Rus-Türk Savaşı (1877-1878)

Tarih 24 Nisan 1877-3 Mart 1878 (10 ay, 1 hafta, 2 gün)
Yer
Balkanlar , Kafkasya
Sonuç

Rus koalisyon zaferi

 • San Stefano Antlaşması
 • Berlin Antlaşması
Bölgesel
Değişiklikler
 • Bulgar devletinin yeniden kurulması
 • Osmanlı Devleti tarafında Romanya , Sırbistan ve Karadağ’ın  resmen bağımsızlıklarının kabulü
 • Kars ve Batum Oblastları Rus İmparatorluğu’nun bir parçası oldu
Taraflar
 •  Rusya
 •  Sırbistan
 •  Romanya
 •  Karadağ
 •  Bulgar Lejyonu
 Osmanlı imparatorluğu

 • Çeçen ve Dağıstanlı birlikler
 • Abhaz Milisler
 • Polonya Lejyonu
Komutanlar ve Liderler
 • Rus imparatorluğu Alexandır II
 • Rus imparatorluğu GD. Nicholas Nikolaevich
 • Rus imparatorluğu GD. Michael Nikolaevich
 • Rus imparatorluğu Dmitry Milyutin
 • Rus imparatorluğu Iosif Gurko
 • Rus imparatorluğu Mikhail Loris-Melikov
 • Rus imparatorluğu Grigol Dadiani
 • Rus imparatorluğu Alexander Alexandrovich
 • Rus imparatorluğu Pyotr Vannovsky
 • Rus imparatorluğu Mikhail Dragomirov
 • Rus imparatorluğu Mikhail Skobelev
 • Rus imparatorluğu Ivan Lazarev
 • Rus imparatorluğu Eduard Totleben
 • Romanya Krallığı Carol I
 • Karadağ Prensliği I. Nicholas
 • Sırbistan Milano I
 • Sırbistan Kosta Protić
 • Osmanlı imparatorluğu Abdülhamid II
 • Osmanlı imparatorluğu İbrahim Edhem Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Ahmed Hamdi Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Kurt İsmail Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Ahmed Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Osman Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Mehmed Şakir Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Süleyman Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Hüseyin Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Hobart Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Mehmed Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Abdülkerim Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Ahmed Eyüb Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Deli Fuad Paşa
 • Osmanlı imparatorluğu Mehmed Rıza Paşa
Askeri Güçler
 • Rus İmparatorluğu :
  Tuna Ordusu’nda 185.000, Kafkas Ordusu’nda 75.000 [1]
  Toplam: Dört kolda 260.000 [2] [3]
Osmanlı İmparatorluğu :
 Kafkasya’da 70.000
Toplam: 281.000 [4]
Zayiat ve Kayıplar
 • Rus imparatorluğu
  • 15.567 [5] –34.742 öldürüldü
  • 81.166 hastalıktan öldü
  • 56.652 yaralı
  • 1.713 yaradan öldü [5]
 • Romanya
  • 4.302 ölü ve kayıp
  • 3.316 yaralı
  • 19.904 hasta [6]
 • Bulgaristan
  • 2.456 ölü ve yaralı [7]
  • Toplam binlerce askeri ölüm (çoğunlukla hastalık)
 • Sırbistan ve Karadağ
  • 2.400 ölü ve yaralı [7]
 • Osmanlı İmparatorluğu :
 • ~ 30.000 kişi öldü [8]
 • 60.000-90.000 [8] yara ve hastalıklardan öldü

1877-78 Rus-Türk Savaşı ( 93 Harbi)  Bulgarca : Руско-турска Освободителна война , Romence :  Rusko-Turska Osvoboditelna Vojna  

Osmanlı Hicri takvimine göre 1293 senesinde meydana geldiği için 93 harbi olarak bilinir.  

Savaş Osmanlı Devletine karşı, Rus Çarlığı, Bulgaristan , Romanya , Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan Doğu Ortodoks koalisyonu arasında olan ve Kafkasya ve Balkanlarda yaşanan bir savaştı. [9]

Yunan ve Sırp isyanlarının başarılı olmasından sonra diğer Balkan devletleri milliyetçilik akımlarının da etkisiyle Osmanlı Devletine karşı çıkardıkları isyanlara ek olarak Rus Çarlığının Kırım Savaşında kaybettiği toprakları geri alma arzusunun yanı sıra Karadenizde tek güç olma hedefleri vardı.

Rus ve Balkan birliği savaşı kazanarak İstanbul’un Çatalca ilçesine kadar ilerlediler. İngiltere ve Fransa’nın müdahalesi ile ilerleme durduruldu.

Sonuç olarak Rusya Kafkasya’da kaybettiği  Kars ve Batum’u geri almayı başardı ve Budjak bölgesini ilhak etti . Her biri bir süredir fiili egemenliğe sahip olan Romanya , Sırbistan ve Karadağ beylikleri resmen Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlık ilan ettiler. Yaklaşık beş yüzyıl Osmanlı hakimiyetinden sonra (1396-1878), bir Bulgar devleti yeniden ortaya çıktı. Tuna Nehri ile Balkan Dağları arasındaki araziyi kapsayan Bulgaristan Prensliği (Kuzey Dobruca hariç Romanya’ya verildi) ve yeni devletin başkenti Sofya oldu.

1878 yılında yapılan Berlin Kongresi sonucunda savaş dışında olan Avusturya-Macaristan Bosna Hersek işgal etmiş  ve Birleşik Krallıklar (İngiltere) Kıbrıs’ı Osmanlı Devletinden kiralamıştır.

3 Mart 1878’de imzalanan ilk Ayestefanos Antlaşması bugün , Bulgaristan’daki Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır [10]  

SAVAŞ ÖNCESİ

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA GAYRİMÜSLİM SORUNLARI

1839 senesinde ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında Osmanlı Tebaası olan tüm Müslüman ve Hristiyanlar eşit haklara sahip olmuşlardı. 

1856 Islahat Fermanı ile yapılan düzenlerle gayri müslimlerin verdiği cizye vergisi kaldırılmış ve devlet memuru olma izni verilerek askeriye dahil olmak üzere birçok mevkide önemli yerlere sahip olmuşlardı.

Şehirli Ermeniler başta olmak üzere şehirli Rumlar ve Yahudiler bu eşitliğin getirdiği nimetlerden fazlasıyla yararlanırken kırsal bölgede kalan Hristiyan nüfusta ve balkanlarda yaşayan Ortodokslarda ciddi huzursuzluklar yaşanmaktaydı.
Rus çarlığının Osmanlı Devleti içerisinde ki tüm Hristiyan cemaatlere hamilik yapma sevdası ve sık sık tehditkar davranmasının yanı sıra 1789 Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımları Hristiyan toplulukları kışkırtmaktaydı. [14]  

LÜBNAN KRİZİ, 1860  

1858’de, din adamları tarafından karıştırılan Maruni (Hristiyan Araplar)  köylüler, Dürzi feodal derebeylerine karşı ayaklandı ve bir köylü cumhuriyeti kurdu. Maruni köylülerin Dürzi derebeyleri için çalıştıkları güney Lübnan’da, Dürzi köylüler derebeylerini Maruni karşı korudular ve çatışmayı bir iç savaşa dönüştürdüler. [15] [16]

Osmanlı birlikleri düzeni yeniden sağladı. Yine de, Fransız ve İngilizler müdahalesi gerçekleşti. [17] Bu baskı sonrasında Osmanlı Padişahı Lübnan’da bir Hıristiyan vali atamayı kabul etti. [15]

27 Mayıs 1860’da bir grup Maruni bir Dürzi köyüne baskın düzenledi ve saldırdı. Olaylar Suriye’ye kadar sıçradı ve her iki taraftan 7.000 ile 12.000 kişi öldürülmüş ve 300’den fazla köy, 500 kilise, 40 manastır ve 30 okul yok edilmişti. Beyrut’taki Müslümanlara yönelik Hıristiyan saldırıları, Şam’ın Müslüman nüfusunu Hıristiyan azınlığa saldırısıyla karşılık buldu ve bu olaylar sonrasında  5.000 ile 25.000 kişi arasında kişi öldürüldü.  

