ROMA SANATI

Roma sanatı, Antik Roma ve Roma İmparatorluğu topraklarında yapılmış olan görsel sanatları, mimariyi, resmi, heykeli ve mozaik çalışmaları ile metal işçiliğini, mücevher gravürünü, fildişi oymaları ve cama işlenen lüks nesneleri içerir.[1]   Buna rağmen Romalılar için heykel, en yüksek sanat biçimi olarak kabul edilmiştir.  

Antik Romalılar için seramik eşyalar lüks bir ürün olarak kabul edilmiyordu. Terra Sigillata’daki üretim sonrası nihai işlem olarak  kabartmalarla süslenen seramikler, uygun fiyatlı olması nedeniyle toplumun büyük çoğunluğu tarafından alıcı buluyordu. Roma sikkeleri önemli bir iletişim aracıydı ve birçoğu günümüze kadar geldi. 

GİRİŞ

Şair Trajedisi . Pompei

Antik Roma sanatçılarının geleneksel görüşü, sık sık Yunan emsallerinden ödünç aldıkları ve kopyalandıkları (bugün bilinen Yunan heykellerinin çoğu Roma mermer kopyaları biçimindedir) olsa da, yapılan son çalışmalar,  Roma sanatının da son derece yaratıcı olduğunu göstermiştir. Romalılar, Ağır Yunan modellerine dayanan ve aynı zamanda Etrüsk, yerli İtalik ve hatta Mısır görsel kültürünü de kapsayan motiflerle güçlü bir sanat ekolü oluşturmuşturlar. Stilistik eklektizm ve pratik uygulama, birçok Roma sanatının ayırt edici özellikleri arasındadır.

Antik Roma’nın sanatla ilgili en önemli tarihçisi olan Pliny,  neredeyse tüm sanat biçimlerinin – heykel, manzara, portre resmi, hatta her tür resim – Yunan sanatının bazı durumlarda Modern Roma’dan daha gelişmiş olduğunu kaydetmiştir.

Roman freski Pompeii, birinci yüzyıl

Yunan duvar sanatı ve portre sanatının çok az kalıntısı olsa da kesinlikle Yunan heykeli ve vazo resmi bunu ortaya koyuyordu.  [2]

Roma sanatının Yunan öncülleri efsaneydi. MÖ 5. yüzyılın ortalarında, en ünlü Yunan sanatçıları duvar resimleriyle dikkat çeken Polygnotos ve Chiaroscuro’nun yaratıcısı Apollodoros’du. Gerçekçi tekniğin gelişimi, antik Yunan efsanesine göre, tarihin ilk  bravura sergisinde yarıştığı söylenen Zeuxis ve Parrhasius’a atfedilir. [3]

Üsküp, Praxiteles, Phidias ve Lysippos’ta en önde gelen heykeltıraşları vardı. Heykel sanatı Yunanistanın çeşitli şehirlerinden yaşayan heykeltraşların Romaya gelmesi ve Heykel sanatının hızlı bir şekilde öğrenilmesi ile Yunan Sitilli Heykel gelişimi sağlanmıştı.[5]

1. yy ait bir fresk

Roma sanatının Yunan öncülleri efsaneydi. MÖ 5. yüzyılın ortalarında, en ünlü Yunan sanatçıları duvar resimleriyle dikkat çeken Polygnotos ve Chiaroscuro’nun yaratıcısı Apollodoros’du. Gerçekçi tekniğin gelişimi, antik Yunan efsanesine göre, tarihin ilk  bravura sergisinde yarıştığı söylenen Zeuxis ve Parrhasius’a atfedilir. [3]

Üsküp, Praxiteles, Phidias ve Lysippos’ta en önde gelen heykeltıraşları vardı. Heykel sanatı Yunanistanın çeşitli şehirlerinden yaşayan heykeltraşların Romaya gelmesi ve Heykel sanatının hızlı bir şekilde öğrenilmesi ile Yunan Sitilli Heykel gelişimi sağlanmıştı.[5]

Yunan sanatını çok sayıda kopya eden Roma heykeltraşları, Yunan heykel kalitesinden ödün vermemişlerdir. [5]

Bir hayvan kurbanının hazırlanması;  mermer, mimari kabartma parçası, MS 2. yüzyılın ilk çeyreği; Roma, İtalya

Romalılar tarafından kullanılan sanat formlarının ve yöntemlerinin çoğu – yüksek ve alçak kabartma, ayaklı heykel, bronz döküm, vazo sanatı, mozaik, cameo, madeni para, güzel mücevher ve metal işleri, mezar heykeli, perspektif çizimi, karikatür, tür ve portre resim, manzara resim, mimari heykel ve trompe l’oeil resim – hepsi Antik Yunan sanatçıları tarafından geliştirilmiş veya rafine edilmiştir. [6] Bu duruma tek istisna, omuzları içermeyen Roma büstüdür. Geleneksel baş ve omuz büstü, Etrüsk veya erken bir Roma formu olabilir. [7]

