VAJİNİSMUS / VAJİNUSMUS

Vajinismus, istemsiz kas spazmının vajinal penetrasyonu önlediği bir durumdur.[2] Bu genellikle cinsel ilişki girişimlerinde ağrı ile  sonuçlanır.[2] Genellikle  cinsel ilişki ilk kez denendiğinde başlar.[3]

Altta yatan neden genellikle penetrasyonun inciteceği korkusudur.[3] Risk faktörleri öyküsü dahilinde; cinsel saldırı, endometriozis, vajinit veya önceki bir  epizyotomi sayılabilir.[2] Tanı semptom ve muayeneye dayanır.[2] Tanının kesinleşmesi açısından hiçbir anatomik veya fiziksel problemin olmaması ve kadının penetrasyon arzusu olması gerekir.[3] [6]

Tedavi kademeli maruziyet terapisi ve kademeli vajinal dilatasyon gibi davranış terapisini içerebilir.[2][3] Botulinum toksini araştırılmaktadır.[2] Kadınların yaklaşık % 0.5’i etkilenmektedir.[2] Sonuçlar tedavide genellikle iyidir.[5]

BELİRTİ VE BULGULAR  

Vajinal penetrasyon sırasında şiddet ve ağrı değişir.[7]

NEDENLERİ 

BİRİNCİL VAJİNİSMUS  

Vajinismus, penetran seks veya diğer vajinal penetrasyonun ağrı olmadan yaşanamaması durumunda ortaya çıkar. Yirmili yaşların başında genç kızlar ve kadınlar arasında yaygın olarak görülebilir. Bazı hastalar, Vajinal penetrasyon denene kadar vajinismus farkındalığında olmayabilir ve durumun nedenleri bilinmiyor olabilir.[8]

Birincil vajinismusa katkıda bulunabilecek ana faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Kronik ağrı koşulları ve zarardan kaçınma davranışı.[9]
 • Cinsel uyarılmaya karşı olumsuz duygusal tepki, örneğin hem kasıtlı hem de daha örtük bir düzeyde tiksinme.[10]
 • Olumsuz duyguları da ortaya çıkarabilecek sıkı muhafazakar ahlaki eğitim.[11]

Primer vajinismus sıklıkla idiyopatiktir.[12]

Vajinismus rahatsızlığı Lamont tarafından durumun ciddiyetine göre dört ana grupta sınıflandırmıştır.[13]  Birinci derece vajinismusta, kişinin güven ile rahatlayabilen pelvik taban spazmı vardır. İkinci derecede, spazm mevcuttur ancak güvence altında bile pelvis boyunca korunur. Üçüncü derecede, kişi muayene edilmekten kaçınmak için kalçaları yükseltir. Dördüncü derece vajinismusta (derece 4 vajinismus olarak da bilinir), en şiddetli vajinismus formu olan kişi, kalçayı kaldırır, geri çekilir ve muayeneyi önlemek için uylukları sıkıca kapatır. Pacik, Lamont sınıflandırmasını, kişinin terleme, hiperventilasyon, çarpıntı, titreme, bulantı, kusma, bilincini kaybetme, masadan atlamak veya doktora saldırmak gibi viseral bir reaksiyon yaşadığı beşinci bir dereceyi içerecek şekilde genişletmiştir.[14]

Her ne kadar pubococcygeus kas yaygın vajinismus katılan primer kas olduğu düşünülmekle beraber, Pacik sedasyon altında tedavi edilen kişilerde iki ek spastik kasın karıştığı belirlendi. Bunlar giriş kasını ( bulbocavernosum ) ve orta vajinal kasları ( puborektalis ) içerir.[8]

İKİNCİL VAJİNİSMUS 

İkincil vajinismus, daha önce penetrasyon sağlayabilen bir kişi vajinismus geliştirdiğinde ortaya çıkar. Bu, doğum sırasında maya enfeksiyonu veya travma gibi fiziksel nedenlerden kaynaklanırken, bazı durumlarda psikolojik nedenlerden veya nedenlerin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. İkincil vajinismus tedavisi birincil vajinismus ile aynıdır, ancak bu durumlarda başarılı penetrasyon ile önceki deneyim, durumun daha hızlı çözümlenmesine yardımcı olabilir. Peri-menopozal ve menopozal vajinismus, genellikle azalmış östrojenin bir sonucu olarak vulvar ve vajinal dokuların kurumasına bağlı olarak, “mikro gözyaşları” sonucu cinsel ağrıya neden olur ve daha sonra vajinismusa yol açar.[15]

