Polonyalı düşünür ve düşünceler tarihçisi. Özellikle Marksist düşünce üzerine yapmış olduğu kritik analizler ve üç ciltlik Main Currents of
GENÇ HEGELCİLER
GENÇ HEGELCİLER Genç hegelciler (Almanca:Junghegelianer), sol-hegelciler (Linkshegelianer) veya Hegelci Sol (die Hegelsche Linke) olarak bilinen, bir grup Alman aydın tarafından, Georg Friedrich Wilhelm Hegel‘in 1831 yılında ki ölümü sonrasında fikri mirası üzerine düşünen ve yazan topluluk. Genç Hegelciler, tarihin amacının ve vaadinin, özgürlüğü ve aklı kısıtlamaya yardımcı olan her şeyin
AMPİRİK FELSEFE
Ampirik felsefe, temel bilgi kaynağı olarak duyusal deneyime dayanan bir felsefe dalıdır. Akla ve mantığa hitap eden rasyonalizmin aksine, ampirik felsefe, gözlemlediklerimizi ancak duyularımızla bilebileceğimizi iddia eder. Bu blog yazısında ampirik felsefenin ne olduğunu, nasıl geliştiğini ve bazı avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunu açıklayacağım. Ampirik felsefenin kökleri, Democritus ve Epicurus
FARABİ
Reklam (#YSR)
RENE DESCARTES
RENE DESCARTES 31 Mar 1596 – (La Haye en Touraine – Fransa) – 11 Şubat 1650 ( Stockholm, İsveç İmparatorluğu) René Descartes, özellikle matematik ve felsefe çalışmaları ile tanınan bir Fransız polimeriydi. İsmi verilen Kartezyen koordinat sistemini icat etti. Fransız olmasına rağmen, hayatının çoğunu Hollanda’da geçirdi. Çalışmaları bu gün için son derece

ATATÜRK VE CUMHURİYET TARİHİ

“BİR ADAMI BAŞVEKİL YAPABİLECEK ADAM!”
“BİR ADAMI BAŞVEKİL YAPABİLECEK ADAM!” NURİ CONKER İLE BİR ANI Bir akşam Olimpos’da toplanmışlardı. Aralarında Fethi (Okyar) ve Ali Fuat (Cebesoy) da vardı. Konu döndü, dolaştı, İran olaylarına geldi. İran’da hürriyet savaşına atılanlar büyük başarı kazanmıştır. Muzafferiddin Şah parlamentoyu açmak zorunda kalmıştı. Venizelos da Girit’de adayı Yunanistan’a katmak için savaşta
TÜRK HARF DEVRİMİNİN KÜLTÜREL TEMELLERİ
TÜRK HARF DEVRİMİNİN KÜLTÜREL TEMELLERİ Prof. Dr. Tülin ARSEVEN 3 Kasım 1928’de Harf devrimi yapılmıştır. Böylece Latin Alfabesine dayalı ve Türkçenin ses sistemi dikkate alınarak bugün kullandığımız 29 harften oluşan alfabe, yazıda kullanılmaya başlanmıştır. Kısaca seslerin resimleri olarak tanımlayabileceğimiz harflerin oluşturduğu alfabenin değişimi kararı ve bunun uygulanması oldukça önemli bir

SANAT

MÜZİK
MÜZİK Müzik, melodi, armoni, ritim ve tını unsurları aracılığıyla bir kompozisyon oluşturmak için bir süre içinde, sesleri düzenleme sanatıdır.[1] Müzik, yeryüzünde ki tüm insan toplumlarının evrensel yönlerini ifade eden kültür göstergelerindendir.  Müzik, perde (melodi ve uyumu yöneti ), ritim (ve bununla ilişkili kavramlar tempo, ölçü ve artikülasyon), dinamikler (ses yüksekliği
AŞKAN (ASHCAN) OKULU  
AŞKAN (ASHCAN) OKULU   Aşkan okulu olarakta bilinen ashcan okulu, ABD’nin 19. 20. yüzyılda [1] en iyi günlük yaşam sahneleri tasvir çalışmalarıyla tanınan ve New York şehrinin en yoksul mahallelerini tasvirlemeye çalışan resim ekolüdür. Bu ekolün en bilinen sanatçıları arasında Robert Henri (1865–1929), George Luks (1867–1933), William Glackens (1870–1938), John Sloan (1871–1951)
TÜRK SANATINDA SU YOLU ZİGZAG
 TÜRK SANATINDA SU YOLU ZİKZAK Yazan: Araş. Yaz. Ali YILDIZ  ÖZET Su; yaşamı, varoluşu simgeler. Türk Mitolojisi’nde yaşamın su ile başladığı Yaratılış ve Türeyiş Destanları’nın hemen bütün varyantlarında vurgulanmaktadır. Mitolojiye göre, her şey su ile başladı. Su, yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın sürekliliğinin, bereket, soyluluk, bilgelik, saflık ve

