DİLDE CİNSİYET ROLÜ

Birçok dilde, konuşmacının veya yazarın erkek veya kadın olmasına ve/veya hitap edilen tarafın veya topluluğun erkek veya kadın olmasına bağlı olarak farklı ifade ve/veya yazı dizileri bulunmaktadır

DÜNYA’DA CİNSİYET MERKEZİLİ İLETİŞİME ÖRNEKLER

AVUSTRALYA ABORJİNLERİ

Batı Victoria’da bulunan bazı kabileler, aynı dili konuşuyorlarsa bir erkek ve kadının evlenmesini yasaklamaktadır. Bu düzenlemedeki ilk ziyaretler sırasında, her iki kişinin de ziyaret ettiği kabilenin lehçesini konuşmasına izin verilmez. [1]  

AFRİKA YERLİLERİ

Güney Afrika Kaffir’indeki kadınların, erkekler tarafından anlaşılmayan kendi kelime dağarcığı sistemleri vardır ve “Ukulela kwabazi” veya “kadın dili” olarak adlandırılır. [2]

Suaheli, gerçek adıyla anmak istemedikleri her nesne için, ilgili herkes tarafından anlaşılan sembolik bir kelimeye sahiptir. Özellikle, bu tür semboller kadınlar tarafından, gizemlerinde müstehcen şeyleri belirtmek için kullanılır. Seçilen kelimeler ya sıradan isimlerdir. Bu masum ifadeler, eski dilden veya başka Bantu dillerinden, çoğunlukla Kiziguha’dan alınmıştır, çünkü Waziguha gizli ayinleri arasında muazzam bir rol oynamaktadır. [3]

AVRUPA 

Eşin Baskça konuştuğu aileler vardır ve koca Baskçayı bile anlamaz ve çocuklarının bunu öğrenmesine izin verilmez.[4]

Artık nesli tükenmek üzere olan eski Livonya dili, kadınlar tarafından büyük bir sadakatle korunurken, erkekler bunu Letonca için terk etmiştir. [5]

Fransa’da, 1700’lü yıllarda kadınlar e yerine o kullanımı gibi kullanımlar görülmüştür. Ancak bazı eski gramerciler bu telaffuzdan kadınların karakteristiği olarak bahsetmektedir. [6]

ASYA

 Sümer diyalektin grubu “Ana Lehçesi ek olarak, bir sosyolekt denilen eme-sal da vardır ki ismin ikinci elemanın anlamı belirsizdir. “O” anlamına gelebilmekle beraber sosyoekti çok tartışılmıştır. Bu durum Geleneksel olarak bir “kadın dili” olarak adlandırılmıştır, çünkü Eski Babil dönemine ait edebi metinlerde, diğer tanrıçalarla konuşurken tanrıçalar tarafından kullanılmıştır. Fonolojik olarak Ana Lehçeden farklıdır. [7]

Emesal özellikler, İki Kadın Arasındaki Diyaloglar “da gerçek kadınların konuşmasında ortaya çıkmıştır. [8]

Eme-ku’ya (erkeklerin dili) diğer Eme-sal (kadınların dili) fonemik yazışmaları şunlardır: [9]

 • Eme-sal / m /, / b /, / d / = Eme-ku / g /
 • Eme-sal / ê / = Eme-ku / u /  [10] 
 • Eme-sal / š / = Eme-ku / z /
 • Eme-sal / l / = Eme-ku / n /

Doğu Sibirya’da, “Çukçi kadınlarının dili, özellikle r ve c / č arasındaki değişim açısından, eşzamanlı olarak tahmin edilemeyen bir dizi yolla Çukçi erkeklerinden farklıdır. Bu değişim keyfi değildir, üçünün asimetrik çöküşünden kaynaklanmaktadır. aynı kökenli kümeler ikiye ayrılır, öyle ki erkeklerde Çukçi * r ve * d> r ve * c> č, oysa kadınlarda Çukçi * r> r ve * d ve * c> c şeklindedir.   [11]

PASİFİK ADALARI 

Sandwich Adalarında, bir tür ilkel telgraf gibi kadınlar uzaktan uzağa darbe ile bir tür iletişim geliştirmiştir. [12]

AMERİKA YERLİLERİ 

“Üzerinde çok sayıda resim yazılan bufalo postu cüppelerinin tamamı kadınlar tarafından yapıldı ve Plains Kızılderilileri arasında kadınların erkeklerin bilmediği bir resim dili vardı.” [13]

