HASAN TAHSİNİ

( 1811  Nina, Yanya, Osmanlı Devleti – 1881 İstanbul, Osmanlı Devleti)

Hasan Tahsini veya Hoca Tahsin Efendi  Arnavut asıllı Türk astronomon, bilim adamı, İslam din bilimcisi, öğretmen, gazeteci.

HAYATI

Hasan Tahsin Efendi

Tahsin Efendi o dönem Osmanlı Devleti sınırlarında Yanya eyaleti içerisinde günümüzde  ise Arnavutluk sınırlarında olan Konispol ilinin Ninat köyünde doğdu. Babası Osman Efendi daha sonra Berat  müftüsü oldu. [3] Tahsin Efendi Gençliğinden itibaren İstanbul’da yaşadı ve burada İslam din ve bilim okudu. [4] 1856 senesinde sadrazam Mustafa Reşid Paşa’nın izniyle  burs aldı ve Paris’te bilim eğitimine devam etti. 1861’de İstanbul’a geri döndü, ancak 1862’de tekrar Paris’te geçti ve Osmanlı büyükelçiliğinin imamı olarak görev yaptı. Sarık yerine Avrupai şapka taktığı için arkadaşları arasında Mösyö Tahsin ve Gavur Tahsin lakapları yayıldı. [5]

1869’da İstanbul’a dönerek İstanbul Üniversitesinin o zaman ki adıyla Darülfünun rektörlüğüne atandı. [6]  Bir profesör olarak İslam dünyasının bilimsel ve sosyal geri kalmışlığını açıkça eleştirdi ve öğrencilerini doğa bilimleri okumaya tutkuyla teşvik etti.

1870 yılında üniversitesine, Sultan’ın sarayında ve Müslüman yüksek rahipliklerinde öfke uyandıran dönemin ünlü pan-İslami politik aktivisti, İslami modernizmin babası olarak görülen Cemaleddin el-Afgani’ye görüşlerini verme fırsatı verdikten sonra üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. [7] Daha sonra hayatını bir imam olarak sürdürdü ve ayrıca özel bir yolda ilim öğretti. [8] Bu yıllarda Osmanlı başkentinde yaşayan Arnavut göçmenliği liderleriyle ilişkiler kurdu ve Jani Retro, Pashko Vasa, Kostandin Kristoforidhi, Babë Dud Karbunara (wd) ve Sami Frashëri ile daha yakından tanıştı. [9] Hoca Tahsin’in İstanbul’da ki mütevazı evi kısa süre sonra yerel Arnavut toplumunun buluşma yerlerinden biri haline geldi. [10]

1872’de, bu yılın yazında Arnavutluk’a yaptığı gezi sırasında yerel yazarları ve öğretmenleri ikna ederek tanıtmaya çalıştığı kendi Arnavut alfabesini geliştirdi. [11] Arnavut milliyetçi çevrelerle bağlantısı, 1874 yılının Mayıs ayında Osmanlı yetkililerinin onu tutuklayıp kısa bir süre başkentten atmasından kaynaklanıyor olabilirdi. [12] 1879 baharında Sami Frashëri liderliğindeki Arnavut vatansever bir örgüt olan İstanbul Komisyonu’na  üye oldu ve o yılın sonbaharından itibaren oluşumun kültür departmanı olan Arnavut Edebiyatı Yayınları Derneği’nin (Shoqëria e të Shtypurit Shkronja Shqip) çalışmalarında aktif bir rol aldı. İkinci girişim sırasında, Tahsin’in 1872 alfabesinin reddedilmesiyle Arnavut dili için İstanbul alfabesi geliştirildi ve tanıtıldı. [13] Yine 1879’da Tahsin Efendi, sayılarını neredeyse tamamen kendi yazdığı bilimsel-sanat dergisi Ulúm of Mecmúa’yı kurdu. [14]

1881’de tüberküloza yakalandı ve 70 yaşında Erenköy’deki evinde öldü. [15]