COĞRAFYA

TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN RÜZGARLAR
TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN RÜZGARLAR Orta kuşakta görülen şiddetli rüzgârlar (cephesel fırtınalar, oraj, hortum vb.), coğrafi konum özelliklerinden dolayı Türkiye’de de etkili olmaktadır. Bunların dışında yerel rüzgârlar (lodos, poyraz, fön vb.), çeşitli zamanlarda ve farklı bölgelerimizde kuvvetli fırtınalara dönüşebilmektedir. Bu rüzgârlar, sonuçları itibarıyla canlı ve cansız çevreye büyük zararlar vermekte, büyük can
TÜRKİYE’DE ORMAN YANGINLARI
TÜRKİYE’DE ORMAN YANGINLARI Türkiye orman yangınları için çok uygun koşulların bulunduğu bir alanda yer almaktadır. Dolayısıyla bu yangınlar, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çok büyük can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Orman yangınlarının büyük bir kısmı, yaz kuraklığının yaşandığı haziran-kasım ayları arasında özellikle Batı ve Güneybatı Anadolu’da görülmektedir (Harita
VAALBARA (SÜPERKITA)
VAALBARA (SÜPERKITA) Vaalbara, Arkeen var olmuş, Kaapvaal Kratonunun (şimdi doğu bölgesi Güney Afrika) ve Pilbara Kratonunun (şimdi kuzey-batı Batı Avustralya ) bölgelerini içeren bir süper kıtadır. ES Cheney, kıtanını adını her craton adının son dört harfinden türetmiştir. İki craton, 2.7 ile 3.6 Milyar yıl önce oluşarak, Dünya ‘nın en erken kıtalarından birini oluşturmuştur. [1] VARLIĞI VE
TÜRKİYE’NİN DENİZLERİ VE BOĞAZLARI
TÜRKİYE’NİN DENİZLERİ VE BOĞAZLARI Karadeniz, Türkiye’deki denizler içerisinde en az tuz oranına (‰18) sahiptir. Karadeniz’e ait deniz suyu sıcaklığı ortalama 20 °C civarındadır. Bu durumun oluşmasında buharlaşmanın az, yağışın ve akarsular tarafından taşınan su miktarının fazla olması etkili olmuştur. Karadeniz’de 150-200 metre derinlikten itibaren oluşan hidrojen sülfür gazı nedeniyle bu
Sargasso Denizi
AFGANİSTAN 
AFGANİSTAN د افغانستان اسلامي جمهوریت ( Peştuca ) Da Afganistān Islāmī Jomhoriyat جمهوری اسلامی افغانستان ( Dari ) Jumhuri-ye Islami-ye Afganistan Afganistan İslam Cumhuriyeti bayrak amblem sloganı : لا إله إلا الله محمد رسول الله Lā ilāhe illā llāh Muhammedün resulullah. Resmi dil Peştuca (Peştun) ve Dari (Dari-Farsça)[1][2] Başkent Kabil Devlet ve hükümet biçimi başkanlık cumhuriyeti Devlet başkanı, aynı zamanda hükümet başkanı

