SOĞD MEDENİYETİ ( SOĞDYA)

Sampul gobleni, Lop İlçesi, Hotan Eyaleti, Sincan, Çin’den sarkan, Greko-Bactrian krallığından (MÖ 250-125)

Soğd veya Sughd (Soğdca: soɣd) Amu Derya ve Siri Derya arasında; günümüz Tacikistan, doğu Özbekistan, batı Kırgızistan ve güney Kazakistan ile sınır komşusu olan eski bir uygarlıktır.[4]

Ahameniş İmparatorluğu zamanında bölge el geçirilmiş ve uzun müddet Antik Pers Medeniyeti etkisinde kalmıştır.  MÖ 328 senesinde Büyük İskender bölgeyi kanlı bir şekilde fethetti ve ölümünden sonra Seleukoslar tarafından kısa bir süre yönetildi.

Sonrası yıllarda Seleukoslardan yönetimi alan Belh Hanedanı ve ardından I.Mehrdad döneminde Part İmparartoruluğu toprakları dahilinde olan bu coğrafya Kuşanların işgali ile de karşılaşmıştır. Kuşan İmparartorluğunun Sasaniler tarafından parçlanmasından sonra bölgeye bir asır hakim olan Sasaniler, Heptalyalılara yenilerek bölgenin hakimiyetini kaybetmişlerdir. Son olarak Heptalyalıları yenen Göktürk Devleti bölgeye hakim olmuş ve Türk hakimiyeti altına girmiştir.    

Ahameniş Devleti sınırları ce kuzeydoğu bölgesinde Soğd coğfafyası.

Soğd tarihi, genellikle daha büyük imparatorlukların bir parçası olmasına rağmen, tüm bu süre boyunca, en büyüğü Semerkant olan küçük şehir devletleri tarafından yönetilmişti.

Soğd coğrafyası kapladığı bereketli toprakları nedeniyle, birçok medeniyetin fetih gözdesi olmuştur. 

Doğu İran’ın dillerinden biri olan Soğdca, eski çağlarda bu bölgede ortak dil olarak kullanılmış olup, Orta Asya ve İpek Yolu güzergahında ortak dil olarak işlev görmüştür.

Günümüzde bu dil unutulmakla beraber akademik çalışmalar sonucunda Yeni Soğdca olarak bilinen Yaghnabi lehçesi, Tacikistan’ın bazı bölgelerinde hala konuşulduğu tespit edilmiştir.

Kuzey Qi Hanedanlığı’nın bir Çin Soğd lahitinde tasvir edilen Soğdlular (MS 550-577)

Eski zamanlarda Soğdlu tüccarlar çok ünlüydü ve Sasani ticareti onlara çok bağlıydı. Antik kaynaklar, Tang Hanedanlığı sırasında Çin ve Roma arasında Soğd tüccarlar bir iletişim köprüsü sağladığını göstermektedir. 

Soğdlular, ana inanç olarak Mazdisna dinine inanmakla beraber Maniheizm, Budizm ve Nasturi Hıristiyanlığı aralarında yaygındı. MS sekizinci yüzyılda bölgenin Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle birlikte bu din, yavaş yavaş diğer dinlerin yerini almış ve nihayet Samani döneminde bütün coğrafyada etkin din halini almıştır. Ayrıca Samanilerin İslamlaştırma politikaları ve Fars kültürü baskınlığı nedeniyle Soğd dili yavaş yavaş unutulmaya başlamıştır.

Soğd medeniyetine ait en önemli şehilerl arasında Buhara, Semerkant, Hokand, Shahrisabz ve Panjakent ve Günümüz Tacikistan şehirleri yer almıştır.[5]

İSİM KÖKENİ

Oswald Zamarni’ye göre, Sughd (Soğd) adı, kelimenin tam anlamıyla “ilerlemek” veya “ateş etmek” anlamına gelen İranlı olmayan İskitçe “skeud” kökünden gelir. İskit dilinde Skuda biçiminde yer alan bu kelime, Yunanca’da Skuthēs şeklindedir ve İskitli anlamı taşımaktadır. Zemarni, Sughd (Eski Farsça : Suguda) kelimesinin de aynı kökten geldiğine inanır. [5]

TARİHÇE

Bir de Soğdlar’dan Akamanış Pers kabartma gelen Apadana ait Persepolis Pers kralı için kolu hediyeler sunan Darius I , MÖ 5. yüzyıl

İLK YILLAR ( MİLATTAN ÖNCE)

Ahameniş döneminde Soğd ve Pers dünyasının diğer bölgelerinin birleşmesinden yüzyıllar önce, bu bölge Tunç Çağı’nın bir kentsel uygarlığına ev sahipliği yaptı. Arkeolojik kanıtlar, bölgedeki ilk Tunç Çağı uygarlığının ve kentleşmenin başlangıcının, bugünkü Tacikistan’daki toprakla ilgili olan MÖ 4. binyıla dayandığını göstermektedir. Bugünkü Özbekistan’ın Belengur bölgesinde de MÖ 15. yüzyıla  ait bir uygarlığın kalıntıları keşfedilmiştir. [6] [7]

AHAMENİŞ DEVLETİ – SOĞD BÖLGESİ 

338 dolaylarında Soğd askeri, Artaxerxes III’ün mezarı.