1.900 yıl sonra Rönesans sanatçıları tarafından kullanılan hemen hemen her sanatsal teknik ve yöntem, Antik Yunan sanatçıları ilham alınarak geliştirildi.[8]  Yunan sanatçıların toplumlarında büyük saygı gördükleri yerde, çoğu Roma sanatçısı anonimdi ve esnaf olarak kabul edildi. Antik Yunanistan’da olduğu gibi, Roma sanatının büyük ustalarının kaydı ve neredeyse imzalı eserleri de yoktur. Yunanlıların büyük sanatın estetik niteliklerine taptığı ve sanatsal teori üzerine kapsamlı bir şekilde yazdığı yerde, Roma sanatı daha dekoratif ve statü ve zenginliğin göstergesiydi ve görünüşe göre bilginlerin veya filozofların konusu değildi. [9]

Kısmen Roma şehirlerinin güç ve nüfus bakımından Yunan şehir devletlerinden çok daha büyük olması ve genellikle daha az taşra olması nedeniyle Antik Roma’daki sanat daha geniş ve bazen daha faydacı bir amaç aldı. Roma kültürü birçok kültürü özümsedi ve çoğunlukla fethedilen insanların yollarına toleranslıydı. [5] Roma sanatı, çok daha büyük miktarlarda hizmete alınmış, sergilenmiş ve sahiplenilmiş ve Yunan zamanlarından daha fazla kullanıma uyarlanmıştır. Zengin Romalılar daha materyalistti; duvarlarını sanatla, evlerini dekoratif objelerle ve kendilerini güzel mücevherlerle süslediler.

Geç İmparatorluğun Hristiyan dönemi olan MS 350 ila 500 arasında, duvar resmi, mozaik tavan ve zemin çalışması ve mezar heykeli gelişirken, büyük olasılıkla dini nedenlerden dolayı yuvarlak ve panel resmindeki tam boyutlu heykellerin yapımı durdu. [10]

Batı Roma’nın iyice prestijini v egücünü kaybetmesiyle beraber birçok heykeltraş, ressam ve sanatçı doğu Roma’nın başkenti Konstantin’e taşındı. Bu sanatkar ve zanaatkarların en bilinen işi Konstantinde yapılan Ayasofya Kilisesinin ve Ravenne’da bulunan San Vitale Bazilikasının mozaiklerin İmparator Konstantin emriyle yapılmasıydı.[11]

BOYAMA TEKNİKLERİ

Pompei şehrinde bir boyama

Roma resmine ait çalışmalar ve eserlerden günümüze sadece İmparatorluğun yıkılmasına yakın olanlar dışında pek bir şey kalmamıştır..

En iyi bilinen ve en önemli çalışmalar, Pompeii, Herculaneum ve yakındaki diğer yerlerde bulunan Zengin ailelerin duvarlarını süsleyen çalışmalardır. MS 79 senesinde Vezüv Yanardağının atlaması ile beraber kül ve tüf yığını altına kalan bu resimler günümüze kadar korunmuştur.

Günümüze ayrıca MS 3. yüzyıldan başlayarak ve yaklaşık 400 kadar  kullanılmış olan Roma Yeraltı Mezarlarından büyük bir tablo bulunmaktadır. Bu eserde, Pompei’de anlatılan sosyal yaşamdan daha mütevazi bir yaşam resmedilmişti. 

Herakles ve Omphale , Roma fresk Pompeian Dördüncü Tarzı (MS 45-79), Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi , İtalya

Bunların dışında Neron’un imparatorluk sarayı duvarlarından geriye kalanlar, Domus Aurea Mağara resimleri, Mısır Romasında bulunan fayum mumya potreleri dışında sayılacak pek bir örnek kalmamıştır.

4. ve 5. yüzyıllarda Roma’ya ithal edilen Yunan resimlerinden veya İtalya’da o dönemde yapılan ahşap üzerine yapılan resimlerden  günümüze bir şey kalmamıştır. [4]

Özetle,  yaklaşık 900 yıllık Roma tarihinde [12]   dekoratif resim çalışmaları sadece 200 yıl ile sınırlıdır.

Roma Dönemind,  duvar resimlerinin çoğu secco (“kurutma”) yöntemi kullanılarak yapılmış olsa da mozaik kullanılan bazı fresk resimleri de vardır. [12]

 Romalılar vazo boyamada kendilerine has bir gelenekten yoksundular ve Etrüsk ve Antik Yunan çalışmalarından ilham alınarak boyamalar yapılmıştır.

ÇEŞİTLİ KONULAR

Zephyrus ve Chloris Düğünü”Casa del Naviglio’nun boyalı mimari panelleri içinde (MS 54-68, Pompeian Dördüncü Stil )

Roma resmi hayvanlar, natürmort, günlük yaşamdan sahneler, portreler ve bazı mitolojik konuları işleyen çok çeşitli tema kullanmıştır. Helenistik dönemde,  kırsal alanın zevklerini uyandıran çobanlar, sürüler, rustik tapınaklar, kırsal dağlık manzaralar ve kır evlerinin sahnelerini çizimlerde kullanıldı. [8] Erotik sahneler de çoğunlukla kullanılmıştır. Geç imparatorluk dönemi olan MS 200’den sonra, eski pagan inancı ile harman olmuş erken Hıristiyan temaları, katakot duvarlara işlendi. [13]