SOSYOLOJİ

Ahlaki gerçekçilik
Ahlaki Gerçekçilik Ahlaki gerçekçilik (ayrıca etik gerçekçilik veya ahlaki Platonizm ) [1] , etik cümlelerin dünyanın nesnel özelliklerine (yani öznel görüşten bağımsız özellikler) gönderme önerilerini ifade ettiği ve bazıları bu özellikleri doğru bir şekilde rapor ederler. Bu, ahlaki gerçekçiliği , her türlü ahlaki anti-gerçekçiliğe karşı duran, ontolojik bir yönelim ile nihilist olmayan bir etik bilişsellik biçimi (etik cümlelerin önermeleri ifade ettiğini ve bu nedenle doğru veya yanlış olarak değerlendirilebileceğini kabul eder) yapar veahlaki şüphecilik dahil etik öznelcilik (ahlaki önermeler
AİLENİN TANIMI
AİLENİN TANIMI Bir toplumun yapısını oluşturan, ilişkilerini belirleyen belirli toplumsal kurumlar vardır. Toplumsal kurumların; toplumdan topluma değişen ve hatta aynı toplum içerisinde her birinin ayrı fonksiyonu ve ayrı rolleri vardır. Bu toplumsal kurumlardan; ekonomi kurumu, mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ve dağıtım işlevlerini yerine getirir. Din kurumu, bireylerin dünya ve
SOSYAL YAPISALCILIK
SOSYAL YAPISALCILIK Sosyal yapısalcılık, toplumsal teori arasında yer alır ve bilginin diğer etkileşim aracılığıyla insan olan gelişme göre yöntemler geliştirir. [1] GENEL İFADE  Sosyal inşacı gibi, sosyal yapılandırmacılıkta devletlerin, toplumsal düzenlemeler üzerinde çalışır. Sosyal yapılandırmacılık, bir grubun sosyal etkileşimleri yoluyla yaratılan eserlere odaklanırken, sosyal yapılandırmacılık bireyin bir gruptaki etkileşimleri nedeniyle
CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET
CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET   Cinsiyete dayalı şiddet, bir bireye toplumsal cinsiyet normlarına göre bağlamsallaştırıldığı şekliyle  fiziksel,  cinsel veya duygusal zarar veya ıstıraptır. Şiddet, tüm sosyo-ekonomik ve eğitim sınıflarında dünya çapında milyonlarca insanın yaşamını etkiler. Kültürel ve dini engelleri aşarak birçoğunun topluma tam olarak katılma hakkını engeller. Şiddet güç, kontrol ve tahakküm
Din Sosyolojisi Açısından Sekülerleşme ve Sivil Din Anlayışı
Din Sosyolojisi Açısından Sekülerleşme ve Sivil Din Anlayışı Laiklik, dindarlık ve manevi inançtan rasyonel, bilimsel, yönelime, Müslüman ve Hıristiyan sanayileşmiş uluslarda gözlenen bir eğilime doğru giden genel harekettir. [1]  Modernitenin gelişimi ile ilişkili rasyonalizasyon süreçleri ile ilgili olarak, birçok klasik sosyologun çalışmalarında dinin azalacağı öngörülmüştür. [2] Dinin devlet, ekonomi ve aile gibi kurumlardan ayrılacağını
Akaryakıt Fiyatına Etki Eden Nedenler
Akaryakıt fiyatları neden artar? Akaryakıt fiyatları, birkaç faktörün birleşimi nedeniyle artabilir. İşte bazı yaygın nedenler: Petrol fiyatları: Akaryakıtın temel hammaddesi olan petrolün fiyatları, uluslararası petrol piyasasında arz ve talep dengesine bağlı olarak dalgalanır. Eğer petrol fiyatları yükseliyorsa, akaryakıt fiyatları da genellikle artar. Enerji politikaları: Ülkelerin enerji politikaları ve vergilendirme politikaları,

