Bulunuş Metafiziği

Bulunuş metafiziği (İngilizce: Metaphysics of presence) yapısöküm felsefesinin önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir.

Özellikle dekonstrüktivizm akımının temel felsefelerinin oluşmasına katkıda bulunmuş bir filozof olan Jacques Derrida bulunuş metafiziği geleneksel olan düşüncenin en önemli faktörlerinden birisi olduğunu belirtmiştir. Bu filozofa göre düşüncenin yazı yoluyla kendisini açığa vurması gereklidir; böylelikle bulunuş metafiziğinin yapısını sökmek mümkün olabilir. (Dekonstrüksiyon yani yapısöküm ve yapısökümcü kavramları da bu fikirden doğmuştur.)

Reklam (#YSR)