MEKANİZMA  

Spesifik kas tutulumu belirsizdir, ama durum  pubococcygeus kas, levator ani, kavernoz, circumvaginal veya perivaginal kaslarının reaksiyonuyla oluşabilir.  [16]

TEŞHİS 

Vajinismus tanısı ve diğer kadın cinsel işlev bozukluğu tanısı, “semptomlar kişisel sıkıntıya neden olmak için yeterli olduğunda” yapılabilir.[17] DSM-IV-TR tanımlar vajinismus “cinsel ilişki, belirgin strese veya arası zorluk neden müdahale vajinanın dış üçte birindeki kaslarda nükseden veya kalıcı istem dışı spazm” olarak adlandırılmaktadır.[17]

TEDAVİ 

Bir Cochrane derlemesi, 2012 yılında vajinismus tedavisi ile ilgili çok az kaliteli kanıt bulmuştur.[18] Sistematik duyarsızlaşmanın hiçbir şey dahil diğer önlemlerden daha iyi olup olmadığı özellikle belirsizdir.[18]

PSİKOLOJİ

2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre vajinismusu olanların çocuklukta cinsel girişim öyküsü olma olasılığı iki kat daha yüksektir ve cinsellikleri hakkında daha az olumlu tutum sergilemişlerdir, oysa cinsel bilgi eksikliği veya (cinsel olmayan) fiziksel istismar ile hiçbir korelasyon kaydedilmemiştir.[19]

FİZİKSEL  

Genellikle, ağrılı ilişki yaşayan biriyle karşılaştığında, bir jinekolog Kegel egzersizlerini önerecek ve bazı ek yağlayıcılar sağlayacaktır. [20] [21] [22] [23] Vajinismus sırasında bilinçsizce gerilen kasların güçlendirilmesi bazı insanlar için aşırı derecede sezgisel olabilir. Vajinismusun bir kişinin yağlama üretme kabiliyetini etkilediği gösterilmemesine rağmen, ek yağlayıcı sağlamak başarılı penetrasyona ulaşmada yardımcı olabilir. Bunun nedeni, kadınların endişeli veya acı çekiyorsa doğal yağlama üretmemesidir. Vajinismus tedavisi, vajinaya yerleştirilen dilatörün boyutunu giderek artıran Hegar dilatörlerinin (bazen vajinal eğitmenler olarak da adlandırılır) kullanımını içerebilir.[24] [25]

NÖROMODÜLATÖRLER  

Botulinum toksini A (Botox), pelvik taban kaslarının hipertonisitesini geçici olarak azaltma fikri altında bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmiştir. Bu tedavi ile rastgele kontrollü çalışma yapılmamasına rağmen, küçük örneklerle yapılan deneysel çalışmalar, etkili olduğunu ve 10 ay boyunca olumlu sonuçların sürdüğünü göstermiştir.[16] [26] Tedavi mekanizmasında olduğu gibi lidokain de deneysel bir seçenek olarak denenmiştir.[16] [27]

Anksiyolitikler ve antidepresanlar, diğer psikoterapi yöntemleriyle birlikte insanlara sunulan veya bu insanların durumlarından yüksek düzeyde endişe duyup duymadıkları diğer farmakoterapilerdir.[16] Bu ilaçlardan elde edilen sonuçlar tutarlı olmamıştır.[16]

EPİDEMİYOLOJİ  

Vajinismus ile ilgili gerçek epidemiyolojik çalışmalar yapılmamıştır, çünkü tanı, vajinismuslu kişilerin büyük olasılıkla kaçınacağı acılı muayeneleri gerektirecektir. Mevcut veriler öncelikle klinik ortamlardan bildirilen istatistiklerdir.[16]

Fas ve İsveç’te bir vajinismus çalışması % 6 oranında görülmüştür. İngiliz ve Avustralya çalışmalarındaki insanların % 18-20’sinin disparoni gösterdiği  görülürken, yaşlı İngilizler arasındaki oran % 2 gibi düşük bir oranda kalmıştır.[28]