Osmanlı dışişleri bakanı Mehmed Fuad Paşa Suriye’ye geldi ve kısa bir sürede suçluları bulup cezalandırarak olayları sakinleştirdi.

Düzen yenilendi ve Avrupa müdahalesinden kaçınmak için Lübnan’a yeni bir özerklik kazandırmak için hazırlıklar yapıldı. Bununla birlikte, Eylül 1860’ta Fransa bir filo gönderdi ve İngiltere, İngiltere bölgede Fransız etkisininazaltmak için müdahaleye katıldı. [17]

GİRİT İSYANI, 1866-1869 

Moni Arkadiou manastır

Girit İsyanı 1866 yılında başladı ve Yunan isyancılar Enosis’i (Büyük Yunanistan) kurmak hayaliyle isyan ettiler.  [18] 
İsyancılar, Müslümanların sığındığı beş müstahkem şehir hariç, tüm ada üzerinde kontrol sahibi oldular. Yunan basını Müslümanların Yunanlıları katlettiğini ve bu sözün Avrupa’ya yayıldığını iddia etti. Binlerce Yunanlı gönüllü seferber edildi ve adaya gönderildi.

Kasım 1866’da Moni Arkadiou manastırının kuşatmasında, çok ciddi çatışmalar oldu.Her iki tarafta da çok sayıda yaralı olan kanlı bir savaştan sonra, Giritli Yunanlılar nihayet mühimmat bittiğinde teslim oldu. [19]

1869’un başlarında, ayaklanma bastırıldı, ancak Babıali  ada özerkliğini tanıtan ve adada ki Hıristiyan haklarını artıran bazı tavizler sundu.

Girit krizi Osmanlılar için yüzyılın neredeyse tüm diplomatik çatışmalarından daha iyi sonuçlansa da, ayaklanma Avrupa’nın dikkatini Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hıristiyanlara çekti.

AVRUPA’DA GÜÇ DENGESİNİN DEĞİŞMESİ

1862’de Osmanlı İmparatorluğu

Kırım Savaşı’nın kazanan tarafında olmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu iktidar ve itibarında düşüş devam etti. Hazine üzerindeki mali baskı, Osmanlı hükümetini, izleyen tüm mali reformlara rağmen, borçları ve ekonomik zorluklara iten bir dizi dış borç almaya zorladı. Bu, Ruslar tarafından Kafkaslardan, Kuzey Anadolu’nun Karadeniz limanlarına ve Köstence ve Varna’nın Balkan limanlarına ve para ve sivillere pahalıya mal olan 600.000’den fazla Müslüman Çerkes’i barındırma ihtiyacı nedeniyle daha da kötüleşti. [21]

YENİ AVRUPA 

Avrupa Konseri Fransa ve Avusturya zaman 1814 yılında kurulmuş 1859 yılında sarsıldı İtalya’da savaştığı Şansölye Otto von Bismarck liderliğindeki Prusya Krallığı’nın 1866’da Avusturya’yı ve 1870’te Fransa’yı yendiğinde, Orta Macaristan’daki egemen güç olarak Avusturya-Macaristan’ın yerini aldığı Alman Birleşmesi savaşları sonucunda tamamen dağılmıştı. 

İngiltere, Kırım Savaşı’na katılımı ile yıpranmış ve İrlanda meselesi ve Sanayi Devrimi’nin yarattığı toplumsal sorunlar tarafından yıpranmıştı. Avrupa dengesini yeniden sağlamak için tekrar müdahale etmemeyi seçti.

Bismarck, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasının savaşa yol açabilecek rekabetler yaratmasını istemedi, bu yüzden Çar’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması ve Avusturya ve Rusya ile Üç İmparatorlar Ligi oluşturması durumunda düzenlemelerin yapılması yönündeki tavsiyesini dikkate aldı.

Fransa ve özellikle üç imparatoru, Osmanlı Sultanları ile yakın ilişkiler içinde olsa da, isyancı toplulukların kendi kaderini tayin hareketlerini destekleyerek karşılık verdi. Böylece Polonya’da Rusya’ya karşı isyanlar ve Balkanlar’daki ulusal özlemler Fransa tarafından teşvik edildi.

Rusya, Karadeniz’de bir filo tutma hakkını yeniden kazanmaya çalıştı ve tüm Slavların Rus liderliğinde birleştirilmesi gerektiği yeni Pan-Slav fikrini kullanarak Balkanlar’da nüfuz kazanmak için Fransızlarla uğraştı. Bu, ancak Rus olmayan Slavların çoğunun yaşadığı iki imparatorluğu, Habsburg ve Osmanlı İmparatorluklarını yok ederek yapılabilirdi. Balkanlar’daki Rusların ve Fransızların emelleri ve rekabetleri, kendi ulusal canlanışını yaşayan ve büyük güçlerle kısmen çatışan emelleri olan Sırbistan’da ortaya çıktı. [22]

KIRIM SAVAŞINDAN SONRA RUSYA

Alexander Gorchakov

Rusya Kırım Savaşı’nı en az bölgesel kayıplarla kapatmıştı. Ancak Karadeniz Filosu ve Sivastopol tahkimatlarını yok etmek zorunda kalmıştı. Kırım Savaşı sonrasında Rusya’nın uluslararası prestiji zarar görmüştü ve uzun yıllar Kırım Savaşı’nın intikamı Rus dış politikasının ana hedefi olmuştu.  

Yeni atanan Rus şansölyesi Alexander Gorchakov, Prusya ve şansölyesi Bismarck ile ittifak halindeydi. Rusya, Danimarka (1864) , Avusturya (1866) ve Fransa (1870) ile olan savaşlarında Prusya’yı sürekli olarak destekledi. Mart 1871’de, ezici Fransız yenilgisini ve minnettar bir Almanya’nın desteğini kullanan Rusya, Paris Barış Antlaşması’nın 11. Maddesinin daha önce feshedilmesini uluslararası olarak tanıdı ve böylece Karadeniz Filosunu canlandırdı.

Bununla birlikte, Paris Barış Antlaşması’nın diğer hükümleri yürürlükte kaldı, özellikle 8. madde, Büyük Britanya, Fransa ve Avusturya’nın Osmanlı toprak bütünlüğünün garantileriyle birlikte. Bu nedenle Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ile olan ilişkilerinde son derece ihtiyatlı davrandı ve tüm eylemlerini diğer Avrupa güçleriyle koordine etti. Türkiye ile bir Rus savaşı en azından diğer tüm Büyük Güçlerin örtük desteğini gerektirecekti ve Rus diplomasisi uygun bir anı bekliyordu.

1875-1876 BALKAN KRİZİ

Balkanlar’daki Osmanlı yönetiminin durumu 19. yüzyıl boyunca bozulmaya devam etti ve merkezi hükümet zaman zaman tüm eyaletler üzerindeki kontrolünü kaybetti. Avrupalı ​​güçlerin empoze ettiği reformlar, Hıristiyan nüfusun koşullarını iyileştirmek için çok az şey yaparken, Müslüman nüfusun büyük bir kısmını tatminsiz bıraktı. Bosna-Hersek, en son 1850 yılında yerel Müslüman nüfus tarafından en az iki isyan dalgasına maruz kaldı.

Avusturya, yüzyılın ilk yarısının kargaşasından sonra birleşti ve Osmanlı İmparatorluğu pahasına uzun süredir devam eden genişleme politikasını canlandırmaya çalıştı. Bu arada, Sırbistan ve Karadağ’ın nominal olarak özerk, fiili bağımsız beylikleri de vatandaşlarının yaşadığı bölgelere doğru genişlemeye çalıştılar. Milliyetçi ve irredentist görüşler güçlüydü ve Rusya ve ajanları tarafından teşvik ediliyordu.

