Francis Bacon

22 Ocak 1561, Londra-İngiltere – 9 Nisan 1626 Londra-İngiltere 

22 Ocak 1561 tarihinde Londra’da dünyaya gözlerini açan Bacon, baba ve anne tarafından bürokrat olan bir ailenin çocuğuydu. 1573 tarihinde Cambridge Trinity College’e başladı. Şiddetle eleştireceği Aristotalesci felsefe ile burada tanıştı. 1576 tarihinde İngiliz Büyükelçisinin korumasında Paris’e gitti. 3 Sene sonra babasının ölümü üzerine Londra’ya geri döndü. Babasından kalan miras güçlü olmadığından Hukuk okudu ve 1582 tarihinde avukat oldu. Hukuk kariyeri, Hukuk akademisyenliği, baro yönetim kurulu üyeliği ve saray hukuk danışmanlığı görevlerinde bulundu. 

1584 senesinde İngiltere parlemantosuna girdi. İngiltere kraliçesine ve etkin kişilere ülkenin sorunları üzerine sık sık mektuplar yazarak göze girmeye çalıştı. Bu çabaları ona istediği sonucu vermedi. 1593 senesinde İspanya ile savaş halinde olan ülkenin giderlerinin karşılanması için krallık ödeneğinin artırılmasına şiddetle muhalefet etti. Bu süreç onun gözden düşmesine sebep oldu. 

Essex kontuna danışmanlık yapmaya başladı. Kont Essex Bacon’un itibarını kazanası hususunda ciddi bir kulis oluşturdu ve saraya yeniden danışman olarak alınmasını sağladı. 

İrlanda’da çıkan bir ayaklanmayı bastırmada bastırmada başarısız olan Essex Kontunu “iyi yurttaş olmak, iyi insan olmaktan önce gelir” savıyla suçladı. Bu süreç sonucunda başarısız bir ayaklanma yapan Essex Kontunu vatan hainliği ile suçlayan bildiriye imza attı. 

1603 tarihinde ölen İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in yerine geçen Kral James’in hizmetine girmeyi başardı. İskoçya ile birleşme sürecinde etkin rol oynadı. Krala ithafen “Bilginin Gelişimi” adlı eseri kaleme aldı.  

1613 tarihinde Krallık başsavcılığına getirildi. 1617 tarihinde mühürdar ertesi yıl ise Adalet Bakanı ve Verulam Baronu oldu. 1621  tarihinde Saint Albans Vikontu oldu.  yine aynı yıl rüşvetçilikle suçlandı ve yargılanmaya başlandı. Pişmanlık dilekçesi vererek görevinden çekildiyse de 40.000 sterlin para cezası ve hapis cezası verilerek Londra kulesine hapsedildi. 

Kısa bir süre sonra hapishaneden çıkmış olsa da ciddi sıkıntılar yaşamaya devam etti. Bu süre zarfında kendini iyice felsefe adayan Bacon’ın yazısal anlamda en verimli dönemi oldu.

Bacon’un felsefesinin merkezinde, ilerleme ve gelişme süreci olan bilim vardır. Dinsel, siyasal ve düşünsel baskılar altında ezilen bilimin öne çıkarılarak insanlığı aydınlatması gerektiğine inanmaktadır. Bilimin doğanın özüne inmesi gerektiğini savunan Bacon, Aristotalesci felsefesi eleştirmekten kaçınmamıştır. 

Kesin bilgiye ulaşıncaya kadar irdeleyen Bacon yaşamında Kral James’e sadakatle hizmet ederken düşünsel dünyasında daha farklı şeylere insan merkezli bir yaşama odaklanmaktaydı.  

Bacon, bilim ve yaratıcı ürünlerini; akıl, düş gücü ve bellek yetileri olarak üçe ayırmaktaydı. Doğa felsefesinin en etkin isimlerinden olan Bacon, yanıltıcı düşünceler dediği idolları; soy idolleri, mağara idolleri, çarşı idolleri, tiyatro idolleri şeklinde tanımlar. 

ESERLERİ:  

Doğanın Yorumlanmasına Giriş – 1063 

Eskilerin Bilgeliği – 1609 

Filozofların Eleştirisi – 1609

Serbest Yazılar

Yeni Organon – 1620

Novum Orgonon

Büyük Yenileme – 1620 

VII. Henry Döneminin tarihi – 1622

Yaşam ve Ölümün Tarihi – 1623

Denemeler – 1625

Yeni Atlantis – 1627 

Nova Atlantis

Ormanların ormanı – 1627

İhanet Davaları -1641 

 

 

 

Reklam (#YSR)