TALAT AYDEMİR 

1917  (Söğüt) – 5 Temmuz 1964 (Ankara) 

22 Şubat 1962 ve 20-21 Mayıs 1963 askeri darbe girişimine önderlik eden asker olarak tanınır. 

1939 yılında Kara Harp Okulunu 1954 senesinde Kara Harp Akademisini bitirerek Kurmay Subay oldu.  27 Mayıs 1960 askeri darbesini hazırlayan çekirdek kadro içerisinde olmasına rağmen darbe tarihinde Kore’de bulunuğu için aktif görevde yer alamadı. 

Kore dönüşü Kara Harp Okulu Komutanlığına getirildi.  Ondörtler olarak bilinen grubun içerisinde yer almaktaydı. Milli Birlik Komitesi Ondörtler olarak bilinen grubu tasfiye ederken Kara Harp Okulu Komutanı olan Talat Aydemir bu süreçten etkilenmedi. 

Darbe sonrasında  ilk seçim olan 15 Ekim 1961 seçimleri sonrasında kendilerine Silahlı Kuvvetler Birliği (SBK) adını veren bir grup subay, Milli Birlik Komitesinin görevini tam yapmadığını, Demokrat Partinin misyonunun devam ettiği gibi gerekçelerle partileri, seçimi ve Milli Birlik Komitesini feshini öngören bir protokola imza attılar. Talat Aydemir, birlik ile yakın ilişki içerisinde olmasına rağmen bu protokol hayata geçmedi. 

Başbakan İsmet İnönü, ordu içerisinde yaşanan bu hoşnutsuzluğun durdurmak ve siyasi baskıyı azaltmak için, muhalif askerleri başka görevlere atadı. Bu atamalardan Talat Aydemir’de nasibini almıştı. 

Talat Aydemir bu duruma tepki koymak için 22 Şubat 1962’de ilk askeri darbe girişiminde bulundu. Ordunun hükümet tarafında olmasıyla darbe başarısız bir şekilde sonuçlandı. Aydemir ile Hükümet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, Aydemir ve ekibi yargılanmamış sadece emekliye sevk edilmişlerdi. 

Talat Aydemir, başladığı işi tamamlamak üzere 20 Mayıs 1963 akşamı başlayıp 21 Mayıs 1961 günü sonlanan bir darbe girişimde bulunmuştur. Kara Harp Okulunu öğrencilerinin de desteğini almış olmasına rağmen yine başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

Darbeye teşebbüs eden herkesin yargılandığı bu davalarda, Talat Aydemir ve Fethi Gürcan idam edildi. 

Reklam (#YSR)