ÜRÜN DÖNGÜSÜ TEORİSİ 

Dr. Öner ÖZ

1966 yılında Raymond Vernon tarafından geliştirilen Ürün Döngüsü Teorisi (Product Cycle) “Teknolojik Açık Teorisi”nin çok daha gelişmiş ve genelleştirilmiş bir halidir. Ürün Döngüsü Teorisi’ne göre, her ürünün belli bir yaşam süresi vardır ve bu süre içinde de her yeni ürün 5 aşamadan geçer. Buna göre bu aşamalar şu şekildedir:

1.aşama: Mal sanayileşmiş ülke tarafından icat edilir.

2.aşama: Mal icatçı tarafından ihraç edilir. Taklitçi ülke ithal eder.

3.aşama: İcatçının ihracatı artarak sürerken, taklitçi üretime başlar ve ithalatı azalır.

4.aşama: İcatçının ihracatı azalarak sona erer ve taklitçi malı ihraç etmeye başlar.

5.aşama: İcatçı malı ithal etmeye başlar, ihracat tümüyle taklitçi tarafından yapılır. 

Reklam (#YSR)