PSİKOLOJİ

DERİN EKOLOJİ   
DERİN EKOLOJİ Derin ekoloji, insan ihtiyaçlarına araçsal yararları ne olursa olsun, canlıların doğasında var olan değerini destekleyen bir çevre felsefesidir ve ayrıca modern insan toplumlarının bu fikirlere göre yeniden yapılandırılmasıdır. Derin ekoloji, doğal dünyanın organizmaların varlığının ekosistemler içinde başkalarının varlığına bağlı olduğu karmaşık karşılıklı ilişkiler arasında ince bir denge olduğunu savunur. İnsanların doğal dünyaya
Deneysel Psikolojide Tarih  
Deneysel Psikolojide Tarih   ERKEN DÖNEM DENEYSEL PSİKOLOJİ  Wilhelm Wundt   Deneysel psikoloji, Wilhelm Wundt’un alana matematik ve deneysel bir yaklaşım getirdiği 19. yüzyılda modern bir akademik disiplin olarak ortaya çıktı . Wundt, Leipzig, Almanya’da ilk psikoloji laboratuvarını kurdu . [2] de dahil olmak üzere diğer deneysel psikologlar, Hermann Ebbinghaus ve Edward
DEPRESYON BİYOLOJİSİ
Reklam (#YSR)
GERÇEK BENLİK VE SAHTE BENLİK
GERÇEK BENLİK VE SAHTE BENLİK Gerçek benlik (aynı zamanda gerçek benlik, otantik benlik, orijinal benlik ve savunmasız benlik olarak da bilinir ) ve yanlış benlik ( sahte benlik, idealize edilmiş benlik, yüzeysel benlik ve sözde benlik olarak da bilinir), 1960 yılında Donald Winnicott tarafından psikanalize ilk kez dahil edilen psikolojik kavramlardır. [1] Winnicott, kendilik duygusunu, kendiliğinden oluşan otantik deneyime ve canlı olma, gerçek bir benliğe sahip
EVRİMSEL DİL PSİKOLOJİSİ
EVRİMSEL DİL PSİKOLOJİSİ  Evrimsel dil psikolojisi, evrimsel psikoloji disiplini içinde, dilin evrimsel tarihinin incelenmesidir. Dilin Darvinci bir uyarlamanın sonucu olduğu varsayımını yapar. Eğer gerçekten evrimsel bir adaptasyon ise, dilin nasıl evrimleşmiş olabileceğine dair birbiriyle yarışan pek çok teori vardır. Dil gelişiminin bir adaptasyondan, bir eksaptasyondan veya bir yan üründen kaynaklanabileceği
TETRAFOBİ  
Reklam (#YSR)
ETKİN VATANDAŞLIK
“Etkin vatandaş” terimi, aktif bir şekilde demokratik süreçlere katılan ve toplumun iyiliği için çaba harcayan bir bireyi tanımlar. Etkin vatandaşlar, seçimlere katılmak, hükümet politikalarını sorgulamak, toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve toplumlarına olumlu bir şekilde katkıda bulunmak için çeşitli yollarla aktif rol oynarlar. Etkin vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarına üye olabilir, toplumda

TARİH

JİROFT KÜLTÜRÜ 
JİROFT KÜLTÜRÜ Jiroft uygarlığı[1] olarak da bilinen Halilrud tarzı, [2] günümüz İran’ının Belucistan ve Kerman bölgelerinde  Tunç Çağı (geç 3 binyıl) döneminde varlık sürdürmüş arkeolojik kültürdür.  Bilgiler çoğunlukla resmi çalışamlardan daha çok yağmacılardan geri kazanılmış bir eser koleksiyonuna dayanmaktadır. 2001’de başlayan çevrimiçi İran haber servisleri tarafından bildirildiğine göre, birçok kişi tarafından İran’ın
HİTİTLER
HİTİTLER HİTİT TARİHİNİN ANA HATLARI   Yaklaşık MÖ 1600-1200 yıllarında Hititlerin büyük kralları, günümüz Türkiye’sinin çoğunu, uzun bir süre Suriye’nin kuzey yarısını ve hatta bir süre Kıbrıs’ı bile yönetti. Mısır firavunları ve Babil kralları, onları düzenli diplomatik temas içinde oldukları ve eşit anlaşmalar yaptıkları akranları olarak görüyorlardı. Saraylarında ve tapınaklarında yedi
MANİYERİZM (MANNERİZİM)  
MANİYERİZM (MANNERİZİM) Geç Rönesans,[1][2] olarak da bilinen maniyerizm, Avrupa sanatında 1520 civarında İtalyan Yüksek Rönesans’ının sonraki yıllarında ortaya çıkan, yaklaşık 1530’a kadar yayılan ve 16. yüzyılın sonuna kadar süren bir stildir; bu dönem İtalya’da, Barok tarzının büyük ölçüde yerini aldığı ve kuzey Maniyerizmin 17. yüzyılın başlarına kadar devam ettiği süreçtir [3] Stilistik
KLEANTİ SKALYERİ, AZİZ BEY KOMİTESİ  
KLEANTİ SKALYERİ, AZİZ BEY KOMİTESİ   1878 yılında İstanbul’da gizli olarak örgütlenmiştir. Genel başkanlığını Kleanti Skalyeri yapmıştır. Üyeleri arasında Nakşibend Kalfa, Aziz Bey, Ali Şefkari Bey ve Tabib Agah Bey gibi isimler de bulunmaktadır. Ayrıca Ali Suavi Komitesinin bazı üyeleri de bu teşkilata üye olmuşlardır. Komite gizli çalışmalarını Aziz Bey’in evinde
PİRUS ZAFERİ
Pirus Zaferi, birinin bir savaşı veya çatışmayı kazandığı, ancak o kadar ağır kayıplara uğradığı, neredeyse kaybetmek kadar kötü olduğu bir durumu tanımlamak için kullanılır. Terim, MÖ 3. yüzyılda Roma Cumhuriyeti’ne karşı savaşan Epir Kralı Pyrrhus’un eski tarihinden gelmektedir. Pyrrhus, krallığını Yunanistan ve İtalya’da genişletmek isteyen parlak ve hırslı bir generaldi.

