Friedrich Engels

28 Kasım 1820 Barmen , Prusya Krallığı – 5 Ağustos 1895  Londra, İngiltere

Friedrich Engels, Brighton’da William Hall, 1879

Friedrich Engels, bazen Frederick Engels olarak bilinen Alman filozof, iktisatçı, tarihçi, siyaset teorisyeni ve devrimci sosyalistti. Aynı zamanda  babası gibi Salford (Manchester, İngiltere) ve Barmen, Prusya (şimdi Wuppertal, Almanya) tekstil fabrikalarıları olan bir işadamı, gazeteci ve siyasi aktivist idi. [5]

Engels, Karl Marx ile birlikte Marksizm olarak bilinen fikri geliştirdi. 1845’te, İngiliz şehirlerindeki kişisel gözlemlere ve araştırmalara dayanarak İngiltere’de ki İşçi Sınıfının Durumu’nu yayınladı. 1848’de Engels, Komünist Manifesto’yu Marx‘la birlikte yazdı. Ayrıca birçok başka eserin yazarı ve ortak yazarı oldu (öncelikle Marx‘la birlikte). Daha sonra Engels, Marx’ı mali olarak destekleyerek araştırma yapmasına ve Das Kapital’i yazmasına izin verdi. Marx‘ın ölümünden sonra Engels, Das Kapital’in ikinci ve üçüncü ciltlerini düzenledi. Ayrıca Engels, Marx‘ın “Artı Değer Teorileri” üzerine notlarını düzenledi ve daha sonra Das Kapital’in “dördüncü cildi” olarak yayınlandı. [6] [7] 1884’te, Marx‘ın etnografik araştırmasına dayanarak “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’ni” yayınladı.

Engels, 74 yaşında 5 Ağustos 1895’te Londra’da gırtlak kanserinden öldü. Cenazesi yakıldıktan sonra külleri Eastbourne yakınlarındaki Beachy Head’e serpildi. 

YAŞAMI  

İLK YILLARI  

Engels aile evi de Barmen’de (şimdi Wuppertal ), Almanya

Friedrich Engels, 28 Kasım 1820’de, Friedrich Engels Sr.’nin (1796-1860) ve Elisabeth “Elise” Franziska Mauritia von Haar’ın (1797-1873) en büyük oğlu olarak, Ren Eyaleti, Prusya’da (şimdiki Wuppertal, Almanya) Barmen’de doğdu. [8]

Zengin Engels ailesinin, her ikisi de genişleyen sanayi metropolleri olan Barmen ve Salford’da büyük pamuk-tekstil fabrikaları vardı. Friedrich’in ebeveynleri dindar Pietist Protestanlardı [5] ve çocuklarını buna göre yetiştirdiler.

Engels, 13 yaşındayken, komşu Elberfeld kentinde gramer okuluna (Gymnasium) devam etti, ancak iş adamı olan babasının baskısı nedeniyle  ailede tüccar çırağı olarak çalışmak için eğitiminden 17 yaşında ayrılmak zorunda kaldı. [9] Barmen’de bir yıl geçirdikten sonra, 1838’de genç Engels, babası tarafından Bremen’deki bir ticaret evinde çıraklık yapmaya gönderildi. [10][11] Ailesi, babasını aile şirketinde bir kariyere kadar takip etmesini bekliyordu. Oğullarının devrimci faaliyetleri onları hayal kırıklığına uğrattı. Bu nedenden dolayı aile şirketine katılması birkaç yıl uzadı.

Engels Bremen’deyken, öğretileri o dönemde Alman felsefesine hâkim olan Hegel’in felsefesini okumaya başladı. Eylül 1838’de Bremisches Conversationsblatt No. 40’ta “Bedevi” adlı ilk şiirini yayımladı. Başka edebi çalışmalarla da uğraştı ve sanayileşmenin toplumsal hastalıklarını eleştiren gazete makaleleri yazmaya başladı. [12][13] Ailesini kışkırtıcı yazılarıyla ilişkilendirmekten kaçınmak için “Friedrich Oswald” takma adıyla yazdı.

1841’de Engels, Prusya Ordusu’ndaki askerlik hizmetini Hane Topçusu olarak yaptı (Almanca: Garde – Artillerie – Brigade). Berlin’deyken, Berlin Üniversitesinde derslere katıldı ve genç Hegelcilerden etkilendi.   

Rheinische Zeitung gazetesinde fabrika işçilerinin katlandığı kötü istihdam ve yaşam koşullarını ortaya koyan makaleleri anonim olarak yayınladı.[11] Rheinische Zeitung’un editörü Karl Marxtı, ancak Engels, 1842 Kasım’ının sonlarına kadar Marx’la görüşmeyecekti.[14]

Engels, kariyeri boyunca Alman felsefesinin entelektüel gelişimi üzerindeki etkisini kabul etti. [10] 1840’ta, “Hayattan en iyi şekilde yararlanmak için aktif olmalısınız, yaşamalı ve genç olmanın heyecanını tatacak cesarete sahip olmalısınız.” [15]

Engels ateist inançlar geliştirdi ve ebeveynleriyle ilişkisi gerildi. [16]

MANCHESTER VE SALFORD  

1842’de ailesi, 22 yaşındaki Engels’i sanayileşmenin yükselişte olduğu bir üretim merkezi olan Manchester, İngiltere’ye gönderdi.  Manchester şehrinde  ofis olarak Weaste, Salford [17] imalathane olarak Victoria Mill bölgesinde sık sık bulundu. [18][19][20]

Engels’in babası, Manchester firmasında çalışmanın oğlunun bazı radikal fikirlerini yeniden gözden geçirmesine neden olabileceğini düşünüyordu.[10][19] Manchester’a giderken Engels, Rheinische Zeitung’un Köln’deki ofisini ziyaret etti ve ilk kez Karl Marx ile tanıştı. İlk tanışmada birbirlerinden pek etkilenmediler. [21] Marx hatalı bir şekilde Engels’in hâlâ Marx’ın bağlarını yeni kopardığı Berlinli Genç Hegelcilerle ilişkili olduğunu düşünüyordu. [22]

Engels Manchester’da, Engels fabrikasında çalışan, radikal fikirlere sahip genç İrlandalı kadın Mary Burns ile tanıştı.[23] [24] Aralarında Mary’nin 1863’teki ölümüne kadar sürecek 20 yıllık bir ilişki başladı. [25] [26] İkisi de evlilik kurumuna karşı olduğu için ikisi hiç evlenmedi. Engels, istikrarlı tekeşliliği bir erdem olarak görürken, mevcut durumu ve kilise tarafından düzenlenen evliliği bir sınıf baskısı biçimi olarak görüyordu.[27][28] Burns, Engels’e Manchester ve Salford’da rehberlik ederek, ona araştırması için en kötü bölgeleri gösterdi.

Ekim ve Kasım 1843 arasında Manchester’dayken Engels, “Politik Ekonominin Eleştirisinin Ana Hatları” başlıklı ilk ekonomik çalışmasını yazdı.[29] Engels, makaleyi, Marx‘ın 1844’te Deutsch – Französische Jahrbücher’de yayınladığı Paris’e gönderdi. [18]

Engels, Manchester’ın gecekondu mahallelerini yakından incelerken dehşete kapılmış, özellikle çocuk işçiliğini, yağmalanmış çevreyi ve aşırı çalışan ve yoksul emekçileri hafızasına kazımıştı. [30] Marx‘a bir makale üçlemesi gönderdi. Bunlar, önce Rheinische Zeitung’da ve ardından da Deutsch-Französische Jahrbücher’de yayınlandı ve Manchester’daki işçi sınıfı arasındaki koşulları anlattı. Daha sonra bu makaleleri, etkili ilk kitabı İngiltere’deki İşçi Sınıfının Durumu” (1845) için topladı. [31] Eylül 1844 ile Mart 1845 arasında yazılan kitap, 1845’te Almanca olarak yayınlandı. Kitapta Engels, “kapitalizmin acımasız geleceğini ve sanayi çağını” tanımlıyordu[30] ve çalışan insanların yaşadığı sefaletin ayrıntılarına dikkat çekiyor. [32] Kitap 1887’de İngilizce olarak yayınlandı. Engels’in Manchester’da kalışına çağdaş arşiv kaynakları, Manchester Üniversitesi’nde özel koleksiyonlar tarafından tutulan bir el yazması  dahil olmak üzere, tanımladığı bazı koşullara ışık tuttu. Bu, endüstriyel kazaların hüküm sürdüğü ve bu tür kazaların sonucunda Manchester çevresinde yürüyen sakat kalmış kişilerle ilgili Engels’in yorumlarıyla yankılanan Manchester Kraliyet Hastanesi’nde görülen vakaları anlatıyordu.