MANZARALAR  

Roma resminin Yunan sanatına kıyasla arka da kalması, Yunanlıların özellikle perspektif tekniklerini içeren manzaraların geliştirilmesiydi. Roma çalışmalarında Yüzey dokuları, gölgeleme ve renklendirme  iyi uygulanmış, ancak ölçek ve uzaysal derinlik hala doğru bir şekilde oluşturulmamıştır. Bazı manzaralar doğanın saf manzaraları, özellikle çiçek ve ağaçların bulunduğu bahçeler, diğerleri ise kentsel binaları tasvir eden mimari manzaralardı. Diğer manzaralar Odyssey’den en ünlü gösteri sahneleri olan mitolojiden bölümler gösteriyordu . [14]

Boskotekaz , Pompeii . Üçüncü stil

Geleneksel görüşe göre, antik Doğu sanatı manzara resmini sadece sivil ya da askeri anlatı sahnelerine zemin olarak bilirdi. [15] Franz Wickhoff tarafından savunulan bu teori tartışmalıdır. Platon’un Kriterleri’nde   Yunan peyzaj tasviri bilgisinin kanıtlarını görmek mümkündür :

“… ve ilahi olanların ve insan bedenlerinin ressamlar tarafından yürütülen portresine bakarsak, konularını izleyicilerin görüşüne göre taklit etmedeki kolaylığı veya zorluğu açısından, ilk etapta şunu fark edeceğiz: yeryüzü, dağlar, nehirler ve ormanlar ve cennetin tamamı ile ilgili olarak, içinde var olan ve hareket eden şeylerle, bir adam onları küçük bir benzerlikle bile temsil edebiliyorsa memnun oluruz …” [16]

NATÜRMORT

Roma natürmort denekleri genellikle illüzyonist nişlere veya raflara yerleştirilir ve meyve, canlı ve ölü hayvanlar, deniz ürünleri ve kabuklar gibi çeşitli günlük nesneleri tasvir ederdi. Su ile doldurulmuş cam kavanoz temasının örnekleri ustaca boyanmış ve daha sonra Rönesans ve Barok dönemlerinde sıklıkla boyanmış aynı konu için modeller olarak kullanılmıştır . [17]

PORTRELER

Severan Tondo , İmparator ailesi, C boyama panel. MS 200; Antikensammlung, Berlin

Pliny, Roma portre sanatının azalan durumundan şikayet ederek, “Eskiden insanların doğru benzerliklerini aktaran portrelerin resmi tamamen ortadan kalktı … Tembellik sanatı tahrip etti.” demiştir.[18] [19]

Yunanistan ve Roma’da duvar resmi yüksek sanat olarak kabul edilmedi. Heykelin yanı sıra en prestijli sanat formu panel boyama, yani ahşap paneller üzerinde sıcaklık veya encaustic boyama idi . Ne yazık ki, ahşap bozulabilir bir malzeme olduğundan, bu tür resimlerin çok az bir örneği hayatta kaldı. Birkaç örnek olarak  C’den Severan Tondo . MS 200, bazı eyalet hükümet dairelerinden çok resmi bir portre ve tanınmış Fayum mumya portreleri, hepsi Roma Mısır’dandı ve neredeyse çağdaş kalitede değildiler.

Fayum mumya elebaşı saç modeli ile Roma Mısır’dan bir kadın portresi. İskoçya Kraliyet Müzesi .

Portreler, hemen hemen hepsinin ayrıldığı yüzdeki mezar mumyalarına bağlandı. Genellikle başını veya baş ve üst göğsü önden gösteren tek bir kişiyi tasvir ederler. Arka plan her zaman tek renkli, bazen dekoratif unsurlarla desteklenirler. [20] Bu resimlerde ;sanatsal perspektif açısından, görüntüler  Mısır geleneğinden daha çok Grekoromen geleneği daha baskındı.

Sanatsal kalitede değişken olmasına rağmen son derece gerçekçilerdi ve günümüze kalan eşsiz çalışmalardı. Daha sonra imparatorluktan cam üzerine boyanmış birkaç portre ve madalya, bazıları da çok gerçekçi kabul edilen madeni para üzerine yapılan portreler yüz betimleme varlığını sürdürdü. [21]

ALTIN CAM

Altın cam veya altın sandviç cam, Helenistik camda geliştirilen ve MS 3. yüzyılda yeniden canlandırılan iki kaynaşmış cam katmanı arasında bir tasarımla bir altın yaprak tabakasını sabitlemek için uygulanan bir teknikti . Eklenen boya ile 3. yüzyıldan kalma çok ince bir portreler grubu da dahil olmak üzere çok az sayıda büyük tasarım vardı.  Çoğunlukla 4. ve 5. yüzyıllardan kalma şarap bardaklar bunlardan bazılarıdır.

Brescia’daki altın cam madalyonun detayı ( Museo di Santa Giulia ), büyük olasılıkla İskenderiye , MS 3. yüzyıl [22]

Bu bardakların Hıristiyan,  birçok pagan ve birkaç Yahudi örneği vardır. Bu uygulama başlangıçta evlilikte hediye veya Yeni Yıl gibi şenlikli vesilelerle verildiği düşünülmüştür. Bardakların üzerine ikonografi  çalışmaları çok fazla yapılmış olsa da sanatsal açıdan sofistike değildiler. [23]
Kullanılan betimlemelerde, zaman geçtikçe azizlerin tasvirinde bir artış oldu. [24] Aynı teknik , Roma’da 1. yüzyılın ortalarında mozaikler için altın tesseralar için kullanılmaya başlandı ve 5. yüzyılda bunlar dini mozaiklerin standart arka planı haline geldi.

