BALFOUR DEKLARASYONU

Balfour Beyannamesi

Balfour’dan Rothschild’e orijinal mektup :

Majestelerinin hükümeti, Filistin’de Yahudi halkı için ulusal bir yuva kurulmasını savunuyor ve bu amaca ulaşılmasını kolaylaştırmak için elinden gelenin en iyisini yapacak, medeni ve dini haklara zarar verecek hiçbir şey yapılmayacağı açıkça anlaşıldı. Filistin’deki mevcut Yahudi olmayan toplulukların veya başka herhangi bir ülkedeki Yahudilerin sahip olduğu haklar ve siyasi statü.

Oluşturuldu 2 Kasım 1917
yer İngiliz Kütüphanesi
Yazar (lar) Walter Rothschild, Arthur Balfour, Leo Amery  Lord Milner
İmzacılar Arthur James Balfour
Amaç İngiliz hükümetinin Filistin’de Yahudi halkı için iki şartla “ulusal bir yuva” kurulması için desteğini teyit etmek

Balfour Deklarasyonu, 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı devam ederken, Osmanlı toprakları dahilinde olan Filistin coğrafyasında küçük bir azınlık halinde olan yahudilere “Yahudi halkı için ulusal ev”  kurulmasına yönelik , İngiliz hükümeti tarafından yayınlanan bir açıklamadır. 

Deklarasyon,  İngiltere’de 2 Kasım 1917 tarihinde Dışişleri Bakanı Arthur Balfour tarafından Büyük Britanya ve İrlanda Siyonist Federasyonu lideri  Lord Rothschild’e, yahudi toplumuna iletilmesi için verilmiş olan bu deklarasyon metni, 9  Kasım 1917’de basında yayınlanmıştır.

Kasım 1914’te Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etmelerinin hemen ardından İngiliz Savaş Kabinesi, Filistin’in geleceğini düşünmeye başladı. İki ay içinde, Siyonist Kabine üyesi Herbert Samuel tarafından, genişleyen savaşta, Yahudilerin desteğini almak için Siyonist emellerin desteğini öneren bir muhtıra Kabine’ye dağıtıldı. Nisan 1915’te İngiltere Başbakanı H. H. Asquith tarafından Filistin dahil Osmanlı İmparatorluğu’na yönelik politikalarını belirlemek üzere bir komite kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş sonrası reformunu savunan Asquith, Aralık 1916’da istifa etti ve yerine David Lloyd George İmparatorluğun bölünmesini savundu.

İngilizler ve Siyonistler arasındaki ilk müzakereler, 7 Şubat 1917’de Sir Mark Sykes ve Siyonist liderlerini içeren bir konferansta gerçekleşti. Sonraki tartışmalar, Balfour’un 19 Haziran’da Rothschild ve Chaim Weizmann’ın bir kamu bildirisi taslağı sunmasını istemesine yol açtı. Eylül ve Ekim aylarında İngiliz Kabinesinde Siyonist ve anti-Siyonist Yahudilerden gelen temsilcilerle (Filistin’deki yerel halktan hiçbir temsil olmaksızın) diğer taslaklar tartışıldı.

1917’nin sonlarına doğru, Balfour Deklarasyonu’na giden yolda Britanya’nın iki müttefiki tam anlamıyla savaşa angaje olmamışken, savaş bir çıkmaza girdi. Birleşik Devletler henüz bir kayıp yaşamamıştı ve Ruslar bir  devrimin ortasındaydı.  Güney Filistin’de  çıkmaz 31 Ekim 1917’de Beersheba Muharebesi ile kırıldı. Nihai bildirgenin yayınlanması 31 Ekim’de onaylandı ve önceki Bakanlar Kurulu tartışması, dünya çapındaki Yahudi cemaati arasında Müttefiklerin savaş çabası için propaganda faydalarının algılanmasına atıfta bulundu.

Bildirgenin açılış sözleri, büyük bir siyasi gücün Siyonizme verdiği desteğin ilk kamuya açık ifadesini temsil ediyordu. “Ulusal ev” teriminin uluslararası hukukta emsali yoktu ve bir Yahudi devletinin tasarlanıp tasarlanmadığı konusunda kasıtlı olarak belirsizdi. Filistin’in amaçlanan sınırları belirlenmedi ve İngiliz hükümeti daha sonra “Filistin’de” ifadesinin, Yahudi ulusal evinin tüm Filistin’i kapsamayı amaçlamadığı anlamına geldiğini doğruladı. Bildirinin ikinci yarısı, aksi takdirde yerel Filistin halkının konumuna zarar vereceğini ve antisemitizmi teşvik edeceğini iddia eden politikaya muhalifleri tatmin etmek için eklendi.

Beyanname; yerli nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Filistinli Arapları kapsamamakla beraber, İngiliz hükümeti 1939’da yerel halkın görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini  ve nihayetinde 2017’de deklarasyonuyla Filistinli Arapların siyasi haklarının korunması gerektiğini kabul etti.

Deklarasyonun birçok uzun vadeli sonucu oldu. Dünya çapındaki Yahudi toplulukları içinde  Siyonizme verilen desteği büyük ölçüde artırdı ve daha sonra İsrail ve Filistin toprakları İngiliz Filistin Mandası’nın temel bir bileşeni haline geldi. Sonuç olarak, genellikle dünyanın en çetin çatışmalarından olan İsrail-Filistin çatışmasının temel nedeni olarak kabul edilir.

ARKA PLAN

 ERKEN İNGİLİZ DESTEĞİ 

1841’de Colonial Times’da yayınlanan “Yahudilerin Filistin’e geri getirilmesi için Avrupa Protestan Hükümdarlarına Muhtıra”

Filistin bölgesinde artan bir Yahudi varlığına yönelik erken İngiliz siyasi desteği jeopolitik hesaplamalara dayanıyordu.[1][i] Bu destek, 1840’lı yılların başında Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ordusunun işgal ettiği Suriye ve Filistin topraklarına karşı Osmanlı Devletinin yardımını istediği erken İngiliz desteği ile başlar.[3][4][5] Fransa, Rusların kendini Ortodoks dünyasının koruyucu olarak görmesine karşılık, Ortadoğu ve Filistin coğrafyasında ki Katolik toplumunun koruyuculuğunu kendine misyon edindi.  Bu durum, Britanya’yı bir etki alanından mahrum bıraktı [4] ve bu nedenle kendi bölgesel “korumalarını” bulma veya yaratma ihtiyacı doğdu. [6] Bu siyasi mülahazalar, 19. yüzyılın ortalarında İngiliz siyasi elitinin – en önemlisi Lord Shaftesbury’nin unsurları arasında “Yahudilerin Filistin’e geri getirilmesine ” yönelik sempatik bir Evanjelik Hıristiyan duyarlılığıyla desteklendi. [ii] İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Charles Henry Churchill’in İngiliz Yahudi cemaatinin lideri Moses Montefiore’a 1841-1842 öğütlerinde örneklendiği üzere, Filistin’e Yahudi göçünü aktif bir şekilde teşvik etti . [8] [a]

Bu tür çabalar vakitsizdi [8] ve başarılı olamadı; [iii] 19. yüzyılın son yirmi yılında dünyadaki Yahudi topluluklarında Siyonizmin ortaya çıkışının arifesinde Filistin’de yalnızca 24.000 Yahudi yaşıyordu. [10] Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle ortaya çıkan jeopolitik sarsıntıyla, bir süredir geçmiş olan daha önceki hesaplamalar, Orta ve Uzak Doğu üzerinde stratejik değerlendirmelerin ve siyasi pazarlıkların yenilenmesine yol açtı. [5]

ERKEN SİYONİZM  

Siyonizm, 19. yüzyılın sonlarında, Avrupa’daki anti-Semitik ve dışlayıcı milliyetçi hareketlere tepki olarak ortaya çıktı.[11] [iv] [v] Romantik milliyetçilik, Orta ve Doğu Avrupa’da yaşanan Antisemitik olaylarla Yahudi aydınlanmasının ve bilinçlenmesini hızlandırdı.[11][12] Rus İmparatorluğu’nda ki 1881-1884 Yahudi karşıtı pogromlar, dinsel çatı altında birleşmeyi teşvik etti ve Leon Pinsker’ın yayınladığı Hovevei Zion öncü örgütlerinin oluşmasına neden oldu “Birinci Aliya” olarak adlandırılan Filistin’e ilk göç dalgasına neden oldu.(1881-1902). [14] [15] [12]

1897 Birinci Siyonist Kongresi’nde onaylanan ” Basel programı ” . İlk satırda: “Siyonizm, Filistin’deki Yahudi halkı için kamu hukuku kapsamında güvence altına alınmış bir yuva ( Heimstätte ) kurmaya çalışır “

1896’da Avusturya-Macaristan’da yaşayan bir Yahudi gazeteci olan Theodor Herzl, siyasi Siyonizmin temel metni olan Der Judenstaat’ı (Yahudilerin Devleti) yayınladı ve burada tek çözümün Siyon devleti kurulması olduğunu iddia etti. Yahudi karşıtlığının artması da dahil olmak üzere Avrupa’daki “Yahudi Sorunu”, Yahudiler için bir devletin kurulmasıydı. [16] [17] Bir yıl sonra Herzl, ilk kongresinde Siyonist Örgütü kurdu.“Filistin’deki Yahudi halkı için kamu hukuku kapsamında güvence altına alınmış bir yuva” kurulması çağrısında bulundu. Bu amaca ulaşmak için önerilen önlemler, orada Yahudi yerleşiminin teşvikini, diasporadaki Yahudilerin örgütlenmesini, Yahudi duygu ve bilincinin güçlendirilmesini ve gerekli devlet bağışlarını elde etmek için hazırlık adımlarını içeriyordu. [17] Herzl, 1904’te, önerdiği Yahudi devleti olan İsrail Devleti’nin kurulmasından 44 yıl önce, gündemini gerçekleştirmek için gereken siyasi konumu kazanamadan öldü . [10]

Siyonist lider Chaim Weizmann, daha sonra Dünya Siyonist Örgütü Başkanı ve İsrail’in ilk Başkanı, 1904’te İsviçre’den İngiltere’ye taşındı ve Başbakan olarak istifa ettikten sonra 1905-1906 seçim kampanyasını yeni başlatan Arthur Balfour ile tanıştı [18] -(Yahudi seçim bölgesi temsilcisi Charles Dreyfus tarafından düzenlenen oturumda.) [vi] O yılın başlarında Balfour, Rusya İmparatorluğu’ndan kaçan Yahudilerin İngiltere’ye göç dalgasını kısıtlama ihtiyacına ilişkin ateşli konuşmalarla Yabancılar Yasasını Parlamento aracılığıyla başarılı bir şekilde yürüttü. [20] [21]Bu görüşmede, Weizmann’ın 1903 Uganda Planına itirazlarının, Herzl’in İngiliz Doğu Afrika’nın bir kısmını Yahudi halkına vatan olarak sağlamasını desteklediğini sordu. Tarafından T.Herzl’e öne sürülmüştü düzeni Joseph Chamberlain, Colonial Sekreteri yılında Doğu Afrika daha önce yaptığı gezi sonrasında, Balfour’un Kabine içinde, [vii] 1905 yılında Yedinci Siyonist Kongresi tarafından Herzl’in ölümünden sonra aşağı oy sonradan olmuştu  [ viii] Siyonist Örgütte iki yıl süren hararetli tartışmalardan sonra. [24] Weizmann, Yahudiler Kudüs’e olduğu gibi İngilizlerin de Londra’da olduğuna inandığını söyledi. [b]

Ocak 1914’te Weizmann, Kudüs’te bir İbrani üniversitesi inşa etme projesiyle ilgili olarak Rothschild ailesinin Fransız şubesinin bir üyesi ve Siyonist hareketin önde gelen bir savunucusu olan Baron Edmond de Rothschild ile [26] ilk kez tanıştı. [26] Baron, Dünya Siyonist Örgütü’nün bir parçası değildi, ancak Birinci Aliyah’ın Yahudi tarım kolonilerini finanse etmiş ve onları 1899’da Yahudi Sömürgeleştirme Derneği’ne transfer etmişti. [27] Baron’un oğlu James de Rothschild, Weizmann ile 25 Kasım 1914 tarihinde, İngiliz hükümeti himayesinde Filistin’deki bir “Yahudi Devleti” gündemine kabul edenleri etkilemeye dahil etmek için görüştü.[c][29] [30] Babaları Nathan Rothschild, 1. Baron RothschildAilenin İngiliz şubesinin başı, Siyonizm’e karşı ihtiyatlı bir tavır sergiledi, ancak Mart 1915’te öldü ve unvanı Walter’a geçti. [30] [31] 

Bildiriden önce, Britanya’daki 300.000 Yahudinin yaklaşık 8.000’i Siyonist bir örgüte üyeydi. [32] [33] Küresel olarak, beyannameden önceki bilinen en son tarih olan 1913 itibariyle, eşdeğer rakam yaklaşık % 1 idi. [34]

OSMANLI DÖNEMİNDE BÖLGE 

Kâtip Çelebi (1609–57) tarafından 1732’de yayınlanan bu harita , Ürdün Nehri boyunca dikey olarak uzanan ارض فلسطين ( ʾarḍ Filasṭīn , “Filistin Ülkesi”) terimini göstermektedir . [35]

1916 yılı, Filistin’in Türk hakimeyeti dört yüzyıldır sürmekteydi. [36] Bu dönemin çoğunda, Yahudi nüfusu, nüfusun en büyük bölümünü Müslümanlar ve ikinci Hıristiyanlar olmak üzere toplamın yaklaşık % 3’ü gibi küçük bir azınlığı temsil ediyordu. [37] [38] [39] [ix]

Osmanlı hükümeti, Birinci Aliya’nın başlamasına cevaben 1882’nin sonlarında Filistin’e Yahudi göçüne kısıtlamalar getirmeye başladı.[41] Bu göç, esas olarak tüccar ve önde gelen sınıflar arasında olmak üzere yerel halkla belirli bir gerilim yaratsa da, 1901’de Osmanlı hükümeti Yahudilere Filistin’de toprak satın almak için Araplarla aynı hakları verdi ve Nüfus içindeki Yahudilerin yüzdesi 1914’te% 7’ye kadar yükseldi. [42] 1908’de yaşanan II. Meşritiyetin ilanıyla beraber Türk Milliyetçiliğinin yükselişinden endişe duyan Avrupalı yahudiler İkinci Aliya denilen büyük göç dalgasının ikincisini gerçekleştirdiler [42] [43] 

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 

1914–16: İLK SİYONİST-İNGİLİZ HÜKÜMETİ TARTIŞMALARI  

Temmuz 1914’te Avrupa’da Üçlü İtilaf (İngiltere, Fransa ve Rusya İmparatorluğu) ile Merkezi Güçler (Almanya, Avusturya-Macaristan ve o yıl daha sonra Osmanlı İmparatorluğu) arasında savaş çıktı . [45]

İngiliz Kabinesi Kasım 1914 tarihinde gerçekleştirilen 9 konulu ilk toplantısında Filistin’in geleceğini görüştü.[46]  Dönemin Maliye Şansölyesi David Lloyd George, toplantıda “Filistin’in nihai kaderinden bahsetti”. [47] Hukuk firması Lloyd George, Roberts ve Co’nun on yıl önce Büyük Britanya ve İrlanda Siyonist Federasyonu tarafından Uganda Planı üzerinde çalışmak üzere görevlendirildiği Şansölye , [48]ilan tarihinde Başbakan olacaktı ve nihai olarak bundan sorumluydu. [49]

Herbert Samuel’in Kabine bildirisi , Filistin’in Geleceği , 21 Ocak 1915’te İngiliz Kabine belgelerinde (CAB 37/123/43) yayınlandığı şekliyle

Weizmann’ın siyasi çabaları hız kazandı [d] ve 10  Aralık 1914’te İngiliz Kabine üyesi ve Siyonizm çalışmış seküler bir Yahudi olan Herbert Samuel ile görüştü. [51] Samuel, Weizmann’ın taleplerinin çok mütevazı olduğuna inanıyordu. [e] İki gün sonra Weizmann, 1905’teki ilk buluşmalarından bu yana ilk kez Balfour’la yeniden karşılaştı; Balfour, 1906’daki seçim yenilgisinden bu yana hükümetten çıkmıştı, ancak Muhafazakar Parti’nin Resmi Muhalefet rolüyle kıdemli bir üyesi olarak kaldı. [f]

Bir ay sonra Samuel, Kabine’deki meslektaşlarına Filistin’in Geleceği başlıklı bir muhtırayı dağıttı.  Mutabakatta şöyle deniyordu: “Siyonist hareketin dünya çapındaki liderleri ve destekçileri tarafından en çok memnuniyetle karşılanacak olan Filistin sorununun çözümünün, ülkenin İngiliz İmparatorluğu’na ilhakı olacağından eminim”[54] Samuel, muhtırasının bir kopyasını Nathan Rothschild ile Şubat 1915’te, ikincisinin ölümünden bir ay önce tartıştı. [31] Bir savaş önlemi olarak Yahudilerin desteğini almak için resmi bir kayıtta ilk kez önerilmişti. [55]

Bunu, Mayıs 1915’te Mühimmat Bakanı olarak atanan Lloyd George [56] ve Eylül 1915’te bakanlığa bilimsel danışman olarak atanan Weizmann arasındaki 1915-16 yılındaki ilk toplantılar da dahil olmak üzere pek çok tartışma takip etti. [57 ] [56] On yedi yıl sonra, onun içinde Savaşı Anıları, Lloyd George “pınar ve kökeni” beyanının olarak bu toplantılara tarif; tarihçiler bu iddiayı reddettiler. [g]

1915–16: FİLİSTİN’E KARŞI İLK İNGİLİZ TAAHHÜTLERİ  

1915 sonlarında Mısır İngiliz Yüksek Komiseri Henry McMahon, Hüseyin bin Ali, Mekke Şerifi ile yaptığı anlaşma ile “Mekke Şerifi tarafından önerilen sınırlar ve sınırları içinde” Arap bağımsızlığını tanımayı vaadi gereği Şerif Hüseyin, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir isyan başlattı. Taahhütte, “Şam, Humus, Hama ve Halep ilçelerinin “batısında yer alan” Suriye’nin bir kısmı” hariç tutuldu. [65] [h] Savaştan sonraki on yıllarda, bu kıyı dışlamasının kapsamı Filistin ve Şam’ı netlikle belirtilmediğinden, taraflar arasında sıklıkla tartışıldı [65]

“Uluslararası yönetim” altındaki Sykes-Picot Anlaşması haritasında Filistin, İngiliz yerleşim bölgesi olarak Hayfa Körfezi , Akka ve Hayfa ile ve Hebron güneyinden [i] alan hariç

Arap İsyanı 5 Haziran 1916 tarihinde başladı.[70]  [71] Ancak isyandan az üç hafta önce İngiltere, Fransa ve Rusya hükümetleri gizlice Sykes-Picot Anlaşmasını imzalamıştı. [j]

Bu İngiliz-Fransız antlaşması 1915’in sonlarında ve 1916’nın başlarında Sir Mark Sykes ile François Georges-Picot arasında müzakere edildi ve birincil düzenlemeler 5 Ocak 1916’da ortak bir mutabakatta taslak olarak ortaya kondu.[73][74] Sykes, 1915 De Bunsen Komitesi’nde ki  koltuğu ve Arap Bürosu’nu kurma girişimiyle başlayarak, Britanya’nın Orta Doğu politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bir İngiliz Muhafazakar milletvekiliydi. [75] Picot ise bir Fransız diplomat ve Beyrut’ta eski başkonsolosuydu. [75]

Anlaşmaları, Üçlü İtilaf’ın Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nu yenmeyi başarması durumunda [76][77] Batı Asya’da önerilen etki ve kontrol alanlarını tanımlamak üzereydi [76][77] ve birçok Arap bölgesini İngiliz ve Fransız yönetimindeki bölgelere ayırdı.

Filistin’de uluslararasılaşma önerisine göre [76] [77] yönetim şekli hem Rusya hem de Hüseyin ile görüştükten sonra teyit edilecekti. [76] Ocak taslağı Hristiyan ve Müslümanların çıkarlarını ve “dünyadaki Yahudi cemaatinin üyelerinin ülkenin geleceğine vicdani ve duygusal bir ilgisi olduğunu” belirtti. [74] [78] [k]

Bu noktadan önce, Siyonistlerle aktif bir görüşme yapılmamıştı, ancak Sykes Siyonizm’in farkındaydı, İngiliz Siyonist Federasyonu’nun eski başkanı [80] Moses Gaster ile temas halindeydi ve Samuel’in 1915 muhtırasını görmüş olabilirdi. [78] [81] 3 Mart’ta Sykes ve Picot hala Petrograd’dayken, Lucien Wolf (Yahudi kuruluşları tarafından yabancı Yahudilerin çıkarlarını ilerletmek için kurulan Yabancı Birleştirme Komitesi sekreteri) Dışişleri Bakanlığı’na sundu. Yahudi özlemlerini desteklemek için müttefikler tarafından verilebilecek bir güvence istedi:

“Filistin’in savaşın sonunda Büyük Britanya veya Fransa’nın etki alanlarına girmesi durumunda, bu güçlerin hükümetleri, ülkenin Yahudi toplumu için sahip olduğu tarihi çıkarları hesaba katmakta başarısız olmayacaklar. Yahudi nüfusu, medeni ve dini özgürlükten, nüfusun geri kalanıyla eşit siyasi haklardan, göç ve kolonizasyon için makul olanaklardan ve kendilerinin yaşadığı kasaba ve kolonilerdeki bu tür belediye ayrıcalıklarından yararlanma konusunda güvence altına gereklidir”

11 Mart’ta, Grey’in adına, aşağıdaki formül de dahil olmak üzere Rus ve Fransız yetkililere iletilmek üzere İngiltere’nin Rus ve Fransız büyükelçilerine [l] gönderilen telgraflarda

“Plan, Filistin’deki Yahudi sömürgecilerin zamanla Arap nüfusu ile baş edebilecek kadar güçlenmeleri durumunda, Yahudilerin yönetimini üstlenmelerine izin verilebileceğini açıklarsa, çoğu Yahudi için çok daha çekici hale getirilebilir. Filistin’in iç işleri (Kudüs ve kutsal yerler hariç) kendi ellerine.”

Telgrafı gören Sykes, Picot ile görüşmelerde bulundu ve (Samuel’in muhtırasına atıfta bulunarak [m] ) Fransız ve İngiliz koruması altında bir Arap Sultanlığı kurulmasını önerdi. Yahudi sömürgeciler için arazi satın alacak ve bu insanlar daha sonra Araplarla eşit haklara sahip vatandaş olacaklardı. [n]

Petrograd’dan döndükten kısa bir süre sonra Sykes, Gaster, Weizmann ve Sokolow’un bir toplantısına brifing veren Samuel’e bilgi verdi. Gaster, 16 Nisan 1916’da günlüğüne şunları kaydetti: “Filistin’de Fransız-İngiliz kat mülkiyeti teklif edildi. Arap Prensi’ne Arap duyarlılığını uzlaştırması ve Anayasanın bir parçası olarak İngiltere’nin güvence altına alacağı ve dayanacağı Siyonistlere bir Şart. her sürtüşme vakasında bizim tarafımızdan … Siyonist programımızın pratikte tam olarak gerçekleştirilmesine varılıyor. Bununla birlikte, Şart’ın ulusal karakteri, göç özgürlüğü ve iç özerklik ve aynı zamanda tüm vatandaşlık hakları konusunda ısrar ettik. [okunaksız] ve Filistin’deki Yahudiler. “ [83]

Sykes’ın zihninde, adını taşıyan anlaşma imzalanmadan bile geçerliliğini yitirmişti – Mart 1916’da özel bir mektupta yazdı: “Bana göre Siyonistler şimdi durumun anahtarıdır”.  [xii] [85] Olayda, ne Fransızlar ne de Ruslar önerilen formülasyon konusunda hevesliydiler ve sonunda 4 Temmuz’da Wolf’a “şimdiki anın herhangi bir açıklama yapmak için uygun olmadığı” bildirildi. [86]

Beyannameyi de içeren bu savaş zamanı girişimleri, gerçek ya da hayali potansiyelleri nedeniyle, özellikle Filistin’in mizacıyla ilgili olarak aralarında uyumsuzluk olması nedeniyle tarihçiler tarafından sıklıkla birlikte değerlendirilmektedir. [87] Oxford’daki St. Antony’s Koleji’ndeki Orta Doğu Merkezi’nin kurucusu Profesör Albert Hourani’nin sözleriyle : “Bu anlaşmaların yorumlanmasına ilişkin argüman, birden fazla anlaşmaya dayanma niyetinde oldukları için sona erdiğini yorumlamak imkansızdır. “ [88]

1916–17: İNGİLİZ HÜKÜMETİNDE  DEĞİŞİM  

İngiliz siyaseti açısından, beyan iktidara gelmesiyle sonuçlandı Lloyd George ve Kabine yerini almıştı. HH Asquith liderliğindeki-Kabine hem Başbakanları iken Aralık 1916 yılında Liberaller ve iki hükümet vardı savaş zamanı koalisyonlar Lloyd George ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Balfour, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş sonrası bölünmesini büyük bir İngiliz savaş hedefi olarak savunurken, Asquith ve Dışişleri Bakanı Sir Edward Gray reformu desteklemişti. [89] [90]

İki gün göreve gelmesinden sonra, Lloyd George anlattı Genel Robertson, İmparatorluk Genelkurmay Başkanı o büyük bir zafer, tercihen yakalama istediğini, Kudüs, İngiliz kamuoyunu etkilemek için [91] Savaş Kabinesine hemen danıştı. [92] Robertson’un çekinceleri üzerine Lloyd George’un müteakip baskısı, Sina’nın İngiliz kontrolündeki Mısır için yeniden ele geçirilmesine ve Aralık 1916’da El Arish ve Refah’ın ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Ocak 1917’de İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nun güney sınırlarına gelişi. [92] 26 Mart ve 19 Nisan tarihleri ​​arasında Gazze’yi ele geçirmek için yapılan iki başarısız girişimin ardından, Güney Filistin’de altı aylık bir çıkmaz başladı. [93] Sina ve Filistin Cephesi 31 Ekim 1817 tarihine kadar Filistin’e hiçbir ilerleme olmadı. [94]

1917: İNGİLİZ – SİYONİST RESMİ MÜZAKERELERİ  

Hükümet değişikliğinin ardından Sykes, Orta Doğu işlerinden sorumlu olmak üzere Savaş Kabinesi Sekreterliğine terfi etti. Ocak 1917’de Moses Gaster ile daha önce bir ilişki kurmuş olmasına rağmen, [xiii] diğer Siyonist liderlerle tanışmaya başladı. Ayın sonunda Weizmann ve ortağı, gazeteci ve savaşın başında İngiltere’ye taşınan Dünya Siyonist Örgütü yöneticisi Nahum Sokolow ile tanıştı. [xiv]

 Şubat 1917’de, özel bir sıfatla hareket ettiğini iddia eden Sykes, Siyonist liderlikle önemli tartışmalara girdi. [o] Toplantıda “Araplar” ile önceki İngiliz yazışmaları tartışıldı; Sokolow’un notları, Sykes’ın “Araplar, dilin [Filistin’in kontrolünün belirlenmesi için] bir önlem olması gerektiğini iddia ettiler ve [bu tedbirle] tüm Suriye ve Filistin’i hak iddia edebilirler. Yine de Araplar, özellikle de onlar idare edilebilirlerse, idare edilebilirlerdi. başka konularda Yahudi desteği aldı.” [97][98][p] Bu noktada Siyonistler, şüpheleri olmasına rağmen Sykes-Picot Anlaşması’ndan hâlâ habersizdi. [97]Sykes’ın hedeflerinden biri, Siyonizmi, bu hedefi desteklemek için Fransa’ya ileri sürülebilecek argümanlara sahip olmak için Filistin’deki İngiliz hükümdarlığı davasına seferber etmekti. [100]

1917 SONLARI : SAVAŞIN GENİŞ ALANA YAYILMASI

Balfour Deklarasyonu’nun yayınlanmasından hemen önce, 1 Kasım 1917’de saat 18: 00’de askeri durum.