Erkeklerin dil arasındaki ve kadınların bir farkın en erken gözlemi Raymond Breton tarafından gözlemlenmiştir. İki ayrı sözlükler var ve erkekler tarafından ve kullandığı kadınlar erkeklere konuşurken ve birbirleriyle konuşurken diğer kadınlar tarafından kullanılan ve erkekler tarafından içinde tekrarlarken Oratio obliqua ismi verilen bir iletişimden bahsetmiştir.[14]  Ayrıca Karayaların özel bir kadınlarında benzer şekilde bir iletişim bulunmaktaydı. Ayrıca Mackenzie Deltasında yaşayan Eskimo kadınları da erkekler kullanmayan özel ifadeler ve sözlere sahiptirler. [15]

Küçük Antillerde , “bir ya da diğer cinse özel kelimeler değişik derecelerde isimleri en sık bulunan akrabalık ; böylece, … dayısı, oğul (büyük oğlu, küçük oğlu), kardeşi-in-için hukuk, eş, anne, büyükanne, kız, kuzen bunların hepsi bir erkeğin ya da kadının konuşmasına göre farklılık göstermektedir. Vücudun farklı yerlerinin hepsinden uzak da olsa bazılarının isimleriyle aynıdır. [16]

Bolivya’daki Chiquitos erkekleri -tii ekleyerek, bir erkek hakkında konuşulduğunu belirtirken, kadınlar bu eki kullanmazlar ve bu nedenle ‘o’ ve ‘kadın’, ‘onun’ ve ‘o’ arasında hiçbir ayrım yapmazlar.

Birçok esasa göre erkekler, kadınların kullanmadığı bir sesli harfin önüne eklemektedir. [17]  

“Cinsiyetle ilişkili benzer diller”, Yanomama’yı içermektedir . [18] 

KAYNAKÇA 

 1. Mason 1899, s. 199 – alıntı: – JG Frazer, Totemism , Edinburgh, 1887. s. 67.
 2. Crawley 1927, s. 56
 3. Jespersen 1922, bölüm XIII, bölüm 2 “Tabu”, s. 241 – alıntı: – H. Ploss ve M.Bartels, Das Weib in der Natur und Volkerkunde (9. baskı, Leipzig, 1908)
 4. Jespersen 1922, bölüm XIII, bölüm 3, “Rekabet eden diller”, s. 241 – alıntı: – Bornecque et Miihlen, Les Provinces françaises , 53.
 5. Jespersen 1922, bölüm XIII, bölüm 3, “Rekabet eden diller”, s. 241
 6. Jespersen 1922, bölüm XIII, bölüm 6 “Fonetik ve gramer”, s. 244
 7. Hayes, John L.: A Manual of Sumerian Grammar and Texts , ikinci gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskı.
 8. http://findarticles.com/p/articles/mi_go2081/is_2_121/ai_n28858458/ Gonzalo Rubio: “Inanna And Dumuzi: Bir Sümer Aşk Hikayesi” Journal of the American Oriental Society , Nisan – Haziran 2001.
 9. JAOS , cilt 24 (1903) s. 103-128 J. Dyneley Prince: “The Hymn to Bêlit”. s. 126
 10. Jespersen 1922, bölüm XIII, bölüm 6 “Fonetik ve gramer”, s. 243
 11. Antropolojik dilbilim , Cilt. 42, hayır. 3 (Güz 2000). Michael Dunn: “Çukçi Kadın Dili: Tarihsel-Karşılaştırmalı Bir Perspektif”.
 12. Mason 1899, s. 196 – alıntı: – Brigham, Cat, Piskopos Mus. , Honolulu, 1892, s. 23
 13. Mason 1899, s. 195
 14. Crawley 1927, s. 54
 15. Crawley 1927, s. 55
 16. Jespersen 1922, bölüm XIII, bölüm 1 “Kadın dilleri”, s. 238 – alıntı: – Rochefort: Histoire naturelle et morale des les Antilles (2e ed., Rotterdam, 1665, s. 449 vd.
 17. Jespersen 1922, bölüm XIII, bölüm 2 “Tabu”, s. 240 – alıntı: – V. Henry, “Sur le parler des hommes et le parler des femmes dans la langue chiquita,” Revue de linguistique , xii. 305, 1879
 18. Antik , Aralık 1993 v67 n257 p747 (14) “Avrupa dillerinin bir sosyal tarih öncesi tarihi” – alıntı: – HILL, J. 1978. “Dil iletişim sistemleri ve insan uyarlamaları”, Journal of Anthropological Research 34: 1-26.