HIFZÎ ( KAĞIZMANLI RECEP) 

1893 ( KAĞIZMAN-KARS) – 1918 ( KAĞIZMAN-KARS) 

Küçük yaşlarda Kur’an hafızı olduğu için Hıfzi olarak bilinmiş, kendisi de deyişlerinde Hıfzî mahlasını kullanmıştır. Şiirle 15 yaşında iken tanışmış, Kağızmanlı Aşık Sezai’den saz dersleri almıştır. Nakşibendi ve Kadiri tarikatlarına intisap etmiştir. Çifçilik, müderrislik ve imamlık yapmıştır. 
En çok “Sefil baykuş ne gezersin” dizesiyle başlayan ağıdı ile bilinmektedir.
Yaşadığı dönemin savaş, kıtlık ve sıkıntı dolu sürecini dizelerinde yansıtmış ve kahramanlık söylemleri şiirlerinde etkin olmuştur. 
Şiirlerinin temaları çoğunlukla aşk, doğa ve kahramanlık üzerinedir.  

Reklam (#YSR)