Britanya Savaş Kabinesi görüşmeleri sonucunda deklarasyona giden dönemde, savaş bir çıkmaza girmişti. [101] Amerika Birleşik Devletleri 1917 baharında Almanya’ya savaş ilan etmesine rağmen, ilk kayıplarını 2 Kasım 1917’ye kadar yaşamadı [102] , bu noktada Başkan Woodrow Wilson yine de savaşa büyük bir birlik göndermekten kaçınmayı umuyordu. [103] Rus kuvvetlerinin, devam eden askeri kuvvetlerin dikkatini dağıttığı biliniyordu.Rus Devrimi ve artan destek Bolşevik ayrılığı, 7  Kasım 1917’de savaştan çekildi . [104]

NİSAN-HAZİRAN: MÜTTEFİK TARTIŞMALARI 

Balfour, Weizmann ile 22 Mart 1917’de Dışişleri Bakanlığı’nda tanıştı; iki gün sonra Weizmann, görüşmeyi “onunla ilk kez gerçek bir iş görüşmesi yaptığım zaman” olarak nitelendirdi. [105] Weizmann, toplantıda Siyonistlerin, Amerikan, Fransız veya uluslararası bir düzenlemenin aksine, Filistin üzerinde bir İngiliz himayesi tercih ettiğini açıkladı; Balfour da kabul etti, ancak “Fransa ve İtalya ile zorluklar olabileceği” konusunda uyardı. [105]

Balfour Deklarasyonu’na giden süreçte Filistin ve daha geniş Suriye bölgesi ile ilgili Fransız pozisyonu , büyük ölçüde Sykes-Picot Anlaşması hükümleri tarafından dikte edildi ve 23 Kasım 1915’ten itibaren, Fransızların İngilizler ile olan tartışmalarına ilişkin farkındalığını artırarak karmaşık hale geldi. Mekke Şerifi. [106] 1917’den önce İngilizler, komşu Mısır kolonileri ve Fransızların Batı Cephesi’nde kendi topraklarında meydana gelen çatışmalarla meşgul olmaları nedeniyle savaşa yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nun güney sınırında liderlik etmişlerdi. [107] [108] İtalya’nın Nisan 1915 Londra Antlaşması’nın ardından başlayan savaşa katılımı, Nisan 1917 Saint-Jean-de-Maurienne Anlaşmasına kadar Orta Doğu sahasında yer almadı ; Bu konferansta, Lloyd George bir İngiliz Filistin himayesi sorununu gündeme getirmişti ve bu fikir Fransızlar ve İtalyanlar tarafından “çok soğuk karşılandı”. [109] [110] [q] Mayıs ve Haziran 1917’de Fransızlar ve İtalyanlar, Filistin’e yeniden bir saldırı hazırlığı için takviye kuvvetlerini inşa ederken İngilizleri desteklemek için müfrezeler gönderdiler. [107] [108]

Nisan ayının başlarında, Sykes ve Picot, Mekke Şerifi ve diğer Arap liderlerle daha fazla görüşmek üzere bir ay sürecek Orta Doğu misyonunda bir kez daha baş müzakereciler olarak görev yapmak üzere atandılar. [111] [r] 3 Nisan 1917’de Sykes, Lloyd George, Curzon ve Hankey ile bu konudaki talimatlarını almak için bir araya geldi: “Siyonist harekete ve onun İngiliz himayesinde gelişme olasılığına halel getirmezken Fransızları bir kenarda tutmak” , [ve] Araplara herhangi bir siyasi vaatte bulunmaz ve özellikle Filistin ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmaz “[113] Orta Doğu’ya seyahat etmeden önce Picot, Sykes aracılığıyla Nahum Sokolow’u Fransız hükümetini Siyonizm konusunda eğitmesi için Paris’e davet etti. [114] Picot ile yazışmada yolu hazırlayan Sykes [115] Sokolow’dan birkaç gün sonra geldi. Bu arada Sokolow, Picot ve diğer Fransız yetkililerle görüşmüş ve Fransız Dışişleri Bürosunu, “sömürgeleştirme, toplumsal özerklik, dil hakları ve bir Yahudi imtiyazlı şirketin kurulması ile ilgili Siyonist hedeflere ilişkin bir bildiriyi incelemeye ikna etmişti.” [116] Sykes İtalya’ya gitti ve Sokolow’un yolunu bir kez daha hazırlamak için İngiliz büyükelçisi ve İngiliz Vatikan temsilcisi ile görüşmeler yaptı. [117]

Sokolow’a 6 Mayıs 1917’de Papa XV . Benedict ile bir görüşme verildi. [118] Tarihçilerin bildiği tek toplantı kayıtları olan Sokolow’un toplantı notları, Papanın Siyonist projeye genel sempati ve desteğini ifade ettiğini belirtti. [119] [xv] 21 May 1917 Angelo sereni’yi, başkanı On Musevi Cemaatleri Komitesi, [s] için Sokołów takdim Sidney Sonnino Dışişleri İtalyan Bakan. Paolo Boselli tarafından da kabul edildi.İtalyan başbakanı. Sonnino, bakanlık genel sekreterinin, kendisini tüm müttefikleri ilgilendiren bir programın esası hakkında ifade edememesine rağmen, “genel olarak”, ülkenin meşru iddialarına karşı olmadığını gösteren bir mektup göndermesini ayarladı. Yahudiler. [125] Dönüş yolculuğunda Sokolow, Fransız liderlerle tekrar bir araya geldi ve Fransız dışişleri bakanlığının siyasi bölümü başkanı Jules Cambon’un Siyonist davaya sempati güvencesi veren 4 Haziran 1917 tarihli bir mektubu aldı. [126] Bu mektup yayınlanmadı, ancak İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na tevdi edildi. [127] [xvi]

6 Nisan’da savaşa ABD’nin girişini takiben, İngiltere Dışişleri Bakanı led Balfour Misyon için Washington DC ve New York’ta o orta Nisan ve Mayıs ayı ortalarında arasında bir ay geçirdi. Yolculuk sırasında, Wilson’un bir yıl önce Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak atanmış olan, önde gelen bir Siyonist ve yakın müttefiki olan Louis Brandeis ile Siyonizmi tartışmak için önemli ölçüde zaman harcadı. [t]

HAZİRAN VE TEMMUZ : BEYANNAME HAZIRLAMA KARARI  

Lord Rothschild’in ilk taslak deklarasyonunun bir nüshası, İngiliz Savaş Kabinesi arşivlerinden 18 Temmuz 1917 tarihli ön yazı ile birlikte.

13 Haziran 1917,  Ronald Graham, Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu ilişkiler departmanı başkanı üç en alakalı siyasetçiler – Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Dış İşleri Devlet Parlamenter Müsteşarı, Rab Robert Cecil (hepsi İngiltere’nin Siyonist hareketi desteklemesinden yanaydı) tarafından kabul edildi [u] Aynı gün Weizmann, Graham’a bir kamu bildirisi için bir mektup yazmıştı. [v] [131] [132]

Altı gün sonra, 19  Haziran’daki bir toplantıda Balfour, Lord Rothschild ve Weizmann’dan bir deklarasyon için bir formül sunmalarını istedi. [133] Önümüzdeki birkaç hafta içinde, Siyonist müzakere komitesi tarafından 143 kelimelik bir taslak hazırlandı, ancak Sykes, Graham ve Rothschild tarafından hassas alanlarda fazla spesifik olarak değerlendirildi. [134] Ayrı ayrı, Dışişleri Bakanlığı tarafından 1961’de – taslağın hazırlanmasında yer almış olan – Harold Nicolson tarafından “Yahudi zulüm kurbanları için bir sığınak” öneren çok farklı bir taslak hazırlanmıştı . [135] [136] Dışişleri Bakanlığı taslağına Siyonistler şiddetle karşı çıktı ve reddedildi; Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde taslağın hiçbir kopyası bulunamadı. [135][136]

Daha fazla tartışmanın ardından gözden geçirilmiş – ve sadece 46 kelime uzunluğunda, çok daha kısa bir deklarasyon hazırlandı ve Lord Rothschild tarafından 18 Temmuz’da Balfour’a gönderildi. [134] Dışişleri Bakanlığı tarafından alındı ​​ve konu resmi olarak değerlendirilmesi için Bakanlar Kuruluna getirildi. [137]

EYLÜL VE EKİM: AMERİKAN ONAYI VE SAVAŞ KABİNESİ ONAYI  

Savaş Kabinesi tartışmalarının bir parçası olarak, on “temsilci” Yahudi liderden görüş alındı. Savunanlar, Siyonist müzakere ekibinin dört üyesinden (Rothschild, Weizmann, Sokolow ve Samuel), Stuart Samuel (Herbert Samuel’in ağabeyi) ve Hahambaşısı Joseph Hertz’den oluşuyordu . Karşıt olanlar Edwin Montagu , Philip Magnus , Claude Montefiore ve Lionel Cohen’den oluşuyordu

Deklarasyonu yayınlama kararı 31 Ekim 1917’de İngiliz Savaş Kabinesi tarafından alındı. Bunu, önceki iki ay boyunca dört Savaş Kabinesi toplantısında (31 Ekim toplantısı dahil) tartışmayı izledi.[137] Tartışmalara yardımcı olmak için, Maurice Hankey liderliğindeki ve Sekreter Yardımcıları [138] [139] (özellikle Sykes ve Muhafazakar milletvekili ve Siyonist yanlısı Leo Amery) tarafından desteklenen Savaş Kabinesi Sekreterliği, tartışmalara yardımcı olmak için dışarıdan bakış açıları istedi ve Kabinenin önüne koydu.

Bunlar arasında hükümet bakanlarının görüşleri, savaş müttefikleri (özellikle Başkan Woodrow Wilson’dan) ve Ekim ayında altı Siyonist lider ve dört Siyonist olmayan Yahudinin resmi görüşleri vardı. [137]

İngiliz yetkililer, Başkan Wilson’dan konuyla ilgili rızasını iki kez istedi – ilki 3 Eylül’de, zamanın henüz olgunlaşmadığını söylediğinde ve daha sonra 6 Ekim’de bildirgenin yayınlanmasını kabul etti. [140]

Bu dört Savaş Kabinesi toplantısının tutanaklarından alıntılar, bakanların dikkate aldığı temel faktörlerin bir tanımını sağlar:

 • 3 Eylül 1917: “Meselenin ertelenebileceğine dair bir öneriye atıfta bulunarak [Balfour], bunun Dışişleri Bakanlığı’nın uzun süredir çok güçlü bir şekilde bastırıldığı bir soru olduğuna işaret etti. Çok güçlü ve coşkulu bir soru vardı. özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde bu konuda gayretli olan bir örgüt ve onun inancı, bizim tarafımızda yer alan bu insanların ciddiyetine ve coşkusuna sahip olmanın Müttefiklere en önemli yardımı olacağı yönündeydi. onlarla doğrudan bir ihlal riski ve bu durumla yüzleşmek gerekiyordu. ” [141]
 • 4 Ekim 1917: “… [Balfour], Alman Hükümeti’nin Siyonist Hareketin sempatisini yakalamak için büyük çaba sarf ettiğini belirtti. Bu Hareket, bu ülkedeki bazı varlıklı Yahudilerin karşı çıkmasına rağmen, arkasında Yahudilerin çoğunluğu, Rusya ve Amerika’daki ve muhtemelen diğer ülkelerdeki tüm olaylarda … Bay Balfour daha sonra Fransız Hükümeti’nin Siyonistlere iletilen çok sempatik bir bildirisini okudu ve Cumhurbaşkanı’nı bildiğini belirtti. Wilson, Harekete son derece elverişliydi. ” [142]
 • 25 Ekim 1917: “… Bakan, Dışişleri Bakanlığı tarafından, erken bir çözümün büyük önem taşıdığı düşünülen Siyonizm sorununu gündeme getirmesi için baskı yapıldığından bahsetti.” [143]

  Deklarasyonun yayınlanmasını onaylayan İngiliz Savaş Kabinesi tutanakları, 31 Ekim 1917

 • 31 Ekim 1917: “[Balfour], artık herkesin tamamen diplomatik ve siyasi bir bakış açısıyla, Yahudi milliyetçilerinin özlemlerine uygun bazı beyanların şimdi yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu topladığını belirtti. Gerçekten de tüm dünyada olduğu gibi Rusya ve Amerika’daki Yahudilerin çoğunluğu artık Siyonizm lehine görünüyordu.Böyle bir ideale uygun bir deklarasyon yapabilirsek, hem Rusya’da hem Amerika’da son derece faydalı propaganda yapabiliriz.  ” [144]

TASLAĞIN OLUŞTURULMASI 

İngiliz hükümet arşivlerinin tasnifinin kaldırılması, akademisyenlerin deklarasyon taslağının koreografisini bir araya getirmelerine izin verdi. Leonard Stein, 1961’de çokça alıntılanan kitabında bildirgenin önceki dört taslağını yayınladı. [145]

Taslak hazırlama, Rothschild ve Balfour ile görüşmesinden bir gün sonra, 20 Haziran 1917 tarihli bir mektupta Weizmann’ın Siyonist çizim ekibine hedefleri konusunda rehberliği ile başladı. İngiliz hükümetinin bildirisinde şunu belirtmesi gerektiğini önerdi: “Siyonistlerin Filistin’de bir Yahudi ulusal yurdu yaratma hedeflerini destekleme konusundaki inancı, arzusu veya niyeti; Süzerain Gücü sorununa hiçbir atıfta bulunulmamalıdır. çünkü bu İngilizleri Fransızlarla zor duruma düşürecekti; bu bir Siyonist deklarasyon olmalı. ” [89] [146]

Rothschild’den çok azalan 12 Temmuz taslağının alınmasından bir ay sonra, Balfour bir dizi temelde teknik değişiklik önerdi. [145] Sonraki iki taslak, çok daha önemli değişiklikler içeriyordu: Lord Milner tarafından hazırlanan Ağustos sonundaki ilk taslak – Lloyd George Savaş Kabinesi’nin portföysüz bir bakan olarak orijinal beş üyesinden biri [xvii] – coğrafi kapsamı Filistin’in tamamı “Filistin’de” ve ikincisi Ekim ayı başlarında Milner ve Amery’den iki “koruma hükümleri” ekledi. [145]

Daha sonraki yazarlar “birincil yazar” ın gerçekte kim olduğunu tartıştılar. Ölümünden sonra yayınlanan 1981 kitabında Anglo-Amerikan kurulması, Georgetown Üniversitesi tarih profesörü Carroll Quigley Lord Milner birincil beyanı yazarı olduğunu görüşünü açıkladı [xviii] daha yakın ve, William D. Rubinstein, Modern Tarih Profesörü at Aberystwyth Üniversite , Galler, bunun yerine Amery’yi önerdi. [150] Huneidi, Ormsby-Gore’un Shuckburgh için hazırladığı bir raporda, Amery ile birlikte nihai taslak formun yazarlığını iddia ettiğini yazdı. [151]

ANAHTAR KONULAR

Deklarasyonun mutabık kalınan versiyonu, sadece 67 kelimelik tek bir cümle [152], 2  Kasım 1917’de Balfour’dan Walter Rothschild’e, Büyük Britanya ve İrlanda Siyonist Federasyonu’na  gönderilmek üzere kısa bir mektupla gönderildi. [153] Deklarasyon , ilk ikisinin “Filistin’de Yahudi halkı için ulusal bir evin kurulmasını” desteklemeyi vaat ettiği dört maddeyi, ardından iki “koruma maddesini” [154] [155] ” Filistin’deki mevcut Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini hakları “ve” başka herhangi bir ülkede Yahudilerin sahip olduğu haklar ve siyasi statü “[153]

YAHUDİ DEVLETİNE KARŞI “YAHUDİ HALKININ VATANI”  

“Bu çok dikkatli bir şekilde ifade edilmiş bir belgedir ve biraz belirsiz olan ‘Yahudi Halkı için Ulusal Bir Ev’ ifadesi yeterince ürkütücü kabul edilebilir … Ancak alıntı yapılan ifadenin muğlaklığı, başlangıçtan bu yana bir sorun nedeni olmuştur. yüksek mevkilerdeki kişiler, kelimelerin üzerine konulabilecek daha ılımlı yoruma çok farklı bir izlenim vermek için hesaplanan en gevşek türden dili kullandılar. Başkan Wilson, kendi bakış açısından neyin amaçlandığı konusundaki tüm şüpheleri, Mart 1919, Amerika’daki Yahudi liderlere, ‘Üstelik, kendi hükümetimizin ve insanların Filistin’de bir Yahudi Topluluğu’nun temellerinin atılması konusunda mutabık kaldıklarına, müttefik ulusların da ikna olduğuna ikna oldum.’[w] geçBaşkan Roosevelt , Müttefiklerin barış koşullarından birinin “Filistin bir Yahudi Devleti haline getirilmesi gerektiğini” ilan etti. Bay  Winston Churchill bir ‘Yahudi Devleti’nden söz etti ve Bay Bonar Law , Parlamento’da’ Filistin’i Yahudilere iade etmekten ‘  söz etti. ” [157] [x]

Palin Komisyonu Raporu , Ağustos 1920 [159]

“Ulusal ev” terimi kasıtlı olarak belirsizdi, [160] hiçbir yasal değeri veya uluslararası hukukta emsali yoktu [153], öyle ki anlamı “devlet” gibi diğer terimlerle karşılaştırıldığında belirsizdi. [153] Bu terim, İngiliz Kabinesindeki Siyonist programa muhalefet nedeniyle kasıtlı olarak “devlet” yerine kullanıldı. [153] Tarihçi Norman Rose’a göre, bildirgenin baş mimarları, bir Yahudi Devletinin zamanla ortaya çıkacağını düşünürken, Filistin Kraliyet Komisyonu , ifadenin “bir Yahudi Devleti ve yapmayanlar. “[xix]

Beyannamenin son hali ile sonuçlanan yazışmalarda ifadenin yorumlanması aranmıştır. Savaş Kabinesi resmi bir rapor Eylül Siyonistler söyledi 22 Sykes tarafından gönderilen değil “Yahudi Cumhuriyeti veya Filistin’deki veya Filistin’de herhangi bir kısmında devletin başka bir biçimde kurmak” istiyor ziyade protektora çeşit olarak tercih Filistin Mandası’nda sağlanmıştır. [y] Bir ay sonra Curzon , 26 Ekim 1917’de dolaşan ve birincisi “Filistin’deki Yahudi ırkının Ulusal Yuvası” ifadesinin anlamıyla ilgili iki soruyu ele aldığı bir bildiri [164] yayınladı; tam teşekküllü bir devletten Yahudiler için salt ruhani bir merkeze kadar değişen farklı görüşler olduğunu kaydetti. [165]

İngiliz basınının bazı bölümleri, Bildiri tamamlanmadan önce bir Yahudi devletinin tasarlandığını varsayıyordu. [xx] Amerika Birleşik Devletleri’nde basın “Yahudi Ulusal Evi”, “Yahudi Devleti”, “Yahudi cumhuriyeti” ve “Yahudi Topluluğu” terimlerini birbirinin yerine kullanmaya başladı. [167]

Konferansta bulunan ve daha sonra 22 ciltlik bir belge derlemesini derleyen antlaşma uzmanı David Hunter Miller , 1919 Paris Barış Konferansı’na giden Amerikan Delegasyonu’nun İstihbarat Bölümü’nün “burada ayrı bir devletin kurulması Filistin, “ve” Milletler Cemiyeti’nin politikası, Filistin’i bir Yahudi devleti olur olmaz bir Yahudi devleti olarak tanımak olacaktır. ” [168] [169] Rapor ayrıca, Britanya Milletler Cemiyeti yetkisi altında bağımsız bir Filistin devletininyaratılmış olmak. Bu eyalette Yahudi yerleşimine izin verilecek ve teşvik edilecek ve bu eyaletin kutsal mekanları Milletler Cemiyeti’nin denetimi altında olacaktı. [169] Gerçekten de, Soruşturma , bunun için gerekli demografik bilgiler mevcut olsaydı, sonunda Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulma olasılığından olumlu bir şekilde bahsetti. [169]

Tarihçi Matthew Jacobs daha sonra ABD yaklaşımının “bölge hakkında uzman bilgisinin genel olarak yokluğundan” engellendiğini ve “Inquiry’nin Ortadoğu hakkındaki çalışmalarının çoğu gibi, Filistin hakkındaki raporların da son derece kusurlu olduğunu” ve “belirli bir çatışmanın sonucu “. Siyonizmin tarihi ve etkisi üzerine bir rapor hakkında yazan Miller’dan alıntı yapıyor, “her açıdan kesinlikle yetersiz ve gelecekteki bir rapor için materyalden başka bir şey olarak görülmemelidir” [170]

2 Aralık 1917’de Lord Robert Cecil , bir dinleyiciye hükümetin “Yahudiye’nin Yahudiler için olduğunu” tamamen amaçladığına dair güvence verdi. [168] Yair Auron, o zamanlar İngiliz Siyonist Federasyonu’nun bir kutlama toplantısında İngiliz Hükümeti’ni temsil eden Dışişleri Bakanı yardımcısı Cecil’in “muhtemelen resmi özetinin ötesine geçtiğini” söyleyerek (Stein’dan alıntı yapıyor) “Dileğimizin Arap ülkeleri olması. Araplar için, Ermeniler için Ermenistan ve Yahudiler için Yahudiye olacaktır “. [171]

Ertesi Ekim Neville Chamberlain, bir Siyonist toplantısına başkanlık ederken, “yeni bir Yahudi Devleti” ni tartışmaya açtı. [168] O sırada Chamberlain, Birmingham’daki Ladywood’un Parlamento Üyesiydi; Jewish Telegraph Agency, Chamberlain 1939 White Paper’ı onayladıktan hemen sonra, 1939’daki olayı hatırlatarak, Başbakan’ın “araya giren 21 yıl içinde belirgin bir fikir değişikliği yaşadığını” [172] Bir yıl sonra, Bildiri’nin ikinci gününde Yıldönümünde General Jan Smuts , İngiltere’nin “sözünü yerine getireceğini … ve sonunda büyük bir Yahudi devletinin yükseleceğini” söyledi. [168] Benzer şekilde, Churchill birkaç ay sonra şunları söyledi:

“Öyle olabileceği gibi, Ürdün bankaları tarafından kendi yaşamımızda, üç ya da dört milyon Yahudiyi içerebilecek İngiliz Kraliyetinin koruması altında bir Yahudi Devleti yaratılması gerekirse, her açıdan faydalı olacak dünya.” [173]

22 Haziran 1921 İmparatorluk Kabinesi toplantısında Churchill, Kanada Başbakanı Arthur Meighen tarafından ulusal evin anlamını sordu. Churchill, “Yıllar içinde ülkede çoğunluk olurlarsa, doğal olarak onu Araplarla orantılı olarak devralırlar. Arap’ı topraklarını kapatmayacağımıza ya da işgal etmeyeceğimize dair eşit bir söz verdik. onun siyasi ve sosyal hakları “[174]

Lord Curzon’un 26 Ekim 1917 tarihli kabine muhtırası, deklarasyondan bir hafta önce dağıtılarak, “Filistin’deki Yahudi ırkı için bir Ulusal Yuva” ifadesinin anlamını ele aldı ve farklı görüşlerin kapsamına dikkat çekti [164]

Ocak 1919’da Curzon’a yanıt veren Balfour, “Weizmann, Filistin’deki Yahudi Hükümeti için hiçbir zaman bir iddia ileri sürmedi. Bence böyle bir iddia açıkça kabul edilemez ve şahsen yaptığım ilk açıklamadan daha ileri gitmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Lord Rothschild’e “. [175]

Şubat 1919’da Fransa, Filistin’in İngiliz vesayet altına alınmasına ve bir Yahudi Devleti kurulmasına karşı çıkmayacağına dair bir açıklama yaptı. [168] Friedman ayrıca, Fransa’nın tutumunun değişmeye devam ettiğini not eder; [168] Yehuda Blum, Fransa’nın “Yahudi ulusal hareketine karşı düşmanca tavrını” tartışırken, Robert Vansittart’ın (Paris Barış Konferansı’ndaki İngiliz delegasyonunun önde gelen üyelerinden biri) Curzon’a Kasım 1920’de yaptığı bir raporun içeriğine dikkat çekiyor. :

“[Fransızlar] bir Yahudi Devleti değil, bir Yahudi Ulusal Evi’ni (kaynakta büyük harfle yazılmıştır) kabul etmişlerdi. Doğrudan ikincisine yöneldiğimizi düşündüler ve yapacakları en son şey, politikamızı tamamen onaylamadıkları için bu Devleti genişletmek oldu.” [176]

Yunanistan Dışişleri Bakanı Selanik Yahudi organı İsrail yanlısı editörüne, “bir Yahudi Devletinin kurulması Yunanistan’da tam ve samimi bir sempati ile karşılaşır … Yahudi bir Filistin, Yunanistan’ın müttefiki olur” dedi. [168]  İsviçre’de profesörler Tobler, Forel-Yvorne ve Rogaz dahil kaydetti bir takım tarihçiler, tek olarak atıfta ile bir Yahudi Devleti kurma fikrine destek “Yahudilerin kutsal hakkı.” diyerek destek verdiler [168]  

Churchill de dahil olmak üzere İngiliz hükümeti, Bildirge’nin tüm Filistin’in Yahudi Ulusal Evine dönüştürülmesini amaçlamadığını, “ancak Filistin’de böyle bir Yuva kurulması gerektiğini” açıkça belirtti. [xxii] [xxiii]

Suriye ve Irak Kralı Emir Faysal, Siyonist lider Chaim Weizmann ile TE Lawrence tarafından hazırlanan ve Filistin’deki Araplar ve Yahudiler arasında barışçıl bir ilişki kurmaya çalışacakları resmi bir yazılı anlaşma yaptı. [183] 3 Ocak 1919 Faysal-Weizmann Anlaşması, Filistin’de bir Yahudi anayurdunun geliştirilmesine yönelik Arap-Yahudi işbirliği için kısa ömürlü bir anlaşmaydı.[z] Faysal, 6 Şubat 1919’da Barış Konferansı’na yaptığı sunumda, “Filistin, evrensel karakteri nedeniyle, ilgili tüm tarafların karşılıklı değerlendirmesi için bir tarafta bırakılmalıdır” diyerek Filistin’e farklı bir şekilde yaklaştı. [185] [186] Anlaşma hiçbir zaman uygulanmadı. [aa] Lawrence’ın Faysal’ın imzası için yazdığı İngilizce mektupta şunları açıkladı:

“Arapların ve Yahudilerin ırk olarak kuzenler olduklarını, kendilerinden daha güçlü güçlerin ellerinde benzer baskılara maruz kaldıklarını ve mutlu bir tesadüfle ulusal ideallerine birlikte ulaşma yolunda ilk adımı atabildiklerini hissediyoruz. Biz Araplar, özellikle aramızdaki eğitimli olanlar, Siyonist harekete en derin sempatiyle bakıyoruz … Onlara yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız; Yahudilere eve en içten bir hoşgeldin dileriz. “[183]

Mektup 1929’da Shaw Komisyonu’nda masaya yatırıldığında, Rustam Haidar Bağdat’ta Faysal ile konuştu ve Faysal’ın “onun bu türden bir şey yazdığını hatırlamadığını” telgraf çekti. [189] Ocak 1930’da Haydar Bağdat’ta bir gazeteye şöyle yazdı: Faysal “böyle bir meselenin kendisine atfedilmesini son derece garip buluyor, çünkü hiçbir zaman herhangi bir yabancı ulusun bir Arap ülkesinde paylaşım yapmasına izin vermeyi düşünmüyordu”[189] Awni Abd al-Hadi Faysal’ın sekreteri anılarında, Frankfurter ile Faysal arasında bir görüşme gerçekleştiğinin farkında olmadığını ve şöyle yazdı: “Bu mektubun, orijinal olduğu varsayılarak, Lawrence tarafından yazıldığına ve Lawrence’ın bunu İngilizce olarak imzaladığına inanıyorum. Faysal adına. Bu mektubun Chaim Weizmann ve Lawrence tarafından kamuoyunu yanlış yola yönlendirmek için öne sürülen yanlış iddiaların bir parçası olduğuna inanıyorum.” [189] Allawi’ye göre, Frankfurter mektubunun en olası açıklaması, bir toplantının yapıldığı, Lawrence tarafından İngilizce bir mektubun kaleme alındığı, ancak “içeriğinin Faysal’a tamamen açıklanmadığıdır. O zaman olabilir veya olmayabilir. Faysal’ın o zamanki diğer kamuya açık ve özel açıklamalarına ters düştüğü için imzalamaya teşvik edildi “. [190] Le Matin tarafından 1 Mart’ta yapılan bir röportajda Faysal şunları söyledi:

“Diğer dinlere olan bu saygı duygusu, komşumuz Filistin hakkındaki düşüncelerimi de belirler. Mutsuz Yahudilerin oraya gelip bu ülkenin iyi vatandaşları gibi davrandıkları için, Milletler Cemiyeti tarafından yönetilen Müslüman veya Hristiyan bir hükümetin altında yer aldıkları için insanlığımız seviniyor. Devlet kurmak ve bu bölgede egemenlik hakkı talep etmek istiyorlarsa çok ciddi tehlikeler görüyorum. Onlarla diğer ırklar arasında bir çatışma çıkacağından korkulmalıdır.” [191] [ab]

Churchill, 1922 tarihli Beyaz Kitabına atıfta bulunarak, daha sonra “İçinde bir Yahudi Devletinin nihai kuruluşunu yasaklayacak hiçbir şey olmadığını” yazdı. [192] Ve pek çok İngiliz yetkilinin Siyonistlerin Yahudi çoğunluğa ulaşıldığında bir devletin kurulacağını bildiği yorumunu yaptı. [193]

Chaim Weizmann, 21 Temmuz 1921’de Balfour’un Londra’daki evinde Churchill, Lloyd George ve Balfour ile bir araya geldiğinde, Lloyd George ve Balfour, Weizmann’ın o toplantının tutanaklarına göre, Weizmann’a “Bildirge ile her zaman nihai bir Yahudi Devleti anlamına geldiklerini” garanti ettiler. [194] Lloyd George, 1937’de, Yahudiler “nüfusun kesin çoğunluğu” haline geldiklerinde ve Filistin’in Yahudi Topluluğu haline gelmesinin amaçlandığını belirtti, [ac] ve Leo Amery 1946’da aynı pozisyonu yinelediler. [Ad] 1947 tarihli UNSCOP raporunda, ev-devlet meselesi, Lloyd George’unkine benzer bir sonuca varan incelemeye tabi tutuldu. [xxiv]

“FİLİSTEN’DE Kİ” ULUSAL EV KAPSAMI  

Böyle bir vatanın “Filistin” den ziyade “Filistin’de” bulunacağı açıklaması da kasıtlıydı. [xxv]  Rothschild’in 12 Temmuz’da Balfour’a yazdığı mektupta yer alan deklarasyonun önerilen taslağı, “Filistin’in Yahudi halkının Ulusal Evi olarak yeniden kurulması gerektiği” ilkesine atıfta bulundu. [199] Son metinde, Lord Milner’ın yaptığı değişikliğin ardından, “yeniden oluşturulmuş” kelimesi kaldırılmış ve “it(o)” kelimesi “in(içinde)” ile değiştirilmiştir. [200] [201]

Böylelikle bu metin, Filistin’in tamamını Yahudi halkının Ulusal Evi olarak kabul etmekten kaçınarak, özellikle Zorunlu Filistin ve Ürdün Emirliği’nin tamamını Yahudi Anavatanı olarak talep eden Revizyonist Siyonizm sektörünü yavaşlatmıştı [147 ] [200] Bu, 1922 Churchill White Paper tarafından açıklığa kavuşturuldu; “bildirgede belirtilen şartlar, Filistin’in bir bütün olarak Yahudi Ulusal Evine dönüştürülmesi gerektiğini, ancak böyle bir Evin kurulması gerektiğini tasarlıyor ‘Filistin’de.’ “ [202]

Bildiride Filistin için herhangi bir coğrafi sınır yoktu. [203] Savaşın sona ermesinin ardından üç belge – deklarasyon, Hüseyin-McMahon Yazışmaları ve Sykes-Picot Anlaşması – Filistin’in sınırlarını belirleme müzakerelerinin temeli oldu. [204]

FİLİSTİN’DE Kİ YAHUDİ OLMAYAN TOPLULUKLARIN MEDENİ VE DİNİ HAKLARI 

“Bununla birlikte, Balfour Bildirisi’nin katı şartlarına uyulursa … aşırı Siyonist Programın büyük ölçüde değiştirilmesi gerektiğinden şüphe edilemez. Çünkü” Yahudi halkı için ulusal bir yuva “, Filistin’i bir Yahudi Devleti; ne de böyle bir Yahudi Devletinin kurulması, “Filistin’deki mevcut Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına” en ağır ihlal olmaksızın gerçekleştirilemez. Gerçek, Komisyon’un Yahudi temsilcilerle yaptığı konferansında tekrar tekrar ortaya çıktı. Siyonistler, çeşitli satın alma biçimleriyle, Filistin’in Yahudi olmayan mevcut sakinlerinin neredeyse tamamen mülksüzleştirilmesini dört gözle bekliyorlardı. “

King-Crane Komisyonu Raporu , Ağustos 1919 [205]

Bildirgenin ilk koruma maddesi, Filistin’deki Yahudi olmayanların medeni ve dini haklarının korunmasına atıfta bulunuyordu. Bu madde, Leo Amery tarafından, “önerilen bildirinin özünü bozmadan hem Yahudi hem de Arap yanlısı retçilerle görüşmek için makul bir mesafeye gitmek” niyetiyle Lord Milner ile istişare halinde, Leo Amery tarafından ikinci güvenceyle birlikte hazırlanmıştır. [206] [ae]

“Yahudi olmayanlar” Filistin nüfusunun % 90’ını oluşturuyordu; [208] Britanya’nın 1917-1920 yılları arasında Kudüs Askeri Valisi Ronald Storrs’un ifadesiyle topluluk, “Araplar, Müslümanlar veya Hıristiyanlar kadar isimlendirilmediklerini, ancak olumsuz ve “Yahudi Olmayan Topluluklar” ın aşağılayıcı tanımı ve ikincil şartlara bırakıldı ” diyerek hatıralarına yazmıştı. [af] Topluluk ayrıca, diğer ülkelerdeki Yahudilerle ilgili sonraki korumada olduğu gibi, “siyasi statülerini” veya siyasi haklarını korumaya herhangi bir atıfta bulunulmadığını da kaydetti. [209] [210]Bu koruma sık sık Yahudi cemaatine olan bağlılıkla çelişiyordu ve yıllar boyunca bu iki yükümlülüğü bir çift olarak adlandırmak için çeşitli terimler kullanıldı; [ag] , özellikle hararetli bir soru, bu iki yükümlülüğün “eşit ağırlığa” sahip olup olmadığı idi ve 1930’da bu eşit statü, Passfield teknik incelemesinde Daimi Mandates Komisyonu ve İngiliz hükümeti tarafından onaylandı. [Ah]

Balfour Şubat 1919’da Filistin’in, yerel nüfusa atıfta bulunarak , politikanın kendi kaderini tayin sağladığını düşünmesine rağmen, Yahudilere, “kendi kaderini tayin ilkesini kasten ve haklı olarak reddettiğimiz ” [ai] istisnai bir vaka olarak kabul edildiğini belirtti. [216] 

Avi Shlaim bunu bildirgenin “en büyük çelişkisi” olarak görüyor. [87] Bu kendi kaderini tayin ilkesi, deklarasyonun ardından birçok kez ilan edilmişti – Başkan Wilson’ın Ocak 1918 On Dört Puanı, McMahon’un Haziran 1918’de Yediye Deklarasyonu, Kasım 1918 İngiliz-Fransız Deklarasyonu, yetki sistemini kurmuştu. [aj] Ağustos 1919’da yazdığı bir yazıda Balfour, bu ifadeler arasındaki tutarsızlığı kabul etti ve ayrıca İngilizlerin mevcut Filistin halkına danışmaya niyeti olmadığını açıkladı. [ak] İngilizlerin geri çekildiği yerel nüfusa yönelik devam eden Amerikan King-Crane Araştırma Komisyonu danışma toplantısının sonuçları, rapor 1922’de sızdırılana kadar üç yıl süreyle bastırıldı. [222] Sonraki İngiliz hükümetleri bunu kabul etti. eksikliği, özellikle 1939 komite tarafından yönetilen Lord Şansölyesi , Frederic Maugham, hükümetin “Filistin sakinlerinin istek ve çıkarlarına bakmaksızın Filistin’i elden çıkarmakta özgür olmadığı” sonucuna varan [223] ve İngiltere Dışişleri Bakanı Barones Anelay’ın Nisan 2017’de hükümetin kabul ettiği açıklaması “Bildirge, Filistin’deki Yahudi olmayan toplulukların siyasi haklarının, özellikle de kendi kaderini tayin haklarının korunması çağrısında bulunmalıydı.” [al] [am]

DİĞER ÜLKELERDE Kİ YAHUDİ TOPLULUKLARIN HAKLARI VE SİYASİ STATÜLERİ 

Üst düzey bir İngiliz hükümeti pozisyonundaki tek Yahudi olan Edwin Montagu [227] 23 Ağustos 1917’de bir mutabakat yazdı: “Majestelerinin Hükümeti’nin politikası sonuç olarak anti-Semitiktir ve anti-Semitler için bir toplanma zemini olacaktır. dünyanın her ülkesinde. ”

İkinci koruma maddesi, Filistin dışındaki diğer ülkelerdeki Yahudi topluluklarının haklarına zarar verebilecek hiçbir şeyin yapılmaması gerektiğine dair bir taahhüttü. [228] Rothschild, Balfour ve Milner’ın orijinal taslakları , Anglo-Yahudi topluluğunun etkili üyelerinin muhalefetini yansıtmak için Ekim ayı başlarında [228] önceki korumayla birlikte hazırlanan bu korumayı içermiyordu. [228] Lord Rothschild, Siyonist olmayanlar için bir tehlike olasılığını önceden varsaydığı ve reddettiği için şarta istisna koydu. [229]

İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu ve Anglo-Yahudi Derneği’nin Birleşik Yabancı Komitesi, 24 Mayıs 1917’de The Times gazetesinde Anglo-Jewry Görüşleri başlıklı bir mektup yayınladı ve iki örgütün başkanı David Lindo Alexander ve Claude Montefiore tarafından imzalandı. “Bu evsizlik teorisine dayanan Filistin’de bir Yahudi vatandaşlığının kurulması, tüm dünyada Yahudileri kendi topraklarında yabancı olarak damgalamak ve zor kazanılan konumlarını zayıflatmak için tüm dünyada etkili olmalıdır.” bu toprakların vatandaşları ve vatandaşları. ” [230] Bunu Ağustos sonunda Edwin Montagu takip etti, etkili bir anti-Siyonist Yahudi ve Hindistan Dışişleri Bakanı ve bir Kabine muhtırasında şöyle yazan, İngiliz Kabinesinin tek Yahudi üyesi: “Majestelerinin Hükümeti’nin politikası sonuç olarak anti-Semitiktir ve bir miting olduğunu kanıtlayacaktır.” [231]

TEPKİLER 

Bildiri metni, imzalandıktan bir hafta sonra, 9  Kasım 1917’de basında yayınlandı. [232] Diğer ilgili olaylar kısa bir zaman dilimi içinde meydana geldi, bunlardan en önemlisi, İngiliz askeri Filistin ve önceden gizli olan Sykes-Picot Anlaşmasının sızdırılması. 9 Aralık günü  Gazze ve Yafa düştü birkaç gün içinde de Kudüs İngilizlere teslim oldu. [94] Rus Devrimi’nin ardından Sykes-Picot Anlaşmasının 23 Kasım 1917’de Bolşevik İzvestia ve Pravda’da ve İngiliz Manchester Guardian’da yayınlanması 26 Kasım 1917’de, Müttefiklerin Doğu seferi için dramatik bir anı temsil ediyordu. [233] [234] “İngilizler utandı, Araplar dehşete düştü ve Türkler sevindi.” [235] 

Siyonistler, Weizmann ve Cecil arasında Weizmann’ın önerilen plana karşı itirazlarını açıkça ortaya koyduğu görüşmenin ardından, Nisan ayından bu yana anlaşmanın ana hatlarının ve özellikle Filistin ile ilgili kısmının farkındaydı. [236]

SİYONİST TEPKİLER 

Balfour Deklarasyonu , 9 Kasım 1917

Bildirge, büyük bir siyasi gücün [237] Siyonizme ilk halk desteğini temsil etti ve yayınlanması, sonunda resmi bir tüzük elde eden Siyonizmi harekete geçirdi. [238] Büyük gazetelerde yayınlanmasının yanı sıra, bildiriler Yahudi topluluklarında dağıtıldı. Havadan atılan bu broşürler, Almanya ve Avusturya’da ki musevi topluluklara ulaştırıldı. [239]

Weizmann deklarasyonun üç etkisi olacağını öne sürmüştü: 1917 Mart Devrimi’nde Yahudiler öne çıktığı için Almanya’nın Doğu Cephesi üzerindeki baskıyı sürdürmek için Rusya’yı sallayacaktı; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük Yahudi cemaatini, o yılın Nisan ayından bu yana devam eden Amerikan savaş çabalarına daha fazla fon sağlanması için baskı yapmaya çağıracaktı; ve son olarak, Alman Yahudilerinin Kaiser Wilhelm II’ye verdiği desteği baltalayacağını söyledi . [240]

Bildiri, Amerikan Siyonizminin taraftarlarının sayısında istenmeyen ve olağanüstü bir artışa yol açtı. 1914 yılında A200 merikan Siyonist topluluğu 1919, 1918 yılında 600 topluluğu ile 30.000 yeni olmak üzere 149,000kişilik dev bir yapıya büründü. [XXVI] İngiliz bildirimi Siyonist pozisyonu, önceden belirlenmiş hakimiyeti yansıttığı kabul var iken Yahudi düşüncesine göre, sonradan Siyonizmin meşruiyetinden ve liderliğinden sorumlu olan, deklarasyonun kendisiydi. [xxvii]

Bildirinin yayınlanmasından tam olarak bir ay sonra, Kraliyet Opera Binası’nda büyük çaplı bir kutlama yapıldı – konuşmalar önde gelen Siyonistlerin yanı sıra Sykes ve Cecil de dahil olmak üzere İngiliz yönetiminin üyeleri tarafından yapıldı. [242] 1918’den İkinci Dünya Savaşı’na kadar, Zorunlu Filistin’deki Yahudiler 2 Kasım’da Balfour Günü’nü yıllık ulusal bayram olarak kutladılar.  [243] Kutlamalara okullarda ve diğer kamu kurumlarında törenler ve İbrani basınındaki bayram makaleleri dahil edildi. [243] Ağustos 1919’da Balfour, Weizmann’ın Zorunlu Filistin’deki savaş sonrası ilk yerleşime “Balfouria” adını verme talebini onayladı”. [244] [245] Filistin’deki gelecekteki Amerikan Yahudi faaliyetleri için örnek bir yerleşim olması planlanmıştı. [246]

1915 tarihli memorandumu İngiliz Kabinesi’ndeki tartışmaların başlangıcını çerçeveleyen Siyonist milletvekili Herbert Samuel, 24  Nisan 1920’de Lloyd George tarafından bölgeyi yöneten önceki askeri yönetimin yerine İngiliz Filistin’in ilk sivil valisi olarak hareket etmesini istedi. [247] 

FİLİSTİN’DE YEREL TEPKİ 

En popüler Filistin Arap gazetesi Filastin (La Palestine) , Mart 1925’te Lord Balfour’a hitaben dört sayfalık bir başyazı yayınladı. Başyazı , Fransız anti-semitizmine atıfta bulunan “J’Accuse!” İle başlıyor 27 yıllar önce .

Nüfusun neredeyse % 90’ını oluşturan Filistin’in yerel Hıristiyan ve Müslüman cemaati deklarasyona şiddetle karşı çıktı. [208] Filistinli-Amerikalı filozof Edward Said’in 1979’da tanımladığı gibi , şu şekilde algılandı: “(a)  Avrupalı ​​bir güç tarafından, (b)  Avrupa dışı bir bölge hakkında, (c)  düz bir göz ardı edilerek hem o bölgede ikamet eden yerli çoğunluğun varlığı ve istekleri, ve (d)  bu aynı bölge hakkında başka bir yabancı gruba verilen bir söz şeklini almıştır. ” [xxviii]

1919 King-Crane Komisyonu’na göre, “Komiserlerin danıştığı hiçbir İngiliz subay, Siyonist programın silah zoruyla yürütülebileceğine inanmıyordu.” [252] Musa el-Hüseynî başkanlığındaki bir Müslüman-Hristiyan Derneği heyeti, Balfour Deklarasyonu’nun birinci yıldönümünü kutlayan Siyonist Komisyon geçit töreninden bir gün sonra, 3 Kasım 1918’de kamuoyunun onaylamadığını ifade etti. [253]  İngiliz askeri valisi Ronald Storrs’a 100’den fazla ileri gelen tarafından imzalanmış bir dilekçe verdiler:  

“Dün büyük bir Yahudi kalabalığının pankartlar taşıdığını ve sokakları aşıp duyguları inciten ve ruhu yaralayan sözler bağırdığını fark ettik. Uzun yıllardır Arapların yaşadığı, onu seven ve savunduğu için ölen atalarımızın mezarlığı ve babalarımızın kutsal toprağı olan Filistin’in artık onlar için milli bir yuva olduğunu iddia ediyorlar. … Biz Araplar, Müslümanlar ve Hıristiyanlar, zulüm gören Yahudilere ve diğer ülkelerdeki talihsizliklerine her zaman derinden sempati duyduk … ama bu tür bir sempati ile böyle bir ulusun kabulü arasında büyük bir fark var … bize hükmetmekle işlerimizin.” [254]

Grup ayrıca “ortada iki ters üçgen bulunan beyaz ve mavi pankartların” [255] taşınmasını protesto etti, [255] İngiliz makamlarının dikkatini pankartların kaldırılmasında herhangi bir siyasi çıkarımın ciddi sonuçlarına çekmiştir. [255] O ayın ilerleyen saatlerinde , İngilizlerin Yafa’yı işgalinin birinci yıldönümünde, Müslüman-Hristiyan Derneği askeri valiye bir kez daha Yahudi devletinin kurulmasını protesto eden uzun bir muhtıra ve dilekçe gönderdi. [256]

GENİŞ COĞRAFYADA ARAPLARIN TEPKİSİ 

Daha geniş Arap dünyasında, bildiri, İngilizlerin Araplarla savaş zamanı anlayışlarına ihanet olarak görülüyordu. [240] Mekke Şerifi ve diğer Arap liderler, deklarasyonu, Arap İsyanı’nı başlatma karşılığında McMahon-Hüseyin yazışmalarında verilen önceki bir taahhüdün ihlali olarak değerlendirdiler. [87]

Bildirgenin yayınlanmasının ardından İngilizler, Komutan David George Hogarth’ı, Filistin halkının “siyasi ve ekonomik özgürlüğünün” söz konusu olmadığı mesajını taşıyan Hüseyin’i Ocak 1918’de görmesi için gönderdi . [77] Hogarth, Hüseyin’in “Filistin’de bağımsız bir Yahudi Devletini kabul etmeyeceğini, ne de onu böyle bir devletin Büyük Britanya tarafından tasarlandığı konusunda uyarmam gerektiğini” bildirdi. [257] Hüseyin, Aralık 1917’de yeni Sovyet hükümeti tarafından sızdırıldığında Sykes-Picot Anlaşması’nı da öğrenmişti , ancak Sir Reginald Wingate’in iki samimiyetsiz mesajıyla tatmin oldu.McMahon’un yerini Mısır Yüksek Komiseri olarak almış olan, ona İngilizlerin Araplara olan taahhütlerinin hala geçerli olduğunu ve Sykes-Picot Anlaşmasının resmi bir anlaşma olmadığını temin etti. [77]

Arapların Müttefiklerin niyetlerine ilişkin devam eden huzursuzluğu, 1918’de İngiliz Deklarasyonu Yedi ve İngiliz-Fransız Deklarasyonu’na da yol açtı; ikincisi, “uzun süredir Türkler tarafından ezilen halkların tam ve nihai özgürlüğünü ve ortamını vaat ediyor. yetkilerini yerli halkların inisiyatifinin ve seçiminin özgürce tatbik edilmesinden alan ulusal hükümetlerin ve idarelerin oranı “[77] [258]

1919’da Kral Hüseyin, Versailles Antlaşması’nı onaylamayı reddetti. Şubat 1920’den sonra İngilizler ona sübvansiyon ödemeyi bıraktı. [259] Ağustos 1920’de, Hicaz Krallığını resmen tanıyan Sevr Antlaşması’nın imzalanmasından beş gün sonra, Curzon Kahire’den Hüseyin’in her iki anlaşmaya da imza atmasını istedi ve imzaya bağlı olarak 30.000 £ tutarında bir ödeme yapmayı kabul etti. [260] Hüseyin reddetti ve 1921’de “adını Filistin’i Siyonistlere, Suriye’yi yabancılara atayan bir belgeye eklemesinin” beklenemeyeceğini belirtti. [261] 1921 Kahire Konferansı’nın ardından Lawrence, Kral’ın imzasını denemek ve almak için bir antlaşmanın yanı sıra Versailles ve Sèvres’e gönderildi. Yıllık 60.000 £ tutarında bir sübvansiyon önerildi; bu girişim de başarısız oldu.[262] 1923’te İngilizler, Hüseyin’le çözülmemiş sorunları çözmek için bir girişimde daha bulundu ve bir kez daha girişim başarısız oldu, Hüseyin Balfour Deklarasyonu’nu veya kendi alanı olarak algıladığı herhangi bir mandayı tanımayı reddetmeye devam etti. Mart 1924’te, rahatsız edici maddenin antlaşmadan çıkarılma olasılığını kısaca değerlendiren hükümet, daha fazla müzakereyi askıya aldı; [263] Altı ay içinde, Hüseyin’in krallığını fethetmeye devam eden merkezi Arap müttefikleri İbn Suud lehine desteklerini geri çektiler. [264]

MÜTTEFİKLER VE BAĞLI GÜÇLER 

Bildirge ilk olarak 27 Aralık 1917’de Sırp Siyonist lider ve diplomat David Albala’nın ABD’ye yaptığı bir görev sırasında sürgünde olan Sırbistan hükümetinin desteğini açıkladığında yabancı bir hükümet tarafından onaylandı. [265] [266] [267] [268] Fransız ve İtalyan hükümetleri, sırasıyla 14 Şubat ve 9 Mayıs 1918’de onaylarını sundular. [269] bir anda 1 Aralık 1918 tarihinde Londra’da özel toplantıda , Lloyd George ve Fransa Başbakanı Georges Clemenceau Filistin İngiliz kontrolüne dahil Sykes-Picot Anlaşması belli modifikasyonlar kabul etti. [270]

Nisan 1920 tarihinde 25 San Remo konferansı – Paris Barış Konferansı’nda bir sonucudur İngiltere, Fransa ve İtalya, başbakanlarının katıldığı Fransa’ya Japon Büyükelçisi ve İtalya’ya ABD Büyükelçisi – Üç Ligi’ne temel terimleri kurulmuş of Nations mandates: Suriye için bir Fransız mandası ve Mezopotamya ve Filistin için İngiliz mandaları. [271] Filistin ile ilgili olarak, kararda İngilizlerin Balfour Deklarasyonu’nun şartlarını yürürlüğe koymaktan sorumlu olduğu belirtildi.[272] Fransızlar ve İtalyanlar, “Filistin mandasının Siyonist kadrosundan” hoşlanmadıklarını açıkça ortaya koydular ve özellikle Yahudi olmayanların “siyasi” haklarını korumayan dile itiraz ettiler ve Curzon’un “İngiliz dilinde tüm sıradan haklar” “medeni haklar” kapsamına alınmıştır. [273] Fransa’nın talebi üzerine, bunun Filistin’deki Yahudi olmayan toplulukların şimdiye kadar sahip olduğu hakların teslimini içermeyeceğine dair manda beyannamesine bir taahhüt konulmasına karar verildi. [272]Bildirge’nin İtalyan onayına, “… halihazırda var olan dini cemaatlerin yasal ve siyasi statüsüne karşı hiçbir önyargı bulunmadığının anlaşılması üzerine …” (İtalyanca’da “… che non ne venga nessun pregiudizio allo stato giuridico e politico delle gia esistenti communita religiose … ” [274] Filistin’in sınırları “Müttefik Kuvvetler tarafından belirlenmek üzere” belirtilmeden bırakıldı.[272] Üç ay sonra, Temmuz 1920’de, Fransızlar Faysal’ın Suriye Arap Krallığı’nın yenilgisi, İngilizlerin “Fransızların San Remo’da yetki aldığı ‘Suriye’nin ne olduğunu” ve “Ürdün’ü de kapsıyor mu?” [275] daha sonra, Ürdün’ü Yahudi Ulusal Evi alanına eklemeden Filistin’in manda bölgesi ile ilişkilendirme politikası izlemeye karar verdi. [276] [277]

1922 yılında, Kongre resmen geçirilmesi yoluyla Balfour Deklarasyonu için Amerika’nın desteğini onayladı Lodge-Balık Çözünürlük , [140] [278] [279] Dışişleri Bakanlığı’ndan muhalefet rağmen. [280] Amerika’nın Orta Doğu ile ilişkilerine odaklanan West Chester Üniversitesi’nden Profesör Lawrence Davidson, Başkan Wilson ve Kongre’nin bildiriyi onayladıklarında “İncil romantizmi” lehine demokratik değerleri göz ardı ettiklerini savunuyor. [281] Amerika Birleşik Devletleri’ndeki organize Siyonist yanlısı lobiye işaret ediyordu ve ülkenin küçük Arap Amerikalılarının topluluğun çok az siyasi gücü vardı. [281]

MERKEZİ GÜÇLER 

Balfour Deklarasyonu’nun yayınlanması, Merkezi Güçlerin taktiksel yanıtlarıyla karşılandı. [282]  Bildiriden iki hafta sonra, Avusturya Dışişleri Bakanı Ottokar Czernin, Almanya Siyonist Federasyonu Başkanı Arthur Hantke’ye bir röportaj verdi ve savaş bittiğinde hükümetinin Türkleri etkileyeceğine söz verdi. [283] 12  Aralıkta Osmanlı Sadrazamı Talat Paşa, Alman gazetesine  Vossische Zeitung [283] ve sonradan Alman-Yahudi periyodik yayımlanan jüdische Rundschau    Ocak 1918’de [284] [283]  verdiği röportajda “bildiriyi “belirsiz” [283] (bir aldatmaca) olarak nitelendirdiğini ve Osmanlı yönetimi altında “Filistin’deki Yahudilerin tüm haklı isteklerinin ülkenin durumuna göre çözülebileceği.” demecini verdi [283] Bu Türkçe açıklama, 5 Ocak 1918’de Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandı [283] 8  Ocak 1918’de, bir Alman-Yahudi Topluluğu, Doğu Yahudilerinin Haklarının Korunması için Alman Yahudi Kuruluşları Birliği (VJOD), [ao] Filistin’deki Yahudilerin daha fazla ilerlemesini savunmak için kuruldu. [285]

Savaşın ardından, 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalandı. [286] Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’nu feshetti ve Türkiye’nin Ortadoğu’nun çoğunda egemenliğinden vazgeçmesini gerektirdi. [286]  Antlaşmanın 95. Maddesi Balfour Deklarasyonu’nun “Baş Müttefik Kuvvetler tarafından belirlenebilecek sınırlar içinde Filistin’in idaresine” ilişkin şartlarını içeriyordu. [286] Beyannamenin Sevr Antlaşması’na dahil edilmesi ne deklarasyonun ne de Manda’nın hukuki statüsünü etkilemediği için, Sevr’in yerini Lozan Antlaşması (1923) aldığında da hiçbir etkisi olmadı.beyana herhangi bir atıf içermemekteydi. [287]

1922’de Alman anti-Semitik teorisyen Alfred Rosenberg, Nazi teorisine Siyonizm üzerine yaptığı birincil katkılarda [288] Der Staatsfeindliche Sionismus (“Siyonizm, Devletin Düşmanı”) Alman Siyonistlerini bir Alman yenilgisi için çalışmakla ve İngiltere’yi desteklemekle suçladı ve Balfour Deklarasyonu’nun arkadan bıçaklanma mitinin bir versiyonu olarak nitelendirdi. [xxix] Adolf Hitler 1920’den itibaren bazı konuşmalarında benzer bir yaklaşım benimsedi. [289]

VATİKAN

Deklarasyonun gelişiyle ve 9 Aralık’ta İngilizlerin Kudüs’e girmesiyle Vatikan, Siyonizme karşı önceki sempatik tavrını tersine çevirdi ve 1990’ların başına kadar devam edecek muhalif bir duruş benimsedi . [290]

İNGİLİZ GÖRÜŞÜNDE DEĞİŞİM 

Balfour Deklarasyonu’nun etkisinin Müslümanları ve Hıristiyanları şaşkına çevirmek olduğu söyleniyor … Uyanışın acısını en aza indirmek mümkün değil. Çok daha fazla nefret ettikleri bir zulme teslim edileceklerini düşünüyorlardı. Türklerinkinden daha çok ve bu tahakküm düşüncesine şaşkına döndüler … Önde gelenler açıkça ihanetten bahsediyor ve İngiltere’nin ülkeyi satıp bedelini aldığını … İdareye [Siyonistler] doğru “Biz Yahudi Devleti ve biz beklemeyeceğiz “dediler ve” Statükoya “saygı göstermeye ve taahhüt etmeye mecbur olan bir Yönetimin elini zorlamak için bu ülkede ve yurtdışında kendilerine açık olan her yoldan yararlanmakta tereddüt etmediler ve dolayısıyla gelecekteki İdareler,Balfour Deklarasyonu’nda öngörülmeyen bir politikaya … [Müslümanlar ve Hıristiyanlar], İdare’nin altında çalıştığı ve üzerinde çalıştığı büyük zorlukların farkına varmadan, Yahudilerin açıkça yayınlanmış taleplerinin sonucuna varmasından daha doğaldır. verilecekti ve Deklarasyondaki garantiler ancak ölü bir mektup mu olacaktı?