Daha önceki grup “Erken Hıristiyanlık döneminden kalan en canlı portreler arasındadır. Bu portrelerde yapılan çizimlerde yüzler melankolik yoğunluk ile bakacak şekilde tasvirlenmişti [25] ve yüksek kaliteli Roma portresinin boyada elde edebileceklerinin en iyi göstergelerini temsil ediyorlardı. 

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’ndeki Gennadios madalyonu, gölgelendirme oluşturmak için altına boyamak da dahil olmak üzere çoğu Geç Roma örneğinden çok daha karmaşık bir teknik ve doğallık tarzı kullanan mavi camda bir İskenderiye portresinin güzel bir örneğidir ve Yunan yazıtı yerel lehçe özelliklerini göstermektedir.

TÜR SAHNELERİ

Roma türü sahneler genellikle Romalıları boş zamanlarında tasvir eder ve kumar, müzik ve cinsel karşılaşmaları içerir.  Bazı sahneler boş tanrı ve tanrıçaları tasvir etmektedir. [8] [12]

ZAFER RESİMLERİ

MÖ 3. yüzyıldan itibaren Pliny tarafından belirtildiği gibi Zafer Resimleri olarak bilinen belirli bir tür ortaya çıktı (XXXV, 22). [33]
Bunlar, askeri zaferlerden sonra zafer girişleri gösteren, savaştan bölümleri temsil eden ve bölgeleri ve şehirleri fetheden tablolardı. Propagandanın kilit noktalarını vurgulamak için özet haritalar çizilirdi. 
Bu resimlerden birçoğu kayboldu. Ancak daha sonraki yıllarda yapılan  askeri lahit, Titus Kemeri ve Trajan Sütunu üzerine oyulmuş tarihi kabartmaların kompozisyonunu etkilediler. Bu kanıt, bazen perspektif planları olma eğiliminde olan manzara resminin öneminin altını çizmektedir.

HEYKEL

İlk Roma sanatı, Yunanistan ve komşu Etrüsklerin sanatından büyük ölçüde etkilenmiştir. Etrüsk spesiyalitesi, pişmiş toprakta yaşam boyu mezar türlerine yakındı , genellikle o dönemde bir yemek yeme pozunda bir dirsek üzerinde bulunan lahit kapağının üstünde uzanıyordu.

Casa dei Casti Amanti, Pompeii’den bir ziyafet sahnesi ile Roma fresk

Genişleyen Roma Cumhuriyeti , Yunan topraklarını fethetmeye başladığında, önce Güney İtalya’da ve daha sonra Parthian uzak doğusu, resmi ve patrici hariç tüm Helenistik dünya heykelini kontrol altına almaya başlayınca, Roma öğelerinin ayrıştırılması zor olan Helenistik tarzın bir uzantısı haline geldi. [35]

Heykeltıraşların kimi çoğunlukla Yunanlı köleler olduklarından isimleri çok nadiren kaydedilir. İster ganimet, ister gasp veya ticaretin sonucu olsun, çok sayıda Yunan heykeli Roma’ya ithal edildi ve tapınaklar genellikle yeniden kullanılan Yunan eserleriyle süslendi. [37]

Bölüm Trajan sütunu sahnelerle, MÖ 113, Dacian Savaşları

Yerli bir İtalyan tarzı, genellikle portre büstlerine sahip olan müreffeh orta sınıf Romalıların mezar anıtlarında görülebilir ve portre, Roma heykelinin ana gücüdür. Büyük ailelerin cenazelerinde alaylarda giyilen ve evde başka türlü sergilenen ataların maskeleri geleneğinden hayatta kalanlar yoktur, ancak hayatta kalan büstlerin çoğu, belki de büyük aile mezarlarından gelen ataları temsil etmelidir. Scipios’un Mezarı veya şehir dışındaki daha sonraki anıt mezarı gibi.

Romalılar genellikle tarih ya da mitolojiden bağımsız Yunan kahramanlık sömürü eserleriyle rekabet etmeye çalışmadılar. Bununla beraber erken dönemlerde kabartmalı, büyük Roma zafer sütunlarıyla çevreleyen sürekli anlatım kabartmalarıyla sonuçlanan tarihi eserlerle Trajan’ı (M.Ö. 113) ve Marcus Aurelius’u (193’e kadar),  Ara Pacis’in (“Barış Sunağı”, MÖ 13) resmi kabartma olarak yapılmıştır. Kabartma resim sonra ki yıllarda bazı su kemerlerinde ve lahitlerde kullanılmaya devam etti. Seramik kaplara yapılan çalışmalarla nüfusun büyük bir kısmına hitap edilerek resim ve betimleme yapıldı.[43]

Konstantin Kemeri, 315: Hadrian aslan avı (solda) ve fedakarlık (sağda), Konstantin frizinin bir bölümünün üstünde, stillerin kontrastını gösteriyor.

