CİNSİYET SOSYOLOJİSİ

Cinsiyet sosyolojisi sosyolojinin önemli bir alt alanıdır. Sosyal etkileşim, sosyal yapıya ilişkin sosyoloji ile doğrudan ilişkilidir. En önemli sosyal yapılardan biri statüdür . Bu, bireyin topluma nasıl davranılacağını etkileyen pozisyonuna göre belirlenir. Bireyin iddia ettiği en önemli durumlardan biri cinsiyettir. Kamusal söylem ve akademik literatür genellikle bir kişinin algılanan veya tahmin edilen (kendini tanımlayan) erkekliği veya  kadınlığı için cinsiyet terimini kullanır. 

Reklam (#YSR)