Büyük Kiros’un Orta Asya’daki fetihleri ​​sırasında ele geçirilen Soğd bölgesi,[7][8] I. Darius döneminde, Aramice ve Ahameniş sikkeleri bölgede popüler hale geldi ve Ahameniş ordusuna bir Soğd birimi eklendi.[9] Yunan yazılarına göre, bu Soğd askeri grubunun Xerxes’in Yunanistan’a saldırısında yer aldığını bilinmektedir.[10][11] Susa’da bulunan bir yazıtta ise bir sarayın duvarlarının Sughd’dan getirilen masmavi taşlarla süslendiği belirtilmektedir. [10]

Bir replikasyon, Semerkant deve üzerinde erkekleri gösteren bir replikasyon, MS 7. yüzyıla

Biston kitabesinde Ahameniş satraplıkları arasında Soğd ismi geçse de eski yazıtlarda Sughd satraplıklarından hiçbirinin ismi geçmemektedir.[12] Çağdaş tarihçiler, Biston’da isimleri arka arkaya geçen Balkh ve Sughd’un bir satrap tarafından yönetildiğine inanmaktadırlar. Ayrıca Belh, Ahameniş imparatorlarının genellikle küçük oğullarını bu bölgeyi yönetmeleri için seçtikleri bir bölgeydi. [7]

Soğd coğrafyası muhtemelen MÖ 400 yılına kadar Ahamenişlerin[13] kontrolü altında kaldı ve Ahameniş hükümdarı II. Ardeşir saltanatının ilk yıllarında yaşanan çalkantılı olayları fırsat bilen Soğd halkı ilk isyanlarını çıkardılar. Bu dönemde Mısır da büyük krala isyan etmiş ve bağımsızlığını yeniden kazanmıştı. Ancak daha sonra Ahameniş İmparatorluğu’nun kontrolünü yeniden kazanan Mısırlıların aksine, Soğd bölgesi, İskender bölgeyi fethedene kadar bağımsız kaldı. [13]

Ahamenişler döneminde, çoğu Soğd göçebe biçimde yaşamaktaydı ancak zamanla Soğd ticaretinin altın çağının başlangıcı başladı. Ayrıca Soğd kentleşmesinin başlangıcının Ahameniş döneminde olduğunu da bilinmektedir. [14] [15]

BÜYÜK İSKENDER’İN SALDIRILARI VE SONRASI 

MS 700 tarihli bir Soğd ipek brokar kumaş parçası.

İskender’e karşı yenilgiden sonra, Darius III yeni bir ordu toplamak ve Makedon fatihiyle tekrar yüzleşmek için doğu İran’a doğru yola çıktı. Ancak aynı yolculuk sırasında Soğd ve Belh valisi olan Bessus tarafından tutuklandı ve ardından öldürüldü.[16][17][18] Bessus daha sonra Ardashir V’i taçlandırdı ve kendisini imparator ilan etti. İskender’e karşı popüler bir direnişe öncülük etti, ancak sonunda yenildi ve öldürüldü. İskender’in doğu İran’a ilerlemesinin ardından 327’de Soğd bölgesi fethedildi.[19] Bu sefer sırasında bir Soğd aristokratı olan Vakhshaharta ile tanıştı ve kısa bir süre sonra kızı Rokhshneh ile evlendi.[20] İskender’in ölümü sırasında hamile olan Rokhshneh, daha sonra İskender’in generalleri tarafından öldürülen Alexander IV’ü doğurdu.[21]

İpek yolu figürü başı, muhtemelen Soğd, Çin Sui Hanedanlığı (581–618), Musée Cernuschi, Paris