Seks terapisi kliniklerine başvuran kişiler üzerinde yapılan 1990 yılı araştırması, Ulusal Sağlık ve Cinsel Yaşam Araştırması tarafından 1994 yılında yapılan rastgele örnekleme ve yapılandırılmış görüşme anketinin % 12 ile % 17 arasında vajinismus oranları bildirdiğini bulmuştur. Son altı ay içinde cinsel ilişki, ancak vajinismus ve disparoni arasında ayrım yapmadı. [12]

Vajinismus vakalarının araştırmaya dayalı en son tahminleri, seks terapisi için başvuran veya cinsel problemlerden şikayet edenlerin % 5 ile % 47’si arasında değişmekte olup, kültürler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.[29] Bir toplumun kişinin cinsellik beklentilerinin özellikle vajinismusu olanlar üzerinde etkili olabileceği görülmektedir.[30]

KAYNAKÇA 

 1.  Maddux, James E .; Winstead, Barbara A. (2012). Psikopatoloji: Çağdaş Anlayışın Temelleri . Taylor ve Francis. s. 332. ISBN 9781136482847.
 2.  Ferri, Fred F. (2016). Ferri Klinik Danışmanı 2017 E-Kitap: 1’de 5 Kitap . Elsevier Sağlık Bilimleri. s. 1330. ISBN 9780323448383.
 3. “Vajinismus” . Merck Kılavuzları Profesyonel Sürümü . Nisan 2013 . Erişim tarihi: 15 Ekim 2018 .
 4.  Domino, Frank J. (2010). 5 Dakikalık Klinik Danışma 2011 . Lippincott Williams & Wilkins. s. 1394. ISBN 9781608312597.
 5. “Vajinismus” . NHS . 2018-01-11 . Erişim tarihi: 15 Ekim 2018 .
 6.  Braddom, Randall L. (2010). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon E-Kitabı . Elsevier Sağlık Bilimleri. s. 665. ISBN 978-1437735635.
 7.  Elke; Yitzchak Binik; Samir Khalife (Mayıs 1999). “Vajinismus Var mı? Literatürün Eleştirel Bir Gözden Geçirilmesi”. Sinir ve Akıl Hastalıkları Dergisi . 187 (5): 261-274. doi : 10.1097 / 00005053-199905000-00001 . PMID  10348080 .
 8.  Pacik PT (Aralık 2009). “Vajinismus için botoks tedavisi”. Plast. Reconstr. Surg . 124(6): 455e-6e. doi : 10.1097 / PRS.0b013e3181bf7f11 . PMID  19952618 .
 9.  Borg, Charmaine; Peters, LM; Weijmar Schultz, W .; de Jong, PJ (Şubat 2012). “Vajinismus: Artan Zarardan Kaçınma ve Ağrı Felaket Eden Bilişler”. Cinsel Tıp Dergisi . 9(2): 558-567. doi : 10.1111 / j.1743-6109.2011.02535.x . PMID  22024378 .
 10.  Borg, Charmaine; Peter J. De Jong; Willibrord Weijmar Schultz (Haziran 2010). “Vajinismus ve Disparuni: Otomatik ve Kasıtlı: İğrenme Duyarlılığı”. Cinsel Tıp Dergisi . 7 (6): 2149-2157. doi : 10.1111 / j.1743-6109.2010.01800.x . PMID  20367766 .
 11.  Borg, Charmaine; Peter J. de Jong; Willibrord Weijmar Schultz (Ocak 2011). “Vajinismus ve Disparoni: Genel ve Cinsiyetle İlişkili Ahlaki Standartlarla İlişki”. Cinsel Tıp Dergisi . 8 (1): 223-231. doi : 10.1111 / j.1743-6109.2010.02080.x . PMID  20955317 .
 12. “Vajinismus” . Cinsel Ağrı Bozuklukları ve Vajinismus . Ermeni Tıp Ağı. 2006 . Erişim tarihi: 2008-01-07 .
 13.  Lamont, JA (1978). “Vajinismus”. J Obstet Jinekoli . 131 (6): 633-6. doi : 10.1016 / 0002-9378 (78) 90822-0 . PMID  686049 .