Palin Komisyonu Raporu , Ağustos 1920 [291]

Bildirgede belirtildiği gibi İngiliz politikası, sonraki yıllarda uygulanmasında sayısız güçlükle karşılaşacaktı. Bunlardan ilki, İngiltere ile Osmanlılar arasında Aralık 1917 ve Ocak 1918’de yağmur mevsimi için yaşanan çatışmalara ara verilen dolaylı barış görüşmeleriydi. [292] Bu barış görüşmeleri başarısız olmasına rağmen, arşiv kayıtları, Savaş Kabinesi’nin kilit üyelerinin genel bir anlaşmanın parçası olarak Filistin’i Türk egemenliği altında bırakmaya istekli olabileceğini gösteriyordu. [293]

Savaşın bitiminden neredeyse bir yıl sonra, Ekim 1919’da Lord Curzon, Balfour’un yerine Dışişleri Bakanı olarak geçti. Curzon, deklarasyonu onaylayan 1917 Kabinesinin bir üyesiydi ve İngiliz tarihçi Sir David Gilmour’a göre Curzon, o zamanlar İngiliz hükümetinin politikasının onlarca yıllık Araplara yol açacağını öngören tek kıdemli figürdü.  [294] Bu nedenle, “daha geniş yorumdan ziyade daha dar ve daha ihtiyatlı” bir politika izlemeye karar verdi. [295] Curzon, 1922 sonlarında Başbakan olarak atandığında, bu bildirgeyi İngiltere’nin Orta Doğu taahhütlerinin “en kötüsü” ve “kamuya açıkladığımız ilkelerimizin çarpıcı bir çelişkisi” olarak gördüğünü yazdı. [296]

Ağustos 1920’de, Manda döneminde Filistin sorunuyla ilgili uzun bir İngiliz Araştırma Komisyonları dizisinin ilki olan Palin Komisyonu’nun [297] raporu, “Balfour Deklarasyonu … şüphesiz ki başlangıç ​​noktasıdır. Tüm sorun “Yayınlanmayan raporun sonucu, Balfour Deklarasyonu’ndan üç kez bahsedilerek, “Filistin halkının duygularının yabancılaşma ve öfkelenmesinin nedenleri” şunlardı:

 • “Müttefiklerin ilan ettiği kendi kaderini tayin etme politikasını Balfour Deklarasyonu ile uzlaştıramamak, ihanet duygusu ve gelecekleri için yoğun bir endişe uyandırmak”; [298]
 • “Balfour Deklarasyonu’nun gerçek anlamının yanlış anlaşılması ve politikacıların gevşek retoriği ve başta Siyonistler olmak üzere ilgili kişilerin abartılı beyan ve yazıları nedeniyle burada belirlenen garantilerin unutulması”; [298] ve
 • “Balfour Deklarasyonu’ndan bu yana bu tür korkuları artıran siyonist kararsızlık ve saldırganlık”. [298]

İngiliz kamuoyu ve hükümeti Siyonizme verilen devlet desteğine giderek daha elverişsiz hale geldi. Sykes bile 1918’in sonlarında görüşlerini değiştirmeye başlamıştı. [ap] Şubat 1922’de Churchill, 18 ay önce Filistin Yüksek Komiserliği görevine başlayan Samuel’e telgraf çekerek harcamalarda kesinti yapılmasını istedi ve şunları kaydetti:

“Her iki Parlamento Binası’nda da Filistin’deki Siyonist politikaya karşı artan bir düşmanlık hareketi var ve bu son Northcliffe makaleleri ile teşvik edilecek . [aq] Bu harekete gereğinden fazla önem vermiyorum, ancak zaten vergilendirmeye boğulmuş olan İngiliz vergi mükellefinden Filistin’e popüler olmayan bir politika dayatmanın maliyetini karşılamasını istemenin haksız olduğu argümanını karşılamak giderek zorlaşıyor”. [301]

Haziran 1922’de Churchill White Paper’ın yayınlanmasının ardından, Lordlar Kamarası, Lord Islington tarafından yayınlanan bir önergeyi takiben, Balfour Deklarasyonu’nu 60’a 25 oyla içeren bir Filistin Mandasını reddetti . [302] [303] Oylamanın sadece sembolik olduğu ortaya çıktı, çünkü sonradan Churchill tarafından verilen taktiksel bir pivot ve çeşitli vaatlerin ardından Avam Kamarasında yapılan bir oylamayla reddedildi. [302] [xxx]

Şubat 1923’te, hükümetteki değişikliğin ardından, Cavendish, Kabine için uzun bir muhtırada, Filistin politikasının gizli bir incelemesinin temelini attı:

Siyonist politikanın popüler olmayan bir politikadan farklı olduğunu iddia etmek boşuna olurdu. Parlamentoda şiddetli bir şekilde saldırıya uğradı ve hala basının belirli kesimlerinde şiddetle saldırıya uğruyor. Görünen saldırı gerekçeleri üç yönlüdür: (1) McMahon taahhütlerinin ihlali iddiası; (2) bir ülkeye, sakinlerinin büyük çoğunluğunun karşı olduğu bir politika dayatmanın adaletsizliği; ve (3) İngiliz vergi mükellefinin mali yükü … [306]

Ön notu, bir politika beyanının mümkün olan en kısa sürede yapılmasını ve kabinenin üç soruya odaklanması gerektiğini istedi: (1) Araplara verilen taahhütlerin Balfour deklarasyonu ile çatışıp çatışmayacağı; (2) değilse, yeni hükümetin 1922 Beyaz Kitap’ta eski hükümet tarafından belirlenen politikayı sürdürmesi gerekip gerekmediği; ve (3) değilse, hangi alternatif politikanın benimsenmesi gerektiği. [151]

Bonar Law’un yerini alan Stanley Baldwin, Haziran 1923’te görev tanımları aşağıdaki gibi bir kabine alt komitesi kurdu:

Filistin politikasını yeniden incelemek ve tüm Kabine’ye Britanya’nın Filistin’de kalıp kalmayacağını ve kalması halinde Siyonist yanlısı politikaya devam edilmesi gerektiğini bildirmek. [307]

Bakanlar Kurulu 31 Temmuz 1923’te bu komitenin raporunu onayladı. Bunu “kayda değer olmaktan başka bir şey değil” olarak nitelendiren Quigley, hükümetin Siyonizme desteğinin, Siyonizm veya onun Filistin için sonuçları. [308] Huneidi’nin de belirttiği gibi, “akıllıca veya akılsızca, herhangi bir hükümetin, şeref değilse de, tutarlılık ve özsaygıdan önemli bir fedakarlık etmeden kendisini kurtarması neredeyse imkansızdır.” [309]

Beyannamenin lafzı böylece, Bildirgeyi yürürlüğe koymak için Zorunlu Filistin’i yaratan ve nihayet Eylül 1923’te resmileştirilen yasal bir araç olan İngiliz Filistin Mandası’na dahil edildi.[310] [311] Bildirgenin aksine, Mandate İngiliz hükümeti için yasal olarak bağlayıcıydı. [310] Haziran 1924’te Britanya, Daimi Mandates Komisyonu’na, Temmuz 1920’den 1923’ün sonuna kadar dahili belgelerde yansıtılan açık sözlülükten hiçbir şey içermeyen raporunu sundu; 1923’te yeniden değerlendirme ile ilgili belgeler 1970’lerin başına kadar gizli kaldı. [312]

TARİHSEL YORUMLAR VE YANSIMALARI 

“Filistin ve Balfour Deklarasyonu”, Deklarasyonun arka planını gözden geçiren Kabine Belgesi, Ocak 1923

Lloyd George ve Balfour, koalisyonun Ekim 1922’de çökmesine kadar hükümette kaldı.[313] Yeni Muhafazakar hükümet altında, deklarasyonun arka planını ve motivasyonlarını belirlemek için girişimlerde bulunuldu. [314] Ocak 1923’te özel bir Kabine muhtırası üretildi ve deklarasyona giden o zamanlar bilinen Dışişleri Bakanlığı ve Savaş Kabinesi kayıtlarının bir özetini sağladı. Ekteki bir Dışişleri Bakanlığı notu, bildirgenin baş yazarlarının Balfour, Sykes, Weizmann ve Sokolow olduğunu ve “belki de arka planda Lord Rothschild olduğunu” ve “müzakerelerin çoğunlukla sözlü olarak ve sadece en önemli kayıtları mevcut gibi görünen özel notlar ve muhtıralar. ” [314] [315]

Filistin’de 1936-1939 Arap ayaklanmasına dönüşecek  olan 1936 genel grevinin ardından, Manda başladığından bu yana en önemli şiddet salgını, bir İngiliz Kraliyet Komisyonu  – yüksek profilli bir kamu soruşturması – huzursuzluk. [316] Filistin ile ilgili önceki İngiliz soruşturmalarından önemli ölçüde daha geniş bir görev tanımıyla atanan Filistin Kraliyet Komisyonu [316], 404 sayfalık raporunu altı aylık çalışmadan sonra Haziran 1937’de tamamlayarak bir ay sonra yayınladı. [316]Rapor, Balfour Deklarasyonu’nun kökenlerinin ayrıntılı bir özeti de dahil olmak üzere sorunun tarihini açıklayarak başladı. Bu özetin çoğu Lloyd-George’un şahsi ifadesine dayanıyordu; [317] Balfour 1930’da, Sykes 1919’da öldü. [318] Komisyona deklarasyonun “propaganda nedenleriyle yapıldığını … Özellikle Yahudi sempatisinin Amerikan Yahudiliğinin desteğini teyit edeceğini ve daha da artıracağını söyledi. Almanya’nın askeri taahhütlerini azaltması ve doğu cephesindeki ekonomik konumunu iyileştirmesi zor “. [ar] İki yıl sonra Lloyd George, Başbakan olarak deklarasyonu yayınlama kararını motive eden toplam dokuz faktörü [153] Filistin’deki bir Yahudi varlığının Britanya’nın Süveyş Kanalı’ndaki konumunu güçlendirmesi ve Hindistan’daki imparatorluk hakimiyetine giden yolu güçlendirmesinin ek nedenleri de dahil olmak üzere açıkladı. [153]

Bu jeopolitik hesaplamalar sonraki yıllarda tartışıldı ve tartışıldı. [153] Tarihçiler, Woodrow Wilson’ın en yakın iki danışmanının hevesli Siyonistler olduğu bilindiğinden, İngilizlerin desteğini ifade etmenin Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yahudilere hitap edeceğine inandıkları konusunda hemfikirdi; [xxxi] [xxxii] [322] Rusya’daki büyük Yahudi nüfusunun desteğini teşvik etmeyi de umuyorlardı. [323] Ayrıca İngilizler, Filistin’de uluslararası bir yönetim için beklenen Fransız baskısını önleme niyetindeydi. [xxxiii]

Bazı tarihçiler, İngiliz hükümetinin kararının , UCLA’da Orta Doğu Tarihi Profesörü James Gelvin’in hem Birleşik Devletler’de hem de Rusya’da Yahudi gücünün abartılmasında “soylu Yahudi karşıtlığı” dediği şeyi yansıttığını iddia ediyor . [153] Amerikan Siyonizmi hâlâ emekleme aşamasındaydı; 1914’te Siyonist Federasyonun yaklaşık 5.000 dolarlık küçük bir bütçesi vardı ve üç milyonluk Amerikan Yahudi nüfusuna rağmen sadece 12.000 üyesi vardı. [xxxiv] Ancak Siyonist örgütler, Amerikan Yahudi cemaati içindeki bir güç gösterisinin ardından, Yahudi sorununu bir bütün olarak tartışmak için bir Yahudi kongresi düzenlemeyi son zamanlarda başardılar. [xxxv]Bu, İngiliz ve Fransız hükümetinin Amerikan Yahudi halkı içindeki güç dengesi tahminlerini etkiledi. [xxvi]

Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Emeritus Profesörü Avi Shlaim , bildirgenin arkasındaki birincil itici güç sorusu üzerine iki ana düşünce okulunun geliştirildiğini ileri sürüyordu. [87] Bunlardan biri 1961’de Leonard Stein tarafından sunuldu [328] bir avukat ve Dünya Siyonist Örgütü’nün eski siyasi sekreteri ve diğeri 1970’te Mayir Vereté, o zamanlar Kudüs İbrani Üniversitesi’nde İsrail Tarihi Profesörü olan [329]Shlaim, Stein’ın kesin ve kesin bir sonuca varmadığını, ancak anlatısındaki örtük olarak, deklarasyonun esas olarak Siyonistlerin faaliyetlerinden ve becerilerinden kaynaklandığını belirtirken, Vereté’ye göre bu, İngilizler tarafından motive edilen inatçı pragmatistlerin çalışmasıydı. Ortadoğu’daki emperyal çıkarlar. [87] Deklarasyonu yayınlama kararına ilişkin modern araştırmaların çoğu, Siyonist hareket ve onun içindeki rekabetler [330] üzerine odaklanır ve önemli bir tartışma, Weizmann’ın rolünün belirleyici olup olmadığı veya İngilizlerin benzer bir yayınlama olasılığının olup olmadığıdır. herhangi bir olayda beyan. [330] Danny Gutwein, Hayfa Üniversitesi Yahudi Tarihi Profesörü, Sykes’in Şubat 1917’de Siyonistlere yaklaşımının belirleyici an olduğunu ve hükümetin Osmanlı İmparatorluğu’nu bölmek için daha geniş bir gündem arayışıyla tutarlı olduğunu iddia ederek eski bir fikre bir dönüş önerir . [xxxvi] Tarihçi JC Hurewitz, Filistin’deki bir Yahudi vatanına İngiliz desteğinin, Osmanlı İmparatorluğu topraklarını ilhak ederek Mısır ile Basra Körfezi arasında bir kara köprüsü kurma çabasının bir parçası olduğunu yazdı. [331]  

UZUN VADELİ ETKİ 

Bildirgenin iki dolaylı sonucu vardı: bir Yahudi devletinin ortaya çıkması ve Ortadoğu’da Araplar ve Yahudiler arasında kronik bir çatışma hali. [332] [333] [334] [335] [336] [337] Hem Britanya’nın Filistin’deki başarısızlığı [338] hem de Filistin’deki daha geniş olaylar açısından ” ilk günah ” olarak tanımlandı . [339] Açıklama ayrıca, bazıları onu ilahi takdir olarak gören dindar Yahudilerin geleneksel anti-Siyonizmi üzerinde önemli bir etkiye sahipti ; bu , daha büyük Siyonist hareketin ortasında dini Siyonizmin büyümesine katkıda bulundu. [xxxvii]

1920’den başlayarak, Zorunlu Filistin’de toplumlararası çatışma çıktı ve genellikle dünyanın “en çetin çatışması” olarak adlandırılan bölgesel Arap-İsrail çatışmasına doğru genişledi. [341][342] [343]  İki topluma karşı “ikili yükümlülük” in savunulamaz olduğu çabucak ortaya çıktı; [344] İngilizler daha sonra farklı izleyiciler için farklı mesajlar kullanarak Filistin’deki iki toplumu yatıştırmanın imkansız olduğu sonucuna vardı. [at] Filistin Kraliyet Komisyonu – bölgenin bölünmesi için ilk resmi öneride bulunurken – şartlardan “çelişkili yükümlülükler” olarak bahsetti, [346] [347]ve “hastalık o kadar köklü ki, bizim kesin inancımıza göre, bir tedavi için tek umut cerrahi bir operasyondur”. [348] [349] 1936-1939 Filistin’deki Arap isyanını takiben ve İkinci Dünya Savaşı’nın oluşumunda dünya çapında gerginlikler arttıkça, İngiliz Parlamentosu 1939 Beyaz Kitabı – Zorunlu Filistin’deki son resmi yönetim politikası beyanı – onayladı – Filistin’in bir Yahudi Devleti haline gelmemesi gerektiğini ilan etmek ve Yahudi göçüne kısıtlamalar getirmek. [350] [351] İngilizler bunu Balfour Deklarasyonu’nun Yahudi olmayanların haklarını koruma taahhüdüyle tutarlı olarak değerlendirirken, birçok Siyonist bunu bildirgenin bir reddi olarak gördü. [350] [351] [au]Bu politika, Britanya’nın 1948’de Mandate’yi teslim etmesine kadar sürmesine rağmen, yalnızca Britanya’nın Mandate yükümlülüklerini yerine getirmesindeki temel zorluğun altını çizmeye hizmet etti. [354]

Britanya’nın buna dahil olması İmparatorluk tarihinin en tartışmalı bölümlerinden biri haline geldi ve nesiller boyu Ortadoğu’daki itibarına zarar verdi. [xxxviii] Tarihçi Elizabeth Monroe’ya göre : “Yalnızca İngiliz çıkarlarına göre ölçüldüğünde, deklarasyon [kendi] imparatorluk tarihindeki en büyük hatalardan biriydi.” [355] Georgia Tech’in modern İngiliz tarihi uzmanı Jonathan Schneer tarafından yapılan 2010 araştırması , deklarasyonun birikiminin “çelişkiler, aldatmalar, yanlış yorumlar ve arzulu düşünme” ile karakterize olmasından dolayı, deklarasyonun ejderhanın dişlerini ektiğini ve “ölümcül bir hasat üretti,[xxxix] Modern İsrail’in temel taşı atılmıştı, ancak bunun uyumlu Arap-Yahudi işbirliğinin temelini oluşturacağı öngörüsü arzulu bir düşünce olduğunu kanıtladı. [356] [xl]

DÖKÜMAN

Lord Balfour’un Tel Aviv’deki Yahudi Diaspora Müzesi’ndeki masası

Belge, 1924’te Walter Rothschild tarafından British Museum’a sunuldu. Günümüzde British Museum’dan 41178 Numaralı Ek El Yazmaları olarak ayrılan British Library’de tutulmaktadır. [358] Ekim 1987’den Mayıs 1988’e kadar İsrail’in Knesset’inde sergilenmek üzere İngiltere dışına ödünç verildi. [359] İsrail hükümeti, belgeyi Tel Aviv’deki Independence Hall’da sergileme planlarıyla birlikte 2018’de ikinci bir kredi ayarlamak için görüşmelerde bulunuyor . [359]

