BİRİNCİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ

İsviçre’nin Cenevre kentindeki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi’ne ödünç verilen 1864 tarihli ilk Cenevre Sözleşmesi’nin orijinal belgesi.

Birinci Cenevre Sözleşmesi 22 Ağustos 1864 tarihinde;  “Silahlı çatışma kurbanlarının korunması için uluslararası hukuk kurallarının dayandığı temeli” kapsamıyla imzalanan  Cenevre Anlaşmalarının ilkidir. [1] İlk antlaşma 1864’te kabul edildikten sonra, önemli ölçüde revize edildi ve 1906, 1929 ve nihayet 1949’da değiştirildi. Teşvik ve başlangıç olarak yine devamında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. 

TARİHÇE 

Henry Dunant

1864 Cenevre Sözleşmesi, Avrupa siyasi ve askeri tarihinin kritik bir döneminde oluşturuldu. Amerikan İç Savaşı 1861’den beri şiddetleniyordu ve nihayetinde 750.000-900.000 can alacaktı.

Napolyon’un  1815 tarihli Waterloo Savaşı  ve yeğeni II. Napolyon’un 1859 İtalyan seferi sonrasında Batı Avrupa barışı savunmuştu. [2] Yine de Kırım’daki 1853-1856 ihtilafı ile savaş yeniden yüzünü Avrupa’ya dönmüştü. [2] Savaşın tahribatını iyileştirme niyetine rağmen, 1864 Cenevre Sözleşmesi’nin başlangıcı, Batı Avrupa’nın yeni bir Napolyon güçlenmesine karşı bir savunma niteliğindeydi [2]

Yaralıların ve savaş esirlerinin tedavisini ve bakımını düzenleyen uluslararası bir dizi yasa için hareket, yardım eylemcisi Henry Dunant’ın 1859’da Kuzey İtalya’da Fransız- Piedmont ve Avusturya orduları arasında savaşan Solferino Savaşı’na tanık olmasıyla başladı. [3] Tesislerin, personelin ve onlara tıbbi yardım sağlayacak ateşkeslerin olmaması nedeniyle sahada kalan 40.000 yaralı askerin acı çekmesi, Dunant’ı harekete geçirdi. Cenevre’ye döndükten sonra Dunant, “Un Souvenir de Solferino” adlı çalışmasını yayınladı. [4] Uluslararası bir konferansı çağrısında bulundu ve kısa süre sonra 1863’te Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ni kurdu. [5]

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) [6] Misyonunun geniş çapta kabul edilmesini sağlamak için, kendi faaliyetlerini ve ilgili savaşan tarafların faaliyetlerini yönetmek için bir kurallar bütünü oluşturdu.

1864’te bazı büyük Avrupa güçleri tarafından ilk Cenevre Sözleşmesinin imzalanması

Sadece bir yıl sonra, İsviçre hükümeti tüm Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Meksika hükümetlerini resmi bir diplomatik konferansa katılmaya davet etti. On altı ülke, Cenevre’ye toplam yirmi altı delege gönderdi. Toplantıya General Guillaume Henri Dufour başkanlık etti. 22 Ağustos 1864’te Cenevre’deki Hotel de Ville’deki (belediye binası) Elhamra salonunda imzalanan konferans, “Ordular Arasındaki Yaralıların Durumunun İyileştirilmesi” için ilk Cenevre Sözleşmesini kabul etti. 12 bölgenin temsilcileri sözleşmeyi imzaladı: [7]

 •   isviçre Konfederasyonu
 •  Baden Büyük Dükalığı
 •  Belçika Krallığı
 •  Danimarka Krallığı
 •  İspanya Krallığı
 •  Fransız İmparatorluğu
 •  Hesse Büyük Dükalığı
 •  İtalya Krallığı
 •  Hollanda Krallığı
 •  Portekiz Krallığı ve Algarves
 •  Prusya Krallığı
 •  Württemberg Krallığı

Norveç Birleşik Krallığı ve İsveç ise Aralık ayında imzaladı.  

“Zorunlu gücünü, askeri operasyonlarının yürütülmesinde kabul eden ve uygulayan devletlerin zımni rızasından aldı.” [2] Aşağıda sıralanan temel görevlerine rağmen, önemli ve hızlı reformları gerçekleştirmede başarılı oldu. Bu ilk çaba yalnızca şunlar için sağlanmıştır: [8]

 1. Yaralı ve hasta askerlerin tedavisi için tüm kurumların ele geçirilmesi ve yok edilmesinden muafiyet,
 2. Tüm savaşçıların tarafsız kabulü ve muamelesi,
 3. Yaralılara yardım sağlayan sivillerin korunması ve
 4. Kızıl Haç sembolünün anlaşmanın kapsadığı kişileri ve ekipmanı tanımlamanın bir yolu olarak tanınması.

