2008 KÜRESEL KRİZİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

2008 Yılında ABD’de mortgage krizi olarak adlandırılan etkisi hemen her ülkeye yayılan küresel kriz Türkiye ekonomisinde de kendisini hissettirmiştir. Türkiye ekonomisinde bu krizi nedeniyle yaşanan etkiler şu şekildedir:

 Borsada yaşanan gerileme ile birlikte artan faizlerin bankacılık sisteminde kredi kaynaklarını olumsuz etkilemesi

 İç ve dış piyasalarda artan likidite ihtiyacı nedeniyle üretimde yaşanan gerileme

 İşsizlik oranlarında artış

Krize karşı alınan önlemler

 İç talebi canlandırmak için otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve inşaat sektörlerinde ÖTV, KDV indirimleri

 Bazı sanayi kollarına teşvikler verilmesi

 TCMB’nin zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitmesi

 

Reklam (#YSR)