DİPNOTLAR

Birincil destekleyici alıntılar

 1.  Montefiore, en zengin İngiliz Yahudisiydi ve İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu’nun lideriydi. Charles Henry Churchill’in 1841’de Filistin’e Yahudi göçüne olan ilgiyi katalize etmeyi amaçlayan ilk mektubu: “Siz ve meslektaşlarınızın bir an önce ve kadim ülkenizin kurtarılmasıyla ilgili bu önemli konuya ciddiyetle ilgi göstermeniz gerektiğini varsayarsak, bana öyle geliyor. (Türk İmparatorluğu’ndaki mevcut tutum üzerine görüşlerimi oluşturarak), Filistin’de yeniden temel kazanmanın ancak Babıali’nin tebaası olarak başlayabileceğine dair. ” [8]
 2.  Weizmann’ın anısına göre konuşma şu şekilde devam etti: “Bay Balfour, farzedelim ki size Londra yerine Paris’i teklif edecektim, kabul eder misiniz?” Ayağa kalktı, bana baktı ve cevap verdi: “Ama Dr. Weizmann, Londra’mız var.” “Bu doğru” dedim, “ama Londra bataklıkken Kudüs vardı.” Canlı olarak hatırladığım iki şey söyledi. Birincisi: “Sizin gibi düşünen çok Yahudi var mı?” Cevap verdim: “Asla göremeyeceğiniz ve kendi adlarına konuşamayan milyonlarca Yahudi’nin aklını konuştuğuma inanıyorum.” … Buna dedi ki: “Öyleyse, bir gün güç olacaksın.” Ben çekilmeden kısa bir süre önce Balfour, “Merak uyandırıyor. Karşılaştığım Yahudiler oldukça farklı” dedi. Cevap verdim: “Bay Balfour,
 3.  Weizmann’ın toplantıya ilişkin notları şöyle açıkladı: “[James], Filistinlilerin Yahudilere yönelik özlemlerinin Hükümet çevrelerinde çok olumlu bir yanıt bulacağını ve bunun gibi bir projeyi hem insani hem de İngiliz siyasi bakış açısından destekleyeceğini düşünüyordu. Filistin’de güçlü bir Yahudi cemaatinin oluşması, değerli bir siyasi varlık olarak kabul edilecek ve bu nedenle, Filistin’de Yahudilerin sömürgeleştirilmesinin teşvik edilmesini istemekle ilgili taleplerin çok mütevazı olduğunu ve Devlet adamlarına yeterince güçlü bir şekilde hitap etmeyeceğini düşünüyordu. . Bundan daha fazlası olan ve bir Yahudi Devleti kurma eğiliminde olan bir şey istenmelidir. ” [28]Gutwein bu tartışmayı şu şekilde yorumladı: “James’in, Siyonistlerin Filistin’de Yahudilerin yerleşmesi taleplerini bırakmamaları, Yahudi devleti taleplerini radikalleştirmeleri yönündeki tavsiyesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yeniden örgütlenmesinin bir parçası olarak Filistin’deki Yahudiler ve bir Yahudi devletini onu bölmenin bir yolu olarak gören radikaller. James, bir Yahudi devleti talebinin İngiliz devlet adamlarının desteğini kazanmaya yardımcı olacağını iddia etse de, Asquith’in ve Grey’in bu talebe muhalefetinden yola çıkarak, James’in tavsiyesinin yanıltıcı anlamı değilse de yanlışlık, Weizmann’ı ve onun aracılığıyla Siyonist hareketi radikallere ve Lloyd George’a yardım etmek anlamına geliyormuş gibi görünüyor.[28]
 4.  Weizmann’ın anılarından: “Türkiye’nin çatışmaya girmesi ve Başbakan’ın Guildhall konuşmasında yaptığı açıklamalar, keşif alışmalarına daha hızlı devam etmek için ek bir itici güçtü … Yahudi sorunlarını tartışmak için bir fırsat sundu. Bay CP Scott (Manchester Guardian’ın Editörü) ile… Bütün soruna çok dikkatli ve sempatik bir ilgi gösterdiğine inanıyorum Bay Scott, Bay Lloyd George’la görüşmek üzere konu … Olduğu gibi, Bay Lloyd George, hafta boyunca birkaç görüşme yaptı ve Bay Herbert Samuel’i görmem gerektiğini önerdi ve ofisinde bir röportaj yapıldı. [Dipnot: 10 Aralık 1914] “ [50]
 5. Weizmann’ın anıları: “Taleplerimin çok mütevazı olduğuna, Filistin’de büyük şeyler yapılması gerektiğine inanıyordu; kendisi hareket edecek ve askeri durum ortadan kalktığında Yahudilerin derhal harekete geçmesini bekleyecekti … Yahudiler mecbur kalacaktı. fedakarlıklar getirin ve o bunu yapmaya hazırdı. Bu noktada, Bay Samuel’in planlarının benimkinden daha hırslı olduğunu sormaya cüret ettim. Bay Samuel, istediği gibi planları hakkında bir tartışmaya girmemeyi tercih etti onları ‘sıvı’ tutmak için, ancak Yahudilerin demiryolları, limanlar, bir üniversite, okullar ağı vb. inşa etmeleri gerektiğini önerdi … Ayrıca Tapınağın belki de Yahudiliğin bir sembolü olarak yeniden inşa edilebileceğini düşünüyor. elbette modernleştirilmiş bir biçimde birlik. ” [52]
 6. Yine Weizmann’ın anılarından: “Baron James’in önerisi üzerine, uzun bir konuşma yaptığım Sör Philip Magnus’u görmeye gittim ve büyük bir sağduyu kullanılması koşuluyla işbirliği yapma isteğini ifade etti … Sir Philip’e sordum Bay Balfour ile görüşmenin tavsiye edilebilirliği konusundaki görüşünü ve Bay Balfour ile bir röportajın çok büyük ilgi ve değerli olacağını düşündü … Londra ziyaretlerimden birinde Bay Balfour’a yazdım ve bir randevu aldım. Cumartesi günü, aynı hafta saat 12’de evinde. [Dipnot: 12 Aralık 1914] Onunla neredeyse Samuel’e yaptığım gibi konuştum, ancak konuşmamızın tamamı daha akademik geçti pratikten daha fazla. ” [53]
 7. Weizmann’dan kordit üretimmaliyetini düşürmek için aseton üretimi için yeni bir proses üretmesi istenmişti; [49] bu rolün bildirgeyi yayınlama kararını etkilediğine dair popüler öneri “hayali”, [58]“efsane”, “efsane” [59] ve “[Lloyd George’un] hayal gücünün bir ürünü olarak tanımlandı. “. [60] Lloyd George’un Savaş Anılarından. Zorluklarımız Dr. Weizmann’ın dehasıyla çözüldüğünde ona dedim ki: “Devlete çok büyük hizmet verdiniz ve Başbakan’dan sizi şeref için Majestelerine tavsiye etmesini rica ediyorum.” ‘Kendim için istediğim hiçbir şey yok’ dedi. “Ama ülkeye yaptığınız değerli yardımın tanınması için yapabileceğimiz bir şey yok mu?” Diye sordum. Cevap verdi: ‘Evet, halkım için bir şeyler yapmanızı istiyorum.’ Daha sonra Yahudilerin meşhur ettikleri kutsal topraklara geri gönderilmesiyle ilgili özlemlerini açıkladı. Bu, Filistin’deki Yahudiler için Ulusal Yuva hakkındaki ünlü bildirinin kaynağı ve kaynağıydı. Başbakan olur olmaz o zaman Dışişleri Bakanı olan Sayın Balfour ile tüm konuyu görüştüm. Bir bilim adamı olarak Dr. Weizmann’ın başarısından bahsettiğimde son derece ilgilendi. O zamanlar tarafsız ülkelerde, özellikle Amerika’da Yahudi desteğini toplamak için endişeliydik. Dr. Weizmann, Dışişleri Bakanı ile doğrudan temasa geçti. Bu, bir derneğin başlangıcıydı ve uzun bir incelemeden sonra sonucu ünlü Balfour Deklarasyonu oldu … “[61]
 8. burada orijinal 25 Ekim 1915 harfini .  Yazışmaları tam olarak yayınlayan ilk kişi olan George Antonius , bu mektubu “tüm yazışmalarda açık ara en önemli ve belki de Arap ulusal hareketinin tarihindeki en önemli uluslararası belge olarak kabul edilebilir. .. hala Arapların Büyük Britanya’yı kendilerine olan inancını bozmakla suçladıkları ana kanıt olarak çağrılıyor. ” [66]
 9.  Sykes, Rusya’ya gitmeden önce 27 Şubat 1916’da yazdığı bir mektupta Samuel’e şunları yazdı: ” [senin 1915] muhtırasını okudumve hafızayayazdım.” [68] Sınırlarla ilgili olarak Sykes şöyle açıkladı: “El Halil ve Ürdün’ün Doğusunu dışlamak Müslümanlar ile daha az tartışılacak, çünkü Ömer Camii onlarla tartışmak için hayati önem taşıyan tek mesele haline geliyor. iş dışında nehri asla geçmeyen bedevilerle herhangi bir teması ortadan kaldırıyor. Siyonizmin temel amacının, toprakların sınırları veya kapsamından ziyade mevcut bir milliyet merkezi idealinin gerçekleştirilmesi olduğunu hayal ediyorum. ” [69]
 10.  Balfour, Ağustos 1919 tarihli notunda, “1915’te sınırlandırma görevinin kendisine verileceği Mekke Şerifiydi ve Fransız çıkarlarını korumayı amaçlayan bazı çekinceler dışında bu konuda kendi takdirine herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Batı Suriye ve Kilikya’da 1916’da tüm bunlar unutulmuş görünüyor. Sykes-Picot Anlaşması, Mekke Şerifine atıfta bulunmuyor ve beş belgemiz söz konusu olduğunda, o zamandan beri hiç duyulmadı. Sykes-Picot Anlaşması’nda birbirleriyle daha önce tarif edilmiş olan kaba ve hazır bölgesel düzenlemeleri – Müttefik ve Ortak Güçlerin şimdiye kadar ne açıkça kabul ettikleri ne de açıkça değiştirdikleri düzenlemeleri “yapan Fransa ve İngiltere, tamamen yeni bir yöntem benimsedi. [72]
 11.  Sykes meseleyi Picot ile tartışmış ve Fransız ve İngiliz koruması altında bir Filistin Arap Sultanlığı kurulmasını önermişti; Gray tarafından azarlandı, Buchanan, Sykes’e, Bay Samuel’in Bakanlar Kurulu memorandumunun bir İngiliz koruyucusundan herhangi bir şekilde bahsettiğini ve o sırada Bay Samuel’e bir İngiliz koruyuculuğunun söz konusu olmadığını ve Sör M Sykes bunu netleştirmeden konudan asla bahsetmemelidir ‘. [79]
 12.  Sazonov’a gönderilen telgrafın tam metni [82] ‘ de bulunabilir.
 13.  Siyonistlerin neyi kabul edeceğini ve neyi reddettiğini tespit ederken, sizin telgrafınız ve Bay Samuel’in Mart 1915’te Bakanlar Kurulu’na gönderdiği mutabakatla ilgili hatıramla birlikte bana rehberlik ediyorum. Telgraf, uluslararası rejimin kabul edilemez muhtırasının Fransız egemenliğinin de aynı derecede kabul edilemez olduğunu söylüyor. Buna karşı [? Fransızca atlandı] [Picot onları doğru şekilde temsil ederse] İngiltere’nin geçici veya geçici olarak Filistin’den sorumlu olmasına asla razı olmaz; Kıbrıs’ı bir hediye olarak teklif etsek ve Kudüs Beytüllahim Nasıra ve Yafa’ya Fransız Valisi atamış olsak bile. Bu konuda pek normal görünmüyorlar ve herhangi bir referans, Joan of Arc’tan Fashoda’ya kadar tüm şikayetlerin hatıralarını heyecanlandırıyor gibi görünüyor.
 14.  Sykes, Gray tarafından kınandı, Buchanan, Sykes’e, Bay Samuel’in Bakanlar Kurulu memorandumunun bir İngiliz koruyuculuğundan herhangi bir şekilde bahsettiğini ve o sırada Bay Samuel’e İngiliz koruyuculuğunun söz konusu olamayacağını söylediğimi hatırlamasını söylemelidir. M. Sykes bunu netleştirmeden konudan asla bahsetmemelidir ‘. [79]
 15.  Nahum Sokolow , 1919’daki görüşmeyi şu şekilde tanımladı: “7 Şubat 1917, tarihte bir dönüm noktası teşkil ediyor … 1917 yılının başında Sir Mark Sykes, Dr. Weizmann ve yazarla daha yakın ilişkiler kurdu. ve sonuncusu ile yapılan tartışmalar, resmi müzakerelerin başladığı 7 Şubat 1917 toplantısına yol açtı.Sör Mark Sykes’in yanı sıra, bu toplantıya şu kişiler katıldı: Lord Rothschild, Bay Herbert Bentwich, Bay Joseph Cowen, Dr. M. Gaster (toplantının yapıldığı ev), Bay James de Rothschild, Bay Harry Sacher, Sağ Sayın Herbert Samuel, Milletvekili, Dr. Chaim Weizmann ve yazar. Görüşmeler olumlu sonuçlar verdi. sonuç ve çalışmaya devam etme kararı alındı. ” [96]
 16.  Sykes, Siyonistlere ertesi gün Picot ile görüşeceğini de bildirdi ve Sokolow, Rothschild tarafından Sykes’in evinde usulüne uygun olarak düzenlenen toplantıya katılmaya aday gösterildi. Sokolow, Siyonistler davasını sunabildi ve Picot bu noktaya çekilmeyi reddetmesine rağmen, bir İngiliz himayesi arzusunu ifade edebildi. Bundan sonraki gün Sokolow ve Picot, Fransız büyükelçiliğinde tek başlarına bir araya geldi ve bu vesileyle Picot, “Siyonizm hakkındaki gerçeklerin uygun mahallelere iletildiğini şahsen görecek ve sempati ne olursa olsun hareketi kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Bu sorudaki Fransız bakış açısıyla uyumlu olduğu ölçüde kazanılması gerekli. ” [99]
 17.  25 Nisan’da bu konferansı gözden geçiren Savaş Kabinesi, “Sykes-Picot Anlaşmasının er ya da geç yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceği görüşüne yöneldi … Şu anda bu konuda herhangi bir işlem yapılmamalıdır”. [109]
 18.  Mısır Seferi Gücü Baş Siyasi Sorumlusu Sykesve Haut-Commissaire Français rolündeki Picot Les Territoires Occupés en Palestine et en Syrie (Filistin ve Suriye’de İşgal Edilecek [olacak] Bölgeler için Yüksek Komiserlik) talimatlarını 3. Sırasıyla Nisan ve 2 Nisan. [112] [113] Sykes ve Picot, Orta Doğu’ya Nisan ayı sonunda geldiler ve Mayıs ayı sonuna kadar görüşmelere devam edeceklerdi. [111]
 19.  Yahudi Toplulukları Komitesi (İtalyanca: Comitato delle università israelitiche ) bugün İtalyan Yahudi Toplulukları Birliği olarak bilinmektedir (İtalyanca’da: Unione delle comunità ebraiche italiane , kısaltılmış UCEI)
 20.  1929’da Siyonist lider Jacob de Haas”Mayıs 1917’de, Balfour Misyonu’nun Amerika Birleşik Devletleri’ne gelişinden önce, Başkan Wilson, Siyonist Filistinlilerin olasılıklarını tartışmak için bolca fırsat tanıdı ve fırsat göz ardı edilmedi. Başkan tarafından verilen ilk resmi resepsiyonda Wilson, Bay Balfour için, Brandeis’i özel görüşmeyi arzuladığı biri olarak seçti. Bay Balfour, Washington’dayken kendi tavrını tek bir cümleyle özetledi: “Ben bir Siyonistim.” Ama Balfour ve Brandeis sık sık görüşürken koşullar gerektirdiğinden, diğer Siyonistler, Filistin sorununu, anlayışlarını geliştirmenin arzu edildiği düşünülen İngiliz misyonunun tüm üyeleriyle bir araya geldi ve tartıştı.Bu gerekli hale getirildi, çünkü o belirli noktada Filistin için bir Amerikan mecburiyeti oluşturulması Brandeis’in desteklemediği bir politika Avrupa basınında ısrarla tartışılıyordu. “[128]
 21.  Ronald Graham, Dışişleri Daimi Müsteşarı Lord Hardinge’ye (yani en kıdemli devlet memuru veya bakan olmayan)yazdı., Dışişleri Bakanlığı’nda) 13 Haziran 1917’de: “Görünüşe göre, Başbakan Bay Balfour, Lord R. Cecil ve diğer devlet adamları tarafından Siyonist harekete karşı daha önce ifade edilmiş olan sempati göz önüne alındığında, biz onu desteklemeye kararlıyız, ancak Siyonist politika daha açık bir şekilde tanımlanana kadar, desteğimiz genel bir karaktere sahip olmalıdır. Bu nedenle, Siyonizm ile bağlantımızdan alabileceğimiz tüm siyasi avantajı sağlamalıyız ve buna hiç şüphe yok. Avantaj, özellikle Yahudi proletaryasına ulaşmanın tek yolunun o ülkedeki Yahudilerin büyük çoğunluğunun bağlı olduğu Siyonizm yoluyla lduğu Rusya’da önemli olacaktır. ” [129]
 22.  Weizmann şunları yazdı: “İngiliz Hükümeti’nin Filistin hakkındaki Siyonist iddialara sempati ve desteğini ifade etmesi her açıdan arzu edilir görünüyor. Aslında, sadece Hükümetin seçkin ve temsili üyelerinin bize defalarca ifade etti ve bunlar neredeyse üç yıllık uzun dönem boyunca müzakerelerimizin temelini oluşturdu “ [130]
 23.  16 Nisan 1919’da, Amerikan Barış Komiserlerinin görüşlerine ilişkin gazete haberine açıklama getirmesi talebine cevaben Wilson, “Elbette ekte alıntılanan kelimelerin hiçbirini kullanmadım ve gerçekten de kullanmadım. Benim sözlerim olduğu iddia ediliyor. Ama özünde alıntılanan şeyi söyledim, “Yahudi toplumunun temeli” ifadesi o zamanki fikrimden biraz daha ileri gidiyor. Tüm demek istediğim, pozisyonundaki ifade ettiğimiz rızayı doğrulamaktı. Filistin’in geleceğiyle ilgili olarak İngiliz hükümeti “ [156]
 24.  Schmidt, benzer görüşler için oğlu ve biyografisini yazan Stein ile birlikte “Bonar Hukukunun Siyonist sorun hakkındaki görüşleri bilinmiyor” diyor. [158]
 25.  Sykes’in toplantıyla ilgili geri bildirim sağlayan resmi muhtırası şunları kaydetti:
  “Siyonistlerin istemedikleri: I. Kudüs’ün eski şehri üzerinde herhangi bir özel siyasi nüfuz sahibi olmak veya herhangi bir Hıristiyan veya Müslüman Kutsal Mekanı üzerinde kontrol sahibi olmak; Filistin’de veya Filistin’in herhangi bir yerinde bir Yahudi Cumhuriyeti veya başka bir devlet biçimi kurmak; III. Diğer Filistin sakinlerinin yararlanamadığı herhangi bir özel haklardan yararlanmak; Öte yandan, Siyonistler şunları istiyor: I. Filistin’deki [diğer] ulusal birimlerle birleşik bir ulusal birim olarak Filistin Yahudi sakinleri; II. İyi niyetli Yahudi yerleşimcilerin Filistin’deki Yahudi ulusal birimine dahil edilme hakkının tanınması “ [163]
 26.  Ali Allawi bunu şu şekilde açıklamıştır: “Faysal, Weizmann ile yaptıklarını, Carlton Oteli’nin yakınındaki bir ofis odasında bulunan danışmanlarına açıklamak için ayrıldığında, şok ve inançsız ifadelerle karşılaştı. Nasıl imzalayabilirdi? Bir yabancının başka bir yabancının lehine, hiçbir şey bilmediği bir dilde İngilizce olarak yazdığı bir belge? Faysal, danışmanlarına cevap verdi ‘Awni’ Abd al-Hadi’ninanıları, “İngilizce yazılmış böyle bir anlaşmayı imzaladığıma şaşırmakta haklısınız. Ancak, anlaşmayı imzalamamı yazılı olarak belirtmeden önce anlaşmayı imzalamadığımı söylediğimde sürprizinizin ortadan kalkacağını garanti ederim. Dışişleri Bakanlığı’na sunduğum bir önceki notun İngiliz hükümeti tarafından kabul edilmesi şartına bağlıydı … [Bu not], İskenderiye’de kuzeyde başlayan bir hattan başlayarak Asya’daki Arap topraklarının bağımsızlığı talebini içeriyordu. -Diyarbakir ve güneyde Hint Okyanusu’na ulaşmak … Ve bildiğiniz gibi Filistin bu sınırlar içinde … Bu anlaşmada, notumda herhangi bir değişiklik olursa, anlaşmadaki herhangi bir şeyin uygulanmasından sorumlu olmadığımı onayladım. izin verilen “” [184]
 27.  UNSCOP tarafından”O sırada birçok gözlemci için Feisal-Weizmann Anlaşmasının imzalanması, Filistin’de Arap ve Yahudi’nin gelecekteki işbirliği için iyi vaat etti” şeklindebelirtilmiş olmasına rağmen. [187] ve ayrıca Filistin Kraliyet Komisyonu’nun İngiliz ve Siyonist temsilcilerin aksine umutlarını dile getirmelerine rağmen “1919’dan beri hiçbir Arap liderin Yahudilerle işbirliğinin mümkün olduğunu söylemediğini” belirten 1937 raporuna atıfta bulunarak. . [188]
 28.  Ce duyarlılık de saygılı dinler, Filistin’e değil, sadece Filistin’e dikte ediyor. Que les juifs malheureux viyennent s’y refugieret se comportent en bons citoyens de ce pays, notre humanite değil rejouit mais quells sous un guverment musulman or chretien mandate par La Societe des nations. Etat et ve revendiquer des droits souveraigns ve cette bölgeyi riske atan şeylerin veulent kurucuları. Il est a craindre qu’il y qu’il y qu’il as autreeux and les autres yarışları.
 29.  Lloyd George, Filistin Kraliyet Komisyonu’na verdiği ifadede şöyle demişti: “Fikir, ve o zamanki yorum buydu, bir Yahudi Devleti Barış Antlaşması ile dileklere atıfta bulunulmadan hemen kurulamazdı. Öte yandan, Filistin’e göre temsili kurumların zamanı geldiğinde, Yahudilerin kendilerine ulusal bir yuva fikrinin sağladığı fırsata karşılık vermeleri ve kesin bir hale gelmeleri düşünülüyordu. Sakinlerin çoğunluğu, o zaman Filistin böylece bir Yahudi Topluluğu haline gelecekti. ” [195]
 30.  Amery’ninOcak 1946’da Anglo-Amerikan Araştırma Komitesi’ne yeminli ifadesi: “” Filistin’de Yahudi halkı için bir Ulusal Evin kurulması “ifadesi, Balfour Deklarasyonu sırasında tüm ilgililer tarafından kastedilmiş ve anlaşılmıştır. Filistin’in eninde sonunda bir “Yahudi Topluluğu” veya “Yahudi Devleti” haline geleceğini, eğer sadece Yahudiler gelip oraya yeterli sayıda yerleşselerdi. ” [196]
 31.  Amery bu anı anılarında şöyle anlattı: “Toplantıdan yarım saat önce Milner, yan tarafımdaki Kabine ofislerindeki odasından içeri baktı, bana zorlukları anlattı ve bana önerilen bir veya iki alternatif taslağı gösterdi. , hiçbiri tam olarak tatmin olmadı. Önerilen bildirinin özünü bozmadan hem Yahudi hem de Arap yanlısı retçilerle görüşmek için makul bir mesafeye gidecek bir şey hazırlayabilir miyim? ” [207]
 32.  Ronald StorrsSiyasi haklarından ne olursa olsun bahsedilmedi. Açıkçası, hiçbiri yoktu. “[209] [210]
 33.  Dönem “iki misli görev” tarafından kullanılmıştır Sürekli Manda Komisyonu , 1924 yılında [211] ile “iki teşebbüs” Başbakan tarafından kullanıldı Ramsay MacDonald onun Nisan 1930 yılındaAvam , konuşma [212] Passfield beyaz kağıt , ve Chaim Weizmann’a yazdığı 1931 mektubu , 1937 Filistin Kraliyet Komisyonu ise “çifte yükümlülük” terimini kullandı. [213]
 34.  9 Haziran 1930 Daimi Görevler Komisyonu’nda İngiliz Akredite Temsilcisi Drummond Shiels , iki toplumu uzlaştırmak için İngiliz politikasını açıkladı. Sürekli Manda Komisyonu özetlenmiştir o “vurgulanmalıdır iki iddialar ortaya bu tabloların, bütün Gönderen: (1) bir toplumun iki kesimi açısından Manda tarafından belirlenen yükümlülükleri eşit ağırlıkta olduğu, (2) bu Zorunlu’ya getirilen iki yükümlülük hiçbir şekilde uzlaştırılamaz: Manda Komisyonu’nun, kendi görüşüne göre, Filistin Mandası’nın özü olarak gördüğü şeyi doğru bir şekilde ifade eden ve geleceğini garanti eden bu iki iddiayı ileri sürmeye hiçbir itirazı yoktur. ” Bu, Passfield teknik raporunda alıntılanmıştır, “Majestelerinin Hükümeti, bu bildirinin anlamı ile tamamen uyumludur ve Milletler Cemiyeti Konseyi’nin onayı ile yetkili kılınmış olması onlar için bir memnuniyet kaynağıdır.” [214]
 35.  19 Şubat 1919, Balfour Lloyd George’a şunları yazdı: “Elbette ki konumumuzun zayıf noktası, Filistin örneğinde, kendi kaderini tayin ilkesini kasıtlı ve haklı olarak reddetmemizdir. Şimdiki sakinlere danışılırsa, Tartışmasız bir Yahudi karşıtı karar veriyoruz. Politikamız için gerekçemiz, Filistin’i kesinlikle istisnai olarak görmemiz; Filistin dışındaki Yahudiler sorununu dünyanın bir önemi olarak görmemiz ve Yahudileri tarihi bir iddiaya sahip olacak şekilde tasarlamamızdır. Kadim topraklarındaki bir eve; şu şartla ki, mevcut sakinleri mülksüzleştirmeden veya baskı yapmadan onlara ev verilebilir. ” [215]
 36.  Wilson’ın Ocak 1918 On Dört Puanı , tüm bu tür egemenlik sorularını belirlerken ilgili nüfusun çıkarlarının sahip olması gerektiği ilkesine sıkı bir şekilde uyulması temelinde, tüm sömürge iddialarının özgür, açık fikirli ve kesinlikle tarafsız bir şekilde uyarlanması için bir gereklilik belirtmiştir. unvanı belirlenecek hükümetin hakkaniyetli iddiaları ile eşit ağırlık “ [217] McMahon’un Haziran 1918 Yedilere Bildirisi ,” bu bölgelerin gelecekteki hükümetinin yönetilenlerin rızası ilkesine dayanması gerektiğini”, [218] Kasım 1918 İngiliz-Fransız Deklarasyonuyerel “ulusal hükümetler ve idarelerin yetkilerini yerli halkların inisiyatif ve seçimlerinin serbestçe uygulanmasından [alacaklarını]” [77] ve Milletler Cemiyeti Haziran 1919 Sözleşmesi’nde “bunların dileklerini” belirtmiştir. Topluluklar, bir Zorunlu “seçiminde temel düşünce olmalı ve” kutsal emanet “olarak tanımlanmalıdır; bu daha sonra 1971’de Uluslararası Adalet Divanı tarafından” kutsal güvenin nihai amacının kendi kaderini tayin ve bağımsızlığı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. ilgili halklar “. [219]
 37. Milletler Cemiyeti Antlaşması’nı tartışan Ağustos 1919’da bir nottaBalfour şöyle açıkladı: “Hiçbir zaman anlayamadığım şey, [politikamızın] [İngiliz-Fransız] bildirgesi, Antlaşma veya Soruşturma Komisyonu’na talimatlar … Kısacası, Filistin söz konusu olduğunda, Büyük Güçler, kuşkusuz yanlış olmayan hiçbir olgu beyanında bulunmamış ve en azından mektupta her zaman yapmadıkları bir politika beyanı vermemişlerdir. ihlal etme niyetinde, “ [220] [221]ve dahası: “Antlaşma’nın mektubu ile Müttefiklerin politikası arasındaki çelişki, Filistin’in” bağımsız milleti “durumunda Suriye’nin” bağımsız milleti “ninkinden daha belirgindir. Çünkü Filistin’de biz Amerikan Komisyonu onların ne olduğunu sorma biçiminden geçse de, ülkenin mevcut sakinlerinin isteklerine danışmayı bile teklif etmeyin . Dört Büyük Güç Siyonizme bağlı. Ve Siyonizm, doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, asırlık geleneklerde, şimdiki ihtiyaçlarda, gelecekteki umutlarda, şu anda o kadim topraklarda yaşayan 700.000 Arap’ın arzu ve önyargılarından çok daha derin ithalata dayanmaktadır. ” [220] [72]
 38.  Bu açıklama ilkolarak Deklarasyonunyaklaşan yüzüncü yılına ilişkin bir tartışma sırasında yapıldı; [224] Dışişleri Bakanlığı daha sonra Birleşik Krallık Parlamentosu dilekçe web sitesindeDeklarasyon için resmi bir özürtalep eden bir dilekçeye cevaben açıklamayı tekrarladı. [225]
 39.  Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi belirterek, 1947 yılında aynı kabul: kendi kaderini tayin ilkesine ilişkin olarak … iyi söylenebilir” Yahudi Ulusal Ev ve ‘nevi şahsına münhasır’ Filistin vadede İçin İzin bu ilkeye karşı. ” [226]
 40.  Shabbat Nachamu’daki Hurva Sinagogu’na yürüyüşüzerineZion’u çocukları aracılığıyla sevindiren ” dedi. İşaya’nın o gün için atanan bir suresinin açılış sözlerini takip ettiğinde, ‘Rahat olun, halkımı teselli edin, Tanrınız deyin. Kudüs’le rahatça konuşun ve ona savaşının tamamlandığını, kötülüğünün affedildiğini söyleyin, ‘- yapamadığım ama hissettiğim duygu geniş cemaatin her yerine yayılmış gibiydi. Çoğu ağladı. Neredeyse nesillerin iç çekişini duymak mümkündü. “[249]
 41.  Orijinal Almanca: Vereinigung jüdischer Organisationen Deutschlands zur Wahrung der Rechte der Juden des Ostens
 42.  Diplomat ve Sykes’ın biyografi yazarı Shane Leslie , 1923’te Sykes hakkında şunları yazdı: “Filistin’e yaptığı son yolculuk, Roma’ya yaptığı ziyaretle dinlenmeye başlamayan pek çok şüpheye yol açmıştı. ve hızla ortaya çıkan tehlikeli durumu nitelemeye, yönlendirmeye ve mümkünse kurtarmaya kararlı olduğunu. Ölüm onun üzerine olmasaydı çok geç olmazdı. ” [299]
 43.  The Times , the Daily Mail ve toplam İngiliz gazetesi tirajının yaklaşık beşte ikisini oluşturan diğer yayınlarınsahibi Viscount Northcliffe ,15 Şubat 1922’de Kahire’den bir bildiri yayınladı (s.10), Filistin’in ikinci bir İrlanda olma riskiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Diğer makaleler11 Nisan (s. 5), 26 Nisan (s. 15), 23 Haziran (s. 17), 3 Temmuz (s. 15) ve 25 Temmuz (s. 15) [300]tarihlerinde The Times’da yayınlandı.
 44.  Bu kritik durumda, Yahudi sempatisinin ya da tersinin Müttefik davasında şu ya da bu şekilde önemli bir fark yaratacağına inanılıyordu. Özellikle Yahudi sempatisi, Amerikan Yahudilerinin desteğini teyit edecek ve Almanya’nın askeri taahhütlerini azaltmasını ve doğu cephesindeki ekonomik konumunu iyileştirmesini daha da zorlaştıracaktır … Siyonist liderler [Mr. Lloyd George bize bildirdi] bize, Müttefikler Filistin’deki Yahudiler için ulusal bir yuva kurulması için tesisler vermeye kendilerini adarlarsa, Yahudi duyarlılığını ve dünya çapında Müttefiklere destek sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarına dair kesin bir söz verdi. sebep olmak. Sözlerini tuttular. ” Özellikle Yahudi sempatisi, Amerikan Yahudilerinin desteğini teyit edecek ve Almanya’nın askeri taahhütlerini azaltmasını ve doğu cephesindeki ekonomik konumunu iyileştirmesini daha da zorlaştıracaktır … Siyonist liderler [Mr. Lloyd George bize bildirdi] bize, Müttefikler Filistin’deki Yahudiler için ulusal bir yuva kurulması için tesisler vermeye kendilerini adarlarsa, Yahudi duyarlılığını ve dünya çapında Müttefiklere destek sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarına dair kesin bir söz verdi. sebep olmak. Sözlerini tuttular. ” Özellikle Yahudi sempatisi, Amerikan Yahudilerinin desteğini teyit edecek ve Almanya’nın askeri taahhütlerini azaltmasını ve doğu cephesindeki ekonomik konumunu iyileştirmesini daha da zorlaştıracaktır … Siyonist liderler [Mr. Lloyd George bize bildirdi] bize, Müttefikler Filistin’deki Yahudiler için ulusal bir yuva kurulması için tesisler vermeye kendilerini adarlarsa, Yahudi duyarlılığını ve dünya çapında Müttefiklere destek sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarına dair kesin bir söz verdi. sebep olmak. Sözlerini tuttular. ” Müttefikler kendilerini Filistin’deki Yahudiler için ulusal bir yuva kurmaları için olanaklar sağlamaya adarlarsa, tüm dünyada Yahudi duyarlılığını ve desteğini Müttefiklerin davasına taşımak için ellerinden geleni yapacaklardır. Sözlerini tuttular. ” Müttefikler kendilerini Filistin’deki Yahudiler için ulusal bir yuva kurmaları için olanaklar sağlamaya adarlarsa, tüm dünyada Yahudi duyarlılığını ve desteğini Müttefiklerin davasına taşımak için ellerinden geleni yapacaklardır. Sözlerini tuttular. “[195]
 45.  Per Lloyd George’un Barış Anıları Konferansı : “Balfour Deklarasyonu, ülkemizdeki ve Amerika’daki tüm tarafların ikna edilmiş politikasını temsil ediyordu, ancak 1917’de başlatılması, daha önce de söylediğim gibi, propaganda nedenlerinden kaynaklanıyordu … Siyonist Hareket, Rusya ve Amerika’da son derece güçlüydü … Ayrıca, böyle bir deklarasyonun Rusya dışındaki dünya Yahudileri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olacağına ve İtilaf Devletleri için Yahudi mali çıkarlarının yardımını güvence altına alacağına inanılıyordu. Müttefikler Amerikan alımları için mevcut altını ve pazarlanabilir menkul kıymetleri neredeyse tükettiğinde, bu bakımdan yardımın özel bir değeri olacaktı. 1917’de Britanya Hükümeti’ni Yahudilerle bir sözleşme yapmaya iten başlıca hususlar bunlardı. “[319]
 46.  Örneğin, 1930 yılında, Kral öğrenen üzerinde George V Filistin’de işlerin durumu hakkında görüşlerini talep, John Chancellor , Filistin için Yüksek Komiseri aracılığıyla 16 sayfalık bir mektup yazdı Rab Stamfordham , King’in Özel Kalem. Mektupta şu sonuca varılıyordu: “Durumun gerçekleri, savaşın zorlu sıkıntılarında İngiliz Hükümeti’nin Araplara ve Yahudilere birbiriyle tutarsız ve yerine getiremeyen vaatler vermesidir. Zorluğumuzu itiraf edin ve Yahudilere Balfour Deklarasyonu uyarınca Filistin’de bir Yahudi Ulusal Evi kurulmasını desteklediğimizi ve Filistin’de bir Yahudi Ulusal Evi kurulduğunu ve muhafaza edileceğini söylemek, Balfour Deklarasyonu’nun diğer bölümünü ihlal etmeden, Arapların çıkarlarına zarar vermeden, yaptığımızdan fazlasını yapamayız. ” [345]Renton şöyle yazdı: “Kudüs’ün düşüşünden bu yana denendiği gibi, aynı yerin geleceğiyle ilgili farklı izleyiciler için farklı mesajlar yaratma girişimi savunulamazdı.” [344]
 47.  Baş kahramanların 1939 Beyaz Kitap üzerine bakış açıları: İngilizler, Beyaz Kitap’ın 6. paragrafı: “Majestelerinin Hükümeti, 1917 Bildirgesi’nin bu yorumuna bağlı kalıyor ve onu Yahudi Ulusal karakterinin otoriter ve kapsamlı bir açıklaması olarak görüyor. Filistin’deki Ev. “; Siyonistler, Yahudi Ajansı’nın Yanıt Bildirisi: “Beyaz Kitap’ta Zorunlu tarafından belirlenen yeni Filistin politikası, artık Yahudi halkına atalarının ülkesindeki ulusal evlerini yeniden inşa etme hakkını inkar ediyor …”; [352] 1947 BM Güvenlik Konseyi tartışmalarından Araplar: “Teklif, Londra Konferansısırasında Arap temsilciler tarafından önerilen siyasi talepleri karşılamadığından1939’un başlarında, Haj Amin Eff el Husseini’nin etkisi altında hareket eden Filistin Arap partilerinin temsilcileri tarafından resmen reddedildi . Ulusal Savunma Partisinde temsil edilen daha ılımlı Arap görüşleri Beyaz Kitabı kabul etmeye hazırdı. ” [353]