OLAYLAR & SAVAŞLAR

DÖRDÜNCÜ CENEVRE SÖZLEŞMESİ
DÖRDÜNCÜ CENEVRE SÖZLEŞMESİ Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi , daha yaygın olarak bilinen adıyla  Dördüncü Cenevre Konvansiyonu (GCIV), Cenevre’de imzalana dört anlaşmadan sonuncusu olarak 1950 yılının Ağustos ayında kabul edildi. İlk üç sözleşme muhariplerle ilgilenirken, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, bir savaş bölgesindeki siviller için insani korumaları ele alan ilk
BALFOUR DEKLARASYONU
BALFOUR DEKLARASYONU Balfour Beyannamesi Balfour’dan Rothschild’e orijinal mektup : Majestelerinin hükümeti, Filistin’de Yahudi halkı için ulusal bir yuva kurulmasını savunuyor ve bu amaca ulaşılmasını kolaylaştırmak için elinden gelenin en iyisini yapacak, medeni ve dini haklara zarar verecek hiçbir şey yapılmayacağı açıkça anlaşıldı. Filistin’deki mevcut Yahudi olmayan toplulukların veya başka herhangi
FRANSIZ İHTİLALİ
FRANSIZ İHTİLALİ ( 1789)     Fransız Devrimi veya 1789 Devrimi olarak da adlandırılan, Fransa’da 1787 ve 1799 yılları arasında gerçekleşen bir dizi olay ve devamlarını içeren olaylar bütünüdür. Sonraki yıllara yaptığı etki ile Dünya çapında birçok fikre ve eyleme ilham olan bu ihtilal, aynı zamanda yeni bir çağında başlangıcı
MİRYAKEFALON (DÜZBEL) SAVAŞI
MİRYAKEFALON (DÜZBEL) SAVAŞI 17 Eylül 1176 – Beyşehir Gölü yakınları Miryakefalon (Düzbel) Savaşı 17 Eylül 1176 tarihinde Beyşehir Gölü civarında gerçekleşen Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. Kılıçarslan komutasında ki Selçuklu Türkleri ile İmparator I. Manuel Komnenos komutasında ki Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen ve Selçuklu Türklerinin zaferi ile sonuçlanan bir savaştır.  Selçuklu
SREBRENICA SOYKIRIMI  
Reklam (#YSR)
ANNELER GÜNÜ 
Reklam (#YSR)
Ekmek ve barış için kadın gösterisi - 8 Mart 1917, Petrograd, Rusya