Makalelerde belirli terim ve kavramlara sahip önemli belirsizlikler ve dahası savaşın ve askeri teknolojinin hızla gelişen doğası nedeniyle, orijinal makalelerin büyük ölçüde 1906’daki İkinci Cenevre Konferansı ve 1899 Lahey Konferansı’nda gözden geçirilmesi ve genişletilmesi gerekiyordu ve makaleleri 1907 senesinde ki revizyonla deniz savaşlarını da kapsamıştır. [8] 1906 sürümü güncellendi ve küçük değişiklikler yapılarak 1929 sürümü ile değiştirildi. Yeniden güncellenmiş ve 1949 tarihli Cenevre Konferansı’nın Nihai Senedi olarak bilinen 1949 versiyonu ile değiştirilmiştir. [9] Ancak, Jean S. Pictet olarak Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Direktörü, 1951’de, “Ancak yasa, her zaman hayırseverliğin gerisinde kalıyor; hayatın gerçeklerine ve insanlığın ihtiyaçlarına uygun olarak geç kalıyor”, zira bu Kızıl’ın görevidir. Esas olarak, orijinal Cenevre Sözleşmesinin bu temel ilkelerinin gözden geçirilmesi ve genişletilmesi yoluyla, “hukukun değerini koruyacağı varsayımıyla, hukukun kapsamının genişletilmesine yardımcı olmak için” çapraz nitelik kazandırılmıştır. [1]

HÜKÜMLERİN VE REVİZYONLARIN ÖZETİ

1864 anlaşmasının[10] orijinal on maddesi mevcut 64 maddeye genişletildi. Bu uzun antlaşma olan asker korur mücadele de hors savaş bölgesinde (nedeniyle hastalık veya yaralanma için savaşa dışına) yanı sıra tıbbi ve dini personel ve sivilleri. Başlıca hükümleri arasında:

 • Madde 12, savaş dışında kalan yaralı ve hasta askerlere insanca muamele edilmesini ve özellikle öldürülmemesi, yaralanmaması, işkence görmemesi veya biyolojik deneylere maruz bırakılmaması gerektiğini belirtir. Bu madde, antlaşmanın temel taşıdır ve yaralıların bakımı ile görevli personelin tıbbi birimlere ve kuruluşlara saygı gösterilmesi yükümlülüğü (Bölüm III) dahil olmak üzere [11] antlaşmanın çoğunun türetildiği ilkeleri tanımlar (Bölüm III ve IV), binalar ve malzemeler (Bölüm V), tıbbi nakliyeler (Bölüm VI) ve koruyucu işaret (Bölüm VII).
 • Madde 15, yaralı ve hasta askerlerin toplanması, bakımı ve korunması gerektiğini, ancak bunlar aynı zamanda savaş esiri de olabilirler.
 • Madde 16, çatışmanın taraflarının ölü ve yaralıların kimliğini kaydetmesini ve bu bilgileri karşı tarafa iletmesini şart koşmaktadır.
 • Madde 9, Uluslararası Kızıl Haç’ın “veya diğer tarafsız insani yardım kuruluşlarının” yaralı ve hasta askerlerin yanı sıra tıbbi ve dini personel için koruma ve yardım sağlamasına izin vermektedir.

Antlaşmanın her maddesinin ayrıntılı bir tartışması için orijinal metne[12] ve yoruma bakınız. [11] Şu anda 1949 Cenevre Sözleşmelerine taraf olan 196 ülke vardır. [13]

KAYNAKÇA

 1. Pictet, Jean S. (1951), “Savaş Mağdurlarının Korunmasına Yönelik Yeni Cenevre Sözleşmeleri”,The American Journal of International Law,45(3): 462–475,doi:10.2307 / 2194544,JSTOR 2194544
 2. Davis, George B. (1907), “1906 Cenevre Sözleşmesi”,Amerikan Uluslararası Hukuk Dergisi,1(2): 409–417,doi:10.2307 / 2186169,JSTOR 2186169
 3.  Baxter, Richard (1977), “Savaşta İnsan Hakları”, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi Bülteni , 31 (2): 5, doi : 10.2307 / 3822833 , JSTOR  3822833
 4.  Bakın Dunant, Henri (1862), Un Souvenir de Solferino (1 ed.), Geneve: Jules Fick
 5.  Sperry, CS (1906), “The Revision of the Geneva Convention, 1906”, Proceedings of the American Political Science Association , 3 : 33–57, doi : 10.2307 / 3038537 , JSTOR  3038537
 6.  Anderson, Chandler P. (1920), “The International Red Cross Organization”, The American Journal of International Law , 14 (1): 210–214 , doi : 10.2307 / 2187844 , JSTOR  2187844
 7.  “Sahadaki Ordularda Yaralıların Durumunun İyileştirilmesi Sözleşmesi. Cenevre, 22 Ağustos 1864” . Cenevre, İsviçre: Uluslararası Kızılhaç ICRC Komitesi . Erişim tarihi: 11 Haziran 2017 .
 8. “Cenevre Sözleşmeleri”. Encyclopædia Britannica. Alındı Agustos 20 2020.
 9.  “Cenevre Diplomatik Konferansı’nın Nihai Senedi, 12 Ağustos 1949” . Cenevre, İsviçre: Uluslararası Kızılhaç ICRC Komitesi . Erişim tarihi: 11 Haziran 2017 .
 10.  “Sahadaki Ordularda Yaralıların Durumunun İyileştirilmesi Sözleşmesi. Cenevre, 22 Ağustos 1864” . Cenevre, İsviçre: Uluslararası Kızılhaç ICRC Komitesi . Erişim tarihi: 11 Haziran 2017 .
 11.  Pictet, Jean (1958). 12 Ağustos 1949 Cenevre Sözleşmeleri: Yorum . Uluslararası Kızıl Haç Komitesi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2009.
 12.  “Sahadaki Silahlı Kuvvetlerde Yaralı ve Hastaların Durumunun İyileştirilmesine İlişkin Sözleşme (I). Cenevre, 12 Ağustos 1949” . Cenevre, İsviçre . Erişim tarihi: 11 Haziran2017 .
 13.  “Ana antlaşmalara taraf devletler” . Amerikan Ulusal Kızıl Haçı . Erişim tarihi: 5 Aralık2009 .
Reklam (#YSR)