Engels, radikal gazetecilik ve siyasetle ilişkisine devam etti. Karşılaştığı İngiliz işçi ve Çartist hareketlerinin üyeleri arasında popüler olan bölgeleri sık sık ziyaret etti.  Kuzey Yıldızı, Robert Owen ‘ın Yeni Moral Dünyası ve Demokratik İnceleme gazetesi gibi birçok yayında yazılar yazdı. [25] [33] [34]

PARİS

Engels’in onu 20-25 yaşlarında (c. 1840-45) gösterdiği ileri sürülen erken bir fotoğrafı [5] [35] [36] [37]

Engels, 1844’te Almanya’ya dönmeye karar verdi. Yolda, daha önce yazışmaları olduğu Karl Marx ile tanışmak için Paris’te durdu. Marx, Rheinische Zeitung’un Mart 1843’te Prusya hükümet yetkilileri tarafından yasaklanmasının ardından, 1843 Ekiminin sonlarından beri Paris’te yaşıyordu.[38] Engels, Marx‘la tanışmadan önce, Marx‘ın felsefi gelişiminden bağımsız olarak, tamamen gelişmiş bir materyalist ve bilimsel sosyalist olarak kendini geliştirmişti [39]

Paris’te MarxDeutsch – Französische Jahrbücher’ı yayınlıyorduEngels, 28 Ağustos 1844’te Place du Palais’deki Café de la Régence’de Marx‘la ikinci kez karşılaştı. İkisi kısa sürede yakın arkadaş oldu ve hayatları boyunca öyle kaldılar.

Marx, Engels’in İngiltere’deki İşçi Sınıfının Durumu üzerine yazdığı makalelerini okumuş ve bundan etkilenerek şöyle yazmıştı: “sosyal düzenin tüm dezavantajlarını kendi avantajlarından yararlanmadan taşıyan […] Kim yapabilir? böyle bir sınıfın bu sosyal düzene saygı göstermesini talep eder mi?” [40] Marx, Engels’in toplum sosyalizme doğru ilerledikçe işçi sınıfının burjuvaziye karşı devrime önderlik edeceği fikrini benimsedi ve bunu kendi felsefesinin bir parçası haline getirdi.[41]

Engels, Marx‘ın Kutsal Aile’yi yazmasına yardım etmek için Paris’te kaldı.[42] Bu makale Genç Hegelciler ve Bauer kardeşlere yönelik bir saldırıydı ve 1845 Şubatının sonlarında yayınlandı. Engels’in Marx‘ın çalışmalarına ilk katkısı, hem Marx hem de Arnold Ruge tarafından Paris’te yayınlanan Deutsch-Französische Jahrbücher için yazmaktı. Paris’te Bu süre zarfında 1844, Marx ve Engels, “Adalet İçin Birlik” isimli gizli bir cemiyete üye oldular.[43]

Adalet için Birlik, 1837’de Fransa’da, mevcut hükümetlerin devrilmesi yoluyla eşitlikçi bir toplumu teşvik etmek için kurulmuştu. 1839’da Adalet Cemiyeti, Fransız ütopyacı devrimci sosyalist Louis Auguste Blanqui’nin kışkırttığı 1839 isyanına katıldı. Bununla birlikte, Ruge inancında Genç Hegelci olarak kaldığı için, Marx ve Ruge kısa süre sonra cemiyetten ve Ruge, Deutsch-Französische Jahrbücher’den ayrıldı. [44] 

Bununla birlikte, bölünmenin ardından, Marx Ruge’a ile dostluğunu bozmadı  ve 15 Ocak 1845’te Paris polisi Marx’a 24 saat içinde Paris’i terk etmesini istedi.[45] Marx, 3 Şubat 1845’te Fransız yetkililer tarafından Paris’ten atıldı ve karısı ve bir kızıyla birlikte Brüksel’e yerleşti.[46] 

6 Eylül 1844’de Paris bırakan, Engels onun üzerinde çalışmaları, Barmen’de, Almanya’da evine dönerken İngiltere’de İşçi Sınıfının The Durumu Mayıs sonunda 1845 yılında yayımlandı.[47] Hatta yayınlanmasından önce Engels, 1845 yılının Nisan ayı sonlarında, başka bir kitap olan Alman İdeolojisi üzerinde Marx‘la işbirliği yapmak için Brüksel’e taşındı.[48] Engels, Barmen’de yaşarken, Marx‘ın Brüksel’deki yayın çabalarına para toplamak için Rheinland’daki Sosyalistlerle temas kurmaya başladı.[49] Bununla birlikte, hem Marx hem de Engels, Almanya Sosyal Demokratik İşçi Partisi için siyasi örgütlenmeye başladıkça bu temaslar daha da önemli hale geldi.

Brüksel  

La Maison du Cygne (Swan Tavern), Brüksel, Komünist Manifesto’nun yazıldığı yer [50]

1830’da kurulan Belçika, Avrupa’nın en liberal anayasalarından birine sahipti ve diğer ülkelerden gelen ilericiler için sığınak işlevi gördü. 1845’ten 1848’e kadar Engels ve Marx, zamanlarının çoğunu şehrin Alman işçilerini örgütlemekle geçirerek Brüksel’de yaşadılar. Varışlarından kısa bir süre sonra, yeraltı Alman Komünist Birliği ile temasa geçtiler ve katıldılar. Komünist Birlik, 1837’de kurulan, ancak kısa süre önce dağılmış olan eski Adalet Birliği’nin halef örgütüdür. [51] Wilhelm Weitling’den etkilenen Komünist Birlik, çeşitli Avrupa şehirlerinde şubeleri bulunan proleter devrimcilerden oluşan uluslararası bir toplumdu. [52]

Komünist Birlik’in ayrıca Louis Auguste Blanqui’nin yeraltı komplo örgütüyle temasları vardı. Marx‘ın ve Engels’in şu anki arkadaşlarının çoğu Komünist Lig’in üyesi oldu. Gibi dostlar Georg Friedrich Herwegh üzerinde Marx ile çalışmış, Rheinsche Zeitung, Heinrich Heine, ünlü şair, Roland Daniels, adında genç bir doktor Heinrich Hamburger ve Ağustos Herman Ewerbeck tüm Brüksel’de Marx ve Engels ile temaslarını muhafaza ettiler.

1843’te İngiltere’de Engels’in arkadaşı olan Georg Weerth şimdi Brüksel’e yerleşti. Karl Wallau ve Stephen Born (gerçek adı Simon Buttermilch), Marx ve Engels’e Komünist Birlik çalışmalarında yardımcı olmak için Brüksel’e yerleşen Alman göçmen dizgeciydi.

Marx ve Engels, Komünist topluluğu aracılığıyla birçok yeni önemli temas kurdu. İlki, kısa süre sonra Marx ve Engels’in en yakın işbirlikçilerinden biri olacak olan Wilhelm Wolff’du. Diğerleri Joseph Weydemeyer ve ünlü bir devrimci şair olan Ferdinand Freiligrath idi. Marx ve Engels’in ortaklarının çoğu Brüksel’de yaşayan Alman göçmenleriyken, yeni ortaklarından bazıları Belçikalıydı. Belçikalı filozof Phillipe Gigot ve Liège’den bir avukat olan Victor Tedesco, Komünist Ligi’ne katıldı. Joachim Lelewel tanınmış bir Polonyalı tarihçi ve 1830-1831 Polonya ayaklanmasının katılımcısı da sık sık ortak oldu. [53] [54]

Komünist topluluğu, Marx ve Engels’i komünizmin ilkelerini açıklayan bir broşür yazmaları için görevlendirdi. Bu, daha çok Komünist Manifesto olarak bilinen Komünist Parti Manifestosu oldu.[55] İlk olarak 21 Şubat 1848’de yayınlandı ve dünyaca ünlü şu sözle sona eriyordu: “Egemen sınıflar Komünist bir devrimde titreyesin. Proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünyaları var. Tüm Ülkelerin İşçileri Birleşin! ” [10]

Engels’in annesi ona endişelerini bir mektupta yazdı, “gerçekten çok ileri gittiğini” ve “ona” daha fazla ilerlememesi için “yalvardı”. [56] Ayrıca şunları söyledi:

“Başkalarına, yabancılara daha fazla önem verdiniz ve annenizin ricalarını hiç dikkate almadınız. Son zamanlarda ne hissettiğimi ve acı çektiğimi yalnızca Tanrı bilir. Gazeteyi elime aldığımda titriyordum ve orada oğlumun tutuklanması için bir emir çıkarıldığını gördüm.” [56]

Prusya’ya dön  

Friedrich Engels. Çizim Georg Wilhelm Feistkorn (1811-1843) Aralık 1840

1848 yılında Fransa’da devriminin etkileri diğer Batı Avrupa ülkelerine yayılmıştı. Bu olaylar Engels ve Marx‘ın Prusya Krallığı’ndaki anavatanlarına, özellikle de Köln şehrine dönmelerine neden oldu. Köln’de yaşarken, Neue Rheinische Zeitung adlı yeni bir günlük gazetenin editörlüğünü yaptılar. [18] Marx ve Engels’in yanı sıra, Neue Rheinische Zeitung’a sık sık katkıda bulunanlar arasında Karl Schapper, Wilhelm Wolff, Ernst Dronke, Peter Nothjung, Heinrich Bürgers, Ferdinand Wolf ve Carl Cramer yer aldı. [57]

Friedrich Engels’in annesi, 1848’de Köln’deki devrimci ayaklanmada Neue Rheinische Zeitung’un etkisine tanıklık etti. 5 Aralık 1848’de Friedrich’e yazdığı bir mektupta, “Biz dahil herkes, sizin ve arkadaşlarınızın konuştuğu toplantıların ve ayrıca (Neue) Rh.Z.’nin dilinin büyük ölçüde bu rahatsızlıkların nedeni olduğundan şüphe duymaktayız” [58]