Açıklayıcı notlar ve bilimsel bakış açıları

 1. Renton bunu şu şekilde tanımladı: “Reel politikanın aksine, Deklarasyonun İngiliz iyilikseverliğinin bir ürünü olarak bu tasvirinin önemli bir yönü, İngilizlerin Yahudilerin hakları ve özellikle onların ulusal hakları konusunda doğal ve köklü bir endişeye sahip olmasıydı. İngiliz kültürünün ve tarihinin kökleşmiş bir parçası olan restorasyon. Bu şekilde sunulan Bildirge, doğal, neredeyse önceden belirlenmiş bir olay olarak gösterildi. Dolayısıyla, Siyonizm sadece telos olarak sunulmadı.Yahudi tarihinin yanı sıra İngiliz tarihinin de. Milliyetçi ve Siyonist tarihlerin tek bir kader noktasına ve kurtuluşa doğru gelişme eğilimi, böyle bir açıklamaya gerçekten izin verdi, gerçekten gerekli. Balfour Deklarasyonu’nun tarih yazımı üzerinde uzun süredir etkisi olan İngiliz ‘proto-Siyonizmi’ efsanesi, böylece İngiliz Hükümeti için çalışan Siyonist propagandacıların ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde üretildi. ” [2]
 2. Donald Lewis şöyle yazar: “Bu çalışmanın iddiası, Britanya’daki siyasi elitler arasında bir fikir iklimi yaratmak için birlikte çalışan dini ve kültürel etkileri ancak [Hristiyan filozemitizmi ve Hıristiyan Siyonizmi] anlayarak anlamlandırabilir. Balfour Deklarasyonu’na iyi niyetliydi. ” [7]
 3. Protestan, Katolik ve Yahudi göçünü Filistin’e teşvik etmeye yönelik Avrupa planları ile ilgili olarak Schölch, “Ancak birçok sömürge projesi ve girişiminden sadece ikisi başarılı oldu:1868’den beri Tapınakçıların yerleşim yerlerive 1882’den beri Yahudi göçmenlerinyerleşimleri. ” [9]
 4. LeVine ve Mossberg bunu şu şekilde tanımlıyor: “Siyonizmin ebeveynleri Yahudilik ve gelenek değil, anti-Semitizm ve milliyetçilikti. Fransız Devrimi’nin idealleri yavaş yavaş Avrupa’ya yayıldı ve sonunda Rus İmparatorluğu’nda Yerleşimin Solukluğuna ulaştı ve Haskalah’ı veya Yahudi Aydınlanmasını başlattı. Bu, Yahudi dünyasında, kimliklerine halaçik veya din merkezli bir vizyona sahip olanlar ile kısmen zamanın ırksal retoriğini benimseyenler ve Yahudi yaptılar arasında kalıcı bir bölünmeye yol açtı. Bu, Doğu Avrupa’da iki milyon Yahudiyi kaçmaya zorlayan pogrom dalgasıyla birlikte yardımcı oldu; çoğu Amerika’da yaralandı, ancak bazıları Filistin’i seçti. Bunun arkasındaki itici güç Hovevei Zion hareketiydi.1882’den itibaren Musevilikten bir din olarak farklı bir İbrani kimliği geliştirmeye çalıştı. “[12]
 5. Gelvin şöyle yazdı: “Filistin milliyetçiliğinin Siyonizmden daha sonra gelişmesi ve aslında buna yanıt olarak Filistin milliyetçiliğinin meşruiyetini hiçbir şekilde azaltmaz veya onu Siyonizmden daha az geçerli hale getirmez. Tüm milliyetçilikler bazı ‘diğerlerine’ karşı yükselir. yoksa kim olduğunuzu belirtmeniz gerekecek mi? Ve tüm milliyetçilikler karşı çıktıkları şey tarafından tanımlanıyor. Gördüğümüz gibi, Siyonizmin kendisi Avrupa’daki Yahudi karşıtı ve dışlayıcı milliyetçi hareketlere tepki olarak ortaya çıktı. Siyonizmi yargılamak ters olurdu. Avrupa antisemitizminden veya bu milliyetçiliklerden bir şekilde daha az geçerli. Ayrıca, Siyonizmin kendisi de bölgenin yerli Filistinli sakinlerine muhalefetiyle tanımlanıyordu.Yishuv’daki baskın Siyonizm türünün merkezinde yer alan sloganlar, Siyonistlerin Filistinli “öteki” ile yüzleşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. “[13]
 6. Defries şöyle yazdı: “Balfour, en azından Chamberlain’in Yahudilere bir Yahudi yerleşimi kurmak için bir bölge bulmalarına yardım etme konusundaki önceki çabalarına rıza gösterdi. Biyografi yazarına göre, 1905’in sonunda Yahudi olmasına izin verecek kadar Siyonizm ile ilgileniyordu. Seçim bölgesi parti başkanı Charles Dreyfus, Weizmann ile bir toplantı düzenleyecek. Siyonist Kongresi’nin ‘Uganda’ teklifini reddetmesiyle ilgisini çekmiş olması muhtemeldir. Bu görüş Weizmann tarafından ileri sürülmüş ve Balfour’un biyografi yazarı tarafından onaylanmıştır. Balfour, Weizmann ile tanıştığı zaman başbakanlıktan henüz istifa etmişti. ” [19]
 7. Rovner şunları yazdı: “Titiz giyimli altmış altı yaşındaki sekreter, 1903 baharında Afrika’daki İngiliz mallarına yaptığı bir geziden yeni çıktı … Fikrin kaynağı ne olursa olsun, Chamberlain, Herzl’i birkaç hafta sonra ofisine aldı Kişinev pogromları. Herzl’i tek gözüne yerleştirdi ve yardım teklif etti. Chamberlain ona, “Seyahatlerimde sizin için bir arazi gördüm,” dedi ve bu Uganda. Kıyıda değil, ama daha iç kesimlerde iklim Avrupalılar için bile mükemmel hale geliyor… [a] ve kendime bunun Dr. Herzl için bir arazi olacağını düşündüm. “” [22]
 8. Rovner şunları yazdı: “Kongrenin dördüncü günü öğleden sonra yorgun bir Nordau delegelerin önüne üç karar getirdi: (1) Siyonist Örgütün gelecekteki tüm yerleşim çabalarını yalnızca Filistin’e yönlendirmesi; (2) Siyonist Örgütün İngilizlere teşekkür ettiğini Doğu Afrika’da özerk bir bölge önerdiği için hükümet ve (3) yalnızca Basel Programına bağlılıklarını beyan eden Yahudilerin Siyonist Örgüt’e üye olabileceği. ” Zangwill itiraz etti … Nordau, Kongre’nin kararları ne olursa olsun kabul etme hakkı konusunda ısrar ettiğinde, Zangwill öfkelendi. Nordau’ya meydan okudu: “Tarih çubuğundan önce suçlanacaksınız.” 30 Temmuz 1905 Pazar günü saat 13: 30’dan itibaren bir Siyonist, Basel Programına bağlı ve tek kişi olarak tanımlanacaktı “[23]
 9. Yonathan Mendel şöyle yazıyor: Siyonizm ve aliyah dalgalarının yükselişinden önce Filistin’deki Yahudilerin kesin yüzdesibilinmemektedir. Ancak, muhtemelen yüzde 2 ile 5 arasında değişiyordu. Osmanlı kayıtlarına göre, 1878’de bugünkü İsrail / Filistin’de 462.465 kişi yaşıyordu. Bu sayının 403.795’i (yüzde 87) Müslüman, 43.659’u (yüzde 10) Hristiyan ve 15.011’i (yüzde 3) Yahudiydi (alıntılayan Alan Dowty, İsrail / Filistin, Cambridge: Polity, 2008, s. 13) . Ayrıca bkz. Mark Tessler, A History of the Israel-Filistin Conflict (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1994), s. 43 ve 124. [40]
 10. Schneer şunları kaydetti: “Balfour Deklarasyonu, daha önce az ya da çok barış içinde olan bir ülkede kendi başına bir sorun kaynağı değildi, ne de tek başına bir uçuruma doğru giden bir yoldaki işaret tabelası değildi. Onsuz Filistin’deki olayların nasıl olabileceğini kimse söyleyemez. Olanlar, tamamen öngörülemeyen güçlerin ve faktörlerin ürünüydü. ” [44]
 11. Kedourie, Beyaz Kitap’ın 1922 açıklamasını şu şekilde tanımladı: “… hükümetin McMahon’un çekincesini Beyrut vilayetini ve Kudüs sanjaq’ını kapsıyor olarak gördüğü gerçeği, çünkü gerçekte bu argüman Young’ın memorandumundan daha eski değildi. Kasım 1920 “ [63]
 12. Petrograd’dan döndüğünde, kınamasını takiben Sir Arthur Nicholson’a şöyle yazdı: “Telgrafınızdan korkuyorum, Picot ve Filistin konusunda size biraz tedirginlik verdim. Ama sizi temin ederim ki hiçbir zarar gelmedi, P Ermenistan’daki yeni kalesinde en yüksek ruh halindedir ve S [azonow] yardım edebileceğinden daha fazla Ermeniyi ele geçirmek zorunda kalmaktan kurtulmaktan mutluluk duyar. Bana göre Siyonistler artık durumun anahtarıdır – sorun nasıl tatmin edilecekler? …. “Bu mektubun tam metni [84] adresinde bulunabilir.
 13. Schneer’inki de dahil olmak üzere çoğu anlatıda, Gaster’ın beyanı oluşturmadaki rolü küçümseyici bir şekilde ele alınmıştır. James Renton da dahil olmak üzere akademisyenler tarafından rolünü iyileştirmek için girişimlerde bulunuldu. [95]
 14. Sykes aracılığıyla Weizmann ve Sokolow tanıtıldı James Aratoon Malcolm , bir İngiliz Ermeni işadamı ve LJ Greenberg , editörü Musevi Chronicle . [89]
 15. Siyonizm Tarihi adlı kitabındaSokolow, Kardinallerle toplantılar yaptığını ve Papa ile bir dinleyici dinleyicisinin başka ayrıntı vermediğini belirtiyor. [120] Sokolow, Papa ile yaptığı konuşma hakkında, Minerbi’nin “konuşma büyük olasılıkla bu dilde yapıldığı ve bu rapor röportajdan hemen sonra Sokolow’un kendi elinde yazıldığı için” [121 ] [122] ve diğeri “seyircilerden birkaç gün sonra İtalyanca daktiloyla yazıldı”. [121] [122] Stein’ı izleyen Kreutz, “elbette, sözlü kayıt olarak alınmamalıdır” [123] [124]Minerbi’nin çevirisi: “Sokolow: Çok uygun olan bu tarihi hatıralardan derinden etkileniyorum. Yahudiye’yi yok eden Roma’nın usulüne uygun olarak cezalandırıldığını ekleme özgürlüğü verin. Yok oldu, oysa sadece Yahudi halkı yaşamıyor, onlar hala topraklarını geri almak için yeterli canlılığa sahip. Kutsallık: Evet, evet, ilahi; Tanrı bunu diledi … Hazretleri: … Ama Kutsal Yerler sorunu bizim için çok önemlidir. Kutsal haklar. korunmalıdır. Bunu Kilise ile büyük Güçler arasında ayarlayacağız. Bu hakları tam anlamıyla onurlandırmalısınız … Bunlar yüzlerce yıllık haklardır, tüm hükümetler tarafından garanti altına alınır ve korunur. “
 16. İkincisi, görünüşe göre Ronald Graham’a Sokolow tarafından sunulsa da, Picot’tan Ekim ayı sonunda bir Kabine toplantısına katılması ve Fransızların Siyonist hareketle ilgili tutumunu açıklaması için Londra’ya gelmesi istendi. Kaufman Stein’dan, belgenin Lord Balfour’un dikkatine sunulmaması veya varlığını unutması olasılığının mümkün olduğunu düşünüyor ve Verete’den belgenin muhtemelen kaybolduğuna inandığını aktarıyor. [127]
 17. Milner’ın Kabineye atanması,İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki son büyük ölçekli savaşıolan İkinci Boer Savaşı sırasındaki Güney Afrika Yüksek Komiserliği rolünden kaynaklanıyordu
 18. Quigley şöyle yazdı: “Her zaman Balfour Deklarasyonu olarak bilinen bu deklarasyon, daha çok” Milner Deklarasyonu “olarak adlandırılmalıdır, çünkü Milner asıl ressamdı ve görünüşe göre, Savaş Kabinesi’ndeki baş destekçisiydi. Bu gerçek değildi. 21 Temmuz 1937’ye kadar kamuoyuna açıklandı. O sırada Commons’ta hükümet adına konuşan Ormsby-Gore, “Lord Balfour tarafından hazırlanan taslak, Savaş Kabinesi tarafından onaylanan nihai taslak değildi. Savaş Kabinesi tarafından onaylanan ve daha sonra Müttefik Hükümetler ve Birleşik Devletler tarafından onaylanan ve nihayet Mandate’de somutlaştırılan özel taslak Lord Milner tarafından hazırlanmıştır. Gerçek nihai taslak Dışişleri Bakanı adına yayınlanmak zorundaydı, ancak asıl taslak Lord Milner’dı. “ [149]
 19. Norman Rose bunu şu şekilde tanımladı: “Balfour Deklarasyonu’nun baş mimarlarının kafasında ne olduğuna dair hiçbir şüphe olamaz. Kanıtlar tartışılmaz. Tüm bunlar, zamanın dolmasıyla, bir Yahudi devletinin ortaya çıkması öngörülüyordu. Buna göre, Siyonistler için, Yahudi devletine giden ilk adımdı. Yine de Weizmann için – teyit edilmiş bir İngiliz hayranı – ve oradaki Siyonist liderlik için olumsuz tepkiler oldu. İngilizler çeşitli yükümlülüklerini uzlaştırma girişiminde bulunurken, Siyonistler vaatlerle dolu ama aynı zamanda yoğun bir hüsranla dolu bir dönem. Alaycılardan biri, Balfour Deklarasyonu’nu küçültme sürecinin 3 Kasım 1917’de başladığını belirtti. ” [162]
 20. Günlük Chronicle , 30 Mart 1917 tarihinde, “Yahudi Filistin’i” yeniden canlandırma ve bina savunduğu “İngiliz koruması altında … Siyonist devlet.” [166] The New Europe , 12, 19 ve 26 Nisan 1917’de, Liverpool Courier (24 Nisan), The Spectator (5 Mayıs) ve Glasgow Herald gibi diğer gazetelerde olduğu gibi “bir Yahudi Devleti” hakkında yazdı.(29 Mayıs). [166] Bazı İngiliz gazeteleri bir “Yahudi Devleti” veya “Yahudi Ülkesi” kurmanın Britanya’nın çıkarına olduğunu yazdı. Bunlar arasında Methodist Times , The Manchester Guardian , The Globe , [166]
 21. Churchill’in TE Lawrence’a yazdığı mektupta, “Dünyanın dört bir yanına dağılmış Yahudilerin bazılarının yeniden birleşebileceği bir ulusal merkeze ve ulusal bir eve sahip olması gerektiği açıkça doğrudur. Ve bu ülke dışında başka nerede olabilir? üç bin yıldan fazla bir süredir hangi Filistin ile yakın ve derin bir ilişki içindeler? ” [178]
 22. 1922’de Filistin’deki Yahudi Ulusal Evi’nin geliştirilmesinin ne anlama geldiği sorulduğunda, Churchill şöyle yanıt verdi: “Bunun Filistin sakinlerine bir bütün olarak Yahudi uyrukluğunun dayatılması değil, daha fazla gelişme olduğu şeklinde yanıt verilebilir. mevcut Yahudi cemaatinin … din ve ırk temelinde bir bütün olarak Yahudi halkının bir ilgi ve gurur duyabileceği bir merkez haline gelmesi için … Filistin haklı ve acı çekmeye değil … Filistin’de bir Yahudi Ulusal Evi’nin varlığının uluslararası olarak garanti altına alınması gerektiği. ” [177] [xxi]
 23. Albay TE Lawrence (“Arabistanlı Lawrence”) 17 Ocak 1921’de Churchill’e yazdığı bir mektupta, Kral Hüseyin’in en büyük oğlu Emir Faysal’ın “babasının Filistin’e yönelik tüm iddialarından vazgeçmeyi kabul ettiğini”yazdı.Irak, Trans-Ürdün ve Suriye’de Arap egemenliği için. Friedman, bu mektuba Lawrence’tan Marsh’a (Churchill’in özel sekreteri) atıfta bulunarak 17 Ocak tarihinin hatalı olduğunu (“bir kalem kayması veya bir yanlış basım”) belirtir ve en olası tarihin 17 Şubat olduğunu iddia eder. Friedman da Lawrence’ın Churchill’e yazdığı ve bu ifadeyi içermeyen tarihi olmayan (“muhtemelen 17 Şubat”) bir mektuba atıfta bulunuyor. [179]Paris yalnızca Marsh mektubuna atıfta bulunuyor ve kanıtların belirsiz olduğunu iddia ederken, mektubun 8 Ocak’tan kısa bir süre sonra Earl Winterton’ın kır evi Edward Turnour’da gerçekleşen bir toplantıyı anlatmış olabileceğini öne sürüyor . [180] Faisal’ın biyografi yazarı, 20 Ocak 1921’de Faisal, Haddad, Haidar ve Lindsey, Young ve Kinahan Cornwallis arasında gerçekleşen acımasız bir toplantıyı tartışıyor.ve bu toplantının bir yanlış anlaşılmaya yol açtığını ve daha sonra Churchill’in daha sonra parlamentoda Faysal’ın Filistin topraklarının bağımsız bir Arap Krallığı’na destek vaatlerinin dışında bırakıldığını kabul ettiğini iddia ettiği için Faysal’a karşı kullanılacak bir yanlış anlamaya yol açtığını söylüyor. Allawi, toplantı tutanaklarının yalnızca Faysal’ın bunun İngiliz hükümeti ile mutabık kalmadan değişimlerin İngiliz hükümeti yorumu olabileceğini kabul ettiğini gösterdiğini söylüyor. [181]Churchill, 1922’de parlamentoda bunu doğruladı, “… iddianın dayandığı yazışmanın sonuçlanmasından beş yıldan fazla bir süre sonra, 20 Ocak 1921’de Dışişleri Bürosunda yapılan bir konuşma. Bu vesileyle bakış açısı. Majestelerinin Hükümeti, kendisini Majestelerinin Hükümeti’nin Filistin’i dışlamak niyetinde olduğu ifadesini kabul etmeye hazır olduğunu ifade eden Emir’e açıklandı. ” [182]
 24. Balfour Deklarasyonu’nu yapanların kafasında olan tam olarak spekülatiftir. Gerçek şu ki, Filistin’deki ciddi karışıklıkların bir sonucu olarak kazanılan deneyimler ışığında, zorunlu iktidar, 3 Haziran 1922’de Sömürge Dairesi tarafından yayınlanan “Filistin’de İngiliz Politikası” üzerine bir açıklamada, Balfour Deklarasyonu. [197]

  ve

  Bununla birlikte, ne Balfour Deklarasyonu ne de Manda, nihai olarak bir Yahudi Devleti kurulmasını engellemiyordu. Önsözünde Mandate, Yahudi halkıyla ilgili olarak “Ulusal Evlerini yeniden inşa etmenin gerekçesini” kabul etti. Zorunlu İktidarın temel yükümlülüklerinden biri olarak Yahudi göçünün kolaylaştırılmasını sağlayarak, Yahudilere, büyük ölçekli göç yoluyla sonunda Yahudi çoğunluğa sahip bir Yahudi Devleti yaratma fırsatı verdi. [198]

 25. Gelvin şunları yazdı: “Balfour Deklarasyonu’nun sözleri dikkatlice seçildi. Deklarasyonda” Filistin “yerine” Filistin’de “ifadesinin bulunması tesadüf değil, yabancı büronun bu kelimeleri kullanması tesadüf değil” “Ulusal yuva” nın uluslararası hukukta emsali veya konumu olmamasına rağmen “daha kesin” devlet “yerine” ulusal vatan “. Ve” iyilikle görmek “ve” ellerinden gelenin en iyisini yapmak “tam olarak ne anlama geliyor? Bildirgenin belirsiz görünen görünüşleri sadece İngiliz hükümeti içindeki değil, aynı zamanda İngiliz Siyonist ve Yahudi toplulukları içindeki tartışmaları da yansıtıyor. ” [153]
 26. Reinharz şöyle yazdı: “Amerikan Yahudi toplumundaki güç dengesine ilişkin İngiliz ve Fransız tahminleri, bir kongre için verilen mücadeledeki bu başarıdan büyük ölçüde etkilendi. Bu, Wilson Yönetiminin yakın danışmanlarının önderliğindeki Siyonistler için bir zaferdi, örneğin Brandeis ve Frankfurter, Wall Street, AJC ve Ulusal İşçi Komitesi bankacılarının isteklerine karşı. Örgütlü üyelikte etkileyici bir büyümeyi teşvik etti: 1914’te 200 Siyonist toplumda 7.500’den 1918’de 600 toplumda 30.000’e. bir yıl sonra, üye sayısı 149.000’e ulaştı.Ayrıca, FAZ ve PZC, savaş yıllarında milyonlarca dolar topladı.Amerikan Yahudileri kitleleri arasında Siyonizme verilen bu destek gösterisi, İngiliz düşüncelerinde hayati bir rol oynadı. Balfour Deklarasyonu.Bildirgeyi özellikle desteklemek istemeyen Amerikan Hükümeti (veya en azından Dışişleri Bakanlığı) bunu neredeyse kendine rağmen yaptı – görünüşe göre Birleşik Devletler’deki Siyonistlerin artan gücü yüzünden. “[327]
 27. James Renton şunları yazdı: “Genel olarak, Bildirge’nin, Anglo-Siyonist propaganda kampanyasının, uluslararası emeğin halk desteğinin ve Başkan Wilson’ın Siyonistlere Amerikan Yahudiliği üzerindeki nüfuzlarını artıracak güçlü bir konum verdiği açıktır. Bu olamazdı. Balfour Deklarasyonu kesinlikle Siyonist hareketin büyümesine yardımcı olacak veya komünal bölünmeleri şiddetlendirecek bir araç olarak düşünülmüyordu. Yayınlanmasının daha önce meydana gelen bir değişikliği yansıtması gerekiyordu. dünya Yahudiliği içinde, ama aslında Siyonistlerin meşruiyet ve liderlik iddialarından sorumluydu. ” [241]
 28. Edward Said , 1979 Filistin Sorunu’nda şöyle yazmıştı: “Deklarasyonla ilgili önemli olan, ilki, Siyonist iddiaların uzun süredir Filistin’e yönelik hukuki temelini oluşturması ve ikincisi ve buradaki amaçlarımız açısından daha önemli olmasıdır. konumsal gücü ancak Filistin’in demografik veya insani gerçekleri açıkça akılda tutulduğunda takdir edilebilecek bir açıklamaydı.Yani, deklarasyon (a) Avrupalı ​​bir güç tarafından, (b) Avrupa dışı bir bölge hakkında yapıldı, ( c) o bölgede ikamet eden yerli çoğunluğun hem varlığını hem de isteklerini açıkça göz ardı ederek ve (d) bu aynı bölge hakkında başka bir yabancı gruba bir söz şeklini aldı, böylece bu yabancı grup kelimenin tam anlamıyla yapmakbu bölge Yahudi halkı için ulusal bir yuva. Balfour eklarasyonu gibi bir açıklamanın bugün pek bir faydası yok. Bugün bile tartışılabildiği gibi, onu merkezi olarak Filistin sorununu oluşturan bir tarihin, bir üslup ve özellikler dizisinin bir parçası olarak görmek daha değerli görünüyor. ” [251]
 29.  Bu benzer şekilde William Helmreich ve Francis Nicosiatarafından açıklanmıştır. Helmreich şunları kaydetti: “Kısmen, Volkischer Beobachter’daki makalelerdeve özellikle Die Spur olmak üzere diğer yayınlanmış çalışmalardazaten ifade edilen fikirlerin detaylandırılmasını temsil ediyordu .Başlık, Rosenberg’in okuyucularına iletmeye çalıştığı bir tezin özünü sağlıyor: “Almanya’daki Siyonist örgüt, Alman devletinin yasallaştırılmış bir altını oymaya çalışan bir örgütten başka bir şey değildir.” Alman Siyonistlerini, İngiltere’nin Balfour Deklarasyonu ve Siyonizm yanlısı politikalarını destekleyerek savaş sırasında Almanya’ya ihanet etmekle suçladı ve Filistin’de bir Yahudi Ulusal Evi elde etmek için bir Alman yenilgisi ve Versailles anlaşması için aktif olarak çalıştıklarını suçladı. Siyonizmin çıkarlarının her şeyden önce dünya Yahudiliğinin ve dolaylı olarak da uluslararası Yahudi komplosunun çıkarları olduğunu iddia etmeye devam etti. ” [288]Ayrıca Lefkoşa, “Rosenberg, Yahudilerin Filistin’de bir devleti güvence altına almak için Büyük Savaşı planladıklarını savunuyor. Başka bir deyişle, Yahudi olmayanların, yalnızca Yahudi olanların güvenliğini sağlamak için şiddet ve savaş ürettiklerini öne sürdü. , ilgi alanları. ” [289]
 30.  Churchill, Commons tartışmasını şu argümanla sonuçlandırdı: “Süveyş Kanalı’nın giderek artan önemi göz önünde bulundurulduğunda Filistin bizim için çok daha önemli; ve bence yılda 1.000.000 sterlin … Büyük Britanya’nın bu büyük tarihi toprakların kontrolü ve koruyuculuğu için ödeyemeyeceği ve dünyanın tüm uluslarının önünde verdiği sözü tutacağı için çok fazla. ” [304]Mathew, Churchill’in manevrasını şu şekilde tanımlamıştır: “… karar, ani bir fikir değişikliğinin değil, Churchill’in kolonilerin finansmanı konusunda genel bir tartışmayı son dakikada döndüren becerikli oportünizminin bir sonucu olarak, Commons’ta büyük bir çoğunluk tarafından bozuldu. [305] , hükümetin Filistin politikası üzerine bir güven oyuna dönüştü ve sonuç yorumunda Siyonist bir argüman değil, emperyal ve stratejik mülahazaları vurguladı.
 31.  Gelvin, “İngilizler, Başkan Woodrow Wilson hakkında tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorlardı ve (Amerika’nın savaşa girmeden önce) düşmanlıkları sona erdirmenin yolunun her iki tarafın da” zafersiz barışı “kabul etmesi olduğuna inanıyordu. En yakın danışmanlar, Louis Brandeis ve Felix Frankfurter , hevesli Siyonistlerdi. Belirsiz bir müttefiki desteklemek, Siyonist hedefleri onaylamaktan daha iyi ne olabilir? Konu, devrimlerinin ortasında olan Ruslara geldiğinde de benzer bir düşünceyi benimsedi. dahil en belirgin devrimciler, Leon Troçki , vardı Museviiniş. Neden gizli Yahudiliklerine başvurarak ve savaşa devam etmeleri için onlara başka bir neden vererek Rusya’yı savaşta tutmaya ikna edilip edilemeyeceklerini görmeyelim? … Bunlar sadece daha önce bahsedilenleri değil, İngiltere’nin Yahudi mali kaynaklarını çekme arzusunu da içeriyor. ” [320]
 32.  Schneer bunu şöyle tanımladı: “Böylece,1916’nın başlarında Whitehall’dan gelen görüş: Yenilgi yakın olmasaydı, zafer de değildi; Batı Cephesi’ndeki yıpratma savaşının sonucu tahmin edilemezdi. Ölümdeki devasa güçler -Avrasya’da ve Avrupa’da kavrama birbirini ortadan kaldırmış gibi görünüyordu. Yalnızca bir tarafa veya diğer tarafa önemli yeni kuvvetlerin eklenmesi ölçeği değiştirebilir gibi görünüyordu. 1916’nın başlarında İngiltere’nin bir tür düzenlemeyi ciddi bir şekilde keşfetme isteği “dünya Yahudiliği” veya “Büyük Yahudilik” bu bağlamda anlaşılmalıdır. ” [321]
 33. Grainger şöyle yazıyor: “Daha sonra büyük bir insani jest olarak övüldü ve kötü bir komplo olarak kınandı, ancak bu konudaki önceki Kabine tartışmaları bunun katı bir siyasi hesaplamanın ürünü olduğunu gösteriyor … Böyle bir deklarasyonun cesaretlendireceği ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da çok büyük Yahudi nüfusa sahip iki ülke olan Müttefiklere destek. Ancak tüm bunların arkasında, İngiltere böyle bir politikayı teşvik ederse, uygulamanın zorunlu olarak ona bağlı olacağı bilgisi vardı. ve bu da Filistin üzerinde siyasi kontrol uygulamak zorunda kalacağı anlamına geliyordu. Bu nedenle Balfour Deklarasyonu’nun bir amacı, Fransa’yı (ve diğerlerini) Filistin’deki herhangi bir savaş sonrası varlığından kurtarmaktı. ” [324] ve James Barrşöyle yazıyor: “Filistin fethedildikten sonra, Fransız hükümeti, uluslararası bir yönetim için kaçınılmaz olan Fransız baskısını savuşturmak için, şimdi Siyonizm’e desteğini kamuoyuna açıkladı.” [325]
 34. Brysac ve Meyer şunları yazdı: “Avukat ve tarihçi David Fromkin’in kurnazca belirttiği gibi, 1914’te Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan tahmini üç milyon Yahudiden yalnızca on iki bini amatörce yönetilen bir Siyonist Federasyona aitti. 1914 öncesi yıllık bütçesi 5.200 doları hiç geçmedi ve aldığı en büyük tek hediye toplam 200 doları buldu. ” [326]
 35. Hemen ardından Başkan Wilson’ın Wise’a kongreyi savaş devam ederken yapmama önerisi geldi ve bu nedenle açılış oturumu 2 Eylül 1917’den “barış müzakereleri muhtemel oluncaya” kadar ertelendi. PZC’nin ertelemeyi kabul etmesi, kongreyi aşağılayıcı bir teslimiyet olarak nitelendiren kongre destekçilerinin öfkesini yeniden uyandırdı. “[327]
 36. Türk topraklarında Ermenistan’ı içeren bir Rus himayesi olarak; ve Sykes-Picot Anlaşması ruhuna uygun olarak Filistin’deki İngiliz-Fransız ortak yönetiminin münhasır İngiliz himayesiyle değiştirilmesi. “[89]
 37. İsrailli sosyoloji profesörü Menachem Friedmanşöyle yazdı: “… [Bildirinin] Yahudi kitleler üzerindeki, özellikle de Doğu Avrupa’da yaşayanlar üzerindeki dramatik etkisi abartılamaz. Mecazi olarak konuşursak, Kefaret’in kanat çırpışlarını gerçekten duymuş gibi hissettiler. Teolojik bakış açısından, Balfour Deklarasyonu, o zamanki Filistin’deki Siyonist faaliyetlerden bile daha önemliydi. Filistin’deki Siyonist girişim, Tanrı’ya karşı “isyan” ve Kefaret’e geleneksel inanç olarak tanımlansa da, İlahi Providence’a inanan Yahudi neredeyse inanmak zorunda kaldı. Balfour Deklarasyonu, Tanrı’nın Lütfu’nun bir tezahürüydü.Siyonist lobiciliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve Siyonist Yöneticiye hitap eden bu siyasi olgu, geleneksel dini Siyonizm karşıtlığınıntemellerini sarstı.dini Siyonizmi teşvik ettiği kadar. ” [340]
 38. Norman Rose şunları kaydetti: “… İngilizler için Balfour Deklarasyonu, imparatorluk tarihinin en tartışmalı olaylarından birini başlattı. Savaş dönemi diplomasisinin karmaşıklıkları tarafından çözülmeyen, ilgili taraflardan herhangi biri ile aradaki boşluğu dolduramayan Bildirge, Filistinli Araplarla ve Siyonistlerle ilişkileri. Ve daha az olmamakla birlikte, Britanya’nın Arap Ortadoğu’daki itibarını gelecek nesiller için lekeledi. ” [162]
 39. Schneer’in çalışmasında iki kez belirttiği sonuç şuydu: “Tahmin edilemez olduğu ve çelişkiler, aldatmacalar, yanlış yorumlar ve arzulu düşüncelerle karakterize olduğu için, Balfour Deklarasyonu’na giden yol ejderhanın dişlerini ekti. Ölümcül bir hasat üretti ve bugün bile hasada devam ediyoruz “. [335]
 40. Bildirgenin uygulanması, Arapları Zorunlu Filistin’deki İngiliz yöneticilerinden uzaklaştıran bir hayal kırıklığını besledi. [240] Filistinli tarihçi Rashid Khalidi , Balfour Deklarasyonu’nun ardından orada “Filistin halkına karşı yüz yıllık bir savaşın” çıktığını iddia etti. [357]

