RESİM BİÇİMLERİ/EKOLLERİ

Biçim iki anlamda kullanılır: Birincisi simgelemek ayırt edici görsel unsurları içerirken diğeri teknikler ve yöntemleri kapsar. Ayrıca bir sanatçının ilişkili olduğu hareketi veya okulu da ifade edebilir. Bu, sanatçının bilinçli olarak dahil olduğu gerçek bir gruptan kaynaklanabilir veya sanat tarihçilerinin ressamı yerleştirdikleri bir kategori olabilir. İkinci anlamda ‘stil’ kelimesi, çağdaş resim ile ilgili akademik tartışmalarda lehine düşmüştür, ancak popüler bağlamlarda kullanılmaya devam etmektedir. 

Bu tür hareketler veya sınıflandırmalar şunları içerir:

BATI TARZI

MODERNİZM

Modernizm, hem 19. yüzyılın sonlarında hem de 20. yüzyılın başlarında Batı toplumunda geniş çaplı ve geniş kapsamlı değişikliklerden kaynaklanan bir dizi kültürel eğilimi ve bir dizi ilişkili kültürel hareketi tanımlar. Modernizm, gerçekçiliğin muhafazakar değerlerine karşı bir isyandı. Terim, gelişmekte olan tamamen sanayileşmiş bir dünyanın yeni ekonomik, sosyal ve politik koşullarında “geleneksel” sanat, mimari, edebiyat, dini inanç, sosyal organizasyon ve günlük yaşam biçimlerini hissedenlerin faaliyetlerini ve çıktılarını kapsar. Modernizmin göze çarpan bir özelliği, öz-bilinçtir. Bu genellikle, kullanılan işlemlere ve malzemelere (ve soyutlama eğilimine) dikkat çeken form ve çalışmalarla deneylere yol açmıştı. 

İZLENİMCİLİK

Resminde modernizmin ilk örneğiydi izlenimcilik, ilk yıllarda bir  eğitim veya stüdyoya ihtiyaç duyulmadan yapılan resimlerdi. Empresyonist tablolar, insanların nesneleri görmediğini, bunun yerine ışığın kendisini gördüğünü gösterdi. Okul, önde gelen uygulayıcıları arasındaki iç bölünmelere rağmen taraftarlar topladı ve giderek daha etkili oldu. Başlangıçta dönemin en önemli ticari gösterisinden reddedilen hükümet destekli Paris Salon, Empresyonistler, 1870’ler ve 1880’lerde ticari mekanlarda yıllık grup sergileri düzenleyerek resmi Salon ile aynı zamana denk geldiler. 1863’te önemli bir olay Salon des Refusés’te, İmparator III. Napolyon tarafından Paris Salonu tarafından reddedilen tüm resimleri sergilemek için yaratılmıştır.

SOYUT BİÇEMLER

Soyut resim, dünyadaki görsel referanslardan bağımsızlık derecesi ile var olabilecek bir kompozisyon oluşturmak için form, renk ve çizginin görsel bir dilini kullanır. Soyut dışavurumculuk, II. Dünya Savaşı sonrası sanat akımıydı ve Alman Ekspresyonistlerinin duygusal yoğunluğunu ve kendini inkârını Fütürizm, Bauhaus ve Kübizm gibi Avrupa soyut okullarının anti-mecazi estetiği ile birleştirdi ve isyankar, anarşik, son derece kendine özgü ve bazılarının nihilist olduğu imajı barındırıyordu. 

Bazen duygusal soyutlama olarak adlandırılan aksiyon resmi, boyanın dikkatlice uygulanmasından ziyade kendiliğinden damlatıldığı, sıçradığı veya tuval üzerine bulaştığı bir resim tarzıdır. Ortaya çıkan eser genellikle, bitmiş eserin ya da sanatçısının endişesinin önemli bir yönü olarak fiziksel resim yapısını vurgular. Stil 1940’lardan 1960’ların başına kadar yaygındı ve soyut dışavurumculuk ile yakından ilişkili (bazı eleştirmenler “eylem resmi” ve “soyut dışavurumculuk” terimlerini birbirinin yerine kullandılar).

Diğer modernist tarzlar şunları içerir:

 • Renk Alanı
 • Lirik Soyutlama
 • Sert kenar boyama
 • Pop sanat
YABANCI SANAT 

Dışarıdan gelen sanat başarılı bir sanat pazarlama kategorisi olarak ortaya çıkmıştır (1992’den beri New York’ta yıllık bir Dışarıdan Sanat Fuarı gerçekleştirilmektedir). Terim bazen, koşullarından veya çalışmalarının içeriğinden bağımsız olarak, ana akım “sanat dünyası” dışında insanlar tarafından oluşturulan sanat için bir tümünü yakalama pazarlama etiketi olarak kullanılır.

FOTOGERÇEKÇİLİK

Fotogerçekçilik, bilgi toplamak için kamerayı ve fotoğrafları kullanmaya dayalı bir resim türüdür ve daha sonra bu bilgilerden bir fotoğraf gibi çok gerçekçi görünen bir resim oluşturur. Terim öncelikle 1960’ların sonlarında ve 1970 ‘lerin başında başlayan Amerika Birleşik Devletleri sanat akımından tablolara uygulanır. Tam teşekküllü bir sanat hareketi olarak, Fotogerçekçilik Pop Art’tan ve Soyut Ekspresyonizm’e karşı bir evrim geçirdi.