Bu noktada, ailesi oğullarının tek umudunun Amerika’ya göç etmek ve hayatına yeniden başlamak olduğunu düşünüyordu. Ailesi ona bunu yapması gerektiğini yoksa para desteğini keseceklerini söylediler.[58] Bununla üzerine, Engels ile ebeveynleri arasındaki ilişkideki sorun, Engels’in İngiltere’yi terk etmek zorunda kalmadan veya ebeveynlerinin maddi yardımından kesilmeden çözüldü. Temmuz 1851’de Engels’in babası onu ziyaret etmek için İngiltere’nin Manchester kentine geldi. Ziyaret sırasında babası, Engels’in Başbakanlık ofisi Peter Ermen’le görüşmesini ayarladı. Ermen & Engels, Liverpool’a taşınacak ve Manchester’daki ofisinin tek yönetimini devralacaktı. [59]

1849’da Engels, Baden ve Pfalz devrimci ayaklanması için Bavyera Krallığı’na gitti ve bu daha da tehlikeli bir olaydı. 8 Ocak 1849’da yazdığı “Magyar Mücadelesi” adlı bir makaleden başlayarak, Engels, yeni kurulan Macar Cumhuriyeti’nin Devrimi ve Kurtuluş Savaşı hakkında bir dizi rapor yazmaya başladı. [60] Engels’in Macaristan Cumhuriyeti hakkındaki makaleleri Neue Rheinische Zeitung’da “Savaş Seferinden” başlığı altında düzenli bir haber oldu.[61] Ancak, gazete Haziran 1849 Prusya darbesi sırasında bastırıldı. Darbeden sonra Marx, Prusya vatandaşlığını kaybetti ve sınır dışı edildi. Önce Paris’e sonra da Londra’ya kaçtı. Engels, Prusya’da kaldı ve Güney Almanya’daki silahlı bir ayaklanmaya August Willich’in gönüllü birliğinde kampa yardımcısı olarak katıldı.[62][63][64]

Engels, 10 Mayıs 1849’da Elberfeld’deki ayaklanmaya katılmaya gittiğinde yanında iki kasa tüfek fişeği de getirdi.[65] Daha sonra Prusya birlikleri oradaki bir ayaklanmayı bastırmak için Kaiserslautern’e geldiğinde, Engels Prusya birlikleriyle savaşacak olan August Willich komutasındaki bir grup gönüllüye katıldı.[66] Ayaklanma bastırıldığında Engels, Willich’in İsviçre sınırını geçerek kaçan gönüllülerinin son üyelerinden biriydi. Marx ve diğerleri, Engels’in sonunda ondan haber alana kadar hayatından endişe ettiler. [67]

Engels, mülteci olarak İsviçre’yi dolaştı ve sonunda İngiltere’de güvenli bir yere ulaştı. [10] 6 Haziran 1849’da Prusya yetkilileri, Engels için “boy: 5 fit 6 inç; saç: sarışın; alın: pürüzsüz; kaşlar: sarışın; gözler: mavi; burun ve ağız: iyi” şeklinde fiziksel bir tanım içeren bir tutuklama emri çıkardı. orantılı; sakal: kırmızımsı; çene: oval; yüz: oval; ten rengi: sağlıklı; şekil: ince. Özel özellikler: çok hızlı konuşuyor ve dar görüşlü”. [68] Engels, “kısa görüşlülüğüne” gelince, 19 Haziran 1851’de Joseph Weydemeyer’e yazdığı bir mektupta “şu anda olduğu gibi benim gözüm rahatsızlığım” yüzünden Prusya ordusuna seçilmekten endişe duymadığını söylediğini itiraf etti. “Beni herhangi bir türden aktif hizmet için tamamen uygunsuz kılan her şeyi bir kez öğrendim”. [69] İsviçre’de güvende olduğunda, Engels, Prusyalılara karşı son askeri harekatla ilgili tüm anılarını yazmaya başladı. Bu yazı sonunda “Alman İmparatorluk Anayasası için Kampanya” adı altında yayınlanan makale oldu. [70]

BRİTANYA’YA GERİ DÖNÜŞ  

Engels’in Londra , Primrose Hill’deki evi

Engels, Londra’daki yeni yayıncılık çabası Neue Rheinische Zeitung Politisch-ökonomische Revue’da Marx‘a yardım etmek için kıtadan kaçmanın ve Londra’ya seyahat etmenin yollarını aradı. 5 Ekim 1849’da Engels, İtalya’nın liman kenti Cenova’ya vardı. [71] Orada, Engels, bir Kaptan Stevens’ın komutası altında İngiliz guleti Cornish Diamond’dan geçiş rezervasyonu yaptı. [72] Yelkenli gulet ile Batı Akdeniz boyunca, İber Yarımadası çevresinde yolculuk yaklaşık beş hafta sürdü. Sonunda Cornish Diamond, 10 Kasım 1849’da Thames Nehri üzerinden Engels ile Londra’ya gitti. [73]

Britanya’ya döndükten sonra Engels, Das Kapital’i yazan Marx‘ı finansal olarak desteklemek için babasının hisselerinin bulunduğu Manchester şirketine yeniden girdi.[74][75]

İngiltere’deki ilk döneminden (1843) farklı olarak Engels şimdi polis gözetimi altındaydı. Polisin kafasını karıştırmak için sahte isimler altında Mary Burns ile yaşadığı Salford, Weaste ve diğer Manchester şehir içi semtlerinde “resmi” evleri ve “gayri resmi evleri” vardı. [32] Engels, Marx‘ın ölümünden sonra, gizli yaşam tarzlarının ayrıntılarını gizlemek için kendisiyle Marx arasındaki 1500’den fazla mektubu yok ettiği için çok az şey biliniyor. [32]

Değirmendeki çalışmalarına rağmen Engels, Martin Luther, Protestan Reformu ve köylülerin 1525 devrimci savaşı üzerine Almanya’da Köylü Savaşı başlıklı bir kitap yazmak için zaman buldu. [76] Engels, 1850 Şubat’ında bitirdiği “Alman İmparatorluk Anayasası Kampanyası” [77] ve “Devletin Kaldırılması Sloganı ve Alman ‘Anarşi Dostları’ Üzerine” de dahil olmak üzere bir dizi gazete makalesi yazdı ve Ekim 1850’de yayınlandı. [78] Nisan 1851’de “Fransa’ya Karşı Kutsal İttifak Savaşının Koşulları ve Beklentileri” adlı broşürü yazdı. [79]

Marx ve Engels, Fransız hükümetine karşı bir darbe gerçekleştirirken Louis Bonaparte’ı 2 Aralık 1851’de ömür boyu cumhurbaşkanı yaptığında kınadılar. Bu eylemi kınayan Engels, 3 Aralık 1851’de darbeyi “komik” olarak nitelendiren Marx’a bir mektup yazdı [80 ] ve Fransız Cumhuriyet Takvimine göre Napolyon I’in 1799 darbesinin tarihi olan “18. Brumaire” de meydana geldiğini belirtti.[81] Marx, daha sonra, Louis Bonaparte’ın darbesinin bu komik biçimde ironik karakterizasyonunu, darbe hakkındaki makalesine dahil edecekti. Nitekim Marx, Engels’in önerdiği nitelendirmeyi kullanarak denemeye Louis Bonaparte’ın Onsekizinci Brumaire’i adını verdi.[82] Marx ayrıca, Hegel’in Dünya Ruhu kavramının Engels’in yeni denemesinin ilk paragrafında tarihin “bir trajedi, ikincisi de saçma” olmak üzere iki kez meydana geldiği şeklindeki nitelemesini ödünç aldı.[83]

Bu arada Engels, babasının şirketinin bulunduğu Almanya’da gençlik yıllarında sürdürdüğü aynı pozisyonda, Manchester’daki babasının sahibi olduğu fabrikada büro memuru olarak çalışmaya başladı. Engels, 1864’te firmanın ortağı olmak için yoluna girdi.  Beş yıl sonra, Engels işten emekli oldu ve çalışmalarına daha fazla odaklanabildi. [18] O sırada Marx Londra’da yaşıyordu ama günlük yazışmalar yoluyla fikir alışverişinde bulunabiliyorlardı. Engels ve Marx‘ın üzerinde düşündüğü fikirlerden biri, Rusya’daki potansiyel bir devrimin olasılığı ve niteliğiydi. Nisan 1853 gibi erken bir tarihte Engels ve Marx, Rusya St. Petersburg’da 1825 senesinde çıkan Decembrist aristokrat burjuva devriminin [84] Çarlık hükümetinin anayasal hükümetin lehine oluşmasının ilerleyen zamanlarda bir iç savaşa dönüşeceğini yazmıştı. [85]

Çarlık hükümetine karşı anayasal bir hükümet lehine başarısız bir isyan olsa da, hem Engels hem de Marx, Rusya’da komünist bir aşamadan önce Rusya’nın gelişiminde bir burjuva aşamasına yol açacak bir burjuva devriminin gerçekleşeceğini tahmin ediyorlardı. 1881’e gelindiğinde, hem Marx hem de Engels, Rusya’da araya giren burjuva aşaması olmadan doğrudan komünist aşamaya götürecek bir gelişme rotası düşünmeye başladılar. Bu analiz, Marx ve Engels’in Rus köy komünü veya obşçina’nın istisnai özellikleri olarak gördükleri şeye dayanıyordu.[86] Georgi Plekhanov tarafından bu teoriye şüpheyle bakılırken, Plehanov’un mantığı Das Kapital’in ilk baskısına dayanıyordu.(1867), Marx‘ın Rus köylü komünlerine olan ilgisinden iki yıl öncesine dayanıyordu. Metnin sonraki baskıları, Marx‘ın, Nikolay Chernyshevsky’nin, geçişin temeli olarak köylü komününün kullanılması koşuluyla, Rusya’da aracı bir burjuva aşaması olmaksızın sosyalizmi kurmanın mümkün olması gerektiği argümanına sempatisini göstermektedir . [87]