2. yüzyılın sonlarında “barok” bir aşamadan geçtikten sonra, [44] 3. yüzyılda, Roma sanatı klasik geleneği büyük ölçüde terk etti ya da sadece nedenleri tartışılan sorunlar yüzünden üretken olamadı.

En önemli emperyal anıtlar bile şimdi sert bir ön stilde, zarafet pahasına gücü vurgulayan basit kompozisyonlarda, engebeli, büyük gözlü figürler olarak kendini gösterdi. Göründüğü her yerde stilin ayırt edici özelliği, empatik sertlik, ağırlık ve açısallık – kısacası, klasik geleneğin neredeyse tamamen reddedilmesi durumu vardı. [45]

Tarzdaki bu devrim kısa bir süre önce Hıristiyanlığın Roma devleti tarafından kabul edildiği ve büyük dini heykellerin sona ermesine yol açan, şimdi sadece imparatorlar için kullanılan büyük heykellerin, Konstantin devasa akrolitik heykel ve Barletta 4. veya 5. yüzyıl Colossus. Bununla birlikte, zengin Hıristiyanlar , Junius Bassus Lahitinde olduğu gibi lahitlere kabartma yapmaya devam ettiler ve özellikle fildişi gibi çok küçük heykeller, konsolosluk dipti stili üzerine inşa edilen Hıristiyanlar tarafından devam ettirildi . [46]

Geleneksel Roma heykeli beş kategoriye ayrılır: portre, tarihi kabartma, mezar kabartmaları, lahit ve antik Yunan eserlerinin kopyaları. [49] Erken arkeologların inancının aksine, bu heykellerin çoğu Veii Apollo (Villa Givlia, Roma) gibi büyük çok renkli terra-cotta görüntüleriydi, ancak birçoğunun boyalı yüzeyi zamanla yıprandı.

ANLATI RÖLYEFLERİ

Yunan heykeltraşlar geleneksel olarak mitolojik alegori kullanarak askeri istismarları resmederken, Romalılar daha belgesel bir tarz kullandılar. Trajan Sütunu’ndakiler gibi Roma savaş sahneleri, Roma kudretinin yüceltilmesi için yaratıldı, ancak aynı zamanda askeri kostümlerin ve askeri ekipmanların ilk elden temsilini de sağladı. Trajan’ın sütunu, günümüz Romanya’sında Trajan tarafından yürütülen çeşitli Daçya savaşlarını kaydediyordu. Roma tarihi kabartmasının en önde gelen örneğidir ve antik dünyanın büyük sanatsal hazinelerinden biridir. 650 metreden fazla spiral uzunluğundaki bu eşi görülmemiş başarı, sadece gerçekçi bir şekilde yaratılmış bireyleri (2.500’den fazla) değil, aynı zamanda bir belgesel filmin eski bir öncüsü olan manzaraları, hayvanları, gemileri ve diğer unsurları da sunuyor. Hıristiyan heykel için bir üs olarak uyarlandığında yıkımdan kurtuldu. [50] MS 300’den sonraki Hıristiyanlık döneminde kapı panelleri ve lahitlerin süslemesi devam etti, ancak tam boyutlu heykeller öldü ve erken kiliselerde önemli bir unsur gibi görünmedi. [10]

KÜÇÜK SANATLAR  

SERAMİK VE PİŞMİŞ TOPRAK

Blacas Cameo ait Augustus onun son yıllarına ait büstü

Romalılar, “küçük sanatlar” veya dekoratif sanat olarak adlandırılan çok çeşitli sanat geleneğini miras aldı . Bunların çoğu lüks düzeyde en etkileyici şekilde gelişti, ancak hem dini hem de laik olan çok sayıda pişmiş toprak figür, örneğin Campana kabartmaları pişmiş topraktaki bazı büyük üretilmeye devam edildi . [51] Milyonlarca küçük kandil üreticisi, rakiplerini yenmek için, çalışamalrına her türlü minyatürü işlemekteydi.[53]

CAM

Lüks sanatlar, birçoğu Roma halkının iyi bir oranı için uygun fiyatlı olan çok sayıda teknikte fantezi Roma camını içeriyordu. Bu kesinlikle gibi camın en abartılı türleri için böyle değildi kafes bardak veya diatreta olan, Lycurgus Kupası in British Museum’da içinden ışık geçen görülen renk değiştiren cam yakın bir benzersiz figüratif örnektir . Augustan Portland Vazo Roma başyapıtı olan cameo cam , [54] ve taklit geniş tarzı oyulmuş taşlar (Blacas Cameo, Gemma Augustea, Büyük Cameo) ve bu zaman zarfında da en popüler olan diğer sert taş oymalar vardır . [55]

MOZAİK

Roma mozaik de top oynayan kadın sporcular Villa Romana del Casale ait Piazza Armerina, Roma Sicilya , MS 4. yüzyılda

