SOYUT RESMİN ÖNCÜLERİ

Piet Mondrian’ın sanatı da manevi ve felsefi çalışmaları ile ilgiliydi. 1908’de Helena Petrovna Blavatsky’nin 19. yüzyılın sonlarında başlattığı teosofi hareketle ilgilenmeye başladı . Blavatsky, doğa bilgisine ampirik araçlarla sağlanandan daha derin bir şekilde ulaşmanın mümkün olduğuna inanıyordu ve Mondrian’ın hayatının geri kalanında yaptığı çalışmaların çoğu, bu manevi bilgi arayışından esinlendi.

Piet Mondrian, “Kompozisyon  No. 10” 1939–42, De Stijl

Morgan Russell , Kozmik Senkrom (1913-14),  Senkromizm

De Stijl Neoplastisizm olarak da bilinen , 1917’de kurulan Hollandalı bir sanatsal hareketti. De Stijl terimi , 1917’den 1931’e Hollanda’da kurulan bir çalışma organını ifade etmek için kullanılır. 

De Stijl aynı zamanda Hollandalı ressam, tasarımcı, yazar ve eleştirmen  Theo van Doesburg tarafından grubun teorilerini ilerleten bir derginin adıdır. Van Doesburg’un yanında, grubun başlıca üyeleri ressamlar Piet Mondrian , Vilmos Huszár ve Bart van der Leck ve mimarlar Gerrit Rietveld , Robert van ‘t Hoff ve JJP Oud idi. Grubun çalışmasına temel oluşturan sanatsal felsefe neoplastisizm – yeni plastik sanat (veya  Hollandaca Nieuwe Beelding ) olarak bilinir.

De Stijl taraftarları, yeni bir ütopyacı ruhsal uyum ve düzen ideali ifade etmeye çalıştılar. Biçim ve rengin esaslarına indirgeyerek  saf  soyutlamayı ve evrenselliği savundular ; görsel kompozisyonları dikey ve yatay yönlere sadeleştirdiler ve sadece ana renkleri siyah ve beyazla birlikte kullandılar . Gerçekten de Tate Gallery’ye göre neoplastisizm üzerine çevrimiçi makalesi olan Mondrian, “Resimsel Sanatta Neo-Plastisizm” makalesinde bu sınırlamaları ortaya koymaktadır.  

De stijl hareketi etkilenmiştir Cubist boyama gibi mistisizmle (örneğin, “mükemmel düz çizgi” gibi) “İdeal” geometrik biçimleri hakkında fikir ile Neoplatonic felsefesi matematikçi M. HJ Schoenmaekers . De Stijl’in eserleri  Bauhaus stilini ve uluslararası mimarlık, giyim ve iç mekan tasarımını etkileyecekti . Ancak, bir “izm” (Kübizm, Fütürizm, Gerçeküstücülük) genel yönergelerini takip etmedi veya Bauhaus gibi sanat okullarının ilkelerine uymadı; kolektif bir projeydi, ortak bir girişimdi.

Reklam (#YSR)