1870’te Engels, Marx‘la 1883’teki ölümüne kadar yaşadığı Londra’ya taşındı. [10] Engel’in 1870-1894 yılları arasındaki Londra’daki evi 122 Regent’s Park Road’daydı. Ekim 1894’te 41 Regent’s Park Road, Primrose Hill, NW1’e taşındı ve ertesi yıl burada öldü. [88]

Marx‘ın ilk Londra ikamet 28’de sıkışık bir daire olarak Dean Caddesi’nde, Soho. 1856’dan, Kentish Kasabası 9 Grafton Terrace’ta ve ardından 1875’ten Mart 1883’teki ölümüne kadar Belsize Park’taki 41 Maitland Park Road’daki bir apartman dairesinde yaşadı. [89]

Mary Burns 1863’te aniden bir kalp hastalığından öldü, ardından Engels küçük kız kardeşi Lydia (Lizzie) ile yakınlaştı. Londra’da bir çift olarak açıkça yaşadılar ve 11 Eylül 1878’de Lizzie’nin ölümünden saatler önce evlendiler. [90] [91]

DAHA SONRAKİ YILLAR 

Daha sonra hem Marx hem de Engels, bazı ülkelerde işçilerin amaçlarına barışçıl yollarla ulaşabileceklerini tartışmaya başladılar. [92] Bunu takiben Engels, sosyal devrime bağlı kalmalarına rağmen, sosyalistlerin evrimci olduklarını savundu. [93] Benzer şekilde, Tristram Hunt, Engels’in “yukarıdan aşağıya devrimlere” şüpheyle yaklaştığını ve daha sonra yaşamın “sosyalizme giden barışçıl, demokratik bir yolu” savunduğunu savunuyor. [30] Engels, Marx‘ın Fransa’daki Sınıf Mücadeleleri kitabının 1891 baskısına girişinde de yazdı. David W. Lowell gibi bazıları uyarılarını empoze etse de,  barikatlarla sokak kavgası, 1848’e kadar her yerde konuya karar veren, önemli ölçüde eskimişti”, [94] [95]  dedi ve taktik anlamı, “Engels’in yalnızca eski tarzdaki isyanı sorguladığını”, yani ayaklanmayı sorguladığını, yani devrimden vazgeçmediğini savunuyor. Engels’in ihtiyatının nedeni açık: herhangi bir ayaklanma için nihai zaferin nadir olduğunu içtenlikle kabul ediyor, basitçe askeri ve taktik gerekçelerle” olduğunudsavundu. [96]

Marx‘ın 1895 baskısına yazdığı önsözde ise Fransa’da The Class Mücadeleleri Engels arasındaki bölünmeyi çözmeye teşebbüs reformistlerin ve devrimcilere o dahil seçim politikası kısa vadeli taktik lehine olduğunu bildirerek Marksist harekette tedrici ve sosyalist evrimsel proletaryanın devrimci iktidarı ele geçirmesinin bir hedef olarak kalması gerektiği inancını korurken önlemler aldı. Engels’in tedriciliği ve devrimi birleştirme girişimine rağmen, çabası yalnızca tedricilik ve devrim ayrımını hafifletti ve revizyonistlerin konumunu güçlendirme etkisine sahipti. [97]

Engels’in Fransız gazetesindeki açıklamaları Le Figaro, “devrim” ve “sözde sosyalist toplum”un sabit kavramlar olmayıp, sürekli değişen toplumsal fenomenler olduğunu yazdığı ve bunun “biz sosyalistleri tüm evrimciler” yaptığını savunduğu, Engels’in cazibesini artırdığına dair kamuoyu algısını artırdı. evrimsel sosyalizme doğru. Engels ayrıca, tarihsel koşulların iktidara giden parlamenter bir yolu tercih ettiği ve “sosyal demokrasiyi 1898 gibi erken bir zamanda iktidara getirebileceğini” öngördüğü bir zamanda, iktidarın devrimci bir şekilde ele geçirilmesinden bahsetmenin “intihar” olacağını savundu.

Engels’in, tarihsel koşulların devrimi desteklemediğini iddia ederken, kademeli, evrimci ve parlamenter taktikleri açıkça kabul etme tutumu kafa karışıklığına neden oldu. bunu Engels’in parlamenter reformist ve tedrici duruşları kabul etmeye doğru ilerlediğini gösterdiği şeklinde yorumladı, ancak Engels’in duruşlarının belirli koşullara bir yanıt olarak taktiksel olduğunu ve Engels’in hala devrimci sosyalizme bağlı olduğunu görmezden geldi.[98] Engels, The Class Struggles in Fransa’daki yeni baskısının, Bernstein ve ortodoks Marksist Karl Kautsky tarafından barışçıl bir yolun savunucusu olduğu izlenimini bırakacak şekilde düzenlendiğini keşfettiğinde çok üzüldü. sosyalizme. [97] Ölümünden dört ay önce 1 Nisan 1895’te Engels, Kautsky’ye şu cevabı verdi:

“Bugün Vorwärts’ta, bilgim dışında basılmış ve beni [her ne pahasına olursa olsun] barışsever bir hukuk savunucusu olarak sunacak şekilde kandırılmış olan ‘Giriş’imden bir alıntı görünce şaşırdım. Bu utanç verici izlenimin silinebilmesi için Neue Zeit’te bütünüyle görünmesini istememin nedeni de budur. Liebknecht’i bu konuda ne düşündüğüm konusunda şüphesiz bırakacağım ve aynı şey, kim olurlarsa olsunlar, ona görüşlerimi saptırma fırsatını verenler için de geçerli ve dahası, bana tek bir kelime bile etmeden hakkında.” [99]

Engels, Marx‘ın ölümünden sonra kalan yıllarının çoğunu, Marx‘ın bitmemiş Das Kapital ciltlerini düzenlemeye adadı. Bununla birlikte, diğer alanlarda da önemli katkılarda bulundu. Engels, aile yapılarının tarih boyunca değiştiğini ve tek eşli evlilik kavramının, erkeklerin kendi çocuklarının mülklerini miras almasını sağlamak için kadınları kontrol etmelerinin sınıflı toplumdaki zorunluluğundan kaynaklandığını göstermek için zamanın antropolojik kanıtlarını kullanarak bir argüman yaptı . Gelecekteki bir komünist toplumun, insanların ekonomik kısıtlamalardan bağımsız olarak ilişkileri hakkında kararlar almasına izin vereceğini savundu. Engels’in bu konulardaki düşüncelerinin en iyi örneklerinden biri The Origin of the Family, Private Property and the State adlı eserinde yer almaktadır. 

5 Ağustos 1895 günü, Engels 74 yaşında  Londra’da gırtlak kanserinden öldü. [100] [101] İsteği üzerine cesedi Woking Krematoryum yakıldı ve  külleri Beachy Head yakınlarında serpildi [101] [102] Ardında 25.265 £ 0s değerinde miras bıraktı ki bu rakam 2019’daki 2.939.827 sterline eşdeğerdir. [103] [104]

KİŞİLİK  

1868’de Engels [105]

Engels’in ilgi alanları arasında şiir, tilki avı ve Londra’nın sol-kanat entelijansiyası için düzenli Pazar partilerine ev sahipliği yapmak vardı. Burada düzenli olarak ifade edilen “kimse sabah ikiden üçten önce kalmadı”. Kendisinin belirttiği kişisel sloganı “sakin ol” iken “şenlik” en sevdiği erdem olarak listelendi. [106]

Robert Heilbroner, The Worldly Philosophers’da Engels’in kişiliği ve görünüşüyle ​​ilgili olarak onu şöyle tarif etmiştir: “uzun boylu, adil ve oldukça zarif, çit yapmayı ve av köpeğine binmeyi seven ve bir zamanlar Weser Nehri’nde dört kez yüzen, hızlı bir zeka ve basit bir zihinle çözen, yetenekli ve yumuşak mizaçlı, yirmi dilde kekeme yapabilen, şaraptan ve diğer “burjuva zevklerinden” büyük bir zevk alan birisi olarak tarif etmiştir.. Engels, proletarya ile romantik ilişkiler kurmayı tercih etmişti ve hiç evlenmemiş olmalarına rağmen Mary Burns adlı işçi sınıfından bir kadınla bir hayat sürdü. [107]

Tarihçi ve eski İşçi MP Tristram Hunt  Engels’in kişiliği ile daha sonra eserlerini kullanan Sovyetler Birliği arasındaki kopukluğu şöyle özetlemiştir:

“İyi hayatın bu büyük aşığı, bireyselliğin tutkulu savunucusu ve açık bir forum olarak edebiyat, kültür, sanat ve müziğe hevesli inanan, Stalinist babalığının tüm iddialarına rağmen, 20. yüzyılın Sovyet Komünizmine asla boyun eğemezdi.” [5] [30]

Engels’e atfedilebilecek dini ikna konusunda Hunt şöyle yazıyor:

