Meta Haklar

Meta hakları bireyin bireysel hakları üzerinden  kullanmak, feragat, haklarını devretmek veya satmak kavramlarının tamamını ifade eder. Bireylerin haklarından söz ettiğimizde, feragat edilebilen veya satılabilen haklar ile pazarlık konusu olmayan haklar arasında her zaman ayrım yapmayız. Oysa bu ayrım ve çoğu zaman ayrım dolaylı olarak yapılır. Bir kişinin evine hakkı olduğunu söylediğimizde, genellikle hakkını satma meta hakkına sahip olduğunu kastedilmektedir. Öte yandan, bir kişinin vücut parçalarına hakkı olduğunu söylediğimizde, bunun genellikle bu hakları satmak için beraberindeki meta hakkı olmadan geldiğini varsayılmaktadır. Ekonomik verimlilik, genellikle hakkı satma hakkı ile bir araya gelen haklara sahiptir. Hakların meta haklarla ne zaman bir araya geldiği ve ne zaman olmadan ve bu kararlara eşlik eden ahlaki temel hakkında çok daha açık olmamız tartışmalıdır. [1] [2]

Kaynaklar 

  1. ^ Kaushik Basu (1984). “Haklardan vazgeçme hakkı”. Economica . 51 : 413. doi : 10.2307 / 2554226 . JSTOR  2554226 .
  2. ^ Irvine, William B. (1989-12-01). “Temel Haklar ve Meta Haklar | William B. Irvine” . fee.org . Erişim tarihi: 2019-07-03 .
Reklam (#YSR)