MISIR BİLİMİNİN (EGYPTOLOGY) TARİHÇESİ

İLK KAŞİFLER 

Eski Mısır hiyeroglif alfabesinin İbn Vahşiye tarafından Arapça çevirisi ( MS 985)

İlk kaşifler eski Mısırlıların kendileriydi. Gördüğü bir rüyadan yola çıkan Thutmose IV, Sfenks’i restore etti ve ünlü Rüya Steli’ne oyulmuş restorasyona ilham veren rüyayı gördü. İki yüzyıldan kısa bir süre sonra, II. Ramses’in dördüncü oğlu Prens Khaemweset, piramitler de dahil olmak üzere tarihi binaları, mezarları ve tapınakları belirleyip restore etmesiyle ün kazandı ve daha sonra ilk Mısırbilimci olarak tanımlanmıştır. [1]

GREKO-ROMEN DÖNEMİ  

Mısır ilk tarihsel bilgiler  Herodot, Strabon, Diodorus ve Rahip Manetho gibi birçok dönem tarihçisi tarafından yazıldı. Büyük İskender’in halefi olan Ptolemaioslar, eski Mısırlıların çalışmalarıyla çok ilgilendiler ve piramitler de dahil olmak üzere Mısır anıtlarının çoğunu restore ettiler. Ptolemaioslar ayrıca Mısır tarzında birçok yeni tapınak inşa ettiler. Romalılar Mısır’da da restorasyon çalışmaları yürütmüşlerdir.

ORTAÇAĞ

Orta Çağ boyunca, Kutsal Topraklara hac ziyaretinde bulunan gezginler, zaman zaman Mısır’daki yerleri ziyaret etmek için dolambaçlı yoldan giderlerdi. Gidilecek yerler arasında Kutsal Aile’nin kaçtığı düşünülen Kahire ve çevresi ve İbrani patriği tarafından bolluk yıllarında tahıl depolamak için inşa edilen Yusuf’un Tahıl Tahılları olduğu düşünülen büyük Piramitler yer alırdı. Hac yollarının bir kısmı (Itineraria) günümüze kadar ulaşarak kendi zaman periyotlarındaki koşullara dair içgörüler sunmaktadır. [2]

13. yüzyıl Mısır’ında yaşamış olan Abdül Latif el-Bağdadi, eski Mısır anıtları üzerine ayrıntılı açıklamalar yazdı.[3] Benzer şekilde, 15. yüzyıl Mısırlı tarihçisi al-Maqrizi, Mısır antik eserleri hakkında benzer ayrıntılı açıklamalar yazdı. [4]

AVRUPALI KAŞİFLER 

Eski Mısır’ın Avrupa keşifleri ve seyahat yazıları 13. yüzyılda, özellikle Claude Sicard, Benoît de Maillet, Frederic Louis Norden ve Richard Pococke tarafından bilimsel bir yaklaşım olarak kabul edilebilecek şeylere ara sıra sapmalarla başladı. 

17. yüzyılın başlarında, John Greaves, Roma’daki kırık Domitian Obelisk’i inceledikten sonra piramitleri ölçtü ve daha sonra Lord Arundel’in Londra’daki koleksiyonuna yönelikti.[5] 1646’da resimli  Pyramidographia’yı yayınlamaya devam ederken, Cizvit bilim adamı-rahip Athanasius Kircher, Mısır hiyeroglif fonetik önemine işaret etmesi bakımından, Kıpti dili üzerine çalışmalar yaparak bu konuda öncül olarak kabul edildi. [6]

KAYNAKÇA 

  1. Chareyron, Nicole (2005). Orta Çağ’da Kudüs’e Hacılar. New York: Columbia University Press. s. 127-97. ISBN’si 0231132301.
  2. El Daly, Okaşa (2005). Mısırbilim: Kayıp Binyıl: Ortaçağ Arapça Yazılarında Eski MısırLondra, İngiltere: UCL Arkeoloji Enstitüsü Yayınlarıs. 127-97. ISBN’si 1-84472-063-2.
  3. Mısır’ın Tanımı: Mısır ve Nubia’da 1825, 26, 27 ve 28 Yıllarında Yapılan Notlar ve Görüşler: Temelde Anıtların, Manzaranın ve c. O Ülkeler… Kahire, Mısır: Kahire Amerikan Üniversitesi Yayınları2000. ISBN 978-9774245251.
  4. Chaney, Edward (2011). “Roma Britannica ve Mısır’ın Kültürel Belleği: Lord Arundel ve Domitian Dikilitaşı”. Marshall’da David; Wolfe, Karin; Russell, Susan (ed.). Roma Britannica: On Sekizinci Yüzyıl Roma’sında Sanat Patronajı ve Kültürel DeğişimRoma’daki İngiliz Okulu. s. 147–70. ISBN’si 978-0904152555.
  5. Woods, Thomas (2005). Katolik Kilisesi Batı Medeniyetini Nasıl İnşa Eder ? Washington DC: Yenilenme. ISBN’si 0-89526-038-7.

 

Reklam (#YSR)