“Bu anlamda, Hıristiyanlığın gizli rasyonalitesi, modern dünyanın gündelik deneyimine nüfuz etmeye başlar – değerleri artık çeşitli şekillerde ailede, sivil toplumda ve devlette vücut bulmuştur. Ne Engels özellikle tüm bu kucakladı çağdaş bir fikir olduğunu panteizm (daha doğrusu pandeizm , insanlığı, dindar hasret ve yabancılaşma pietist ethos sabit karşıtlıklar onu azat mutlu bir diyalektik sentez ilerleyen ile ilahiyat birleşmesi. Strauss aracılığıylaŞimdi Hegelciliğe giden düz yola girdim … Hegelci Tanrı fikri çoktan benim oldu ve bu nedenle “modern panteistler” saflarına katılıyorum, “diye yazmıştı Engels, son mektuplarından birinde yakında- atılacak Graebers [Wilhelm ve Friedrich, rahip stajyerleri ve Engels’in eski sınıf arkadaşları].” [5]

Engels birçok dil bilmekteydi ve Rusça, İtalyanca, Portekizce, İrlandaca, İspanyolca, Lehçe, Fransızca, İngilizce ve Milano lehçesi dahil olmak üzere çeşitli dillerde yazabiliyor ve konuşabiliyordu. [108]

ANISINA

Karl Marx ve Friedrich Engels

Engels biyografisinde Vladimir Lenin, “1883’te ölen arkadaşı Karl Marx‘tan sonra, Engels, tüm medeni dünyadaki modern proletaryanın en iyi bilgini ve öğretmeniydi. Bilimsel çalışmalarında, Marx ve Engels, sosyalizmin hayalperestlerin icadı değil, modern toplumdaki üretici güçlerin gelişmesinin nihai amacı ve gerekli sonucu olduğunu ilk açıklayanlardı. Şimdiye kadar kaydedilen tüm tarihler, bir sınıf mücadelesi, ardıllık tarihi olmuştur. bazı sosyal sınıfların diğerlerine karşı üstünlüğü ve zaferi.” diyerek bahsetmiştir.[109]

Paul Kellogg’a göre, “Friedrich Engels’in” klasik Marksizm “kanonundaki yeri” ile ilgili “dikkate değer bir tartışma” vardır. Terrell Carver tartışması “Engels”, Marx‘ın Engels’in başlıca teorik çalışması Anti-Dühring’de öne sürülen görüşlerle hemfikir olduğunu iddia ederken, EP Thompson “gibi diğerleri,” yaşlı Engels’i kırbaçlanan bir çocuğa dönüştürme ve onu suçlama eğilimini belirledi. bir zamanlar sonraki Marksizmlere itiraz etmeyi seçen herhangi bir işaret”. [94]

Tristram Hunt, Engels’in uygun bir günah keçisi haline geldiğini, Çin, Sovyetler Birliği ve diğerlerinin yanı sıra Afrika ve Güneydoğu Asya’daki Komünist rejimlerin devlet suçları için çok kolay suçlandığını savunuyor. Hunt, “Engels 20. yüzyıl ideolojik aşırılık çantasını elinde tutarken” Karl Marx‘ın “küresel kapitalizmin kabul edilebilir, post-politik görücüsü olarak yeniden markalaştığını” yazar.[30] Hunt, Engels’i büyük ölçüde temize çıkararak: “Engels veya Marx, politikalar onurlarına sunulsa bile, nesiller sonra işlenen tarihsel aktörlerin suçlarından dolayı Engels veya Marx, anlaşılabilir bir anlam taşımaz.” [30] Andrew Lipow, Marx ve Engels’i “modern devrimci demokratik sosyalizmin kurucuları” olarak tanımlıyor. [110]

Bir yandan Marx ile Engels ve diğer yandan Joseph Stalin arasındaki mesafeyi kabul ederken, Robert Service gibi bazı yazarlar daha az yardımseverdir ve anarşist Mikhail Bakunin’in fikirlerinin baskıcı potansiyelini öngördüğünü belirterek “Marksizmin kusurlarının ancak iktidarda denendikten sonra ortaya çıktığı yanlışlığı. [Marx ve Engels] merkezileştiricilerdi. “Üreticilerin özgür birliktelikleri” hakkında konuşurken disiplini ve hiyerarşiyi savundular”. [111] Paul Thomas, California Üniversitesi, Berkeley, Engels’in, Marx‘ın yazılarının en önemli ve kendini adamış kolaylaştırıcısı ve yayıcısı olmasına rağmen, Marx’ın niyetlerini önemli ölçüde değiştirdiğini, onları bitmiş bir şekilde yayınladığını ve yorumladığını iddia ediyor. Engels, Marx’ın sistemindeki boşlukları doldurmaya ve onu diğer alanlara genişletmeye çalıştı. Özellikle, Engels’in tarihsel materyalizmi vurguladığı, ona bir bilimsel keşif karakteri ve bir doktrin atayarak Marksizmi oluşturduğu söylenir. Bu noktada bir örnek Anti-Dühring’dirsosyalizmin hem destekçileri hem de eleştirmenleri, Marx‘ın düşüncesinin kapsamlı bir sunumu olarak ele alındı. Engels, Alman sosyalistleriyle yaptığı kapsamlı yazışmalarında, çiftin entelektüel ilişkilerinde kendi ikincil yerini alçakgönüllülükle sunarken ve her zaman Marx‘ın olağanüstü rolünü vurgularken, Lenin gibi Rus komünistler, Engels’i Marx‘la büyüttü ve düşüncelerini zorunlu olarak uyumluymuş gibi birleştirdiler. Sovyet Marksistleri daha sonra bu eğilimi diyalektik materyalizm devlet doktrinine geliştirdiler. [112]

Friedrich Engels: Wuppertal Engels Bahçesindeki Heykel. Arka planda: Fabrika sahibi Friedrich Engels’in evi, bugünkü Engels Müzesi.

1931’den beri Engels, kendi adını taşıyan bir Rus kentine sahipti: Engels, Saratov Oblast. Sovyet Rusya içinde ve Saratov Oblast’ın bir parçası olarak Volga Alman Cumhuriyeti’nin başkenti olarak hizmet etti. Marx adlı bir kasaba 50 kilometre  kuzeydoğuda yer almaktadır. 2014’te Engels’in “muhteşem sakalı” Salford’da bir tırmanma duvarı heykeline ilham verdi. “Bilgeliğin ve öğrenmenin sembolü” olarak tanımlanan 5 metre yüksekliğindeki sakal heykelinin Salford Üniversitesi kampüsünde dikilmesi planlandı. Eserin arkasındaki sanat şirketi Engine, “fikrin, düşünürün bir Doğu Bloku heykelini Manchester’a taşıma 1980’lerdeki bir planından geldiğini” belirtti.

2017 yazında, Manchester Uluslararası Festivali’nin bir parçası olarak, Ukrayna’dan taşınan, Sovyet döneminden kalma Engels heykeli, Manchester’daki Tony Wilson Place’de heykeltıraş Phil Collins tarafından kuruldu.[114] Enstalasyon, The Guardian’da Kevin Bolton’dan eleştiri aldı. [115]

Friedrich Engels Muhafızları Alayı (ayrıca NVA Muhafız Alayı 1 olarak da bilinir)  Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu (NVA) altında 1962’de Hugo Eberlein Muhafız Alayı’nın bazı bölümlerinden kuruldu, ancak 1970’e kadar “Friedrich Engels” unvanı verilmedi.

ETKİLER    

Ütopik sosyalistlere yönelik eleştirisine rağmen, Engels’in kendi inançları yine de Fransız sosyalist Charles Fourier’den etkilendi. Fourier’den komünist bir devletin sosyal koşullarını karakterize eden dört ana noktayı türetir. Birinci nokta, üretimdeki uzmanlaşmayı ortadan kaldırarak her bireyin yeteneklerini tam olarak geliştirebileceğini savunuyor.

Uzmanlaşma olmadan, her bireyin kendi seçtikleri herhangi bir mesleği istedikleri kadar uzun veya az kullanmalarına izin verilecektir. Yetenekler izin verseydi, bir yıl fırıncı, sonraki yıl mühendis olabilirdi. İkinci nokta, işçilerin kendi seçtikleri farklı işler arasında geçiş yapabilme yeteneklerine dayanıyor, sosyal işbölümünün temel temeli yok ediliyor ve sonuç olarak sosyal iş bölümü yok olacaktır.

Bir kimse istediği herhangi bir işte istihdam edilebilirse, o zaman açıkça artık işgücüne girişin önünde herhangi bir bölünme veya engel yoktur, aksi takdirde tamamen farklı işler arasında böyle bir akışkanlık olmayacaktı. Üçüncü nokta ikinciden devam eder, çünkü sosyal işbölümü ortadan kalktığında, mülkiyet mülkiyetine dayalı sosyal sınıflar bölünmesi onunla birlikte kaybolacaktır. Eğer iş bölümü bir adamı bir çiftlikten sorumlu tutarsa, o çiftçi o çiftliğin üretken kaynaklarına sahip olur.