Aynı zamanda, 1873’te Anadolu’da şiddetli bir kuraklık ve 1874’te sel baskını, İmparatorluğun kalbinde kıtlık toplumda huzursuzluğa neden oldu. Tarımsal kıtlık, Osmanlı hükümetini Ekim 1875’te iflasını ilan etme durumuna getirmişti. Bu nedenle Balkanlar da dahil olmak üzere diğer illere uygulanan vergileri artırmaya yönelmiş olsa da  vergilerin toplanmasını engellenmişti.

BALKAN İSYANLARI   

A- HERSEK AYAKLANMASI 

Temmuz 1875’te Hersek’te Osmanlı yönetimine karşı bir ayaklanma başladı. Ağustos ayına kadar Hersek’in neredeyse tamamı ele geçirildi ve isyan Bosna’ya yayıldı. Sırbistan ve Karadağlı milliyetçi gönüllüler tarafından desteklenen ayaklanma, Osmanlıların isyanı bastırmak için gittikçe daha fazla birlik göndermesine rağmen devam etti.

B- BULGAR İSYANI 

Bosna-Hersek isyanı, Bükreş merkezli Bulgar devrimcileri harekete geçirdi. 1875’te bir Bulgar ayaklanması aceleyle Osmanlı kaygılarından yararlanmak için hazırlıklar tamamlanmadan başladı. 1876 ​​baharında, bu bölgelerde çok sayıda düzenli Türk birliği olmasına rağmen, güney-orta Bulgar topraklarında bir başka ayaklanma daha çıktı.

Ayaklanmayı bastırmak için özel bir Türk askeri komitesi kuruldu. 11 Mayıs – 9 Haziran 1876 tarihleri arasında Düzenli birlikler (Nisam) ve düzensiz olanlar (Redif veya Başıbozuklar) Bulgarlarla savaşmaya başladı. 

BULGARİSTAN İSYANLARINDA AVRUPA VE AMERİKA KATKISI

İstanbul’da bulunan ve öğrencilerinin çoğu Bulgar olan Amerikan Robert Kolejin kurucusu ve öğretmenleri Bulgar katliamı yapılıyor diyerek dış dünyayı tahrike başlamıştı. Yine ABD’li bir protestan misyoner olan George Warren Wood , 1879’da İstanbul’da ki iken, Amasya’daki Türk yetkililerin Hıristiyan Ermeni mültecilere Soukoum Kalesinde acımasızca zulmettikleri dedikodusu yaydı. Konuyu Yüce Porte’nin dikkatine sunmak için İngiliz diplomat Edward Malet ile koordine edebildi ve daha sonra İngiltere dışişleri bakanı Robert Gascoyne-Cecil’e ( Salisbury Markizliği ) aktarıldı. [29] Disraeli hükümetinin, devam eden Balkan krizinde Osmanlıları desteklemeyi taahhüt ettiği İngiltere’de, Liberal muhalefet gazetesi Daily News’in Amerikalı gazetecisi Januarius A. MacGahan’ı katliam hikayeleri hakkında ilk elden rapor vermesi için işe aldı.

MacGahan, Bulgar ayaklanmasının sert bölgelerini gezdi ve raporu Daily News’un ön sayfalarına sıçradı ve İngiliz kamuoyunu Disraeli’nin Osmanlı yanlısı politikasına karşıtlık hızlandı. [30] In Eylül muhalefet lideri William Gladstone onun yayınlanan Bulgar Horrors ve Doğu Soru [31] Türkiye’nin verdiği desteği çekmesi için İngiltere çağrıda bulunarak  Bulgaristan ve Bosna Hersek için  bağımsızlığını önerdi. [32] Avrupa çapında propaganda büyüdüğü için Charles Darwin, Oscar Wilde, Victor Hugo ve Giuseppe Garibaldi gibi pek çok ileri gelenler, Bulgaristan’da ki Osmanlı sözde suistimallerini alenen kınadı. [33]

En güçlü tepki Rusya’dan geldi. Bulgar davasına yönelik yaygın sempati, 1812 Vatanseverlik Savaşı sırasındakiyle karşılaştırılabilir bir ölçekte ülke çapında yurtseverlikte bir artışa yol açtı. 1875 sonbaharından itibaren Bulgar isyanını destekleme hareketi Rus toplumunun tüm sınıflarını içeriyordu. Buna, bu çatışmadaki Rus hedefleri hakkında keskin halk tartışmaları eşlik etti. Dostoyevski de dahil olmak üzere Slavophiles , yaklaşmakta olan savaşta tüm Ortodoks uluslarını Rusya’nın yönetimi altında birleştirme fırsatı olarak gördü.  Turgenev ise dinin önemini inkar etti ve Rus hedeflerinin Ortodoksluk değil Bulgaristan’ın kurtuluşu olması gerektiğine inandı. [34]

SIRP – TÜRK SAVAŞI ve DİPLOMATİK MANEVRALAR 

1877 için savaş haritası. Rusya’yı kısır bir ahtapot olarak tasvir eden anti-Rus karikatür.

Rusya Balkan savaş köpeklerini serbest bırakmaya hazırlanırken, İngiltere onu ilgilenmesi konusunda uyarıyor. 17 Haziran 1876’dan çizilen karikatür

30 Haziran 1876’da Sırbistan’ın ardından Karadağ Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti. Temmuz ve Ağustos aylarında, Rus gönüllülerin yardım ettiği kötü hazırlanmış ve yetersiz donanımlı Sırp ordusu saldırgan hedeflere ulaşamadı, ancak Osmanlı saldırısını Sırbistan’a itmeyi başardı. Bu arada, Rus Alexander II ve Prens Gorchakov, Avusturya-Macaristan ‘ın Franz Joseph I ve Andrassy Kont de Reichstadt’ın Bohemyada olan kalesinde buluştu.

Hiçbir yazılı anlaşma yapılmadı, ancak tartışmalar sırasında Rusya Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ve Avusturya-Macaristan’ı işgalini desteklemeyi kabul ettibunun karşılığında Güney Bessarabia’nın – Kırım Savaşı sırasında Rusya tarafından yağmalanmasını – ve Karadeniz’in doğu kıyısında Batum limanının Rus ilhakını desteklemeyi kabul etti. Bulgaristan özerk olacaktı (Rus kayıtlarına göre bağımsız). [35]

Bosna-Hersek’teki çatışmalar devam ederken, Sırbistan bir dizi aksilik yaşadı ve Avrupalı ​​güçlerden savaşa son verilmesini istedi. Avrupalı ​​güçlerin ortak bir ültimatomu Babıali’yi Sırbistan’a bir aylık ateşkes yapmaya ve barış görüşmelerine başlamaya zorladı. Ancak Türk barış koşulları Avrupalı ​​güçler tarafından çok sert kabul edilmedi. Ekim başında, ateşkesin sona ermesinden sonra Türk ordusu saldırısına tekrar başladı ve Sırp pozisyonu hızla umutsuzluğa kapıldı. 31 Ekim’de Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’nun düşmanlıkları durdurmasını ve Sırbistan ile 48 saat içinde yeni bir ateşkes imzalamasını gerektiren bir ültimatom yayınladı. Bu, Rus ordusunun kısmi seferberliği ile desteklendi (20 bölüme kadar). Sultan ültimatom koşullarını kabul etti.

Krizi çözmek için 11 Aralık 1876’da İstanbul’da (Türklerin davet edilmediği) Büyük Güçler Konferansı açıldı. Avrupa güçlerinin ortak kontrolü altında Bulgaristan, Bosna-Hersek’e özerklik sağlayan bir uzlaşma çözümü müzakere edildi. Ancak Osmanlılar, uluslararası temsilcilerin reformlar kurumunu denetlemelerine izin vererek bağımsızlıklarını feda etmeyi reddetti ve konferansın kapatıldığı gün 23 Aralık’ta bir anayasa ile İmparatorluk içindeki dini azınlıklar için eşit haklar ilan bildirimde bulundu. Osmanlılar bu manevrayı, anlaşmadaki itirazlarını ve değişikliklerini duyurmak için kullanmaya çalıştı. Büyük Güçler tarafından reddedildiklerinde, Osmanlı İmparatorluğu konferansın sonuçlarını göz ardı etme kararını açıkladı.

