CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET  

Cinsiyete dayalı şiddet, bir bireye toplumsal cinsiyet normlarına göre bağlamsallaştırıldığı şekliyle  fiziksel,  cinsel veya duygusal zarar veya ıstıraptır. Şiddet, tüm sosyo-ekonomik ve eğitim sınıflarında dünya çapında milyonlarca insanın yaşamını etkiler. Kültürel ve dini engelleri aşarak birçoğunun topluma tam olarak katılma hakkını engeller. Şiddet güç, kontrol ve tahakküm ile ilgilidir. Eşitsizlik ve baskı sistemleri, belirli grupları şiddete karşı özellikle savunmasız olarak konumlandırmak için etkileşime girer. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, bir ideolojinin (erkeklik) diğerine (kadınlık) egemen olduğu toplumsal olarak oluşturulmuş bir güç dinamiği içinde gerçekleşir). Toplumda kadın olmanın anlamı, “güçlü bir eğitim gücü” olan medyadan etkilenir ve atfedilir. Medya , kadınların kurumsal olarak aşağı ve değerli bir şiddet nesnesi olarak konumlandırıldığı bir “toksik kültürel ortam” geliştiren kadınlara karşı şiddeti oldukça yüksektir. [1]

Genellikler erkekler orantısız olarak suçlu, kadınlar orantısız olarak kurbandır. Şiddet içeren suçlar işleyenler ezici bir çoğunlukla erkeklerde;- tecavüz (% 98), silahlı soygun (% 92), sarhoş araba kullanma (% 90), cinayet (% 88), ağır saldırı (% 87), kundakçılık (% 86) ve aile şiddet (% 83) şeklindedir. [2] 

Michael Kimmel’e göre, hegemonik erkeklik, kadınlara yönelik şiddeti etkili bir şekilde normalleştiren ve şiddet mağdurlarını susturmak için bir yetki, sessizlik ve koruma kültürü yaratmaktadır. [3]

Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi, aile içinde şiddetin yaygın olarak yer aldığı üç sosyal alanı  tanımlamaktadır

(1) Aile içi şiddet, çocuk öldürme, kadın sünneti, el ayak bağlama gibi geleneksel uygulamalar

(2) Toplumda – tecavüz, cinsel saldırı, cinsel taciz ve cinsel kölelik , işçi sömürüsü, kadın göçmen işçiler gibi ticari şiddet  

(3) Devlet tarafından- gözaltında tutulan kadınlara ve sistematik savaş tecavüzü gibi silahlı çatışma durumlarında[4]

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ele almak ve sona erdirmek için çözümler, toplumun her düzeyinde güç dengesini sağlamak için toplumsal cinsiyet rollerinin ve güç ilişkilerinin hem temel nedenlerini hem de kişiler arası tezahürlerini ele almalıdır.

KAYNAKÇA

  1.  Bizi Usulca Öldürmek 3: Reklamın Kadın İmajı. Dir. Jean Kilbourne. Perf., 2000. DVD.
  2.  Kimmel, Michael S. 2011. Toplumsal Cinsiyet Topluluğu. New York: Oxford Press.
  3.  Kimmel, Michael S. Guyland: Erkeklerin Erkek Olduğu Tehlikeli Dünya. New York: Harpercollins, 2009. Yazdırın.
  4.  “Kadınlar ve Şiddet.” Birleşmiş Milletler’e Hoş Geldiniz: Bu Sizin Dünyanız. Np, Web. 26 Kasım 2011. < http://www.un.org/rights/dpi1772e.htm >.
Reklam (#YSR)