Aynısı bir fabrikanın veya bir bankanın mülkiyeti için de geçerlidir. İş bölümü olmadan hiçbir sosyal sınıf, belirli bir üretim aracına özel haklar talep edemez, çünkü işbölümünün olmaması herkesin onu kullanmasına izin verir. Son olarak, dördüncü nokta, sosyal sınıfların ortadan kaldırılmasının devletin tek amacını yok ettiği ve varlığının sona ereceği sonucuna varır. Engels’in kendi yazısında belirttiği gibi, devletin tek amacı, sınıf çelişkilerinin etkilerini azaltmaktır. Mülkiyete dayalı sosyal sınıfların ortadan kaldırılmasıyla, devlet demode olur ve en azından Engels’in gözünde komünist bir topluma ulaşılır.[116]

BÜYÜK ÇALIŞMALARI   

KUTSAL AİLE  (1844) 

Engels’in The Origin of the Family, Private Property and the State kitabının ilk baskısının kapağı ilk olarak 1884’te

Bu kitap, Kasım 1844’te Marx ve Engels tarafından yazılmıştır. O dönemde akademik çevrelerde çok popüler olan Genç Hegelciler ve onların düşünce eğilimleri üzerine bir eleştiridir. Başlık, yayıncı tarafından önerildi ve Bauer Kardeşler ve onların destekçilerine alaycı bir gönderme anlamına geliyor. [117]

Kitap çok olan bir tartışma yarattı basına ve neden Bruno Bauer yayınlanan bir makalede kitabı çürütmek teşebbüs Wigand en  Vierteljahrsschrift 1845 yılında Bauer iddia demeye çalışıyor ne Marx ve Engels yanlış. Marx daha sonra cevabına Ocak 1846’da Gesellschaftsspiegel dergisinde yayınlanan kendi makalesiyle yanıt verdi. Marx ayrıca Alman İdeolojisi’nin 2. bölümünde münazara edilen konuyu tartıştı. [117]

İNGİLTERE’DE Kİ İŞÇİ SINIFININ DURUMU  (1845) 

Engel’in kişisel gözlemlerine dayanarak, Manchester ve Salford’da işçi sınıfının yoksun bırakılmış koşullarına ilişkin bir çalışma. Çalışma ayrıca sosyalizmin durumu ve gelişimi hakkında ufuk açıcı düşünceler içeriyor. İlk olarak Almanca olarak yayınlanan ve yalnızca 1887’de İngilizce’ye çevrilen eserin başlangıçta İngiltere’de çok az etkisi oldu. Bununla birlikte, yirminci yüzyıl boyunca İngiliz sanayileşme tarihçileri üzerinde çok etkiliydi. [118]

ALMANYA’DA KÖYLÜ SAVAŞI  (1850)  

Alman Köylü Savaşı olarak bilinen 16. yüzyılın başlarındaki ayaklanmanın Avrupa çapında 1848-1849’daki son devrimci ayaklanmalarla karşılaştırmalı bir anlatımı. [119]

BİLİMDE BAY EUGEN DUHRİNG DEVRİMİ  (1878)  

Halk arasında Anti-Dühring olarak bilinen bu kitap, bir Alman filozof ve Marksizm eleştirmeni olan Eugen Dühring’in felsefi konumlarının ayrıntılı bir eleştirisidir. Engels, Dühring’e yanıt verirken, diyalektik kavramlarının doğal fenomenlere nasıl uygulanacağını göstermeye çalışan bilim ve matematikteki son gelişmeleri gözden geçirir. Bu fikirlerin çoğu daha sonra tamamlanmamış olan Doğanın Diyalektiği’nde geliştirildi. Anti-Dühring’in üç bölümü daha sonra düzenlenmiş ve ayrı bir başlık olan Socialism: Utopian and Scientific altında yayınlanmıştır .

SOSYALİZM: ÜTOPİK VE BİLİMSEL (1880)  

Dönemin en çok satan sosyalist kitaplarından biridir.[120] Bu çalışmada Engels, Charles Fourier ve Robert Owen gibi önemli ütopik sosyalistlerin fikirlerini kısaca tanımladı ve analiz etti, güçlü noktalarına ve eksikliklerine işaret etti ve kapitalizmi anlamak için bilimsel sosyalist çerçevenin bir açıklamasını ve bir taslağını sunar. Tarihsel materyalizm perspektifinden sosyal ve ekonomik gelişmenin ilerleyişinin.

DOĞANIN DİYALİKTİĞİ (1883)  

Doğanın Diyalektiği (Almanca:”Dialektik der Natur”), Engels’in Marksist fikirleri, özellikle diyalektik materyalizmi bilime uygulayan tamamlanmamış bir 1883 çalışmasıdır. İlk olarak 1925’te Sovyetler Birliği’nde yayınlandı. [121]

AİLENİN KÖKENİ, ÖZEL MÜLKİYET VE DEVLET  (1884)  

Bu çalışmada Engels, ailenin kapitalizm tarafından şekillendirilmiş, sürekli değişen bir kurum olduğunu savunuyor. Sınıf, kadın boyunduruğu ve özel mülkiyet konularıyla ilgili olarak ailenin tarihsel bir görünümünü içerir.