15 Ocak 1877’de Rusya ve Avusturya-Macaristan, Temmuz 1876’da daha önceki bir Reichstadt Anlaşmasının sonuçlarını teyit eden yazılı bir anlaşma imzaladılar. Bu, Rusya’ya, yaklaşmakta olan savaşta Avusturya-Macaristan’ın hayırsever tarafsızlığını garanti etti. Bu terimler, savaş durumunda Rusya’nın savaşı yapacağı ve Avusturya’nın avantajlarının çoğunu alacağı anlamına geliyordu. Rusya bu nedenle barışçıl bir çözüm için son çabayı gösterdi. Balkan, Bulgar isyanları ve İstanbul anlaşmalarının reddedilmesi nedeniyle Avrupa çapında yükselen Osmanlı karşıtı propagandayı fırsat bilen Rusya, Osmanlı Devletine savaş ilan etti..

SAVAŞIN SEYRİ  

AÇILIŞ MANEVRALARI

Kars yakınlarındaki Türkleri takip eden Nizhny Novgorod Ejderhaları   1877, Aleksey Kivshenko

Rusya 24 Nisan 1877’de Osmanlılara savaş ilan etti ve birlikleri Prut nehri üzerinde Ungheni yakınlarındaki yeni inşa edilen Eyfel Köprüsü üzerinden Romanya’ya soktu. 12 Nisan 1877’de Romanya, Rus birliklerine Türklere saldırmak için topraklarından geçmelerine izin verdi ve sonuç olarak Tuna’da Rumen kasabalarının Türk bombardımanına yol açtı. 10 Mayıs 1877’de resmi Türk hâkimiyeti altında olan Romanya Prensliği bağımsızlığını ilan etti. [36]

Savaşın başı, sonucu belli olmaktan çok uzaktı. Ruslar Balkanlar’a daha büyük bir ordu göndererek yaklaşık 300.000 askere ulaştı. Osmanlılar, mevcut kuvvetlerine ek olarak Balkan yarımadasında yaklaşık 100.000 kişiyi göndererek garnizonlarını güçlendirdi. Osmanlılar, güçlendirilmiş, Karadeniz’in tam komutası ve Tuna nehri boyunca devriye botları avantajına sahipti . [37] Ayrıca İngiliz ve Amerikan yapımı tüfekler ve Alman yapımı toplar da dahil olmak üzere üstün silahlara sahiptiler.

Tuna Nehri’nin Rus geçişi, Haziran 1877, Nikolai Dmitriev-Orenburgsky tarafından resim , 1883

Buna rağmen, Osmanlılar genellikle pasif savunmayı tercih ettiler ve stratejik  bazı hatalar yaptıktan sonra savaş için kazanılan avantajı Ruslara bıraktılar.

İstanbul’da ki Osmanlı askeri komutanlığı, Rus ordusunun askeri niyetleri hakkında yanlış varsayımlar bulundur. Rusların Tuna boyunca yürümek ve deltadan geçmek için çok kararsız olacağına ve Karadeniz kıyısındaki kısa yolu tercih edeceklerini öngördüler. Bu öngörü sahilin en güçlü, en iyi tedarik edilen ve garnizonlu Türk kalelerine sahip olduğu gerçeğini görmezden gelindi.  

Rus saldırısı iyi planlıydı ve Türk savunmasına dayanıyordu. Rus ordusunun ilk hatası, saldırı başlangıcında Balkanlarda konuşlu 200.000 kişilik Türk ordusuna karşın 185.000 kişilik bir ordu ile sefere çıkmasıydı. Temmuz ayında yaşanan gerilemelerden sonra ( Plevne ve Stara Zagora’da ) Rus askeri komutanlığı, saldırıyı sürdürmek için rezervleri olmadığını fark etti ve savunma duruşuna geçti. Ruslar Plevne’yi Ağustos ayının sonuna kadar düzgün bir şekilde abluka altına almak için yeterli güce sahip değildi ve bu da tüm saldırı yaklaşık iki ay boyunca etkili bir şekilde sürse de Gazi Osman Paşa komutasında ordu büyük bir savunma başarısı ile buna engel oldu.

BALKAN SALDIRISI

Balkan savaşları Haritası

Savaşın başlangıcında, Rusya ve Romanya Tuna boyunca uzanan Osmanlı Donanmasına ait tüm gemileri imha etti ve nehri mayınladı. Böylece Rus kuvvetlerinin Tuna’yı Osmanlı donanmasından direnmeden herhangi bir noktada geçebilmelerini sağladı. Osmanlı komutanlığı, Rusların eylemlerinin önemini dikkate almadı. Haziran ayında, küçük bir Rus birimi Tuna Nehri’ni Galați’de deltanın yakınında geçirerek Rusçuk’a (Ruse) doğru yürüdü.  Bu durum Osmanlıları, büyük Rus gücünün Osmanlı kalesinin ortasından geleceğinden daha da emin hale getirdi.

Plevna’da Rus, Romen ve Osmanlı birlik hareketleri

25-26 Mayıs’ta, Romen-Rus mürettebatı karışık bir Romen torpido botu saldırdı ve Tuna Nehri’nde bir Osmanlı monitörü battı. [38] Tümgeneral Mikhail İvanoviç Dragomirov’un doğrudan komutası altında, 27/28 Haziran 1877 ( NS ) gecesinde Ruslar, Svishtov’daki Tuna üzerinde bir duba köprüsü inşa ettiler. Rusların 812’nin öldüğü ve yaralandığı kısa bir savaştan sonra, [39] Rus karşı cepheyi güvence altına aldı ve Ziştovi’yi savunan Osmanlı piyade tugayını geri sürdü. Dragomirov komutasındaki Doğu Müfrezesi ise, bu noktada Rus kuvveti üç parçaya bölündü. Veliaht Çar Tsarevich Alexander Alexandrovich, Ruschuk kalesini ele geçirmek ve ordunun doğu kanadını örtmek için atandı. Batı Müfrezesi, Bulgaristan’ın Nikopol Kalesi’ni ele geçirmek ve ordunun batı kanadını örtmek için ve Veliko Tırnovo üzerinden hızla hareket etmek ve Tuna ve İstanbul arasındaki en önemli engel olan Balkan Dağları’na nüfuz etmek üzere Kont Joseph Vladimirovich Gourko yönetimindeki İlerleme Müfrezesi görevlendirildi.

Ivanovo-Çiftlik yakınlarında çatışma

Tuna’nın Rus geçişine yanıt veren İstanbul’da ki Osmanlı yüksek komutanlığı Osman Nuri Paşa’nın Vidin’den doğuya ilerlemesini ve Rus geçişinin hemen batısındaki Nikopol kalesini işgal etmesini emretti. Nikopol’a giderken Osman Paşa, Rusların kaleyi zaten ele geçirdiğini öğrendi ve böylece 19 Temmuz’da (NS) yaklaşık 15.000 kuvvetle işgal ettiği kavşak kasabası Plevna’ya (şimdi Plevne olarak biliniyor) taşındı . [40] Rus ordusu , yaklaşık 9,000 kişilik bir birliği, Schilder-Schuldner komutasında  sabah erken saatlerde Plevneye ulaştı. Böylece Plevne Kuşatması başladı.

