Abdürrahman Eşref

Abdürrahman Eşref (ö. 1748), Osmanlı alim ve divan şairidir. Kıbrıs Mollası adı da verilir. İstanbul’da doğmuştur. Divan şairi Ahmed Nedim’in amcasıdır. Medresede öğrenim gördü. Abdürrahman Eşref uzun süre Kıbrıs kadılığı da yapmıştır.

ESERLERİ 

  • Tezkiret-ül Hikem fi Tabakat-ül Ümem (Milletlerin Tabakaları Hakkında Hikmetler Tezkiresi)
  • Uyun-ül Ulum (İlimlerin Kaynakları)
  • Mir’at üs Safa (Safa Aynası)
  • Şerh-i Muamma-i Sagir li-Mevlana Cami (Mevlana Caminin Küçük Muammasının Şerhi)
  • İlm-ül Ahlak (Ahlak İlmi)
  • Zerrinname
  • Keşf-üz Zünün
Reklam (#YSR)