ÇALIŞMALARI

Bir doğa bilimci olarak, öncelikle astronomi ve fizikle ilgileniyordu, ancak aynı zamanda coğrafya, kimya ve matematikle ilgilendi ve birkaç astronomik enstrümanın icadı onun adıyla ilişkilendirildi. Ağırlıklı olarak Türkçe yazılan akademik çalışmaları çoğunlukla el yazmalarında kaldı, en fazla dergisi Ulm in Mecmúa’nın dergilerinde yer aldı ve ölümünün sonrasına kadar yayınlanmadı. [16] Zamanının en eğitimli insanlarından biri olarak kabul edildi ve sadece doğa bilimlerinde değil, aynı zamanda edebiyat , dilbilim ve İslam ilahiyatında da bilimsel olarak çok bilgili idi . Sami Frashëriona göre, Osmanlı İmparatorluğu’nda bir bilim adamının adını hak eden tek kişiydi ve Oryantalist Vasily Smirnov (wd) ona Türk Lomonosov adını verdi. [17]

ESERLERİ 

 • Esrār’da Abra gözlemi (Su ve havanın sırları). Ulum of Mecmua, hayır. (12 Şubat 1880) 436–464. O.
 • Tarih yakut yahut hikat (Dünyanın yaratılış hikayesi). İstanbul:   1892–1893.
 • Psikoloji yahut ilm-i bez (Psikoloji bilimi veya ruh). İstanbul:  1892–1893.
 • Ilmas’ta Hey ‘et (Dünyanın Açıklaması). İstanbul:  1893–1894.
 • Hadika-yi musiki I – X. İstanbul: Kasbar Matbaası. 1903–1905.

KAYNAKÇA 

 1. Elsie 2013  : 433.
 2. Elsie 2010  : 436–437; Elsie 2013  : 433–434.
 3. Jacques 2009  : 326.; Elsie 2010  : 436.; Elsie 2013  : 433.
 4. Elsie 2010  : 436.; Elsie 2013  : 433.
 5. Elsie 2013  : 433–434.
 6. Jacques 2009  : 326.; Elsie 2010  : 436.; Elsie 2013  : 434.
 7. Elsie 2010  : 436.; Elsie 2013  : 434.
 8. Elsie 2013  : 434.
 9. Pollo & Puto 1981  : 115.; Elsie 2005  : 75; Csaplár 2010  : 153.; Elsie 2013  : 232, 434, 461.
 10. Elsie 2013  : 434.
 11. Elsie 2010  : 436.; Elsie 2013  : 434.
 12. Elsie 2010  : 436–437; Elsie 2013  : 434.
 13. Elsie 2005  : 76, 81; Jacques 2009  : 326.; Elsie 2010  : 423,437; Elsie 2013  : 434.
 14. Elsie 2013  : 434.
 15. Elsie 2010  : 437.; Elsie 2013  : 434.
 16. Jacques 2009  : 326.; Elsie 2010  : 436.; Elsie 2013 : 434.
 17. Elsie 2013  : 434.

KAYNAKLAR 

 • Csaplár 2010: Krisztián Csaplár-Degovics: Arnavut Ulusunun Başlangıcı (1878–1913): Rilindja ve Devlet Kuruluş Çağı. Budapeşte: ELTE BTK Doktora Tarihi Bilimler Okulu. 2010. ISBN 978-963-284-176-2
 • Elsie 2005: Robert Elsie:Arnavut edebiyatı: Kısa bir tarih. Londra; New York: IB Tauris. 2005. ISBN 1845110315
 • Elsie 2010: Robert Elsie:Arnavutluk tarihi sözlüğü. 2. baskı Lanham: Korkuluk Basın. 2010. = Avrupa Tarihi Sözlükleri, 75.ISBN 9780810861886
 • Elsie 2013: Robert Elsie:Arnavut tarihinin biyografik sözlüğü. Londra; New York: Tauris. 2013. ISBN 978-1-78076-431-3
 • Jacques 2009: Edwin E Jacques:Arnavutlar: Tarih öncesi çağlardan günümüze etnik bir tarih. Jefferson: McFarland. 2009. ISBN 9780786442386
 • Pollo & Puto 1981: Stefanaq Pollo – Arben Puto:Arnavutluk’un kökenlerinden günümüze kadar olan tarihi. Ass. Kristo Frasheri, Skënder Anamali tarafından; çeviri Carol Wiseman, Ginni Hole tarafından. Londra: Routledge ve Kegan. 1981. ISBN 071000365X
Reklam (#YSR)