Roma mozaiği, 4. yüzyılın sonlarında Hıristiyanların yeni büyük kiliselerinde duvarlarda büyük dini görüntüler için kullanmaya başladığı dönemin sonuna kadar, genellikle çok büyük ölçekte küçük bir sanattı. Daha önce Roma sanat mozaiği esas olarak zeminler, kavisli tavanlar ve ıslanacak iç ve dış duvarlar için kullanılıyordu. Napoli’deki Alexander Mozaik’teki Helenistik bir resmin ünlü kopyası orijinal olarak Pompeii’deki bir zemine yerleştirilmişti ; Bu, çoğu Roma mozaiğinden çok daha kaliteli bir iştir, ancak genellikle küçük veya mikromosa tesseralardaki natürmort deneklerin çok ince panelleri de hayatta kalmıştır. Romalılar normal opus tessellatum ile tesseralar çoğunlukla 4 mm’nin üzerinde bir alana yerleştirildi ve bir atölyede tesis dışında üretildiği ve bitmiş bir panel olarak sahaya getirildiği düşünülen küçük paneller için daha ince opus vermiculatum’dur. İkincisi, M.Ö. 100 ve MS 100 arasında İtalya’da bulunan bir Helenistik türdür. İmzalı mozaiklerin çoğu Yunan isimlerine sahiptir, bu da sanatçıların çoğunlukla Yunan kaldığını düşündürmektedir, ancak muhtemelen atölyelerde eğitilen köleler. M.Ö.2. Yüzyılın sonlarında Palestrina’nın Nil mozaiği , popüler Nilotic manzara türünün çok büyük bir örneğidir; Roma’daki 4. yüzyıl Gladyatör Mozaik , savaşta birkaç büyük figür gösterir. [56] Orpheus mozaiklerigenellikle çok büyük olan villalar için bir başka favori konuydu, Orpheus’un müzik çalan birkaç vahşi hayvan vardı . Bizans sanatına geçişte, av sahneleri büyük hayvan sahnelerini ele geçirme eğilimindeydi.

METAL İŞİ

Metal işleri son derece gelişmişti ve gümüşten yemek yiyen ve genellikle camdan içerken zengin olanların evlerinin önemli bir parçasıydı ve mobilyaları, mücevherleri ve küçük figürleri üzerinde ayrıntılı döküm parçaları vardı. Son 200 yılda, çoğunlukla geç imparatorluğun daha şiddetli kenarlarından gelen bir dizi önemli istif , bize Roma gümüş plakası hakkında çok daha net bir fikir verdi. Mildenhall Hazine ve Hoxne Definesi gelen her ikisi de East Anglia  İngiltere’de. [57] Üstün antik Roma mobilyalarının hayatta kalması azdır , ancak bunlar zarif ve zarif tasarım ve uygulama gösterir.

SİKKE VE MADALYA

Hadrian, “RESTITVTORI ACHAIAE” ile birlikte, Achaia (Yunanistan)‘ daki harcamalarını kutluyor ve kitle nüfusu tarafından kullanılan sıradan bronz sikkelerin kalitesini, dolayısıyla daha yüksek alanlarda aşınmayı gösteriyor.

Birkaç Roma sikkesi en iyi Yunan sikkelerinin sanatsal zirvelerine ulaşır, ancak çok sayıda hayatta kalırlar ve ikonografileri ve yazıtları Roma tarihinin incelenmesi ve emperyal ikonografinin gelişimi için önemli bir kaynak oluşturur ve portre. İmparatorluğun kırsal kesimlerine nüfuz ettiler ve imparatorluğun kenarlarındaki barbarlar kendi kopyalarını yaptılar. İmparatorluk’ta değerli metallerdeki madalyonlar, daha büyük ve genellikle uygulamada daha ince olmasına rağmen, madeni paralara benzeyen emperyal hediyeler olarak küçük baskılarda üretilmeye başlandı. Sikke görüntüleri başlangıçta tanrılar ve sembollerle Yunan stillerini takip etti, ancak Cumhuriyet’in ölüm boğazlarında önce Pompey ve sonra Julius Caesarsikkelerde ortaya çıktı ve imparatorun veya ailesinin üyelerinin portreleri imparatorluk sikkelerinde standart hale geldi. Yazıtlar propaganda için kullanıldı ve daha sonraki imparatorlukta ordu impara faydalanıcı olarak katıldı.

MİMARLIK

Roma sanatının en büyük yeniliklerini mimarlık alanında yaptı. Roma İmparatorluğu çok geniş bir alana yayıldığından ve çok sayıda kentleşmiş alan içerdiğinden, Roma mühendisleri şehir kullanımı için beton kullanımı da dahil olmak üzere büyük ölçekte yöntemler geliştirdiler . Pantheon ve Colosseum gibi devasa binalar asla önceki malzeme ve yöntemlerle inşa edilemezdi. Yakın Doğu’da bin yıl önce beton icat edilmiş olmasına rağmen, Romalılar, tahkimattan en etkileyici binalarına ve anıtlarına kadar kullanımını genişleterek malzemenin gücü ve düşük maliyetinden faydalandı. [58]Beton çekirdeği bir sıva, tuğla, taş veya mermer kaplama ile kaplandı ve dekoratif polikrom ve altın yaldızlı heykel genellikle göz kamaştırıcı bir güç ve servet etkisi yaratmak için eklendi. [58]