Osman Paşa bir savunma örgütledi ve Rus tarafındaki muazzam kayıplarla iki Rus saldırısını püskürttü. Bu noktada, taraflar neredeyse eşitti ve Rus ordusunun cesareti çok kırıldı. [41] Çoğu analist, bir karşı saldırının Osmanlıların Rus köprüsünü kontrol altına almasına ve imha etmesine izin vereceği konusunda hemfikir. Ancak, Osman Paşa’nın Plevna’da güçlendirilmeleri için emirleri vardı ve bu kaleyi terk etmedi.

Gazi Osman Paşa

1877’de Niğbolu’daki (Nicopolis, modern Nikopol) Osmanlı teslimiyeti, 1396’da Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’a genişlemesine damgasını vuran önemli bir Osmanlı zaferinin bulunduğu yerdi .

9 Ağustos’ta Süleyman Paşa, Osman Paşa’ya 30.000 askerle yardım etme girişiminde bulundu, ancak Bulgarlar tarafından Şipka Geçidi Savaşı’nda  durduruldu. Üç gün süren savaştan sonra gönüllüler General Radezky liderliğindeki bir Rus gücü tarafından rahatlatıldı ve Türk kuvvetleri geri çekildi. Kısa süre sonra Romen kuvvetleri Tuna’yı geçti ve kuşatmaya katıldı. 16 Ağustos’ta Gorni-Studen’de Plevne çevresindeki ordular (Batı Ordusu grubu), Rus general Pavel Dmitrievich Zotov ve Rumen general Alexandru Cernat’ın yardımıyla Romen Prens Carol I komutasına yerleştirildi .

Türkler, Plevne çevresinde Rus ve Romen kuvvetlerinin kademeli olarak azaldığı birçok kaleyi korudu. [43] [44]  General  Gheorghe Manu önderliğindeki Rumen 4. Tümen, dört kanlı saldırıdan sonra Grivitsa’yı tekrar aldı ve kuşatmanın sonuna kadar tutmayı başardı. Plevne kuşatması(Temmuz-Aralık 1877) ancak Rus ve Romen kuvvetleri müstahkem Osmanlılara giden tüm tedarik yollarını kestikten sonra zafere döndü. Malların azalmasıyla birlikte Osman Paşa, Rus kuşatmasını Dobruca yönünde kırmaya çalıştı. 9 Aralık’ta gecenin ortasında Osmanlılar Vit Nehri üzerinde köprüler attı ve onu geçti, 3,2 km cepheye saldırdı ve Rus siperlerinin ilk hattını kırdı.

Burada her iki tarafa da çok az avantajla göğüs göğüse savaştılar. Osmanlıların sayıları 5’e 1’den fazla olan Ruslar, Osmanlı osrusunu geri püskürttü. Osman Paşa bacağından, altındaki atını öldüren başıboş bir kurşunla yaralandı. Kısa bir duruş sergileyen Osmanlılar sonunda kendilerini şehre geri döndüler ve Rusların 2.000’ine karşı 5.000 adam kaybettiler. Gazi Osman Paşa, şerefle muamele gördü, ama birliklerinden binlercesi soğukta esaret altında kalarak donarak öldü. Daha ağır yaralılar, sadece Bulgarlar tarafından öldürülmek üzere kamp hastanelerinde bırakıldı. [45] 

Grivitsa’nın Ruslar tarafından yeniden yapılması – birkaç saat sonra yeniden Osmanlılar tarafından yeniden ele geçirildi ve 30 Ağustos 1877’de “Üçüncü Grivitsa Savaşı” olarak bilinen şeyde Romenlere düştü.

Düşmanlıkların sonunda Sırplar Ak-Palanka (bugün Bela Palanka ), Pirot , Niš ve Vranje’yi ele geçirdi. Bu noktada nihayet Rusya’dan para yardımı alan Sırbistan yeniden Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti. Bu kez Sırp ordusunda çok daha az Rus subay vardı, ancak bu 1876-77 savaşından kazanılan deneyimden daha fazla dengelendi.

Prens Milan Obrenović’in nominal komutası altında (etkili komuta, genelkurmay başkanı Kosta Protić’in elindeydi ), Sırp Ordusu, güney doğu Sırbistan’dan saldırıya geçti. Avusturya-Macaristan’dan gelen güçlü diplomatik baskı nedeniyle Novi Pazar’ın Osmanlı Sancağı’na planlanan bir saldırı çağrıldı. Sırbistan ve Karadağ’ın temas etmesini engellemek isteyen ve Avusturya-Macaristan’ın nüfuzunu bölgeye yaymak için tasarımları olan İki yıl öncesine göre sayıca fazla olan Osmanlılar kendilerini çoğunlukla müstahkem mevzilerin pasif savunmasıyla sınırladılar. 

Skit köprüsünde savaş, Kasım 1877

Mareşal Joseph Vladimirovich Gourko sahasındaki Ruslar , manevra için çok önemli olan Stara Planina dağındaki geçişleri yakalamayı başardılar . Ardından, her iki taraf da Şipka geçidi için bir dizi savaş yaptı. Gourko birkaç saldırdı sonunda Geçidi sonunda güvence altına aldı. Osmanlı birlikleri Plevne’deki Osman Paşa’yı güçlendirmek için bu önemli rotayı tekrar ele geçirmek için çok çaba harcadı, ancak başarısız oldu. Sonunda Gourko, Osmanlıları Şipka Geçidi çevresinde ezen son bir taarruza önderlik etti. Şipka geçidine karşı Osmanlı taarruzu, diğer geçişler neredeyse korunmamış olduğu için savaşın en büyük hatalarından biri olarak kabul edilir. Bu sırada çok sayıda Osmanlı askeri Karadeniz kıyılarında güçlendirilmiş ve çok az operasyon gerçekleştirmiştir.

Rus ordusu Stara Planina’yı kışın yüksek karlı bir geçişle geçti, Osmanlı ordusu tarafından beklenmeyen yerel Bulgarlara rehberlik etti ve yardım etti ve Taşkessen Savaşı’nda Türkleri yendi ve Sofya’yı aldı.  

Romen ordusunun yanı sıra (130.000 kişiyi harekete geçirdi, 10.000’i bu savaşa kaybetti ), yerel Bulgar nüfusundan 12.000’den fazla gönüllü Bulgar askeri ( Opalchenie ) ve Rusların yanında savaşta savaşan birçok hajduk müfrezesi bulundu.

KAFKAS CEPHESİ

8 Haziran 1877’de Beyazid Kalesi’ne karşı Türk saldırısını püskürten Rus birlikleri , Lev Feliksovich Lagorio, 1891 tarafından yağlı boya

Kafkasya Genel Valisi Büyük Dük Michael Nikolaevich , komutasında Rus Kafkas Kolordusu, Gürcistan ve Ermenistan bölgesinde yaklaşık 50.000 erkek ve 202 toptan oluşan bir müfreze konuşlanmıştı. [46] Rus kuvveti, General Ahmed Muhtar Paşa liderliğindeki 100.000 kişilik bir Osmanlı Ordusu’nun karşısına çıktı . Rus ordusu bölgedeki dövüş için daha iyi hazırlanırken, ağır toplar gibi bazı alanlarda teknolojik olarak geride kaldı ve örneğin Almanya’nın Osmanlılara sağladığı üstün uzun menzilli Krupp topçusu tarafından ağır zayiat gördü. [47]