İskender, Soğd coğrafyasının tamamını fethettikten sonra, Soğd ve Belh’i yeni bir satraplık olarak birleştirdi. Soğd aristokratlarından Spitamene, İskit kabileleriyle ittifak kurdu ve İskender’e isyan etti. Ancak Büyük İskender isyanını bastırmayı başardı.[22] Savaşlardan birini kaybettikten sonra, Spitamene’nin karısı ona ihanet etti ve onu İskender’e teslim etti, bu da Spitamene’nin ölümüne yol açtı.[23] İsyandan sonra, İskender’in askerleri İran toplumunda Makedonlarla evlenen Pers soylularının kadınları istediler.[20][24] Bunun neticesi olarak Seleucus’un kızı Spytamnh Pamh ile evlenmesine neden oldu.[25] Bu Soğd kraliçesi ayrıca gelecekteki Seleukos kralını da doğuracaktı. Yıllar sonra, Selevkos şerefine üç yeni şehirler adında Apamea kurulacaktı. [25] [26]

ve cıva yaldızlı bir Soğd gümüş şarap bardağı , MS 7. yüzyıl

Soğdlar, İskender yönetimindeki isyanlardan sonra eski askeri güçlerini artık geri kazanamadılar. Bu bölge çok kısa bir süre Seleukos İmparatorluğu’nun bir parçası oldu ancak sonunda Belh kralı Diodotus I tarafından fethedildi ve bir yüzyıl boyunca Yunan Belh krallığının bir parçası oldu.[27][28] Sughd satrapı I. Otidem de Belh’i fethetmeyi başardı ve I. Diodotus’un haleflerini devirerek Yunanistan’ın Belh eyaletinde yeni bir hanedan kurdu. [29]

Roxana, Büyük İskender’in karısı ve IV. İskender’in annesi

Onlarca yıl sonra, MÖ 145’te Soğd bölgesi, Yueçiler ve İskitlerin kontrolüne girdi. 40 yılına kadar Belh krallarını taklit eden madeni paralar bastılar, ancak Belh’te güçlü Kuşan İmparatorluğu’nun (Soğdia’yı da kendi topraklarına kattı) ortaya çıkmasıyla birlikte, sakinleri benzersiz formlarıyla darp etmeye başladılar. [30]

SOĞD MEDENİYETİ VE İPEK YOLU

Buda’ya diz çökmüş Soğdlu bağışçılar (fresk, detaylı), Bezeklik Bin Buda Mağaraları , Doğu Tarım Havzası’nda Turpan yakınlarında, Çin, 8. yüzyıl

Çoğu tüccar, ürünlerini Hotan ve Dunhuang gibi şehirlerdeki aracılar aracılığıyla ticaret yapabildikleri için İpek Yolu’na kadar gitmek zorunda değildi. Ancak Soğdlular, Soğdia’dan Çin’e 2500 kilometrelik bir ticaret yolu inşa ettiler. Aslında Soğdlu tüccarlar bu şekilde o kadar aktiflerdi ki, Hotan krallığının İskitleri, nereden geldiklerine bakılmaksızın tüm tüccarlara Soğdlu anlamına gelen “Suli” adını verdiler.[31] Diğer antik imparatorluklar ve devletlerin aksine, Soğd bölgesinin kesin sınırları yoktu ve bir şehir devletleri ağından oluşuyordu ve İran anakarasına ek olarak Roma İmparatorluğu, Hindistan, Çinhindi gibi topraklara bağlıydı.[32] Soğdluların Çin hükümetiyle ilk teması, İmparator Wu döneminde (MÖ 141-87) Çinli gezgin Zhang Xian’ın seyahatleri sırasında gerçekleşti. Zhang, Han hükümetine Orta Asya toprakları hakkında bir rapor yazdı ve Soğd bölgesinden “Kangju” olarak adlandırdı.[33]

An Jia’nın taş mezar kapısı ve divanı

Zhang’ın ziyaretinden sonra Çin’in Orta Asya ile ticareti başladı ve Çin’in Sughd ve Orta Asya’ya sayısız iş gezisinin yolunu açtı.[34] Çinli tarihçi Sima Xian, MÖ 94’te yazdığı Shiji adlı kitabında şöyle demektedir: “Yaklaşık beş ile on grup yabancı hükümetlere gönderiliyor.” [35] Bu dönemde Soğdlular, Han İmparatorluğu ile Pers İmparatorluğu arasındaki ipek ticareti arasında aracı olmuştur.[36] Soğdlar MS onuncu yüzyıla kadar İpek Yolu ticaretinde çok önemli bir rol oynadılar ve Soğd dili, en azından MS dördüncü yüzyıla kadar İpek Yolu’nun en önemli dili olarak kullanıldı. [37] [38]