KAYNAKÇA

 1.  Renton 2007 , s. 2.
 2.  Renton 2007 , s. 85.
 3.  Schölch 1992 , s. 44.
 4. Stein 1961, s. 5–9.
 5. Liebreich 2004, s. 8-9.
 6.  Schölch 1992 , s. 41.
 7. Lewis 2014 , s. 10.
 8. Friedman 1973, s. xxxii.
 9. Schölch 1992 , s. 51.
 10. Cleveland & Bunton 2016, s. 229.
 11. Cohen 1989, s. 29–31.
 12. LeVine & Mossberg 2014, s. 211.
 13.  Gelvin 2014 , s. 93.
 14.  Rhett 2015 , s. 106.
 15.  Cohen 1989 , s. 31–32.
 16.  Cohen 1989 , s. 34–35.
 17. Rhett 2015, s. 107–108.
 18.  Weizmann 1949 , s. 93–109.
 19.  Defries 2014 , s. 51.
 20.  Klug 2012 , s. 199–210.
 21.  Hansard , Aliens Bill : HC Deb 02 Mayıs 1905 cilt 145 cc768-808; ve Aliens Bill , HC Deb 10 Temmuz 1905 cilt 149 cc110-62
 22.  Rovner 2014 , s. 51–52.
 23.  Rovner 2014 , s. 81.
 24.  Rovner 2014 , s. 51–81.
 25.  Weizmann 1949 , s. 111.
 26. Lewis 2009, s. 73–74.
 27.  Penslar 2007 , s. 138–139.
 28. Gutwein 2016, s. 120–130.
 29.  Schneer 2010 , s. 129–130: “Baron James onu teşvik etti …”
 30. Schneer 2010, s. 130.
 31. Cooper 2015, s. 148.
 32.  Stein 1961 , s. 66–67.
 33.  Schneer 2010 , s. 110.
 34.  Fromkin 1990 , s. 294.
 35.  Tamari 2017 , s. 29.
 36.  Cleveland ve Bunton 2016 , s. 38.
 37.  Quigley 1990 , s. 10.
 38.  Friedman 1973 , s. 282.
 39.  Della Pergola 2001 , s. 5 ve Bachi 1974 , s. 5
 40.  Mendel 2014 , s. 188.
 41.  Friedman 1997 , s. 39–40.
 42. Tessler 2009, s. 144.
 43.  Neff 1995 , s. 159–164.
 44.  Schneer 2010 , s. 14.
 45.  Schneer 2010 , s. 32.
 46.  Büssow 2011 , s. 5.
 47.  Reid 2011 , s. 115.
 48.  Defries 2014 , s. 44.
 49. Lewis 2009, s. 115–119.
 50.  Weizmann 1983 , s. 122.
 51.  Huneidi 2001 , s. 79–81.
 52.  Weizmann 1983 , s. 122b.
 53.  Weizmann 1983 , s. 126.
 54.  Kamel 2015 , s. 106.
 55.  Huneidi 2001 , s. 83.
 56. Billauer 2013, s. 21.
 57.  Lieshout 2016 , s. 198.
 58.  Defries 2014 , s. 50.
 59.  Cohen 2014 , s. 47.
 60.  Lewis 2009 , s. 115.
 61.  Lloyd George 1933 , s. 50.
 62.  Posner 1987 , s. 144.
 63.  Kedourie 1976 , s. 246.
 64.  Kattan 2009 , s. xxxiv (Harita 2) ve s. 109.
 65. Huneidi 2001, s. 65.
 66.  Antonius 1938 , s. 169.
 67.  Huneidi 2001 , s. 65–70.
 68.  Kamel 2015 , s. 109.
 69.  Sanders 1984 , s. 347.
 70.  Kattan 2009 , s. 103.
 71.  Kattan 2009 , s. 101.
 72. Bay Balfour’un (Paris) Suriye, Filistin ve Mezopotamyaile ilgili Muhtırası, 132187/2117 / 44A, 11 Ağustos 1919
 73.  Kedourie 2013 , s. 66.
 74. Dockrill & Lowe 2002, s. 539–543, tam not.
 75. Ulrichsen & Ulrichsen 2014, s. 155–156.
 76. Schneer 2010, s. 75–86.
 77. Khouri 1985, s. 8-10
 78. Kedourie 2013, s. 81.
 79. Lieshout 2016, s. 196.
 80.  Halpern 1987 , s. 48, 133.
 81.  Rosen 1988 , s. 61.
 82.  Jeffries 1939 , s. 112–114.
 83.  Friedman 1973 , s. 119–120.
 84.  Kedourie, Elie (1970). “Sir Mark Sykes ve Filistin 1915–16”. Orta Doğu Çalışmaları . 6 (3): 340–345. doi : 10.1080 / 00263207008700157 . JSTOR  4282341 .
 85.  Dockrill & Lowe 2001 , s. 228–229.
 86.  Lieshout 2016 , s. 189.
 87. Shlaim 2005, s. 251–270.
 88.  Hourani 1981 , s. 211.
 89. Gutwein 2016, s. 117–152.
 90.  Mathew 2013 , s. 231–250.
 91.  Woodward 1998 , s. 119–120.
 92. Woodfin 2012, s. 47–49.
 93.  Grainger 2006 , s. 81–108.
 94. Grainger 2006, s. 109–114.
 95.  Renton 2004 , s. 149.
 96.  Sokolow 1919 , s. 52.
 97. Schneer 2010, s. 198.
 98.  Stein 1961 , s. 373; Stein, Sokolow’unMerkezi Siyonist Arşivlerdeki notlarından alıntı yapıyor.
 99.  Schneer 2010 , s. 200.
 100.  Schneer 2010 , s. 198–200.
 101. Zieger 2001, s. 97–98.
 102.  Zieger 2001 , s. 91.
 103.  Zieger 2001 , s. 58.
 104.  Zieger 2001 , s. 188–189.
 105. Schneer 2010, s. 209.
 106.  Brecher 1993 , s. 642–643.
 107. Grainger 2006, s. 66.
 108. Wavell 1968, s. 90–91.
 109. Lieshout 2016, s. 281.
 110. Grainger 2006 , s. 65.
 111. Schneer 2010, s. 227–236.
 112. Laurens 1999 , s. 305.
 113. Lieshout 2016, s. 203.
 114.  Schneer 2010 , s. 210.
 115.  Schneer 2010 , s. 211.
 116.  Schneer 2010 , s. 212.
 117.  Schneer 2010 , s. 214.
 118.  Schneer 2010 , s. 216.
 119.  Friedman 1973 , s. 152.
 120.  Sokolow 1919 , s. 52–53.
 121.  Minerbi 1990, s. 63–64, 111.
 122. Minerbi 1990, s. 221; Fransızca sürüm için CZA Z4 / 728 ve İtalyanca sürüm için CZA A18 / 25’e atıfta bulunulmaktadır.
 123.  Stein 1961 , s. 407.
 124.  Kreutz 1990 , s. 51.
 125.  Manuel 1955 , s. 265–266.
 126.  Kedourie 2013 , s. 87.
 127. Kaufman 2006, s. 385.
 128.  de Haas 1929 , s. 89–90.
 129.  Friedman 1973 , s. 246.
 130.  Weizmann 1949 , s. 203.
 131.  Filistin ve Balfour Deklarasyonu, Kabine Raporu, Ocak 1923
 132.  Rhett 2015 , s. 16.
 133.  Friedman 1973 , s. 247.
 134. Rhett 2015, s. 27.
 135. Rhett 2015, s. 26.
 136. Stein 1961, s. 466.
 137. Hurewitz 1979, s. 102.
 138.  Adelson 1995 , s. 141.
 139.  Hansard , Savaş Kabinesi : HC Deb 14 Mart 1917 cilt 91 cc1098-9W
 140.  Lebow 1968, s. 501.
 141.  Hurewitz 1979 , s. 103.
 142.  Hurewitz 1979 , s. 104.
 143.  Hurewitz 1979 , s. 105.
 144.  Hurewitz 1979 , s. 106.
 145.  Stein 1961, s. 664: “Ek: Balfour Deklarasyonu’nun birbirini izleyen taslakları ve nihai metni”
 146.  Lieshout 2016 , s. 219.
 147. Halpern 1987, s. 163.
 148.  Rhett 2015 , s. 24.
 149.  Quigley 1981 , s. 169.
 150.  Rubinstein 2000 , s. 175–196.
 151. Huneidi 1998, s. 33.
 152.  Caplan 2011 , s. 62.
 153.  Gelvin 2014, s. 82ff.
 154.  Kattan 2009 , s. 60–61.
 155.  Bassiouni ve Fisher 2012 , s. 431.
 156.  Talhami 2017 , s. 27.
 157.  Hansard , [1] : HC Deb 27 Nisan 1920 cilt 128 cc1026-7
 158.  Schmidt 2011 , s. 69.
 159.  Palin Komisyonu 1920 , s. 9.
 160.  Makovsky 2007 , s. 76: “” Ulusal ev “tanımı kasıtlı olarak belirsiz bırakıldı.”
 161.  Filistin Kraliyet Komisyonu 1937 , s. 24.
 162. Rose 2010, s. 18.
 163.  Strawson 2009 , s. 33.
 164. Curzon 1917.
 165.  Lieshout 2016 , s. 225–257.
 166. iedman 1973, s. 312.
 167.  Amerikan Acil Durum Komitesi Siyonist İşler, Balfour Deklarasyonu ve Filistin’deki Amerikan Çıkarları (New York 1941) s. 8-10.
 168. Friedman 1973, s. 313.
 169. Miller, David Hunter. My Diary at the Conference of Paris(New York), Appeal Printing Co., (1924), cilt 4 s. 263–4
 170.  Jacobs 2011 , s. 191.
 171.  Auron 2017 , s. 278.
 172.  “Chamberlain, 1918, Öngörülen Yahudi Devleti ABD veya Britanya ile Bağlantılı” . Yahudi Telgraf Ajansı. 1939 . Alındı Kasım 4 2017 .
 173.  Alexander, Edward. The State of the Jews: A Critical Appraisal , Routledge (2012) e-kitabı
 174.  Johnson 2013 , s. 441.
 175.  Lieshout 2016 , s. 387.
 176.  Blum, Yehuda (2008). “İsrail’in Sınırlarının Evrimi” . Halkla İlişkiler için Kudüs merkezi . Erişim tarihi: 3 Kasım2017 .
 177.  Gilbert, Martin. Churchill ve Yahudiler: Hayat Boyu Bir Dostluk , Macmillan (2007) s. 74, Churchill’in 1 Mart 1922 tarihli mektubundan alınmıştır.
 178.  Wallace, Cynthia D. Yahudi Halkının Uluslararası Yasal Haklarının Temelleri ve İsrail Devleti , Creation House, (2012) s. 72–73
 179.  Friedman 2017 , s. 277.
 180.  Paris 2003 , s. 129.
 181.  Allavi 2014 , s. 323.
 182.  Hansard , [2] : HC Deb 11 Temmuz 1922 cilt 156 cc1032-5
 183. Sekulow, Jay. Kutsal Olmayan İttifak: Gündem İran, Rusya ve Cihatçılar Dünyayı Fethetmek İçin Paylaşım, Simon ve Schuster (2016) s. 29–30
 184.  Allavi 2014 , s. 189.
 185.  Friedman 1973 , s. 92.
 186.  Amerika Birleşik Devletleri. Devlet Bölümü (1919). 3 pm Perşembe günü Quai d’Orsay, Paris M. Pichon odasında düzenlenen bir Konuşmanın Sekreter Notları, 6 Şubat 1919, 3 . Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkileri – Barış Konferansı. pp. 889, 890, 892 – Wikisource aracılığıyla .
 187.  UNSCOP 1947 , s. II, Art. 122.
 188.  Filistin Kraliyet Komisyonu 1937 , s. 78.
 189.  Allavi 2014, s. 215.
 190.  Allawi 2014 , s. 216–217.
 191.  “Le Retour a Jerusalem Ce que pensent du sionisme les representants des musulmans et des communantes chretiennes” [Kudüs’e Dönüş Müslüman ve Hristiyan toplulukların temsilcileri Siyonizm hakkında ne düşünüyor]. Le Matin (Fransızca). Fransa. 1 Mart 1919 . Erişim tarihi: 23 Temmuz 2017 .
 192.  UNSCOP 1947 , s. II, Art. 77.
 193.  Mansfield 1992 , s. 176–177.
 194.  Gilbert, Martin (2007). Churchill ve Yahudiler . New York: Henry Holt and Company, LLC. s. 71.
 195. Filistin Kraliyet Komisyonu 1937, s. 23–24
 196.  Uluslararası Hukuk 1984 Filistin Yıllığı . Martinus Nijhoff . 1997. s. 48. ISBN 9789041103383.
 197.  UNSCOP 1947 , s. II, Art. 142.
 198.  UNSCOP 1947 , s. II, Art. 145.
 199.  Stein 1961 , s. 470.
 200. Friedman 1973, s. 257.
 201.  Renton 2016 , s. 21.
 202.  Caplan 2011 , s. 74.
 203.  Biger 2004 , s. 49.
 204.  Biger 2004 , s. 51.
 205.  Bickerton ve Klausner 2016 , s. 109.
 206.  Lieshout 2016 , s. 221.
 207.  Amery 1953 , s. 116.
 208. Palin Komisyonu 1920, s. 11.
 209. Storrs 1943, s. 51.
 210. Hardie & Herrman 1980, s. 88.
 211. Daimi Görevler Komisyonu , “Komisyonun Beşinci (Olağanüstü) Oturumunun Çalışması Üzerine Rapor (23 Ekim – 6 Kasım 1924 arasında Cenevre’de düzenlendi)” , Milletler Cemiyeti
 212.  Hansard , Başbakan’ın Açıklaması : HC Deb 03 Nisan 1930 cilt 237 cc1466-7
 213.  Filistin Kraliyet Komisyonu 1937 , s. 218.
 214.  Geddes 1991 , s. 126.
 215.  Friedman 1973 , s. 325: Friedman FO 371/4179/2117’den alıntı yaptı, Balfour’u Başbakan’a, 19 Şubat 1919
 216.  Balfour 1928 , s. 14, 25.
 217.  Haiduc-Dale 2013 , s. 40.
 218.  Khouri 1985 , s. 527.
 219.  Dugard 2013 , s. 294.
 220.  Lewis 2009, s. 163.
 221.  Lieshout 2016 , s. 405.
 222.  Gelvin 1999 , s. 13–29.
 223.  Khouri 1985 , s. 9.
 224.  Hansard , Balfour Deklarasyonu : 3 Nisan 2017, Cilt 782
 225. Dearden, Lizzie (26 Nisan 2017). “İngiltere, Balfour Deklarasyonu için Filistinlilerden özür dilemeyi reddediyor ve ” İsrail’in yaratılmasındaki rolünden gurur duyuyor  diyor . The Independent . Alındı 30 Nisan 2017 .
 226.  UNSCOP 1947 , s. II, Art. 176.
 227.  Schneer 2010 , s. 193.
 228. Schneer 2010, s. 336.
 229.  Ingrams 2009 , s. 13.
 230.  Lieshout 2016 , s. 214.
 231.  Makdisi 2010 , s. 239.
 232.  Schneer 2010 , s. 342.
 233.  Ulrichsen ve Ulrichsen 2014 , s. 157.
 234.  Allavi 2014 , s. 108.
 235.  Peter Mansfield , The British Empiredergisi, no. 75, Zaman Ömrü Kitapları, 1973
 236.  Schneer 2010 , s. 223.
 237.  Caplan 2011 , s. 78: “… ilk büyük güç olmak …”
 238.  Stein 2003 , s. 129.
 239.  Filistin Kraliyet Komisyonu 1937 , s. 23.
 240. Watt 2008, s. 190a.
 241.  Renton 2007 , s. 148.
 242.  Sokolow 1919 , s. 99–116; Sokolow konuşmaları tam olarak yayınladı.
 243.  Sorek 2015, s. 25.
 244.  Tomes 2002 , s. 198.
 245.  Glass 2002 , s. 199.
 246.  Glass 2002 , s. 200.
 247.  Huneidi 2001 , s. 94.
 248.  Domnitch 2000 , s. 111–112.
 249.  Samuel 1945 , s. 176.
 250.  Huneidi 2001 , s. 96.
 251.  Said 1979 , s. 15–16.
 252.  Friedman 2000 , s. 273.
 253.  Wasserstein 1991 , s. 31.
 254.  Wasserstein 1991 , s. 32; Wasserstein Storrs’ı 4 Kasım 1918’de OETA genel merkezine aktarıyor (ISA 2/140 / 4A)
 255. Huneidi 2001, s. 32, Huneidi alıntı: Zu’aytir, Akram, Watha’iq al-haraka a-wataniyya al-filastiniyya (1918–1939), ed. Bayan Nuwayhid al-Hut. Beyrut 1948. Makaleler, s. 5.
 256.  Huneidi 2001 , s. 32a, Huneidi şunları aktarır: ‘İngilizlerin Yafa’ya Girişinin Birinci Yıldönümü vesilesiyle Askeri Valiye Jaffa’daki Müslüman-Hristiyan Derneği’nden dilekçe, 16 Kasım 1918. Zu’aytir belgeleri, s. 7-8.
 257.  Huneidi 2001 , s. 66.
 258. Bir Komite Set yukarı Raporu Sir Henry McMahon ve 1915 yılında Mekke Şerifi ile 1916 yılları arasında bazı Yazışmalar DeğerlendirmeyeArşivlenen 24 Ekim 2015 Wayback Machine , UNISPAL, Ek A’da paragraf 19.
 259.  Paris 2003 , s. 249.
 260.  Mousa 1978 , s. 184–5.
 261.  Mousa 1978 , s. 185.
 262.  Paris 2003 , s. 252.
 263.  Huneidi 2001 , s. 71–2.
 264.  Huneidi 2001 , s. 72.
 265.  Lebel 2007 , s. 159, 212–213.
 266.  Michael Freund (4 Kasım 2013). “David Albala: Sırp Savaşçısı, Siyonist Kahraman” . Kudüs Postası . Erişim tarihi: 3 Ekim 2017 .
 267.  Mitrović 2016 , s. 71.
 268.  Rock 2019 , s. 112.
 269.  Filistin Kraliyet Komisyonu 1937 , s. 22.
 270.  Gül 2010 , s. 17.
 271.  Quigley 2010 , s. 27–29.
 272.  Quigley 2010, s. 29.
 273.  Pedersen 2015 , s. 35.
 274.  Frank E. Manuel (Eylül 1955). “İtalyan Diplomasisinde Filistin Sorunu, 1917–1920”. Modern Tarih Dergisi . 27 (3): 263–280. doi : 10.1086 / 237809 . JSTOR  1874269 .
 275.  Wilson 1990 , s. 44: Wilson Hubert Young’dan Büyükelçi Hardinge’ye (Paris) atıfta bulundu, 27 Temmuz 1920, FO 371/5254
 276.  Wilson 1990 , s. 44, 46–48.
 277.  Wasserstein 2008 , s. 105–106: “… Filistin’in ‘ilk bölünmesi’ efsanesi …”
 278.  67. Kongre, HJRes. 322; pdf
 279.  Brecher 1987 .
 280.  Davidson 2002 , s. 27–30.
 281.  Davidson 2002, s. 1.
 282.  Friedman 1997 , s. 340–343.
 283. Cohen 1946, s. 120.
 284.  Friedman 1997 , s. 379.
 285.  Toury 1968 , s. 81–84.
 286.  Huneidi 2001, s. 18–19.
 287.  De Waart 1994 , s. 113.
 288. Helmreich 1985, s. 24.
 289. Lefkoşa 2008, s. 67.
 290.  Ciani 2011 , s. 13.
 291.  Palin Komisyonu 1920 , s. 10.
 292.  Grainger 2006 , s. 218.
 293.  Schneer 2010 , s. 347–360.
 294.  Gilmour 1996 , s. 67.
 295.  Gilmour 1996 , s. 66; Gilmour’dan alıntılar: Curzon’dan Allenby’ye, 16 Temmuz 1920, CP 112/799
 296.  Gilmour 1996 , s. 67; Gilmour’dan alıntılar: Curzon’dan Bonar Law’a, 14 Aralık 1922, Bonar Law Papers, 111/12/46
 297.  Huneidi 2001 , s. 35.
 298.  Kattan 2009, s. 84.
 299.  Leslie 1923 , s. 284.
 300.  Defries 2014 , s. 103.
 301.  Huneidi 2001 , s. 57; Huneidi’den alıntılar: CO 733/18, Churchill’den Samuel’e, Telegram, Özel ve Kişisel, 25 Şubat 1922
 302. Huneidi 2001, s. 58.
 303.  Hansard , Filistin Mandası : HL Deb 21 Haziran 1922 cilt 50 cc994-1033 (sonraki sayfada cc1033 oylamasının sonucu)
 304.  Hansard , Colonial Office : HC Deb 04 Temmuz 1922 cilt 156 cc221–343 (cc343 oylamasının sonucu)
 305.  Mathew 2011 , s. 36.
 306.  Quigley 2011 , s. 269.
 307.  Cohen 2010 , s. 6.
 308.  Quigley 2011 , s. 279.
 309.  Huneidi 1998 , s. 37.
 310. Renton 2016, s. 16.
 311.  Filistin Kraliyet Komisyonu 1937 , s. 31.
 312.  Quigley 2011 , s. 280–2.
 313.  Defries 2014 , s. 88–90.
 314. Huneidi 2001, s. 61–64.
 315.  Huneidi 2001 , s. 256.
 316. Caplan 2011, s. 94.
 317.  Filistin Kraliyet Komisyonu 1937 , s. 22–28.
 318.  Kattan 2009 , s. 388–394.
 319.  Lloyd George 1939 , s. 724–734.
 320.  Gelvin 2014 , s. 82–83.
 321.  Schneer 2010 , s. 152.
 322.  Rubin, Martin (2010). “The Great Promise, Jonathan Schneer’in Balfour Deklarasyonunun gözden geçirilmesi “. Wall Street Journal . Erişim tarihi: 8 Ekim 2017 . Bay Schneer’in belgelediği gibi, bildiri, pek çok şeyin yanı sıra, Müttefiklerin savaş çabalarına dünya çapında Yahudi desteğini teşvik etme kampanyasının parçasıydı, özellikle de ABD’de
 323.  Ingrams 2009 , s. 16.
 324.  Grainger 2006 , s. 178.
 325.  Barr 2011 , s. 60.
 326.  Brysac ve Meyer 2009 , s. 115.
 327. Reinharz 1988, s. 131–145.
 328.  Stein 1961 .
 329.  Vereté 1970 .
 330. Smith 2011, s. 50–51.
 331.  Hurewitz 1979 .
 332.  Birleşmiş Milletler Filistin Hakları Bölümü 1978 : “Nihayetinde bölünmeye ve bugün var olan soruna yol açtı. Bu nedenle, Filistin meselesine ilişkin herhangi bir anlayış, bu Bildirgenin, Filistin sorununun kökeni olarak kabul edilebilecek bazı incelemelerini gerektirir. . “
 333.  Watt 2008 , s. 190: “dolaylı olarak … yol açtı”
 334.  Ingrams 2009 , pp. IX, 5: “Muhtemelen tarihte başka hiçbir kağıt parçası bu kısa mektubu, bir çatışmanın sebebini etkilememiştir …”
 335. Schneer 2010, s. 370, 376.
 336.  Shlaim 2005 , s. 268.
 337.  Tucker 2017 , s. 469–482.
 338.  Shlaim 2009 , s. 23.
 339.  Cohen ve Kolinsky 2013 , s. 88.
 340.  Friedman 2012 , s. 173.
 341.  Chris Rice Arşivlenen de 6 Şubat 2016 Wayback Machine , alıntı Munayer Salim J, Loden Lisa, Düşmanımın gözlerinin üzerinden: İsrail-Filistin’de Envisioning Uzlaşma , alıntı: “Filistin-İsrail bölünmesi çağımızın en çetin çatışma olabilir . “
 342. Virginia Page Fortna , Barış Zamanı: Ateşkes Anlaşmaları ve Barışın Dayanıklılığı , s.  67, “İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında Araplara ve Yahudilere verdiği çelişkili vaatler , yüzyılın sonlarında uluslararası toplumun en çetin çatışması haline gelecek olan şeyin tohumlarını attı.”
 343. Avner Falk, Kutsal Topraklarda Kardeş Katili: Arap-İsrail Çatışmasının Psikanalitik Bir Görüşü , Bölüm 1, s.  8, “Uzmanların çoğu, Arap-İsrail çatışmasının dünyamızdaki en çetin çatışma olduğu konusunda hemfikir, ancak çok az bilim insanı, bu çatışmanın inatçılığının tatmin edici bir açıklaması bir yana, herhangi bir psikolojik açıklama üretti.”
 344. Renton 2007, s. 151.
 345. Shlaim 2005 , s. 251–270a: Shlaim alıntıları: Sir John R. Chancellor’dan Lord Stamfordham’a, 27 Mayıs 1930, Orta Doğu Arşivi, St. Antony’s College, Oxford.
 346.  Filistin Kraliyet Komisyonu 1937 , s. 363.
 347.  Cleveland ve Bunton 2016 , s. 244.
 348.  Filistin Kraliyet Komisyonu 1937 , s. 368.
 349.  Gül 1973 , s. 82.
 350. lewis 2009, s. 175.
 351. Berman 1992, s. 66.
 352.  Laqueur ve Schueftan 2016 , s. 49.
 353.  UNSCOP 1947 , s. II, Art. 110.
 354.  UNSCOP 1947 .
 355.  Monroe 1981 , s. 43.
 356.  Schneer 2010 , s. 361.
 357.  Black, Ian (30 Aralık 2015). “Ortadoğu hala 100 yıl önce yapılan birinci dünya savaşı anlaşmalara gelen sallanan” . Koruyucu . Erişim tarihi: 8 Ekim 2017 .
 358.  Friedman 1973 , s. 396, not 65.
 359. Ahren, Raphael (2 Kasım 2016). “Bürokrasi, hatalar Balfour Deklarasyonunu vaat ettiği memleketten uzak tutuyor”. Times of Israel. Erişim tarihi: 8 Ekim 2017.