Kafkas Kolordu, Ermeni komutanların dörtlüsü tarafından yönetildi: Generaller Mikhail Loris-Melikov, Arshak Ter-Gukasov (Ter-Ghukasov / Ter-Ghukasyan), Ivan Lazarev ve Beybut Shelkovnikov. [48]  Korgeneral Ter-Gukasov komutasında ilk birlikler 27 Nisan 1877 tarihinde, Erivan kentinden Doğubeyazıd”a ilerleyerek ilk saldırıyı başlattı.[49] Ter-Gukasov’un başarısı üzerine Rus kuvvetleri, bölgede ilerlemesini sürdürerek Ardahan’ı  17 Mayıs tarihinde aldı.  Rus birimleri de Kars şehrini kuşattı. Mayıs ayının son haftasında, Osmanlı takviyeleri kuşatmayı kaldırdı ve onları geri sürdü. Kasım 1877’de gelen takviye desteği sonrasında Genel Lazarev, 18 Kasım’da Kars’ı ve şehre yakın güney kaleleri bastırmak için yeni bir saldırı başlattı [50] 19 Şubat 1878 tarihinde Rus ordusu  Erzurum’a kadar ilerlemişti. Ruslar, Erzurum’u uzun bir kuşatmadan sonrasında alamadı. Ruslar, Ssvaşın sonunda Erzurum’un kontrolünü Osmanlılara bırakmış olmalarına rağmen  Batum,  Ardahan, Kars, Oltu ve Sarıkamış bölgelerini ele geçirdi ve Kars Oblastı’na yeniden kurdu . [51]

SAVAŞ SIRASINDA BULGARİSTAN’DA Kİ SİVİL HÜKÜMET 

Kitay-gorod duvarlarının yakınında Plevna Şapeli

Bulgar bölgeleri savaş sırasında İmparatorluk Rus Ordusu tarafından kurtarıldıktan sonra, başlangıçta Nisan 1877’de kurulan geçici bir Rus yönetimi tarafından yönetildiler. Berlin Antlaşması (1878) , bu geçici Rus yönetiminin Mayıs 1879’da Bulgaristan Prensliği ve Doğu Rumeli kurulması ile bu geçici yönetim sonlandı.  [53] Geçici Rus yönetiminin temel hedefleri, barışı ve düzeni sağlamak ve Bulgar devletinin yeniden canlanmasına hazırlanmaktı.

SAVAŞ SONRASI

BÜYÜK GÜÇLERİN MÜDAHALESİ   

1878’de Berlin Kongresi ve Balkan Yarımadası’nın bölgesel ve politik yeniden düzenlemesinden sonra Avrupa .

İngilizlerin baskısı altında Rusya, 31 Ocak 1878’de Osmanlı İmparatorluğu tarafından sunulan ateşkesi kabul etti, ancak İstanbul’a doğru ilerlemeye devam etti.

İngilizler, Rusya’yı şehre girmesini engellemek için bir savaş gemisi filosu gönderdi ve Rus kuvvetleri Ayestefanos(Çatalca)’da durdu. Sonunda Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’nun Romanya, Sırbistan ve Karadağ’ın bağımsızlığını ve Bulgaristan’ın özerkliğini tanıyacağı 3 Mart’ta Ayestefanos Antlaşması uyarınca bir anlaşma yapıldı.

Rus iktidarının Balkanlar’a genişlemesinden korkan Büyük Güçler, daha sonra Berlin Kongresi’nde yapılan anlaşmayı değiştirmeye zorladılar. Büyük güçler arasında büyük bir yeni Slav devletinin kurulmasını engelleyen daha önceki anlaşmalara göre, Bulgaristan’ın bölünmesi, daha önce olduğu gibi (Bulgaristan ve Doğu Rumeli) önceliğe dönüşecek (Bulgaristan ve Doğu Rumeli) valiler ve aslında San Stefano yönetiminde Bulgaristan’ın bir parçası olan Makedon bölgesi, doğrudan Osmanlı yönetimine dönecekti. [54]

BULGARİSTAN’IN MÜSLÜMAN VE HRİSTİYAN NÜFUSU ÜZERİNE ETKİLERİ 

Göçe maruz bırakılan Türkler

Savaş sırasında Müslüman sivil kayıplar genellikle on binlerce olarak tahmin ediliyor. [55] Bu katliamların failleri, Amerikalı tarihçi Justin McCarthy ile Rus askerleri, Kazaklar, Bulgar gönüllüler ve köylüler tarafından gerçekleştirildiklerini iddia ettiler. [56] James J. Reid ise bu ölümlerin asıl nedeni yaşanan göçlerden kaynaklandığını iddi etmiştir.. [57] John Joseph’e göre Rus birlikleri, Müslüman köylülerin arz ve birlik hareketlerini bozmalarını önlemek için sık sık katliamlar yaptı. Müslüman savaşçı olmayanlara bu misilleme eşlik eden Harmanlı Muharebesi sırasında, Rus ordusu tarafından büyük bir grup Müslüman kasabaya saldırı düzenlendiği, bunun sonucunda binlerce kişinin öldüğü ve mallarına el konduğu bildirildi.[58][59] .

Müslüman mülteci sayısının RJ Crampton tarafından 130.000 olduğu tahmin edilmektedir . [61] Richard C. Frucht , savaş öncesi Müslüman nüfusunun sadece yarısının (700.000) savaştan sonra kaldığını, 216.000 kişinin öldüğünü ve geri kalanının göç ettiğini tahmin ediyordu. [62] Douglas Arthur Howard , savaş öncesi Bulgaristan’da 1.5 milyon Müslümanın, çoğunlukla Türklerin yarısının 1879’a kadar ortadan kaybolduğunu tahmin ediyor. 200.000 kişi öldüğü geri kalanının Osmanlı topraklarında kalıcı olarak mülteci olduğunu bildirmiştir. [63] Bununla birlikte, bir tahmine göre, savaş sonrası sınırlarında Bulgaristan’ın toplam nüfusu 1871’de yaklaşık 2,8 milyon iken , [64] resmi nüfus sayımlarına göre, 1880/81’de toplam nüfus 2.823 milyon idi. [65] Ve böylece, Rus katılımı ve daha sonra Müslüman nüfusun çoğunluğunun kaçması nedeniyle 216.000 ile 2.8 milyon insanın öldüğü veya göçe tabi tutulduğu düşünülmektedir.

Çatışma sırasında bir dizi Müslüman bina ve kültür merkezi yıkıldı. 1877’de Turnovo’da bir cami yakıldığında ve eski Türk kitaplarının büyük bir barındıran kütüphanesi yokedildi. [66] Sofya’daki çoğu cami yok edildi. Sadece yedisi Aralık 1878’de bir gecede Rusların düzenlediği patlamalar sonucu yıkılmıştır [67]

Bulgar tarihçilere göre savaş sırasında üçte ikisi Stara Zagora bölgesinde olmak üzere toplamda  30.000 Bulgar’ın öldürüldüğünü iddia etmektedirler. [71]

BULGARLARIN YAHUDİ NÜFUS ÜZERİNE ETKİLERİ  

l’ Alliance Israelite Universelle kayıtlarına göe birçok Yahudi cemaati bütünüyle, koruyucu olarak gördükleri Türklerin geri çekilmesiyle beraber başta İstanbul olmak üzere birçok şehre sığınmak zorunda kaldı. [72]

ERMENİ SORUNU

Rus-Türk savaşının sona ermesi, Ermeni Sorununun uluslararasılaşmasına da yol açtı. Osmanlı İmparatorluğu’nun doğu illerinde birçok Ermeni, ilerleyen Rusları kurtarıcılar olarak gördü ve destekledi. Ocak 1878’de İstanbul Patriği  Nerses II Varzhapetyan, Rus liderlerine, Rusların Ermeni illerinde kendi kendini yönetme amaçlı barış anlaşması hükümleri getireceğine dair güvence almak amacıyla yaklaştı. [73]

Ancak İngiltere, Osmanlı topraklarından çok fazla toprak edinen Rusya’ya itiraz etti ve Haziran 1878’de Berlin Kongresi’ni toplayarak yeni müzakerelere girmeye zorladı. Mkrtich Khrimian’ın liderliğindeki bir Ermeni heyeti, tüm itirazlarına rağmen müzakerelerin dışında kaldı.[74]

KALICI ETKİLER  

KIZILAY VE KIZILHAÇ’IN DOĞUŞU

Kızılhaç ve Kızılay amblemler

Bu savaş, günümüze kadar devam eden Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin amblemlerinde bölünmesine neden oldu. Hem Rusya hem de Osmanlı İmparatorluğu, askeri tıbbi personel ve tesisler için tek koruma amblemi olan tarafsız İsviçre bayrağının renk tersine çevrilmesi olan Kızıl Haç’ı yapan İlk Cenevre Sözleşmesi’ni (1864) imzalamıştı.