Sardis Belhî elbisesi giymiş Zerdüşt bir rahip

Soğdlu tüccarların İpek Yolu üzerindeki hakimiyeti, Büyük İskender’in bölgeyi işgal etmesinden sonra başladığı düşünülmektedir. Çoğunluğu Marakanda’dan (veya Semerkant’tan) geldiği anlaşılan bu tüccarlar, Çin gibi çeşitli dinlerin İpek Yolu’nda yayılmasında da çok önemli bir rol oynadılar.[39] Bir Çin tarihi kitabı olan Sui Book’ta, Soğdlular için “ticaret için birçok yabancı tüccarı anavatanlarına çeken yetenekli tüccarlar” olarak tanımlamıştır.[40] Çinliler, Soğdluların tüccar olarak doğduklarını ve çok genç yaşta tüccar olma becerilerini öğrendiklerini yazmışlardır. Orl Stein tarafından keşfedilenler gibi arkeolojik buluntular, Hindistan ve Çin arasındaki ticaretin MS dördüncü yüzyılda Soğdluların tekelinde olduğunu göstermektedir. MS 313 tarihli Soğdca yazılmış bir mektup, Gansu’daki (şimdi Çin) bir kulenin yıkıntılarında bulundu ve Semerkant’ta yerleşik tüccarlara gönderildiği anlaşılmıştır. Mektupta, Xiongono kabilelerinin lideri tarafından Liuyang şehrinin Çin imparatoru tarafından şehri terk etmesine yol açan yağmalanmasının ardından, Soğdlular ve yerliler için Jin hanedanı ile ticarette artık herhangi bir kâr olmadığı belirtilmiştir.[11][41] Genel olarak, Soğdlular, MÖ 2. yüzyıldan MS 10. yüzyılın başlarına kadar, İpek Yolu olaylarında her zaman çok önemli bir rol oynadılar.

Bir duvar ayrıntısı Varakhsha , 6. yüzyıla gösteren fil biniciler mücadele kaplanlar ve canavarlar.

Swyab ve Thalas (şimdi Kırgızistan’da bulunuyor), MS altıncı ila sekizinci yüzyıllarda kuzey Soğd’daki en önemli kervansaray merkezleriydi.[43] Bu iki yüzyıl boyunca, Soğdlu tüccarlar Göktürklerin askeri desteğini aldılar. [44][45][46] Soğd ticaretinin MS dokuzuncu yüzyılda da aynı şekilde devam ettiğini biliyoruz. Bu dönemde Moğolistan’da Qapaghan Kağan adlı bir Türk Hakan’ı Soğd bölgesini işgal etti.[47] Dokuzuncu yüzyılda ise Soğd bölgesi, Uygur hanedanı tarafından fethedildi. Uygurlar Çinlilere at verdiler ve karşılığında ipek aldılar. İpekler daha sonra Müslümanlara ve Romalılara satılmak üzere Soğdlulara verildi.[48] ​Uygurlar ayrıca Maniheizm, Budizm ve Hristiyanlık gibi Soğd dinlerini de tanımış ve benimsemiştir. Peter B. Golden, Uygurların ve Soğdluların ciddi etkileşimde bulunduklarını yazmaktadır.[49] Ayrıca MS 10. yüzyılda Müslüman coğrafyacıların Uygur Hanlığı’nın Soğdca yazılmış yazı ve belgelerine erişebildiklerini biliyoruz. Uygur hanedanının 840 yılında yıkılmasından sonra Soğd ticareti bir krize girdi. Bir süre sonra, Samani İmparatorluğu Soğd bölgesini aldı ve Samani hanedanı  İpek Yolu’nun yeni efendileri olarak Soğdluların yerini aldı. [45]

Soğd erkekler şölen ve bir ziyafette yemek, bir duvar duvar resminden Panjakent, Tacikistan, 7. yüzyıl

MS beşinci ve altıncı yüzyıllarda, çok sayıda Soğdlu Hashi Koridoru’na (şu anda kuzey Çin’de bulunan Tibet Platosu’ndaki ticari ve askeri alanlar) yerleşti. Çin hükümeti onlara tam özerklik verdi ve görünüşe göre Çin kaynaklarında “Sabao” olarak adlandırılan kendi idari sistemlerini tasarladılar. Bu durum çağdaş tarihçiler tarafından Çin’in sosyo-ekonomik yapısında Soğdluların öneminin bir işareti olarak görülmektedir. Turfan’da bulunan belgeler, Çin’deki öneminin bir başka nedenidir. Bu belgelerde adı geçen otuz beş ticari kervandan yirmi dokuzu Soğdludur. Bu belgelerin on üçünde hem Soğdlu alıcılar hem de satıcılar vardı.[50] Soğdlar Çinlilerden ipek, bakır ve kağıt satın aldılar ve karşılığında onlara üzüm, İran züccaciye, Akdeniz mercanı, Roma yünü, Baltık kehribar, yonca ve Buda heykelleri sattılar.[31] Budist tapınaklarını ziyaret etmek için Soğd bölgesinden geçen Shwanzang adlı Çinli bir gezgin, Soğdlu çocuklara beş yaşından itibaren okuma yazma öğretildiğini  ve “bu yetenekleri sadece iş için kullandıklarını” yine ayrıca Soğdluların cam yapımı, halı dokuma ve ağaç oymacılığı gibi endüstrilerde yetenekli olduklarını da yazmıştır. [51]