 14.  Pacik, PT .; Cole, JB. (2010). Seks İmkansız Göründüğünde. Vajinismus Hikayeleri ve Samimiyete Nasıl Ulaşabilirsiniz ? Odyne Yayıncılık. ss. 40–7.
 15.  Pacik, Peter (2010). Seks İmkansız Göründüğünde. Vajinismus Hikayeleri & Samimiyete Nasıl Ulaşabilirsiniz ? Manchester, NH: Odyne. s. 8–16. ISBN 978-0-9830134-0-2. Arşivlenmiş orijinal 2012-02-19 tarihinde . Erişim tarihi: 2011-12-29 .
 16.  Lahaie, MA; Boyer, SC; Amsel, R; Khalifé, S; Binik, YM (Eyl 2010). “Vajinismus: sınıflandırma / tanı, etiyoloji ve tedavi ile ilgili literatürün gözden geçirilmesi”. Kadın Sağlığı (Londra, İngiltere) . 6 (5): 705-19. doi : 10.2217 / w.10.46 . PMID  20887170 .
 17.  Amerikan Kadın Doğum Uzmanlığı Jinekologlar Uygulama Bülteni-Jinekoloji Komitesi (Nisan 2011). “119 No’lu Uygulama Bülteni: Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu”. Kadın Hastalıkları ve Doğum . 117 (4): 996-1007. doi : 10.1097 / aog.0b013e31821921ce . ISSN  0029-7844 . PMID  21422879 .
 18. Melnik, T; Hawton, K; McGuire, H (12 Aralık 2012). “Vajinismus için müdahaleler”. Cochrane Sistematik İncelemeler Veritabanı . 12 : CD001760. doi : 10.1002 / 14651858.CD001760.pub2 . PMID  23235583 .
 19.  Reissing ED, Binik YM, Khalifé S, Cohen D, Amsel R (2003). “Vajinismusun etiyolojik korelasyonları: cinsel ve fiziksel istismar, cinsel bilgi, cinsel öz şema ve ilişki uyumu”. J Seks Evlilik Ther . 29 (1): 47-59. doi : 10.1080 / 713847095 . PMID  12519667 .
 20.  “Seks acıyorsa – vajinismus” . Kanada Kadın Hastalıkları ve Doğum Derneği. dan nd Arşivlenmiş orijinal 2013-10-20 tarihinde.
 21.  Herndon, Jaime (30 Kasım 2015). “Vajinismus” . Sağlık Hattı . George Kruick . Erişim tarihi: 22 Aralık 2016 .
 22.  Nazario, Brunilda, MD. (2012). “Kadın Sağlığı: Vajinismus” . WebMD . Erişim tarihi: 22 Aralık 2016 .
 23.  “Seks zevkten daha fazla acı verdiğinde” . Harvard Sağlık Yayınları . Harvard Sağlık. Mayıs 2012 . Erişim tarihi: 22 Aralık 2016 .
 24.  Doleys, Daniel (6 Aralık 2012). Davranışsal Tıp . Springer Bilim ve İşletme Medya. s. 377. ISBN 9781468440706.
 25.  nhs, nhs (2015). “NHS Vajinağlıları vajinismus tedavisinde tercih ediyor” . NHS Seçimleri Vajinismus tedavisi . NHS.
 26.  Pacik, PT. Vajinismus: Anestezi Altında Botox Enjeksiyonları, Bupivakain Enjeksiyonları ve Progresif Dilatasyon Kullanılarak Güncel Kavramların Ve Tedavinin İncelenmesi. Estetik Plastik Cerrahi Dergisi, doi : 10.1007 / s00266-011-9737-5
 27.  Melnik, T; Hawton, K; McGuire, H (12 Aralık 2012). “Vajinismus için müdahaleler”. Cochrane Sistematik İncelemeler Veritabanı . 12 : CD001760. doi : 10.1002 / 14651858.CD001760.pub2 . PMID  23235583 .
 28.  Lewis RW, Fugl-Meyer KS, Bosch R, vd. (Temmuz 2004). “Cinsel işlev bozukluğunun epidemiyolojisi / risk faktörleri”. J Sex Med . 1 (1): 35-9. CiteSeerX  10.1.1.565.3552 . doi : 10.1111 / j.1743-6109.2004.10106.x . PMID  16422981 .
 29.  Reissing ve diğ. 1999; Nusbaum 2000; Oktay 2003
 30. “Vajinismus Üzerine Eleştirel Literatür Taraması” . Vajinismus Farkındalık Ağı . Erişim tarihi: 2008-01-08 

Reklam (#YSR)