EDEBİYAT

Âdile Sultan
Âdile Sultan Âdile Sultan (d. 23 Mayıs 1826 – ö. 12 Şubat 1899), Türk Divan edebiyatı şairi. Sultan II. Mahmut’un kızı, Sultan Abdülmecid’in kız kardeşi. HAYATI  Âdile Sultan 1826 yılında, İstanbul’da, Sultan 2. Mahmut ile eşlerinden Zernigar Sultan’ın kızı olarak doğdu. Babası Sultan 2. Mahmut sanatçı kişiliği ile öne çıkmış, özellikle hat ve musiki ile yakından ilgilenmiş bir padişahtı. Âdile Sultan sarayda çok iyi bir eğitim
GYNOCRITISIM  
GYNOCRITISIM   Gynocriticism veya gynocritics, Elaine Showalter tarafından “kadın edebiyatının analizi için kadın bir çerçeve” inşa etmeyi amaçlayan yeni bir edebi projeyi tanımlamak için yetmişli yıllarda kullanılan terimdir. Kadın yazarların ayrı bir edebiyat geleneği olarak tarihsel çalışmasını genişletmeyi amaçlayan jinokritikler, erkek edebi yaratım modellerinin yerini almak için kadın deneyiminin çalışmasına dayanan yeni modeller geliştirmeye çalıştılar ve böylece edebiyata yeni
Edebiyatta Roman ve Hikaye Türünde İlkler
EDEBİYATTA ROMAN VE HİKAYE TÜRÜNDE İLKLER Romantizm akımından realizm akımına geçiş örneği gösteren ilk roman: Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai             İlk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami Dünyadaki ilk roman: Gargantua – François Rabelais             Roman türünün
AŞIK MAHZUNİ ŞERİF 
Reklam (#YSR)

SAĞLIK

KİMDİR?

Türkiye Başbakanları Listesi
Türkiye Başbakanları Listesi TÜRKİYE’DE BAŞBAKAN   Başbakan, parlamenter sistem ile yönetilen toplumlarda yürütmenin başı olan ve devletin atacağı adımlara karar veren kişidir. Kelime anlamı olarak hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekili ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti’nde de parlamenter sistem uygulanırken (1923-2018) yürütme yetkisi ve ülke adına karar alma başbakanın göreviydi. Bakanlar Kurulu’na
KATİP ÇELEBİ
KATİP ÇELEBİ Katip Çelebi, Osmanlı döneminin en önemli bilginlerinden biridir. Tarih, coğrafya, edebiyat, din ve felsefe alanlarında eserler vermiş, bilimsel araştırmalara katkıda bulunmuş ve kültürel mirası korumaya çalışmıştır.  Katip Çelebi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklara göre 1609, bazılarına göre ise 1611 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, Osmanlı devletinin üst
Mustafa Suphi
Türkiye Komünist Partisi’nin Kurucusu ve İlk Başkanı Mustafa Suphi, Türk devrimci ve komünist bir aydın olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma döneminde ve Millî Mücadele’nin ilk yıllarında önemli bir rol oynamıştır. Yaşadıkları ve yaptıkları kadar, öldürülüş şekliyle de tanınan Suphi, Türkiye Komünist Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanıdır. Mustafa Suphi, 1883 yılında Giresun’da
DOĞAN KİBAR
DOĞAN KİBAR Doğan Kibar 1988 yılı Aralık ayında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan bu yana öğrencilikten artan zamanlarda ticaretin içinde olmuştur. Gıda mühendisliği ve işletme bölümlerini bitirerek, pek çok alanda eğitim almıştır. İlke Gıda‘nın kurucusu olan Mehmet Kibar (babası) ile devam eden ortaklıklarında mevcut piyasa ve küresel rekabet şartlarında günden
Kübra Yalçın
Özlem Baydar ile HŞSB
TÜRKAN SAYLAN
Reklam (#YSR)
Henry Ford
Reklam (#YSR)
VI. Mehmed Vahdettin
Reklam (#YSR)