KAYNAKLAR

İhtisas işleri

 • Adelson Roger (1995). Londra ve Orta Doğu’nun İcadı: Para, Güç ve Savaş, 1902–1922 . Yale Üniversitesi Yayınları. s. 141 . ISBN 978-0-300-06094-2.
 • Allawi, Ali A. (2014). Irak Kralı I. Faysal . Yale Üniversitesi Yayınları. s. 216–. ISBN 978-0-300-19936-9.
 • Antonius, George (1938). The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement . Hamish Hamilton. ISBN 978-0-7103-0673-9.
 • Bachi Roberto (1974). İsrail Nüfusu (PDF) . Çağdaş Yahudi Enstitüsü, Kudüs İbrani Üniversitesi. s. 133, 390–394. OCLC  7924090 .
 • Barr James (2011). Kumdaki Çizgi: İngiltere, Fransa ve Ortadoğu’yu Şekillendiren Mücadele . Simon ve Schuster. s. 60. ISBN 978-1-84983-903-7.
 • Bassiouni, M. Cherif ; Fisher, Eugene M. (2012). “Sana Arap-İsrail Çatışması – Gerçek ve Görünen Sorunlar: Geçmişin Derslerinden Geleceğine Dair Bir Bakış” . St. John’s Hukuk İncelemesi . 44 (3). ISSN  0036-2905 .
 • Berman, Aaron (1992). Nazizm, Yahudiler ve Amerikan Siyonizmi, 1933–1988 . Wayne Eyalet Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8143-2232-1.
 • Daha büyük Gideon (2004). Modern Filistin’in Sınırları, 1840–1947 . Psychology Press. ISBN 978-0-7146-5654-0.
 • Billauer, Barbara P. (2013). “Bilimsel Statecraftta Örnek Olaylar: Chaim Weizmann ve Balfour Deklarasyonu – Bilim, Bilim Adamları ve Propaganda” (PDF) . Politika Çalışmaları Organizasyonu Bildirileri (24). doi : 10.2139 / ssrn.2327350 .
 • Brysac, Shareen Blair ; Meyer, Karl E. (2009). Kingmakers: Modern Ortadoğu’nun İcadı . WW Norton. ISBN 978-0-393-34243-7.
 • Brecher, Frank W. (1987). “Woodrow Wilson ve Arap-İsrail Çatışmasının Kökenleri”. Amerikan Yahudi Arşivleri . 39 (1): 23–47. ISSN  0002-905X .
 • Brecher, FW (1993). “Levant’a Yönelik Fransız Politikası”. Orta Doğu Çalışmaları . 29 (4): 641–663. doi : 10.1080 / 00263209308700971 .
 • Büssow Johann (2011). Hamidiye Filistin: Kudüs Bölgesinde Siyaset ve Toplum 1872–1908 . BRILL. ISBN 978-90-04-20569-7.
 • Ciani, Adriano E. (2011). “1” . Vatikan, Amerikan Katolikleri ve Filistin Mücadelesi, 1917–58: Soğuk Savaş Roma Katolik Ulusötesi Ulusötesi (PhD) Üzerine Bir İnceleme . Elektronik Tez ve Tez Havuzu.
 • Cohen, Michael; Kolinsky, Martin (2013). Ortadoğu’da Britanya İmparatorluğunun Yıkılışı: İngiltere’nin Milliyetçi Hareketlere Tepkileri, 1943–55 . Routledge. ISBN 978-1-136-31375-2.
 • Cohen, Michael J (2014). Britanya’nın Filistin’deki Anı: Retrospect and Perspectives, 1917–1948 . Routledge. ISBN 978-1-317-91364-1.
 • Cooper, John (2015). Nathaniel Rothschild’in Beklenmedik Hikayesi . Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-4729-1708-9.
 • Davidson, Lawrence (2002). “Başlangıç ​​Olarak Geçmiş: Siyonizm ve Amerikan Demokratik İlkelerine İhanet, 1917–48”. Filistin Araştırmaları Dergisi . 31 (3): 21–35. doi : 10.1525 / jps.2002.31.3.21 . ISSN  0377-919X .
 • Defries, Harry (2014). Muhafazakar Parti Yahudilere Yönelik Tutumlar 1900–1950 . Routledge. s. 51. ISBN 978-1-135-28462-6.
 • Della Pergola, Sergio (2001). “İsrail / Filistin’de Demografi: Trendler, Beklentiler, Politika Etkileri” (PDF) . Uluslararası Bilimsel Nüfus Çalışmaları Birliği, XXIV, Genel Nüfus Konferansı, Salvador de Bahia .
 • De Waart, PJIM (1994). Filistin’de Kendi Kaderini Tayin Etmenin Dinamikleri: Bir İnsan Hakkı Olarak Halkların Korunması . BRILL. s. 271. ISBN 978-90-04-09825-1.
 • Domnitch Larry (2000). Yahudi Tatilleri: Tarih İçinde Bir Yolculuk . Jason Aronson. ISBN 978-0-7657-6109-5.
 • Dugard, John (2013). İki Kutsal Güven Hikayesi: Namibya ve Filistin . Hukuk, Politika ve Haklar . s. 285–305. doi : 10.1163 / 9789004249004_011 . ISBN 9789004249004.
 • Friedman, Isaiah (1997). Almanya, Türkiye ve Siyonizm 1897–1918 . İşlem Yayıncıları. ISBN 978-1-4128-2456-9.
 • Friedman, İşaya (2000). İki Kez Vaat Edilen Bir Ülke olan Filistin: İngilizler, Araplar ve Siyonizm: 1915–1920 . İşlem Yayıncıları. ISBN 978-1-4128-3044-7.
 • Friedman, İşaya (1973). Filistin Sorunu: İngiliz-Yahudi-Arap İlişkileri, 1914–1918 . İşlem Yayıncıları. ISBN 978-1-4128-3868-9.
 • Friedman, İşaya (2017). İngiliz Pan-Arap Politikası, 1915–1922 . Taylor ve Francis. s. 277–. ISBN 978-1-351-53064-4.
 • Friedman, Menachem (2012). “Teolojik İkilem Olarak İsrail” . Baruch Kimmerling’de (ed.). İsrail Devleti ve Toplumu, The: Boundaries and Frontiers . New York Press Eyalet Üniversitesi . ISBN 978-1-4384-0901-6.
 • Fromkin, David (1990). Tüm Barışı Bitirecek Bir Barış: Osmanlı İmparatorluğunun Düşüşü ve Modern Ortadoğu’nun Yaratılışı . Avon Kitapları. ISBN 978-0-380-71300-4.
 • Garfield Brian (2007). Meinertzhagen Gizemi: Devasa Bir Sahtekarlığın Hayatı ve Efsanesi . Potomac Books Inc. ISBN 978-1-59797-041-9.
 • Garfinkle, Adam (1998). “Tarih ve Barış: İki Siyonist efsaneyi yeniden ziyaret etmek”. İsrail İşleri5 (1): 126–148. doi : 10.1080 / 13537129808719501 .
 • Gelvin, James L. (1999). “King-Crane Komisyonu’nun İronik Mirası” . David W. Lesch (ed.). Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri . Westview Press. ISBN 978-0-8133-4349-5.
 • Yitzhak Gil-Har (2000). “Sınırların Sınırlandırılması: Filistin ve Ürdün”. Orta Doğu Çalışmaları . 36 (1): 68–81. doi : 10.1080 / 00263200008701297 .
 • Gilmour David (1996). “Önemsiz Peygamber: Lord Curzon ve Filistin Sorunu”. Filistin Araştırmaları Dergisi . 25 (3): 60–68. doi : 10.2307 / 2538259 . JSTOR  2538259 . S2CID  159464300 .
 • Glass, Joseph B. (2002). Yeni Zion’dan Eski Siyon’a: Filistin’de Amerikan Yahudi Göçü ve Yerleşimi, 1917–1939 . Wayne Eyalet Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8143-2842-2.
 • Grainger, John D. (2006). Filistin Savaşı, 1917 . Boydell Press. ISBN 978-1-84383-263-8.
 • Gutwein Danny (2016). “Balfour Deklarasyonunun Siyaseti: Milliyetçilik, Emperyalizm ve Siyonist-İngiliz İşbirliğinin Sınırları”. İsrail Tarihi Dergisi . 35 (2): 117–152. doi : 10.1080 / 13531042.2016.1244100 .
 • Haiduc-Dale, Noah (2013). İngiliz Mandası’ndaki Arap Hıristiyanlar Filistin: Komünalizm ve Milliyetçilik, 1917–1948: Komünalizm ve Milliyetçilik, 1917–1948 . Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-7604-0.
 • Halpern Ben (1987). Kahramanların Çatışması: Brandeis, Weizmann ve Amerikan Siyonizmi: Brandeis, Weizmann ve Amerikan Siyonizmi . Oxford University Press, ABD. ISBN 978-0-19-536489-7.
 • Hardie, Frank ; Herrman, Irwin M. (1980). Britanya ve Zion: Kader karmaşası . Blackstaff. ISBN 978-0-85640-229-6.
 • Helmreich, William (1985). Üçüncü Reich ve Filistin Sorunu . Texas Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-1-351-47272-2.
 • Hourani, Albert (1981). Modern Ortadoğu’nun Ortaya Çıkışı . California Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-520-03862-2.
 • Huneidi, Sahar (2001). Kırık Bir Güven: Sör Herbert Samuel, Siyonizm ve Filistinliler . IBTauris. s. 84. ISBN 978-1-86064-172-5.
 • Ingrams, Doreen (2009). Filistin gazeteleri: 1917–1922: çatışmanın tohumları . Eland. ISBN 978-1-906011-38-3.
 • Jeffries, JMN (1939). Filistin: gerçek . Hyperion Basın. ISBN 978-0-88355-327-5.
 • Kattan Victor (2009). Birlikte Yaşamaktan Fetih’e: Uluslararası Hukuk ve Arap-İsrail Çatışmasının Kökenleri, 1891–1949 . Pluto Basın. ISBN 978-0-7453-2579-8.
 • Kaufman, Edy (2006). “1917-1918 Fransız Siyonist yanlısı bildiriler”. Orta Doğu Çalışmaları . 15(3): 374–407. doi : 10.1080 / 00263207908700418 .
 • Kedourie, Elie (1976). İngiliz-Arap Labirenti’nde: McMahon-Hüseyin Yazışmaları ve Yorumları 1914–1939 . Routledge. ISBN 978-1-135-30842-1.
 • Klug, Brian (2012). Yahudi Olmak ve Adalet Yapmak: Hayata Tartışma Getirmek . Vallentine Mitchell. ISBN 978-0-85303-993-8Ayrıca çevrimiçi: [3]
 • Kreutz, Andrej (1990). Filistin-İsrail Çatışması Üzerine Vatikan Politikası . Greenwood Press. s. 196 . ISBN 978-0-313-26829-8.
 • Lebow Richard Ned (1968). “Woodrow Wilson ve Balfour Deklarasyonu”. Modern Tarih Dergisi . 40 (4): 501–523. doi : 10.1086 / 240237 . JSTOR  1878450 .
 • Lewis Donald (2014). Hıristiyan Siyonizminin Kökenleri: Lord Shaftesbury ve Yahudi Anavatanı İçin Evanjelik Destek (PDF) . Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-63196-0. 12 Ekim 2017 tarihinde orjinalinden (PDF) arşivlendi . Alındı 30 Nisan 2017 .
 • Lewis, Geoffrey (2009). Balfour ve Weizmann: Siyonist, Zealot ve İsrail’in Ortaya Çıkışı . A&C Siyah. ISBN 978-1-84725-040-7.
 • Liebreich Freddy (2004). Britanya’nın Yahudilerin Filistin’e Yasadışı Göçüne Karşı Denizcilikle İlgili ve Siyasi Tepkisi, 1945–1949 . Routledge. ISBN 978-1-135-76694-8.
 • Lieshout, Robert H. (2016). İngiltere ve Arap Ortadoğu: Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası . IBTauris. ISBN 978-1-78453-583-4.
 • Kamel Lorenzo (2015). Filistin İmparatorluk Algısı: Geç Osmanlı Döneminde İngiliz Etkisi ve Gücü . İngiliz Akademik Basın. ISBN 978-1-78453-129-4.
 • Makovsky, Michael (2007). Churchill’in Vaat Edilmiş Toprağı: Siyonizm ve Devlet Yönetimi . Yale Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-300-11609-0.
 • Manuel, Frank E. (1955). “İtalyan Diplomasisinde Filistin Sorunu”. Modern Tarih Dergisi . 27 (3): 263–280. doi : 10.1086 / 237809 .
 • Mathew, William M. (2013). “Balfour Deklarasyonu ve Filistin Mandası, 1917–1923: İngiliz Emperyalist Emirleri”. İngiliz Ortadoğu Araştırmaları Dergisi . 40 (3): 231–250. doi : 10.1080 / 13530194.2013.791133 .
 • Mathew, William M. (2011). “Savaş Zamanı Olasılığı ve 1917 Balfour Deklarasyonu: Olasılıksız Bir Gerileme” (PDF) . Filistin Araştırmaları Dergisi . 40 (2): 26–42. doi : 10.1525 / jps.2011.xl.2.26 . JSTOR  10.1525 / jps.2011.xl.2.26 .
 • Mendel, Yonatan (2014). İsrail Arapçasının Yaratılışı: İsrail’de Arap Çalışmalarında Güvenlik ve Siyaset . Palgrave Macmillan İngiltere. ISBN 978-1-137-33737-5.
 • Minerbi, Sergio I. (1990). Vatikan ve Siyonizm: Kutsal Topraklarda Çatışma, 1895–1925 . Oxford University Press . s. 253. ISBN 978-0-19-505892-5.
 • Neff Donald (1995). “Filistinliler ve Siyonizm: 1897–1948”. Orta Doğu Politikası . 4 (1): 156–174. doi : 10.1111 / j.1475-4967.1995.tb00213.x .
 • Lefkoşa, Francis R. (2008). Nazi Almanya’sında Siyonizm ve Anti-Semitizm . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-88392-4.
 • Posner Steve (1987). Israel Undercover: Orta Doğu’da Gizli Savaş ve Gizli Diplomasi . Syracuse University Press. ISBN 978-0-8156-5203-8.
 • Quigley, John (2010). Filistin’in Devleti: Ortadoğu Çatışmasında Uluslararası Hukuk . Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-49124-2.
 • Quigley, John B. (1990). Filistin ve İsrail: Adalete Karşı Bir Meydan Okuma . Duke University Press. s. 10 .
 • Reid, Walter (2011). Kum İmparatorluğu: İngiltere Orta Doğu’yu Nasıl Yaptı . Birlinn. ISBN 978-0-85790-080-7.
 • Reinharz, Jehuda (1988). “Balfour Deklarasyonu Eşiğinde ABD’de Siyonizm”. Siyonizmde Çalışmalar . 9 (2): 131–145. doi : 10.1080 / 13531048808575933 .
 • Renton James (2007). Siyonist Maskeli Balo: Anglo-Siyonist İttifakının Doğuşu 1914–1918 . Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-54718-6.
 • Renton James (2004). “Chaim Weizmann ve Moses Gaster’ı Siyonizmin Kurucu Mitolojisinde Yeniden Düşünmek” . Berkowitz, Michael (ed.). Milliyetçilik, Siyonizm ve Yahudilerin 1900 ve ötesinde etnik seferberliği [elektronik kaynak] . BRILL. s. 129–151. ISBN 978-90-04-13184-2.
 • Renton James (2016). “Kusurlu Vakıflar: Balfour Deklarasyonu ve Filistin Mandası” . Miller, Rory (ed.). İngiltere, Filistin ve İmparatorluk: Manda Yılları . Routledge. s. 15–37. ISBN 978-1-317-17233-8.
 • Rhett, Maryanne A. (2015). Balfour Deklarasyonunun Küresel Tarihi: İlan Edilen Ulus . Routledge. ISBN 978-1-317-31276-5.
 • Gül Norman (2010). Anlamsız, Korkunç Bir Savaş: Filistin’den Sesler, 1890’lardan 1948’e . Pimlico. s. 15 . ISBN 978-1-84595-079-8.
 • Gül, Norman (1973). The Gentile Sionists: A Study in Anglo-Sionist Diplomacy 1929–1939 . Routledge. ISBN 978-1-135-15865-1.
 • Rosen, Jacob (1988). “Yüzbaşı Reginald Hall ve Balfour Deklarasyonu”. Orta Doğu Çalışmaları24 (1): 56–67. doi : 10.1080 / 00263208808700729 . JSTOR  4283222 .
 • Rovner, Adam (2014). Zion’un Gölgesinde: İsrail’den Önce Vaat Edilen Topraklar . New York Üniversitesi Yayınları . ISBN 978-1-4798-1748-1.
 • Rubinstein, William (2000). “Leopold Amery’nin Sırrı”. Tarihsel Araştırma . 73 (181, Haziran 2000): 175–196. doi : 10.1111 / 1468-2281.00102 .
 • Said, Edward W. (1979). Filistin Sorunu . Vintage Kitaplar. ISBN 978-0-679-73988-3.
 • Sanders, Ronald (1984). Kudüs’ün Yüksek Duvarları: Balfour Deklarasyonunun Tarihi ve İngiliz Filistin Mandasının Doğuşu . Holt, Rinehart ve Winston. ISBN 978-0-03-053971-8.
 • Schneer Jonathan (2010). Balfour Deklarasyonu: Arap-İsrail Anlaşmazlığının Kökenleri . Rasgele ev. ISBN 978-1-4000-6532-5.
 • Schölch, Alexander (1992). “Filistin’de Britanya, 1838-1882: Balfour Politikasının Kökleri”. Filistin Araştırmaları Dergisi . 22 (1): 39-56. doi : 10.2307 / 2537686 . JSTOR  2537686 .
 • Shlaim, Avi (2009). İsrail ve Filistin: Yeniden Değerlendirmeler, Düzeltmeler, Reddetmeler . Verso. ISBN 978-1-84467-366-7.
 • Shlaim, Avi (2005). “Balfour Deklarasyonu ve Sonuçları” . Louis’de, Wm. Roger (ed.). Brittania ile Daha Fazla Macera: Britanya’da Kişilikler, Politika ve Kültür . IBTauris. s. 251–270. ISBN 978-1-84511-082-6.
 • Sorek, Tamir (2015). İsrail’de Filistinli Anma Günü: Takvimler, Anıtlar ve Şehitler . Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-9520-3.
 • Smith, Charles D. (2011). “Birinci Dünya Savaşı Tarih Yazımı ve Çağdaş Ortadoğu’nun Ortaya Çıkışı” . İsrail Gershoni’de; Amy Singer; Y. Hakan Erdem (editörler). Orta Doğu Tarihyazımları: Yirminci Yüzyılı Anlatmak . Washington Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-295-80089-9.
 • Strawson, John (2009). Filistin’i Bölmek: Filistin-İsrail Anlaşmazlığında Yasal Temelcilik . Plüton. ISBN 978-0-7453-2324-4.
 • Stein, Leonard (1961). Balfour Deklarasyonu . Simon ve Schuster . ISBN 978-965-223-448-3.
 • Tamari, Salim (2017). Büyük Savaş ve Filistin’in Yeniden Yapılması . Univ of California Press. ISBN 978-0-520-29125-6.
 • Tessler Mark (2009). A History of the Israel-Filistin Conflict Second Edition . Indiana University Press. s. 1018. ISBN 978-0-253-22070-7.
 • Tomes, Jason (2002). Balfour ve Dış Politika: Muhafazakar Devlet Adamının Uluslararası Düşüncesi . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89370-1.
 • Toury Jacob (1968). “Alman Yahudiliğinin Örgütsel Sorunları: Bir Merkezi Örgütün Kurulmasına Yönelik Adımlar (1893–1920)”. Leo Baeck Enstitüsü Yıllığı . 13 (1): 57–90. doi : 10.1093 / leobaeck / 13.1.57 .
 • Tucker, Spencer C. (2017). “35. Uzun Süreli Arap-İsrail Çatışmasının Sebebi 1917 Balfour Deklarasyonu mu?” . Askeri Tarihte Kalıcı Tartışmalar: Eleştirel Analizler ve Bağlam . ABC-CLIO. sayfa 469–482. ISBN 978-1-4408-4120-0.
 • Ulrichsen, Kristian; Ulrichsen, Kristian Coates (2014). Ortadoğu’da Birinci Dünya Savaşı . Hurst. ISBN 978-1-84904-274-1.
 • Vereté, Mayir (1970). “Balfour Deklarasyonu ve Yapıcıları”. Orta Doğu Çalışmaları . 6 (1): 48–76. doi : 10.1080 / 00263207008700138 . JSTOR  4282307 .
 • Wasserstein, Bernard (1991). Filistin’deki İngilizler: Zorunlu Hükümet ve Arap-Yahudi Çatışması, 1917–1929 . B. Blackwell. ISBN 978-0-631-17574-2.
 • Wavell, Mareşal Earl (1968) [1933]. “Filistin Kampanyaları”. Sheppard’da Eric William (ed.). İngiliz Ordusunun Kısa Tarihi (4. baskı). Constable & Co. OCLC  35621223 .
 • Wilson, Mary Christina (1990). Kral Abdullah, İngiltere ve Ürdün’ün Yapımı . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39987-6.
 • Woodfin, E. (2012). Sina ve Filistin Cephesinde Kamp ve Savaş: İngiliz İmparatorluğu Askerinin Deneyimi, 1916–18 . Springer. ISBN 978-1-137-26480-0.
 • Woodward, David R. (1998). Mareşal Sir William Robertson: Büyük Savaş’ta İmparatorluk Genelkurmay Başkanı . Praeger. ISBN 978-0-275-95422-2.
 • Zieger, Robert H. (2001). America’s Great War: Birinci Dünya Savaşı ve Amerikan Deneyimi . Rowman ve Littlefield. ISBN 978-0-8476-9645-1.
 • Talhami, Ghada Hashem (2017). Amerikan Başkanları ve Kudüs . Lexington Books. ISBN 978-1-4985-5429-9.
 • Jacobs, Matthew F. (2011). Ortadoğu’yu Hayal Etmek: Bir Amerikan Dış Politikasının İnşası, 1918–1967 . Kuzey Carolina Üniversitesi Yayınları. ISBN 9780807869314.
 • Auron, Yair (2017). Kayıtsızlığın Sıradanlığı: Siyonizm ve Ermeni Soykırımı . Routledge. ISBN 9781351305389.
 • Schmidt, David W. (2011). Bu Büyük Girişimde Birlikte Ortaklar . Xulon Basın. ISBN 978-1-61996-058-9.
 • Huneidi, Sahar (1998). “Balfour Politikası Tersinir miydi? Sömürge Dairesi ve Filistin, 1921-23”(PDF) . Filistin Araştırmaları Dergisi . 27 (2): 23–41. doi : 10.1525 / jps.1998.27.2.00p0033m . JSTOR  2538282 .
 • Quigley, John (2011). “Britanya’nın Balfour Deklarasyonunun Gizli Yeniden Değerlendirmesi. Albion’un Mükemmelliği”. Uluslararası Hukuk Tarihi Dergisi . 13 (2): 249–283. doi : 10.1163 / 15718050-13020001 .
 • Cohen, Michael J. (2010). “Balfour Deklarasyonu 1923’te risk altında mıydı? Siyonizm ve İngiliz emperyalizmi”. İsrail Tarihi Dergisi . 29 (1).
 • Johnson, Paul (2013). Yahudilerin tarihi . Orion. ISBN 978-1-78022-669-9.
 • Pedersen Susan (2015). The Guardians: The League of Nations ve the Crisis of Empire . OUP Oxford. ISBN 978-0-19-100940-2.
 • Mousa, Süleyman (1978). “Bir İlke Meselesi: Hicaz Kralı Hüseyin ve Filistin Arapları”. Uluslararası Orta Doğu Araştırmaları Dergisi . 9 (2): 183-194. doi : 10.1017 / S0020743800000052 .
 • Paris, Timothy J. (2003). Britanya, Haşimi ve Arap Yönetimi, 1920–1925: Şerifçi Çözüm . Frank Cass. ISBN 978-0-7146-5451-5.
Reklam (#YSR)