Gayrisafi Milli Hasıla

Dr. Öner ÖZ

Bir ekonomide belirli bir dönemde, o ülke vatandaşları tarafından üretilen tüm tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile ifade edilen değerleri toplamına gayrisafi milli hasıla (GSMH) adı verilmektedir.

GSMH, dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlar tarafından yapılan üretimi gösterirken, GSYİH, uyruğu ne olursa olsun ülke sınırları içerisinde yapılan tüm üretimi kapsamaktadır. Bu nedenle GSYİH’dan, ülkedeki yabancılara ait üretim düzeyi düşülüp, yurt dışındaki vatandaşlara ait üretim hacmi eklendiğinde GSMH’ya ulaşılmaktadır. Bu iki değer arasındaki farka ise net dış faktör geliri (NFG) adı verilmektedir.

NFG = Yurtdışı yerli üretim – Yurtiçi yabancı üretimi

Bir ekonomide üretilen tüm nihai mal ve hizmetler GSMH hesaplarına dahil edilirken,

  • Ara mallar
  • Finansal işlemler
  • İkinci el işlemler
  • Malların kalite farklılıkları
  • Öz tüketim için üretilen mallar
  • Dışsallıklar

GSMH hesaplarında dikkate alınmazlar.

Reklam (#YSR)