Konjonktürel Dalgalanmalar

Dr. Öner ÖZ

Cari dönemde kaydedilen fiili GSYİH’nın, potansiyel GSYİH’dan sapma göstermesi şeklinde ifade edilen konjonktürel hareketler dört safhada gerçekleşmektedir.

Dip: Ekonomideki üretim hacminin minimuma indiği aşamadır.

Canlanma: Üretimin artışa geçtiği canlanma aşamasıdır.

Tepe: Ekonomideki üretim hacminin maksimuma çıktığı aşamadır.

Daralma: Üretimin azalışa geçtiği gerileme aşamasıdır.

 

Aşağıdaki grafikte verilen konjonktürel dönemlere göre;

  • t1 ve t2 dönemleri arası ekonomide daralma dönemidir. Çünkü bu dönemler arasında reel GSYİH azalma eğilimdedir.
  • t2 ve t3 dönemleri arası ekonomide genişleme dönemidir. Çünkü bu dönemler arasında reel GSYİH artış eğilimindedir.
  • t1 noktası ekonominin dip noktası iken, t2 ve t3 noktaları, tepe noktalarıdır.
  • A ve t2 arasındaki uzunluk, potansiyel GSYİH’yı ifade ederken bu uzunluğun A ve B noktaları arası, GSYİH açığını (Çıktı boşluğu) ifade etmektedir
  • Bu durumda, potansiyeli gösteren A ve t2 büyüklüğünden, GSYİH açığını gösteren A-B arası çıkartıldığında geriye kalan B ve t2 arasındaki uzunluk, fiili GSYİH düzeyini ifade etmektedir.
Reklam (#YSR)