Ancak bu savaş sırasında haç, Haçlı Seferleri anımsattığı için Osmanlılarca çarmıh yerine Kızılay’ı seçildi. Bu nihayetinde Hareketin ulusal toplumlarının Müslümanların çoğunda ve daha sonra 1929’da ve yine 1949’da (şimdiki versiyon) Cenevre Sözleşmeleri tarafından bir koruma amblemi olarak onaylandı.

Hem Rus İmparatorluğu’na hem de Osmanlı İmparatorluğu’na komşu olan İran onları rakip olarak görmekteydi ve muhtemelen Kızılay’ı özellikle bir Osmanlı sembolü olarak gördü. Kızılay’ın merkezsiz olması ve yıldızsız olması dışında, Osmanlı bayrağının (ve modern Türk bayrağının ) tersine çevrilmesidir. Bu, hareket içindeki ulusal toplumlarının , geleneksel bir İran sembolü olan Aslan ve Güneş’in kırmızı bir versiyonunu kullanarak Kızıl Aslan ve Güneş Topluluğu olarak bilinmesine yol açmış görünmektedir . 1979 İran Devrimi’nden sonra İran Kızılay’a geçti, ancak Cenevre Sözleşmeleri Kızıl Aslan ve Güneş’i bir koruma amblemi olarak tanımaya devam ediyor.

KAYNAKÇA

 1.   Timothy C. Dowling. Savaşta Rusya: Moğol Fetihinden Afganistan, Çeçenistan ve Ötesine. 2 cilt. ABC-CLIO, 2014. S. 748
 2.  BW Süngülerini Mermilerden Önce Yapmak: İmparatorluk Rus Ordusu, 1861-1914. Indiana University Press, 2000. S.55 . ISBN  0-253-21380-0
 3.  Olender P. Russo-Türk Deniz Savaşı 1877-1878. 2017. STRATUS. S. 88. ISBN 978-83-65281-36-4 
 4.  Мерников, АГ (2005), Спектор А. А. Всемирная история войн(Rusça), Minsk, s. 376
 5. Урланис Б. Ц. (1960). “Войны в период домонополистического капитализма (Ч.2)” . Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII — XX вв. (Историко-статистическое исследование) . М .: Соцэкгиз . 104-105, 129 § 4.
 6.  Scafes, Cornel, et. al., Razvoiul de Independenta 1877-1878’de Armata Romanya (1877-1878 Bağımsızlık Savaşı’nda Romanya Ordusu). Bucuresti, Editura Sigma, 2002, s. 149 (Romence)
 7. Борис Урланис, Войны и народонаселение Европы, Часть II, Глава II http://scepsis.net/library/id_2140.html
 8. Мерников А. Г .; Спектор А. А. (2005). Всемирная история войн . Мн .: Харвест. ISBN 985-13-2607-0.
 9.  Crowe, John Henry Verrinder (1911). “Rus-Türk Savaşları (1828-29 ve 1877-1878 – 1877-78 Savaşı)”. Britannika Ansiklopedisi;Sanat, Bilim, Edebiyat ve Genel Bilgiler Sözlüğü . XXIII (SAINTE-BEUVE’YA REFEKTÖR) (11. baskı). Cambridge, İngiltere ve New York: University Press’te. s. 931–936 . Erişim tarihi: 19 Temmuz2018 – İnternet Arşivi.
 10.  Mrŭchkov, Vasil (2011). Bulgaristan’da İş Hukuku . Kluwer Law International. s. 120. ISBN 978-9-041-13616-9.
 11.  Sygkelos, Yannis (2011). Soldan Milliyetçilik: İkinci Dünya Savaşı ve Savaş Sonrası Erken Yıllarda Bulgar Komünist Partisi . Brill. s. 220. ISBN  978-9-004-19208-9.
 12.  Hatt-ı Hümayun (tam metin), Türkiye: Anayasa.
 13.  Vatikiotis, PJ (1997), Orta Doğu , Londra: Routledge, s. 217 , ISBN 0-415-15849-4.
 14.  Argyll 1879 .
 15. “Lübnan”, Ülke Çalışmaları , ABD: Kongre Kütüphanesi, 1994.
 16.  Churchill, C (1862), 1840-1860 arası Türk yönetimi altındaki Dürzi ve Maronitler , Londra: B Quaritch, s. 219.
 17. Shaw & Shaw 1977 , s. 142-43.
 18.  Robson, Maureen M. (1960). “Lord Clarendon ve Girit Sorusu, 1868-9”. Tarih Dergisi . 3 (1): 38-55.
 19.  Stillman, William James (15 Mart 2004), Bir Gazetecinin Otobiyografisi (e-kitap) , II , Gutenberg Projesi, eKitap # 11594.
 20.  Argyll 1879 , s. 122.
 21.  Finkel, Caroline (2005), Osmanlı İmparatorluğu Tarihi , New York: Temel Kitaplar, s. 467.
 22.  Shaw ve Shaw 1977 , s. 146.
 23.  Hupchick 2002 , s. 264.
 24. Jonassohn 1999 , s.209-10.
 25.  Eversley, Baron George Shaw-Lefevre (1924), 1288’den 1914’e kadar Türk imparatorluğu , s. 319.
 26.  Jonassohn 1999 , s. 210.
 27.  (Editoryal personel) (4 Aralık 1915). “Katliam” . Yeni Devlet Adamı . 6 (139): 201-202. ; bkz. s. 202.
 28.  Jelavich, Charles; Jelavich, Barbara (1977), Balkan Ulusal Devletleri’nin Kuruluşu, 1804–1920 , Seattle, Washington, ABD: Washington Press Üniversitesi, s. 139.
 29.  Parlamento Belgeleri, Avam Kamarası ve Komutanlığı, Cilt 80 . Konstantinopolis: Büyük Britanya. Parlamento. Avam Kamarası. 1880. sayfa 70-72 . Erişim tarihi: 3 Ocak 2017 .
 30.  MacGahan, Januarius A. (1876). Bulgaristan’daki Türk Vahşeti, ‘Daily News’ Özel Komiserinin Mektupları JA MacGahan, Esq., Giriş ve Sn. Schuyler’in Ön Raporu . Londra: Bradbury Agnew ve İşbirliği . Erişim tarihi: 26 Ocak 2016 .
 31.  Gladstone 1876 .
 32.  Gladstone 1876 , s. 64.
 33.  “Bulgaristan’ın kurtuluşu” Bulgaristan Tarihi ABD: Bulgaristan büyükelçiliği, arşivlenmiş orijinal 2010-10-11 tarihinde.
 34.  Хевролина, ВМ,Россия и Болгария: “Вопрос Славянский – Русский Вопрос”(Rusça), RU : Lib FL, arşivlenmiş orijinal 28 Ekim 2007 tarihinde.
 35.  Potemkin, Başkan Vekili, MÖ 15. yüzyıl dünya diplomasisi tarihi – MS 1940 , RU : Diphis.
 36.  Romanya monarşisi , Ohio: Kent Devlet Üniversitesi ile ilgili 1856’dan 1997’ye kadar olan olayların kronolojisi 2007-12-30 tarihinde orijinalinden arşivlenmiştir.
 37.  Şema, Alexander Jacob (1878), Doğu’daki Savaş: Doğu Sorunu Üzerine Bir İnceleme ile Rusya ve Türkiye ArasındakiÇatışma’nın resimli bir tarihi.
 38.  Navypedia.org: Osmanlı donanması: Hizber nehir monitörleri
 39.  Menning, Bruce (2000), Mermilerden Önce Süngü: İmparatorluk Rus Ordusu, 1861–1914 , Indiana University Press, s. 57.
 40.  von Herbert 1895 , s. 131.
 41.  Romalılar Kralı Harper ve Brothers’ın anımsamaları, 1899, s. 274-75.
 42.  Roumania Kralı , Harper & Brothers’ın anımsamaları , 1899, s. 275.
 43.  Furneaux, Rupert (1958), Plevne Kuşatması.
 44.  Herbert 1895 tarafından .
 45.  Lord Kinross (1977), Osmanlı Yüzyılları , Morrow Quill, s. 522.
 46.  Menning. Mermilerden önceki süngü , s. 78.
 47.  Allen ve Muratoff 1953 , sayfa 113–114.
 48.  Allen ve Muratoff 1953 , s. 546.
 49.  “Ռուս-Թուրքական Պատերազմ, 1877-1878”, Ermeni Sovyet Ansiklopedisi [ Rus-Türk Savaşı, 1877-1878 ] (Ermenice), 10 , Erivan: Ermeni Bilimler Akademisi, 1984, s. 93–94.
 50.  Walker, Christopher J. (2011). “On dokuzuncu Yüzyıl Rus-Türk Savaşlarında Kars”. Hovannisyan’da, Richard G (ed.). Ermeni Kars ve Ani . Costa Mesa, California, ABD: Mazda Yayıncıları. sayfa 217-220.
 51.  Melkonyan, Ashot (2011). “Kars Oblastı , 1878-1918″. Hovannisyan’da, Richard G. (ed.). Ermeni Kars ve Ani . Costa Mesa, California, ABD: Mazda Yayıncıları. sayfa 223-244.
 52.  Jwaideh, Wadie (2006-06-19). Kürt Ulusal Hareketi: Kökenleri ve Gelişimi . Syracuse Üniversitesi Yayınları. s. 117. ISBN 9780815630937.
 53.  Българските държавни институции 1879–1986 [ Bulgar Devlet Kurumları 1879–1986 ]. София (Sofya, Bulgaristan): ДИ “Д-р Петър Берон”. 1987. sayfa 54-55.
 54.  LS Stavrianos, 1453’ten beri Balkanlar (1958) s. 408-12.
 55.  Levene, Mark (2005), Ulus Devlet Çağında Soykırım: Batının yükselişi ve soykırımın gelişi , s. 225.
 56.  McCarthy, J (2001), Osmanlı Halkları ve İmparatorluğun Sonu , Oxford Üniversitesi Yayınları, s. 48.
 57.  Reid 2000 , sayfa 42-43.
 58.  Medlicott, William Norton, Berlin Kongresi ve sonrası , s. 157
 59.  Joseph, John (1983), Ortadoğu’da Müslüman-Hıristiyan İlişkileri ve Hıristiyanlar Arası Rekabetler , s. 84.
 60.  Reid 2000 , s. 324.
 61.  Crampton, RJ (1997), Bulgaristan’ın Muhtasar Tarihi , Cambridge University Press, s. 426, ISBN 0-521-56719-X.
 62.  Frucht, Richard C (2005), Doğu Avrupa , s. 641.
 63.  Howard, Douglas Arthur (2001), Türkiye tarihi , s. 67
 64.  ” Bulgarca “, Avrupa , Popul stat.
 65.  Crampton, RJ (2007), Bulgaristan , s. 424.
 66.  Crampton 2006 , s. 111.
 67.  Crampton 2006 , s. 114.
 68.  Argyll 1879 , s. 49.
 69.  Greene, Francis Vinton (1879). 1877-1878’de Rus Ordusu ve Türkiye’deki Kampanyaları hakkında rapor . D Appleton & Co. s. 204.
 70.  Ivanov, Dmitri (2005-11-08). “Позитано.” Души в окови  “(Bulgarca). Sega. Arşivlenmiş orijinal 2011-07-19 tarihinde . Erişim tarihi: 2009-04-30 .
 71.  Dimitrov, Bozhidar (2002), Rus-Türk savaşı 1877-1878(Bulgarca), s. 75.
 72.  Tamir, V., Bulgaristan ve Yahudileri: Şüpheli bir simbiyoz , 1979, s. 94–95, Yeshiva University Press
 73.  Hertslet, Edward (1891), Antlaşma ile Avrupa Haritası , 4 , Londra: Butterworths, s. 2686.
 74.  Hurewitz, Jacob C (1956), Yakın ve Orta Doğu’da Diplomasi: Belgesel Kayıt 1535–1956 , I , Princeton, NJ: Van Nostrand, s. 190.
 75.  Balkian, Peter . Yanan Dicle: Ermeni Soykırımı ve Amerika’nın Yanıtı . New York: HarperCollins, 2003, s. 44.
 76.  Hovannisian, Richard G (1997), “Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni Sorunu, 1876–1914”, Hovannisian, Richard G (ed.), EskiÇağlardan Modern Zamanlara Ermeni Halkı , Cilt II: Yabancı Hakimiyet ve Devletlik: On Beşinci Yüzyıl – Yirminci Yüzyıl , New York: St Martin’s Press, s.  206–12 , ISBN 0-312-10168-6.
 77.  Jalaleddin ve 1877-1878 Rus-Türk Savaşı

