ETKEN KORUMA MODELİ

Dr. Öner ÖZ

Bir endüstride uygulanan gümrük tarifeleri bazı durumlarda sadece nihai malları değil aynı zamanda ara malları da kapsamaktadır. Bu durumda yerli sanayiciyi korumak mümkün olmayacaktır. Yani tarifeler nedeniyle nihai mal ithalatı engellendiği gibi yerli üreticileri ihtiyaç duyacakları ara malların ithalatı da yasaklanmış ve yerli üretim artmamış olacaktır.

Reklam (#YSR)