Hiperrealizm, yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafa benzeyen bir resim ve heykel türüdür. Hiperrealizm tam teşekküllü bir sanat okuludur ve ortaya çıkan resim veya heykelleri oluşturmak için kullanılan yöntemlerle Fotorealizmin bir ilerlemesi olarak düşünülebilir. Terim, esas olarak, 2000’lerin başından bu yana gelişen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da bağımsız bir sanat hareketi ve sanat stiline uygulanır.  

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

Gerçeküstücülük 1920’lerin başlarında başlayan kültürel bir harekettir ve en iyi Sürrealist Hareketi’ne bağlı olanların sanatsal ve edebi üretimi ile tanınır. Sürrealist sanat eserleri sürpriz unsuru, tekinsiz, bilinçsiz, beklenmedik yandaşlıklar ve dizisiz olmayan unsurlar içerir; bununla birlikte, birçok Sürrealist sanatçı ve yazar çalışmalarını öncelikle ve en başta felsefi hareketin bir ifadesi olarak görür, eserler bir eserdir. Lider André Breton, Sürrealizmin her şeyden önce devrimci bir hareket olduğunu iddia ederek açıktı.

Gerçeküstücülük, I. Dünya Savaşı’nın Dada faaliyetlerinden gelişti ve hareketin en önemli merkezi Paris’ti. 1920′ lerden itibaren, hareket tüm dünyaya yayıldı ve sonunda birçok ülkenin görsel sanatlarını, edebiyatını, filmini ve müziğinin yanı sıra politik düşünce ve pratiği, felsefeyi ve sosyal teoriyi de etkiledi.

UZAK DOĞU

 • Çin Biçimi
  • Tang Hanedanlığı
  • Ming Hanedanı
  • Shan shui
  • Mürekkep ve yıkama boyası
  • Hua niao
  • Güney Okulu
   • Zhe Okulu
   • Wu Okulu
  • Çağdaş
 • Japon Biçimi
  • Yamato-e
  • Rimpa Okulu
  • Emakimono
  • Kanō okulu
  • Shijō okulu
  • Superflat
 • Kore Biçimi

İSLAMİ BİÇİM

 • Arap minyatür
 • Babür minyatürü
 • Osmanlı minyatürü
 • Fars minyatür

HİNT BİÇİMİ

 • Oriya okulu
 • Bengal okulu
 • Kangra
 • Madhubani
 • Mysore
 • Rajput
 • Babür
 • Samikshavad
 • Tanjore
 • Warli
 • Kerala duvar resmi

AFRİKA BİÇİMİ

 • Tingatinga

ÇAĞDAŞ SANAT

1950’ler  

 • Soyut Dışavurumculuk
 • Amerikan Figüratif Ekspresyonizm
 • Körfez Alanı Figüratif Hareketi
 • Lirik Soyutlama
 • New York Figüratif Ekspresyonizm
 • New York Okulu

1960’lar  

 • Soyut dışavurumculuk
 • Amerikan Figüratif Ekspresyonizm
 • Soyut Imagistler
 • Körfez Alanı Figüratif Hareketi
 • Renk alanı
 • Bilgisayar Sanatı
 • Kavramsal sanat
 • Fluxus
 • olaylar
 • Sert kenar boyama
 • Lirik Soyutlama
 • Minimalizm
 • Neo-figüratif
 • Neo-Dada
 • New York Okulu
 • Nouveau Réalisme
 • Op Art
 • Performans sanatı
 • Pop sanat
 • postminimalizm
 • Washington Renk Okulu
 • Kinetik sanat

1970’ler  

 • Arte Povera
 • Ascii Sanatı
 • Kötü Boyama
 • Vücut sanatı
 • Sanatçının kitabı
 • Feminist sanat
 • Kurulum sanatı
 • Arazi sanatı
 • Lowbrow (sanat hareketi)
 • foto gerçekçilik
 • postminimalizm
 • Süreç Sanatı
 • Video sanatı
 • Funk sanatı
 • Desen ve Dekorasyon

1980’ler  

 • Ödenek sanatı
 • Kültür sıkışması
 • demoscene
 • Elektronik sanat
 • Figür Libre
 • Grafiti Sanatı
 • Canlı sanat
 • Posta resmi
 • Postmodern sanat
 • Neo-kavramsal sanat
 • Yeni Dışavurumculuk
 • Neo-açılır
 • Ses sanatı
 • Transgresif sanat
 • Video kurulumu
 • Kurumsal Eleştiri
 • NeoGeo

1990’lar 

 • Biyo sanat
 • Cyberarts
 • Alaycı Gerçekçilik
 • Dijital sanat
 • Bilgi sanatı
 • İnternet sanatı
 • Massurrealism
 • Maximalizm
 • Yeni medya sanatı
 • Yazılım sanatı
 • Yeni Avrupa Resmi
 • Genç İngiliz Sanatçılar

2000’ler 

 • Dijital boyama
 • Hiperrealizm
 • Klasik Gerçekçilik
 • İlişkisel sanat
 • Sokak sanatı
 • Stuckism
 • Superflat
 • Pseudorealism
 • Video oyunu sanatı
 • Superstroke
 • VJ sanatı
 • Sanal sanat
 • Yerli Sanat
Reklam (#YSR)