KAYNAKLAR

 • Allen, William ED; Muratoff, Paul (1953), Kafkas Savaş Alanları , Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 • Argyll, George Douglas Campbell (1879), Paris 1836 Antlaşması’ndan Berlin 1878 Antlaşması’na ve İkinci Afgan Savaşı , 2 , Londra’ya giden Doğu sorunu : Strahan.
 • Crampton, RJ (2006) [1997], Bulgaristan’ın Kısa Bir Tarihi , Cambridge: Cambridge University Press , ISBN 0-521-85085-1.
 • Gladstone, William Ewart (1876), Bulgar Korkuları ve Doğu Sorunu , Londra: William Clowes & Sons.
 • Greene, FV (1879). Rus Ordusu ve Türkiye’deki Kampanyaları . New York: D.Appleton ve Company . Erişim tarihi: 19 Temmuz 2018 – İnternet Arşivi.
 • von Herbert, Frederick William (1895), Plevna Savunması 1877 , Londra: Longmans, Green & Co 26 Temmuz 2018 tarihinde alındı – İnternet Arşivi ile.
 • Bay Archibald Forbes, Bay JA MacGahan ve Avrupa’daki Diğer Birçok Özel Muhabirin Mektupları Dahil Rusya ve Türkiye Arasında Sürekli Savaş Tarihi Oluşturan Kars’ın Çöküşü ile Bağlantılı Bir Anlatı ile “Günlük Haberler” 1877’nin Savaş Yazışmaları ve Asya . Londra: Macmillan ve Co. 1878 . Erişim tarihi: 26 Temmuz 2018 – İnternet Arşivi.
 • “Günlük Haberler” in Savaş Muhabiri 1877-1878, Kars’ın düşüşünden Barış Önlerinin İmzasına kadar devam etti . Londra: Macmillan ve Co. 1878 . Erişim tarihi: 26 Temmuz 2018 – İnternet Arşivi.
 • Maurice, Binbaşı F. (1905). 1877 Rus-Türk Savaşı; Stratejik Bir Eskiz . Londra: Swan Sonneschein 8 Ağustos 2018 tarihinde İnternet Arşivinden erişildi .
 • Jonassohn, Kurt (1999), Soykırım ve ağır insan hakları ihlalleri: karşılaştırmalı perspektifteReid, James J (2000), Osmanlı İmparatorluğunun Krizi: Çöküşü Başlangıcı 1839-1878 , Stuttgart: Steiner.
 • Shaw, Stanford J ; Shaw, Ezel Kural (1977), Osmanlı İmparatorluğu Tarihi ve Modern Türkiye , 2, Reform, Devrim ve Cumhuriyet: Modern Türkiye’nin Yükselişi 1808–1975, Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 • Stavrianos, LS Balkanlar 1453’ten beri (1958) s. 393-412.  

 

Reklam (#YSR)