KAYNAKÇA  

 1. Norman Levine,Divergent Paths: The Hegelian Foundations of Marx’s Method, Lexington Books, 2006, s. 92: “Genç spor salonundan asla mezun olmadı, üniversiteye hiç gitmedi …”
 2. Wells, John (3 Nisan 2008). Longman Telaffuz Sözlüğü (3. baskı). Pearson Longman. ISBN 978-1-4058-8118-0.
 3. “Engels” . Random House Webster’ın Kısaltılmamış Sözlüğü .
 4. Merriam-Webster, Engels .
 5. Hunt, Tristram (2009),The Frock-Coated Communist: The Revolutionary Life of Friedrich Engels, Metropolitan / Henry Holt & Co,ISBN 9780805080254, OCLC  263983621 .
 6. Artı-Değer Teorileri içinde, Marx ve Englels Toplu Çalışmaları: Ciltler 30, 31 ve 32(Uluslararası Yayıncılar: New York, 1988).
 7. Isaiah Berlin, Karl Marx , beşinci baskı , sayfa 262. Princeton University Press, 2013.
 8. Friedrich Engels’in doğum belgesinin bir kopyası Collected Works of Karl Marx and Friedrich Engels: Volume 2’nin 577. sayfasında yer almaktadır(New York: International Publishers, 1975).
 9. “Dünya Biyografi Ansiklopedisinde Friedrich Engels Gerçekler” . Gale Group, Inc Erişim tarihi: 8 Ocak 2019 .
 10. “Lenin: Friedrich Engels”Marxists.orgErişim tarihi: 13 Şubat 2010.
 11. Tucker, Robert C.Marx-Engels Okuyucusu, s. xv
 12. İlerleme Yayıncıları. “İlerleme Yayıncılarının Önsözü” . Marxists.org Erişim tarihi: 13 Şubat 2010 .
 13. “Marx Engels Collected Works’ün 1. Cildine Dipnotlar” . Marxists.org. 15 Kasım 1941 Erişim tarihi: 13 Şubat 2010 .
 14. Heinrich Gemkow ve diğerleri , Friedrich Engels: Bir Biyografi (Verlag Zeit im Bild: Dresden, Almanya, 1972) s. 53.
 15. Friedrich Engels, WO Henderson, s. 9
 16. Friedrich Engels. “Marx ve Engels’in Mektupları, 1845” . Marxists.org Erişim tarihi: 13 Şubat 2010 .
 17. Brooks-Pollock, Tom (11 Mart 2014). “Salford olması gerektiği zaman Manchester’ın itibar kazandığı on şey . ” Manchester Akşam Haberleri Erişim tarihi: 31 Mart 2020 .
 18. “Engels Üzerine Biyografi”Marxists.orgErişim tarihi: 13 Şubat 2010.
 19. “Miras – Manchester’da Engels”BBC. s. 1Erişim tarihi: 13 Şubat 2010.
 20. “Mary Burns Superstar – Salford Star – tutum ve aşk xxx ile” . www.salfordstar.com .
 21. Wheen, Francis Karl Marx: A Life , s. 75.
 22. Heinrich Gemkow ve diğerleri , Friedrich Engels: Bir Biyografi (Verlag Zeit im Bild: Dresden, Almanya, 1972) s. 53–54.
 23. Edmund Wilson, To the Finland Station: A Study in the Writing and Acting of History (1940)
 24. Harry Schmidtgall: Friedrich Engels’in Manchester-Aufenthalt 1842–1844. Soziale Bewegungen und politische Diskussionen. Mit Auszügen aus Jakob Venedeys England-Buch (1845) und unbekannten İngilizce-Dokumenten . Trier 1981, S. 61. (= Schriften aus dem Karl-Marx-Haus Nr. 25).
 25. “Miras – Manchester’da Engels”BBC. s. 2Erişim tarihi: 13 Şubat 2010.
 26. Whitfield, Roy (1988) Friedrich Engels, Manchester , İşçi Sınıfı Hareketi Kütüphanesi,ISBN 0906932211 
 27. Carver, Terrell (2003). Engels: Çok Kısa Bir Giriş . Oxford University Press . s.  71 –72.
 28. Draper, Hal (Temmuz 1970). “Kadınların Kurtuluşu Üzerine Marx ve Engels” . Uluslararası Sosyalizm . Erişim tarihi: 29 Kasım 2011 .
 29. “Outline of a Critique of Political Economy,” Collected Works of Karl Marx and Friedrich Engels: Volume 3 ( International Publishers : New York, 1975), s. 418–445.
 30. Garner, Dwight (18 Ağustos 2009). “Tilki Avcısı, Parti Hayvanı, Solcu Savaşçı”The New York TimesErişim tarihi: 31 Ağustos 2020.
 31. İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu de, Marx ve Engels’in Toplu Çalışmaları: Cilt 4(Uluslararası Yayıncılar: New York, 1975) pp 295-596..
 32. Salford’da Friedrich Engels”Salford Star.
 33. Karl Marx (1880). “Engels’in Fransızca Baskısına Giriş” . Marxists.org. 14 Mart 2004 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 13 Şubat 2010 .
 34. Whitfield, Roy (1988) “Friedrich Engels’in İkili Yaşamı.” İçinde: Manchester Bölgesi Tarih İncelemesi , cilt. 2, hayır. 1, 1988
 35. Friedrich Engels’in Hayatı , WO Henderson, ilk olarak 1976’da yayınlandı
 36. Mike Dash (1 Ağustos 2013), “Friedrich Engels’in Radikal Aşığı Ona Baba Sosyalizmine Nasıl Yardım Etti: Mary Burns, kapitalistin oğlunu Manchester’daki emekçi halkın durumuna maruz bıraktı” , Smithsonian.com
 37. John Green (2008), A Revolutionary Life: Biography of Frederick Engels , ISBN 978-0955822803
 38. PN Fedoseyev ve diğerleri, Karl Marx: A Biography (Progress Publishers: Moscow, 1973) pp. 41–42, 49.
 39. PN Fedoseyev, ve diğerleri , Karl Marx: Bir Biyografi , s. 71.
 40. Karl Marx ve Friedrich Engels, Toplu Eserler: Cilt 4, s. 424.
 41. PN Fedoseyev, et al ., Karl Marx: A Biography (Progress Publishers: Moscow, 1973) s. 82–83.
 42. The Holy Family, Collected Works of Karl Marx and Friedrich Engels: Volume 4 , pp. 3–211.
 43. PN Fedoseyev, vd ., Karl Marx: A Biography (Progress Publishers: Moscow, 1973) s. 60.
 44. PN Fedoseyev ve diğerleri , Karl Marx: Bir Biyografi s. 57–58.
 45. Karl Marx ve Friedrich Engels, Collected Works: Volume 38 , s. 15.
 46. Heinrich Gemkow ve diğerleri , Friedrich Engels: Bir Biyografi s. 625.
 47. Heinrich Gemkow ve diğerleri . Friedrich Engels: Bir Biyografi s. 625.
 48. Alman İdeolojisi , Karl Marx ve Friedrich Engels’in Toplu Eserlerinde, s. 19–539’da yer almaktadır.
 49. Heinrich Gemkow ve diğerleri , Friedrich Engels: Bir Biyografi s. 101.
 50. Jacqes Pauwels. “Kuğu Evinde Marx ile Akşam Yemeği” Erişim tarihi: 8 Ocak 2019 .
 51. Isaiah Berlin, Karl Marx: His Life and Environment ( Oxford University Press : Oxford, İngiltere, 1963) s. 159–160.
 52. Isaiah Berlin, Karl Marx: Yaşamı ve Çevresi s. 160.
 53. PN Fedoseyev ve diğerleri , Karl Marx: A Biography (Progress Publishers: Moscow, 1973) pp. 86–88.)
 54. Gary Tedman, Estetik ve Yabancılaşma (Sıfır Kitaplar: Hampshire, 1973)
 55. Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Parti Manifestosu , Toplu Eserler Cilt 6 s. 477–517’de yer almaktadır.
 56. Elisabeth Engels’in mektubu, Ek’te 6 No.lu,Collected Works of Karl Marx and Friedrich Engels: Volume 38(International Publishers: New York, 1982) pp. 540–541.
 57. Karl Marx ve Friedrich Engels, Collected Works: Volume 9 (International Publishers: New York, 1977) s. 490.
 58. Elisabeth Engels’in Friedrich Engels’e yazdığı mektup, Karl Marx ve Friedrich Engels’in Toplu EserlerindeEk, No. 8’de yer almaktadır: Cilt 38, s. 543.
 59. Friedrich Engels’in Karl Marx’a yazdığı 6 Temmuz 1851 tarihli mektubu , Karl Marx ve Friedrich Engels’in Toplu Eserlerinin 186 no’lu kitabında yer alıyor : Cilt 38 , s. 378.
 60. Karl Marx ve Friedrich Engels, Collected Works: Volume 8 , pp. 227–238’debulunan “The Magyar Struggle”.
 61. Karl Marx ve Friedrich Engels, Collected Works: Cilt 8 , s. 451–480 ve Cilt 9 , s. 9–463.
 62. “Engels, Friedrich (ansiklopedi)” . Marxists.org Erişim tarihi: 13 Şubat 2010 .
 63. Isaiah Berlin, Karl Marx: His Life and Environment , 4. baskı. 1978, New York ve Oxford: Oxford University Press, 1996, s. 130, ISBN 978-0-19-510326-7 . 
 64. Mike Rapport, 1848 Devrim Yılı , Londra: Little Brown, 2008, s. 342, ISBN 978-0-316-72965-9 . 
 65. Karl Marx ve Friedrich Engels, “Elberfeld” Collected Works: Volume 9 (International Publishers: New York, 1977) s. 447.
 66. Heinrich Gemkow ve diğerleri , Friedrich Engels: Bir Biyografi (Verlag Zeit im Bild: Dresden, 1972) s. 205.
 67. “Engels’den Jenny Marx’a Mektup” (25 Temmuz 1849) Collected Works: Volume 38 pp. 202–204.
 68. Karl Marx ve Friedrich Engels, Collected Works: Volume 9 , s. 524,
 69. Friedrich Engels’in mektubu , Karl Marx ve Friedrich Engels’in Toplu Eserlerinin 183 numaralı kitabında yer alıyor : Cilt 38 , s. 370.
 70. Karl Marx ve Friedrich Engels, Collected Works: Volume 10 , s. 147.
 71. 5 Ekim 1849 tarihli “Engels’ten George Julian Harney’e Mektup” , Karl Marx ve Friedrich Engels’in Toplu Eserleri: Cilt 38 s. 217.
 72. Karl Marx ve Friedrich Engels, “Engels’ten George Julian Harney’e Mektup (5 Ekim 1849)Toplu Eserler: Cilt 38 s. 217.
 73. Heinrich Gemkow ve diğerleri , Friedrich Engels: Bir Biyografi s. 213.
 74. “Miras – Manchester’da Engels” . BBC. s. Erişim tarihi: 13 Şubat 2010 .
 75. “Miras – Manchester’da Engels” . BBC. s. Erişim tarihi: 13 Şubat 2010 .
 76. “Almanya’daki Köylü Savaşı” ve s Collected Works of Karl Marx and Friedrich Engels: Volume 10 pp. 397-482.
 77. “Alman İmparatorluk Anayasası Kampanyası” adlı makale , Karl Marx ve Friedrich Engels’in Toplu Eserlerinde: Cilt 10 s. 147
 78. “Devletin Kaldırılması Sloganı ve Alman” Anarşi Dostları “başlıklı makale , Marx ve Engels’in Toplu Eserleri: Cilt 10 s. 486.
 79. “Fransa’ya Karşı Kutsal İttifakın Savaşının Koşulları ve Beklentileri” broşürü , Karl Marx ve Friedrich Engels’in Toplu Eserlerinde: Cilt 10 s. 542.
 80. Friedrich Engels’in Karl Marx’a yazdığı 3 Aralık 1851 tarihli mektubu, “Collected Works of Karl Marx and Friedrich Engels: Volume 38”, s. 503.
 81. Not 517, s. 635, “Karl Marx ve Friedrich Engels’in Toplu Eserleri: Cilt 38.
 82. Karl Marx, “Louis Bonaparte’ın Onsekizinci Brumaire’i” , Karl Marx ve Friedrich Engels’in Toplu Eserlerinde yer alan : Cilt 11 , s. 98.
 83. Karl Marx, “Louis Bonaparte’ın Onsekizinci Brumaire’i” , Karl Marx ve Friedrich Engels’in Toplu Eserlerinde yer alan : Cilt 11 , s. 103.
 84. Engels’ten Joseph Weydemeyer’e yazılan 12 Nisan 1853 tarihli mektup, Collected Works of Karl Marx and Friedrich Engels: Volume 39 (New York: International Publishers, 1983) pp. 305–306.
 85. W. Bruce Lincoln, The Romanovs: Autocrats of All the Russias (New York: Dial Press, 1981) s. 408–413.
 86. Vera Zasuliç içerdiği için Karl Marx gelen mektubu görüyor Cilt 46: Karl Marx ve Friedrich Engels Toplu Çalışmaları , (New York: Uluslararası Basın, 1992)., S 71-72, ve Rus Edition Engels’in “Önsöz Komünist Manifesto’da 1882 “.
 87. Gareth Stedman Jones, The Communist Manifesto’da (Londra: Penguin Books, 2002)Engels’in “Preface to the Russian Edition of 1882” üzerine not.
 88. Plaque # 213 on Open Plaques – Erişim tarihi Temmuz 2010
 89. “Marx’ın Konutlarının Fotoğrafları” . Marxists.org Erişim tarihi: 13 Şubat 2010 .
 90. Henderson, William Otto (1976). Friedrich Engels’in Hayatı . Psychology Press. s. 567. ISBN 978-0-7146-3040-3.
 91. Samuel Hollander (2011). Friedrich Engels ve Marksist Politik Ekonomi . Cambridge University Press. s. 358. ISBN 978-1-139-49844-9.
 92. Gray, Daniel; Johnson, Elliott; Walker, David (2014). Tarihsel Marksizm Sözlüğü . Tarihsel Dinler, Felsefeler ve Hareketler Sözlükleri (2. baskı). Lanham, Maryland: Rowman ve Littlefield. s. 119–120. Mayıs ISBN 9781442237988 . 
 93. Steger, Manfred B. (1999). “Friedrich Engels ve Alman Revizyonizminin Kökenleri: Başka Bir Bakış”. Carver, Terrell’de; Steger, Manfred B. (editörler). Marx’tan Sonra Engels . University Park, Pennsylvania: Pennsylvania Eyalet Üniversitesi. s. 181–196. Mayıs ISBN 9780271018911 . 
 94. Kellogg, Paul (Yaz 1991). “Engels ve ‘Revizyonizmin Kökleri: Bir Yeniden Değerlendirme”. Bilim ve Toplum. Guilford Press. 55(2): 158–174. JSTOR 40403133.
 95. Daniels, Robert Vincent (1969) [1960]. Devrimin Vicdanı, Rusya’da Komünist Muhalefet . New York: Simon ve Schuster. s. 7. ISBN 9780671203870 . 
 96. Lowell, David W. (1984). Marx’tan Lenin’e: Marx’ın Sovyet Otoriterliğine KarşıSorumluluğunun Değerlendirilmesi (yeniden basıldı). Cambridge: Cambridge University Press. s. 83. ISBN 9780521261883 . 
 97. Steger, Manfred B. (1999). “Friedrich Engels ve Alman Revizyonizminin Kökenleri: Başka Bir Bakış”. Carver, Terrell’de; Steger, Manfred B. (editörler). Marx’tan Sonra Engels. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania Eyalet Üniversitesi. s. 182.ISBN9780271018911. 
 98. Steger, Manfred B. (1999). “Friedrich Engels ve Alman Revizyonizminin Kökenleri: Başka Bir Bakış”. Carver, Terrell’de; Steger, Manfred B. (editörler). Marx’tan Sonra Engels . University Park, Pennsylvania: Pennsylvania Eyalet Üniversitesi. s. 186. ISBN 9780271018911 . 
 99. Engels, Friedrich (2004). Toplanan Eserler . 50 . New York: Uluslararası Yayıncılar. s. 86.
 100. Gabriel, Mary (14 Eylül 2011). Aşk ve Sermaye: Karl ve Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu . Küçük, Brown. ISBN 9780316191371Google Kitaplar aracılığıyla 8 Mayıs2020’de alındı .
 101. “Mektuplar: Marx-Engels Yazışmaları 1895”Marxists.orgErişim tarihi: 13 Şubat2010.
 102. Kerrigan, Michael (1998). Kim Nerede Yalan – Ünlü mezarlar için bir rehber . Londra: Dördüncü Emlak Limited. s. 156 . ISBN 978-1-85702-258-2.
 103. İngiltere Perakende Fiyat Endeksi enflasyon rakamları Clark, Gregory (2017) verilerine dayanmaktadır . “İngiltere için Yıllık RPI ve Ortalama Kazanç, 1209’dan Günümüze (Yeni Seri)” . MeasuringWorth Erişim tarihi: 2 Şubat 2020 .
 104. “Engels, Frederick” . probatesearchservice.gov . İngiltere Hükümeti. 1895 Erişim tarihi: 14 Haziran 2020 .
 105. Manchester Fotoğrafçılar, Gillian Read. Ed. Royal Photographic Society’s Historical Group, 1982: “George Lester, 51, King Street, Manchester (1863–1868). Jenny Marx albümündeki fotoğrafa da bakın.
 106. Engels, Friedrich. “Friedrich Engels’in ‘İtiraf  “ . Marksistler İnternet Arşivi. 27 Nisan 2014 tarihinde orjinalinden arşivlendi Erişim tarihi: 25 Ekim 2014 .
 107. Robert L. heilbroner (1953). Dünyevi Filozoflar (Büyük Ekonomik Düşünürler) .
 108. Paul Lafargue; Jacques Bonhomme (15 Ağustos 1905). “Friedrich Engels” . Marksistlerin İnternet Arşivi (The Social Democrat dergisinden) . Marksistler İnternet Arşivi Erişim tarihi: 15 Nisan 2013 .
 109. Vladimir İlyiç Lenin. “Friedrich Engels” . Marxists.org Erişim tarihi: 25 Ocak 2011 .
 110. Lipow, Arthur (1991). Amerika’da Otoriter Sosyalizm: Edward Bellamy ve Milliyetçi Hareket . California Üniversitesi Yayınları. s. 1. ISBN 9780520075436 . “Kişisel özgürlüğü yok etmek isteyen, dünyayı kocaman bir kışlaya veya devasa bir çalışma evine dönüştürmek isteyen komünistler arasında değiliz. Elbette rahat bir vicdanla kişisel özgürlüğü kabul etmeyi reddeden ve yapacak olan bazı komünistler var. uyumun tamamlanması için bir engel olduğunu düşündükleri için onu dünyadan karıştırmayı severler.Ama özgürlüğü eşitlikle değiş tokuş etme arzumuz yoktur. Hiçbir toplumsal düzende, komünal bir toplumda olduğu gibi özgürlüğün sağlanamayacağına ikna olduk sahiplik. Derginin editörleri böyle yazdı  Modern devrimci demokratik sosyalizmin kurucuları Karl Marx ve Friedrich Engels’in doğrudan etkisi altında 1847’de Komünist Birlik’in. “
 111. Robert Service (2007). Yoldaşlar: Komünizmin Dünya Tarihi . Londra: Macmillan. s. 37
 112. Thomas, Paul (1991), “Critical Reception: Marx then and now”, Carver, Terrell (ed.), The Cambridge Companion to Marx , Cambridge University Press, s. 36–42
 113. “Friedrich Engels’in sakalı Salford’da heykellere tırmanmaya ilham veriyor” . BBC News9 Aralık 2014 Erişim tarihi: 31 Ocak 2017 .
 114. “Friedrich Engels heykelinin Manchester şehir merkezinde bir araya getirilmesini izleyin” . Manchester Akşam Haberleri . 14 Temmuz 2017 Erişim tarihi: 16 Aralık 2017.
 115. Bolton, Kevin (19 Temmuz 2017). “Manchester’da Engels’in bir Sovyet heykeli var. Utanç kimse şehrin Ukraynalılarına sormadı” . The Guardian Erişim tarihi: 6 Ocak 2018 .
 116. Levine, Norman (Ağustos 1985). “Lenin’in Ütopyacılığı”. Sovyet Düşüncesinde Çalışmalar30 (2): 101–102. doi : 10.1007 / BF01043754 . JSTOR 20100033 . S2CID 144891961 .  
 117. “Marx ve Engels’in Kutsal Aile”Marxists.orgErişim tarihi: 13 Şubat 2010.
 118. Griffin, Emma. “‘Sanayi devrimi’: 1830’dan günümüze yorumlar” Erişim tarihi: 9 Mart2013 .
 119. Almanya’daki Köylü Savaşı, çev. Moissaye J. Olgin (New York: International Publishers, 1966).
 120. Engels, Friedrich (1970) [1892]. “Giriş” . Sosyalizm: Ütopik ve Bilimsel . Marx / Engels Seçilmiş Eserler. 3 . İlerleme Yayıncıları. Bu Fransızca metinden bir Lehçe ve bir İspanyolca baskı hazırlandı. 1883’te Alman arkadaşlarımız broşürü orijinal dilde çıkardılar. O zamandan beri Almanca metne dayalı İtalyanca, Rusça, Danca, Hollandaca ve Roumanca çeviriler yayınlandı. Bu nedenle, mevcut İngilizce baskısı, bu küçük kitap 10 dilde yayınlanmaktadır. Başka herhangi bir Sosyalist çalışmanın, hatta 1848 Komünist Manifestosunun veya Marx’ın Başkenti’nin bile bu kadar sık ​​tercüme edildiğinin farkında değilim. Almanya’da, toplamda yaklaşık 20.000 kopya olmak üzere dört baskısı vardır.Atıf Carver, Terrell (2003). Engels: Çok Kısa Bir Giriş . Oxford University Press. s. 56 .ve Thomas, Paul (1991), “Critical Reception: Marx then and now”, Carver, Terrell (ed.), The Cambridge Companion to Marx , Cambridge University Press
 121. İngilizce “1883-Doğanın Diyalektiği-Dizini” . marxists.anu.edu.au Erişim tarihi: 4 Mayıs 2018 .

