YENİ KLASİK YAKLAŞIM

Bu yaklaşımın temel amacı ekonomik, ekonomik hayatta üretim ve istihdam düzeyinde meydana gelen dalgalanmaların nedenini bazı varsayımlara dayanarak açıklamaktır. Bu yaklaşımda kabul edilen varsayımlardan biri ve en önemlisi “Rasyonel Beklentiler Kuramı”dır. Bir diğer varsayım ise “Piyasa temizlenmesi veya Denge Fiyatları” varsayımıdır.

 A) Rasyonel Beklentiler Kuramı: İlk kez John Muth tarafından ortaya atılmış, daha sonra Lucas, T. Sargent, N. Wallace tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre;

  • Bireylerin bugünkü davranışlarını belirleyen temel öge, gelecek ile ilgili beklentileridir. Kişiler bu beklentilerde hata ve yanılgıya düşmezler yani bireyler rasyoneldir.
  • Üreticiler ve tüketiciler piyasa göstergelerini yakından takip ederler ve ellerindeki bütün bilgileri kullanarak geleceğe ilişkin beklentilerini biçimlendirirler. Bu durumda sistemli olmayan hata yaparlar. Aynı tür hatayı gerekli bilgiye sahip oldukları sürece
  • Beklenen para politikaları ekonomi üzerinde etkisizdir. (Bu durumda AS dik olur)
  • Beklenmedik (Öngörülmeyen) para politikaları hasılayı artırmada etkindir. (Öngörülmeyen politika kısa dönemli ise AS pozitif, uzun dönemli ise AS dik olur)

 B) Piyasa Temizlenmesi (Denge Fiyatları) Varsayımı: Rekabet koşulları altındaki bir piyasada denge sağlandığı zaman piyasa temizlenmiş olur. Yani alıcı cari fiyattan istediği her şeyi alabilir, satıcı aynı fiyattan her şeyi satabilir

 • Piyasada tam rekabet mevcuttur
 • Ücret ve fiyatlar esnektir
 • Ekonomi her zaman dengededir
Reklam (#YSR)