Taoizm – Taoculuk

Taoizm – Taoculuk – Daoizm olarak bilinen bu inanç sistemi, temellerini Çinli filozof Lao zi (İhtiyar Bilge) ’nin öğretiler eserinden alır. Bu inanç sistemine isim veren Tao veya Dao kelimesi, Çince yol, yöntem, temel ve akış gibi birçok anlamlarını ifade eder.

Filozof Lao zi ve devamcısı Chuang Zi bu inanç sisteminin iki önemli ve önder karakteridir.  

Diğer inanç sistemlerinden farklı olarak Tanrı ve Tanrılar bulunmaz. İnanç, sabit ve mutlak bir kudret kavramını izole ederek “Sonsuz Tao, ne anlatılabilir olandır ne de ad verilebilir olandır” der ve her şeyin durmadan değişim ve dönüşüm içerisinde olmasından dolayı sabit ve mutlak olanı kabul etmez. Her şeyin değişim ve dönüşüm sebebi ise “algı” meselesi olduğu üzerinde durur.

Lao Tzi

Öğreti, “duyumsama ve algıdan uzaklaştıkça, Tao’nun asıl cevherine; duyumsama halinde kalındığında ise onun yalnızca beliren, dışa vurmuş algılanabilir haline tanıklık edilir” der.

Laozi öğretilerinde, bu haliyle doğanın ve tüm kâinatın akışının kendisinin algılarla, duyumsamalarla sınırlı olamayacağı öğretinin temel vurgusu olmaktadır. Her şey karşıtıyla vardır. Değişimi sürükleyen titreşimin iki temel taşı Yin ve Yang karşıtlığıdır ve bunlar bir birinin kopmaz parçasıdır. İlerleyen sayfalarda, değişimin döngüleri, boşluk ve doluluk, karşıtların birbiriyle olan temel ilişkileri, “yer” ve “gök” ile ilgili aktarımlar, su ve dao, boşluk ve dao gibi konulardan dem vurur. Ayrıca, nesnelere ve kavramlara “İyi ve kötü, alçak ve yüksek, aydınlık ve karanlık gibi” kavramların verilen anlamların, arzuları ve amaçları doğurduğuna inanırlar. Kişinin bu anlamlardan kopması, arzu ve amaçlardan ayrılması sonucu eylemsizliğe varılır.

Eylemsizlik bir kere kavrandığında uyumlu yaşama geçiş kapısı açılır. Geçmişin pişmanlıkları ve gelecek kaygısı ve planları gibi gerçek yaşamdan koparan etkiler aynı zamanda insan yaşamında bir tür dengesizlik hali yaratır. Uyumlu yaşam ve doğal akış insanın içinde bulunduğu an ile bütünleşerek yaşamasını sağlar. Bu uyuma yolu “Tao” izlemek denir.

Taoculuğa göre en etkili iki gücü “yer” ve ”uzayında dâhil olduğu gök” olarak gösterir. İkisinin arasında insanında dâhil olduğu canlılar vardır.

Klasik bir inanç sisteminde var olan argümanlara sahip olmadığı için din olarak değil inanç sistemi olarak değerlendirilmektedir.

Reklam (#YSR)