EKONOMİ

Eleştirel Kuram (Teori)
Eleştirel Kuram (Teori) Eleştirel Teori, felsefede ve sosyal bilimler tarihinde hem dar hem de geniş bir anlama sahiptir. Dar anlamda “Eleştirel Teori”, Frankfurt Okulu olarak bilinen Batı Avrupa Marksist geleneğindeki birkaç kuşak Alman filozof ve sosyal teorisyeni tanımlar. Bu teorisyenlere göre, “eleştirel” bir teori, “geleneksel” bir teoriden belirli bir pratik
SIZINTI VE ENJEKSİYONLAR
Reklam (#YSR)
Dropshipping
Dropshipping İş Modeli Dropshipping, bir e-ticaret modelidir. Bu modelde bir satıcı, ürünleri stoklamadan doğrudan tedarikçi veya üretici ile işbirliği yapar ve sipariş edilen ürünleri doğrudan müşteriye gönderir. Dropshipping iş modeli, satıcının ürünleri fiziksel olarak elinde bulundurmadan bir e-ticaret mağazası kurmasına ve ürünleri müşterilere satmasına olanak tanır. Bu iş modelinde, satıcı
2008 KÜRESEL KRİZİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ
2008 KÜRESEL KRİZİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 2008 Yılında ABD’de mortgage krizi olarak adlandırılan etkisi hemen her ülkeye yayılan küresel kriz Türkiye ekonomisinde de kendisini hissettirmiştir. Türkiye ekonomisinde bu krizi nedeniyle yaşanan etkiler şu şekildedir:  Borsada yaşanan gerileme ile birlikte artan faizlerin bankacılık sisteminde kredi kaynaklarını olumsuz etkilemesi  İç
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ Dr. Öner ÖZ SAGP, Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak, farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen değişim oranıdır. Mutlak SAGP: Bu yaklaşım Tek Fiyat Kanunu’na dayanmaktadır. Buna göre, A malının ABD’deki fiyatı 50 dolar ve Türkiye’de 1$ = 2 TL ise bu malın Türkiye’deki

GASTRONOMİ

Crêpes
Crêpes Crêpes   (KREP) genellikle iki tiptir. Tatlı krep ( crêpes sucrées ) ve tuzlu galetta ( crêpes salées ). Krep tek şekerle basitinden çeşitli dolgular ile servis edilir. Krep sık sık Fransa’nın kuzeybatısındaki bir bölge olan Brittany ile ilişkilendirilirken, tüketimi Fransa, Belçika, Hollanda ve Kanada’da yaygın ve Avrupa, Kuzey Afrika, Lübnan ve Arjantin’in birçok yerinde de çok rağbet görmektedir. Reklam (#YSR)
RİSOTTO 
RİSOTTO Risotto ( İtalyanca riso “pirinç” anlamına gelir) [1]  Kuzey İtalyan pirinci ile suyu bir krema kıvamına ulaşıncaya kadar pişirilen yemektir. Yemeğin suyu  et, balık veya sebzelerden elde edilebilir. Birçok risotto türü tereyağı, soğan, beyaz şarap ve parmesan peyniri içerir. İtalya’da pirinç pişirmenin en yaygın yollarından biridir. Safran yemeğe lezzet ve renk vermek
WAGASHİ PEYNİRİ 
WAGASHİ PEYNİRİ Wagashi, Afrika ülkelerinden Benin’in Kuzey bölgelerinde yaşayan Fulani halkı tarafından, inek sütünden yapılan özgün bir  peynir türüdür. [1] Orta Benin’de bir şehir olan Parakou’da bolca satılır. [2] Diğer Batı Afrika ülkelerinde, özellikle Parakou’nun enlemindeki Savanna bölgesinde de bulunur. Yaygın olarak bilinen wagasi, [3] wara,  gasaru ve Fransızca Fromage olarakta bilinir. [1]
Künefe
Künefe Künefe, tatlı, şeker esaslı şurupla ıslatılmış peynirli hamur işleri ile yapılan geleneksel bir tatlıdır.[1][2][3][4][5][6][7] Hazırlanışı Künefenin birden fazla çeşidi olmasına rağmen genel yapılış yöntemi aynıdır. İki katman kadayıf arasına tuzsuz bir cins peynir koyularak hafifçe pişirilir ve üzerine çok koyulaşmamış şeker şurubu katılır. Yapılışındaki değişikler başlıca kadayıfın ve peynirin türünden kaynaklanır.
SHAANXİ MUTFAĞI
SHAANXİ MUTFAĞI Shaanxi mutfağı veya Qin mutfağı, Shaanxi Eyaleti ve kuzeybatı Çin’in bazı bölgelerinin yerel pişirme tarzlarından türetilmiştir.  Shaanxi mutfağı, sıradan malzemeleri özenle kullanır ve en çok erişte ve kuzu/koyun eti yemekleri ile bilinir. Güçlü ve karmaşık tatlardan yoğun bir şekilde yararlanır. Tuz, sarımsak, soğan ve sirke gibi iştah açıcı tatlara vurgu