KAYNAKLAR 

 • Blackledge, Paul (2019). Friedrich Engels ve Modern Sosyal ve Politik Teori , New York: SUNY Press ISBN eksik ]
 • Carlton, Grace (1965). Friedrich Engels: The Shadow Prophet , London: Pall Mall Press ISBN eksik ]
 • Carver, Terrell (1989). Friedrich Engels: Yaşamı ve Düşüncesi , Londra: Macmillan ISBN eksik ]
 • Fedoseyev, PN; Bakh, I .; Golman, LI; Kolpinksy, LY; Krylov, BA; Kuzminov, II; Malysh, AI; Mosolov, VG ve Stepanova, Y. (1977). Karl Marx: CPSU Merkez Komitesi Marksizm-Leninizm Enstitüsü tarafından hazırlanan bir Biyografi , Moskova: Progress Publishers
 • Yeşil, John (2008). Engels: Devrimci Bir Yaşam , Londra: Arter Yayınları, ISBN 0-9558228-0-7 
 • Henderson, WO (1976). Friedrich Engels’in hayatı , Londra: Cass, ISBN 0714640026 
 • Av, Tristram (2009). Frak Kaplı Komünist: Friedrich Engels’in Devrimci Yaşamı , Londra: Allen Lane. Mayıs ISBN 978-0713998528 
 • Mayer, Gustav (1936 [1934]). Friedrich Engels: Bir Biyografi  
Reklam (#YSR)