Bu yöntemler nedeniyle, Roma mimarisi yapısının dayanıklılığı için efsanedir; birçok bina hala ayakta ve bazıları hala kullanımda iken, çoğunlukla Hıristiyanlık döneminde kiliseye dönüştürülen binalar. Bununla birlikte, birçok kalıntı mermer kaplamalarından sıyrılmış ve beton çekirdeği açıkta bırakılmış, böylece Konstantin Bazilikası gibi orijinal görünümlerinden biraz küçülmüş ve görkemli görünüyor. [59]

Cumhuriyet döneminde, Roma mimarisi Yunan ve Etrüsk unsurlarını birleştirdi ve yuvarlak tapınak ve kavisli kemer gibi yenilikler üretti. [60] Roma iktidarı erken imparatorlukta büyüdükçe, ilk imparatorlar Palatine Tepesi ve yakındaki alanlarda büyük saraylar inşa etmek için gecekondu mahallelerinin toptan tesviyesini başlattılar ve bu da mühendislik yöntemleri ve büyük ölçekli tasarımda ilerlemeler gerektirdi. Roma binaları daha sonra forum olarak bilinen ticari, politik ve sosyal grupta inşa edildi, Julius Caesar’ın ilk ve daha sonra eklenenleri, Forum Romanum en ünlü oldu. Roma dünyasının en büyük arenası olan Kolezyum, bu forumun en sonunda MS 80 civarında tamamlandı. 50.000’den fazla seyirci tuttu, gölge için geri çekilebilir kumaş kaplamalara sahipti ve büyük gladyatör yarışmalar ve sahte deniz savaşları da dahil olmak üzere büyük gözlükler sahneleyebilirdi. Roma mimarisinin bu şaheseri Roma mühendislik verimliliğini özetlemektedir ve Doric, Ionic ve Corinthian gibi üç mimari düzene de sahiptir. [61] Daha az kutlanan ama çoğu Roma vatandaşı için böyle olmasa bile , on binlerce Romalı barındıran bir apartmanın Roma eşdeğeri olan beş katlı insula veya şehir bloğu oldu. [62]

Trajan (MS 98-117) ve Hadrian (MS 117-138) döneminde Roma İmparatorluğu en büyük derecesine ulaştı ve Roma’nın kendisi, sanatsal anıt ihtişamının zirvesindeydi – muazzam anıt yapı programları ile elde edildi. , toplantı evleri, bahçeler, su kemerleri, hamamlar, saraylar, pavyonlar, lahitler ve tapınaklar. [50] Roma kullanımı kemer , kullanımı beton yapı yöntemlerinin kullanılmasını kubbe tüm kemerli tavan izin verdi ve de dahil olmak üzere saraylar halka açık mekanlarda ve komplekslerin yapı etkin hamamlardaki ve bazilikaları arasında ” Altın Çağ “imparatorluğu. Kubbe yapımının seçkin örnekleri arasında Panteon, Diocletian Hamamları ve Caracalla Hamamı . Pantheon (tüm gezegensel tanrılara adanmış), merkezde açık bir “göz” içeren sağlam bir tavana sahip eski zamanların en iyi korunmuş tapınağıdır. Tavanın yüksekliği, binanın iç çapına tam olarak eşittir ve dev küre içerebilecek bir muhafaza oluşturur. [59] Bu büyük binalar daha sonra Brunelleschi gibi İtalyan Rönesans mimarları için ilham verici modeller olarak hizmet etti . Konstantin çağına (MS 306-337) göre, Kolezyum yakınında inşa edilen Konstantin Kemeri’nin kurulması da dahil olmak üzere Roma’daki son büyük bina programları gerçekleşti.eklektik bir stil karışımı üretmek için yakındaki forumdan bazı taş işlerini geri dönüştürdü. [13]

Kemere de dayanan Roma su kemerleri, imparatorlukta ve suyun büyük kentsel alanlara temel taşıyıcılarında yaygındı. Ayakta kalan duvar kalıntıları, Pont du Gard (üç kemer kemerli) ve Segovia su kemeri gibi, tasarım ve yapılarının kalitesinin sessiz ifadesi olarak özellikle etkileyici . [61]

