TARIM DEVRİMİ

İnsan, hayatını sürdürecek besinleri çok uzun bir dönem avlanarak, balık tutarak ve yabani meyveleri toplayarak elde etmeye çalıştıktan sonra aşağı yukarı bundan 10.000 yıl önce, çeşitli bitkileri yetiştirmeyi ve hayvanları ehlîleştirmeyi öğrenerek ilk kez yerleşik tarıma geçmeyi başardı. Besin toplayıcılığından besin üreticiliğine geçiş anlamına gelen bu gelişme, Neolitik Devrim (MÖ 7000-5500) olarak adlandırılan temel bir ekonomik değişmeye zemin hazırladı. Böylece insanın doğal çevresindeki kaynaklardan yararlanma imkânı, olağanüstü denebilecek ölçüde arttı. İnsan, bitkilerle hayvanların arzını kontrol altına alarak daha bol ve güvenilir beslenme kaynaklarına kavuştu.

Olayın devrim olarak nitelendirilmesi, ani ve hiç beklenmedik bir değişim olduğu düşüncesine yol açmamalıdır. Tam tersine, gerek insanın tarıma geçişi gerekse bu değişimin sonuçlarının ortaya çıkışı son derece uzun bir sürede gerçekleşti.

Tarım, birbirinden bağımsız olarak birkaç bölgede farklı zamanlarda ortaya çıktı: Yakın Doğu’da, Orta Amerika’da, Kuzey Çin’de ve diğer bölgelerde. Bu büyük ilerleme, ilk kez Yakın Doğu’da yepyeni bir hayat ve ekonomi tarzının doğmasına yol açtı. Yiyecek üretimine dayalı bu ekonomi şeklinin daha sonra Avrupa, Asya ve Afrika’da daha geniş alanlara yayılması binlerce yıl aldı.

Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik tarıma geçiş, insanın ekonomik ve sosyal gelişme hızını büyük ölçüde arttırdı. İnsanın bilgi birikiminde büyük bir hızlanma görüldü ve bu bilgi birikimi, insanın son 10.000 yıldaki maddi gelişiminin kaynağını oluşturdu.

KAYNAK:

Prof. Dr. Ahmet Kala İKTİSAT TARİHİ

Reklam (#YSR)