İKİNCİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ

İkinci Cenevre Sözleşmesi,  Denizde Silahlı Kuvvetlerinin Hasta, Yaralı ve gemi kazası durumlarında ve Islahı Hakkında düzenlemelerin olduğu, 1907 senesinde düzenlenen Cenevre Anlaşmalarından ikincisidir. 1949 senesinde kesinleşen hükümler ile Denizde Silahlı Kuvvetlerinin Hasta, Yaralı ve Gemi kazası Vaziyetlerinin Islahı Hakkında Cenevre Sözleşmesi ilk 1949 yılında kabul edilerek 1907 tarihli Lahey Konvansiyonu yerini almıştır [1] [2] 

HÜKÜMLERİN ÖZETİ

Antlaşma, 63 maddeden oluşan uzun bir belgedir. Antlaşmanın en temel hükümleri şunlardır:

  • Madde 12 ve 18, tüm tarafların yaralıları, hastaları ve kazazedeleri korumasını ve bunlarla ilgilenmesini gerektirir.
  • Madde 14, bir savaş gemisinin bir hastane gemisinin sağlık personelini yakalayamasa da, yaralıları, hastaları ve kazazedeleri savaş esiri olarak tutabileceğine açıklık getirmektedir.
  • Madde 21 yaralı, hasta ve kazazedelerin toplanmasına ve bakımına yardımcı olmak için tarafsız gemilere temyiz yapılmasına izin verir. Tarafsız gemiler ele geçirilemez.
  • 36. ve 37. maddeler bir savaş gemisinde görev yapan dini ve tıbbi personeli korumaktadır.
  • Madde 22, hastane gemilerinin herhangi bir askeri amaçla kullanılamayacağını ve insani görevlerinden dolayı saldırıya uğramayacağını veya ele geçirilemeyeceğini belirtmektedir.

Antlaşmanın her maddesinin ayrıntılı bir tartışması için orijinal metne [3] ve yoruma bakınız. [4] Şu anda 1949 Cenevre Sözleşmelerine taraf olan 196 ülke vardır. [5] 

KAYNAKÇA

  1.  ICRC. “Denizde Silahlı Kuvvetlerin Yaralı, Hasta ve Kazaya Uğramış Üyelerinin Durumlarının İyileştirilmesine İlişkin Sözleşme (II). Cenevre, 12 Ağustos 1949” . Erişim tarihi: 5 Mart 2017 . Aşağıda imzası bulunan Hükümetlerin Tam Yetkilileri, Cenevre Sözleşmesinin İlkelerinin Deniz Harpine Uyarlanması için 18 Ekim 1907 tarihli X. Lahey Sözleşmesinin gözden geçirilmesi amacıyla 21 Nisan – 12 Ağustos 1949 tarihleri ​​arasında Cenevre’de düzenlenen Diplomatik Konferans’ta temsil edilmektedir. 1906 […]
  2.  Fleck, Dietrich (2013). Uluslararası İnsancıl Hukuk El Kitabı . Oxford: Oxford University Press. s. 322. ISBN 978-0-19-872928-0.
  3.  “Denizde Silahlı Kuvvetlerin Yaralı, Hasta ve Kazaya Uğramış Üyelerinin Durumunun İyileştirilmesine İlişkin Sözleşme (II). Cenevre, 12 Ağustos 1949” . Amerikan Ulusal Kızıl Haçı . Erişim tarihi: 20 Kasım 2009 .
  4.  Pictet, Jean (1958). 12 Ağustos 1949 Cenevre Sözleşmeleri: Yorum . Uluslararası Kızıl Haç Komitesi . Erişim tarihi: 20 Kasım 2009 .
  5.  “Ana antlaşmalara taraf devletler” . Amerikan Ulusal Kızıl Haçı . Erişim tarihi: 5 Aralık 2009 .
Reklam (#YSR)