KAYNAKÇA

 1. Toynbee, JMC (1971). “Roma Sanatı”.Klasikİnceleme . 21 (3): 439-442. doi : 10.1017 / S0009840X00221331 . JSTOR  708631 .
 2. Sybille Ebert-Schifferer, Natürmort: Bir Tarih , Harry N. Abrams, New York, 1998, s. 15, ISBN 0-8109-4190-2 
 3. Ebert-Schifferer, s. 16
 4. Piper, s. 252
 5. Janson, s. 158
 6. Piper, s. 248-253
 7. Piper, s. 255
 8. Piper, s. 253
 9. Piper, s. 254
 10. Piper, s. 261
 11. Piper, s. 266
 12. Janson, s. 190
 13. Piper, s. 260
 14. Janson, s. 191
 15. Ernst Gombrich’e göre.
 16. Platon. Kriterler (107b – 108b), trans WRM Lamb 1925.Perseus Projesinde erişildi 27 Haziran 2006
 17. Janson, s. 192
 18. John Hope-Hennessy, Rönesanstaki Portre , Bollingen Vakfı, New York, 1966, s. 71–72
 19. Yaşlı Pliny , Doğal Tarih XXXV: 2 trans H. Rackham 1952. Loeb Klasik Kütüphanesi
 20. Janson, s. 194
 21. Janson, s. 195
 22. aniel Thomas Howells (2015). 
 23. Beckwith, 25-26,
 24. Grig, boyunca
 25. Onur ve Fleming, Bölüm 2, “Yeraltı Mezarları” şekil 7.7’de
 26. Weitzmann, hayır. 264, JDB tarafından giriş; ayrıca bkz. 265; Daha iyi görüntü ile Metropolitan Sanat Müzesi , Gennadios Portresi ile madalyon .
 27. Boardman, 338-340; Beckwith, 25 yaşında
 28. Vickers, 611
 29. Grig, 207
 30. Jás Elsner (2007). “Roma Sanatının Değişen Doğası ve Sanatın Tarzın Tarihsel Problemi”, Ortaçağ R. Geç Antik ve Ortaçağ Sanatı Eva R. Hoffman (ed), 11-18. Oxford, Malden & Carlton: Blackwell Publishing. ISBN 978-1-4051-2071-5 , s. 17, Şekil 1.3, s. 18. 
 31. Sines ve Sakellarakis, 194-195
 32. Grig, 207; Lutraan, 29-45 önemli ayrıntılara giriyor
 33. Doğal Tarih (Pliny) Perseus Projesi’nde çevrimiçi
 34. Josephus, Yahudi Savaşları VII, 143-152 (Bölüm 6 Para 5). Trans. William Whiston Online erişim 27 Haziran 2006
 35. Güçlü, 58-63; Henig, 66-69
 36. Henig, 24
 37. Henig, 66-69; Güçlü, 36-39,48; Davasında Verres , eski vali Sicilya , Cicero bireyin Savcılık uzun uzadıya sanat koleksiyonlarından onun depredations ayrıntıları.
 38. Henig, 23–24
 39. Henig, 66–71
 40. Henig, 66; Güçlü, 125
 41. Henig, 73–82; Güçlü, 48–52, 80–83, 108–117, 128–132, 141–159, 177–182, 197–211
 42. Henig, Bölüm 6; Güçlü, 303–315
 43. Henig, Bölüm 8
 44. Güçlü, 171–176, 211–214
 45. Kitzinger, 9 (her iki alıntı), daha genel olarak Chı; Güçlü, 250–257, 264-266, 272-280
 46. Kuvvetli, 287-291, 305-308, 315-318; Henig, 234-240
 47. DB Saddington (2011) [2007]. ” Roma İmparatorluk Filosunun Evrimi “, Paul Erdkamp (ed), Roma Ordusu Refakatçisi , 201-217. Malden, Oxford, Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-2153-8 . Levha 12.2, s. 204. 
 48. Coarelli, Filippo (1987), età repubblicana’daki I Santuari del Lazio . NIS, Roma, ss 35-84.
 49. Gazda, Elaine K. (1995). “Roma Heykeli ve Öykünme Etoları: Tekrarı Yeniden Düşünmek”. Klasik Filolojide Harvard Araştırmaları . Klasikler Bölümü, Harvard Üniversitesi. 
 50. Piper, s. 256
 51. Henig, 191-199
 52. Henig, 179-187
 53. Henig, 200-204
 54. Henig, 215-218
 55. Henig, 152-158
 56. Henig, 116-138
 57. Henig, 140-150; takılar, 158-160
 58. Janson, s. 160
 59. Janson, s. 165
 60. Janson, s. 159
 61. Janson, s. 162
 62. Janson, s. 167

 KAYNAKLAR

 • Beckwith, John. Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatı . Harmondsworth: Penguen, 1970.
 • Boardman, John , Oxford Klasik Sanat Tarihi . Oxford: Oxford University Press, 1993.
 • Grig, Lucy. “Portreler, papazlar ve dördüncü yüzyıl Roma’sının Hıristiyanlaşması.” Roma’daki İngiliz Okulu’nun makaleleri 72 (2004): 203-379.
 • -. Roma Sanatı, Din ve Toplum: Roma Sanatı Seminerinden Yeni Çalışmalar, Oxford 2005 . Oxford: Archaeopress, 2006.
 • Janson, HW ve Anthony F Janson. Sanat Tarihi . 6. baskı. New York: Harry N. Abrams, 2001.
 • Kitzinger, Ernst. Yapımda Bizans Sanatı: Akdeniz Sanatında Stilistik Gelişimin Ana Hatları, 3-7 . Cambridge: Harvard Üniversitesi Yayınları, 1995.
 • Henig, Martin. Bir Roma Sanatı El Kitabı: Roma Dünyasının Tüm Sanatlarının Kapsamlı Bir Araştırması . Ithaca: Cornell University Press, 1983.
 • Piper, David . Resimli Sanat Kütüphanesi , Portland House, New York, 1986, ISBN 0-517-62336-6
 • Güçlü, Donald Emrys, JM C Toynbee ve Roger Ling. Roma Sanatı . 2. baskı. Harmondsworth, Middlesex: Penguen, 1988.

 

Reklam (#YSR)