ROMA İMPARATORLUĞU İLE İLİŞKİLER

Part dönemindeki Soğdlular hakkında çok az bilgi vardır, ancak Sasanilerin yükselişiyle Soğdlar tarihte yeniden ortaya çıkmıştır. Anlaşıldığı üzere, Sasaniler MS 260 yılında Soğd bölgesini imparatorluklarına katmışlar ve Zerdüşt’ün Kabe’sindeki I. Şapur kitabesinde Soğd adı İranşehr’in vilayetleri arasında görülmektedir. Ancak bu bölge MS 4. ve 5. yüzyıllarda Heptalyalılar ve Kidarianlar’ın istilaları sırasında Sasani İmparatorluğu’nun kontrolünden çıktı.[52][53]

Soğd polikrom ipeği üzerinde bir aslan motifi , MS 8. yüzyıl, büyük olasılıkla Buhara’dan

Pers İmparatorluğu’nun Roma İmparatorluğu’nu boykot etmesi ve iki Hıristiyan keşiş tarafından Çin’den ipekböceği yumurtalarının çalınması ve bunların Roma’ya nakledilmesinden sonra, altıncı yüzyıl Roma tarihçisi Menander the Protector, Soğdlu tüccarların doğrudan Çin ipeği ticaretini yapmaya çalıştıklarını ifade etmiştir. Bizans İmparatorluğu ile[36] Soğdlu bir diplomat olan Mania, İstami Han’dan Konstantinopolis’e bir büyükelçi göndermesini ve Roma ile birlikte Sasanilere karşı ittifak kurmasını istedi. Safir Han 567’de Roma sarayına geldi ve Roma imparatoru II. Justin sadece İstami Han’ın sarayına bir büyükelçi göndermeyi kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda İran sınırlarını geçmeden Soğdlularla doğrudan ipek ticareti yapmayı da kabul etti. [36] [54] [55]

İpek Yolu boyunca bir atlı tarafından giyilen bir kaftan , MS 8.–10. yüzyıl, Metropolitan

Ancak Orta Asya ve Çin’de bulunan Bizans sikkelerinin sayısından da anlaşılacağı gibi, bu ticaret iyi gitmedi. [56]

KÜLTÜR 

Soğdlu tüccarların Çin Tang Hanedanlığı dönemi heykelleri

Modern tarihçiler MS altıncı yüzyılın Soğd kültürünün doruk noktası olduğunu düşünüyorlar. Bu dönemde Soğdlar, tartışmasız bir şekilde Orta Asya tüccarlarının rolünü oynamış, bölgenin ve Soğd sınırlarının ötesindeki büyük bir kısmı, kültürlerinden dini ve sanatsal olarak etkilenmiş ve Soğdlu tüccarların mallarına ihtiyaç duymuştur. [57] Orta Çağ’da, Zarafşan vadisi tüm bölgeye Soğdca adının tamamı Semerkant’ı verdi.[58] Encyclopedia Britannica, Müslüman coğrafyacılara göre Zarafşan Vadisi’nin dünyanın en verimli dört bölgesinden biri olduğunu belirtir.[58] Sughd çevresindeki birçok kasaba ve bölge Soğdca mektuplar aldı. Örneğin, Tarım Havzası’nda ki Lolan şehir devleti, sakinleri tarafından Yunanca bir isim olan Kroorina olarak adlandırıldı.[59] Ancak birkaç yüzyıl sonra, MS yedinci yüzyılda, Xuanzang adında bir Çinli Budist keşiş, Hisao Matsuda’ya göre, Soğdca navapa (navapa, “yeni su” anlamına gelen) kelimesinin Çince bir şekli olan Nafopu (納 縛 溥) adını verdi. Ve bu, Sughd’un bölgede artan kültürel etkisini göstermiştir. [60]

SANAT

MS altıncı veya yedinci yüzyıla kadar uzanan ve Semerkant’ta bulunan Afrasiab’ın rolü, Soğd sanatının hayatta kalan en iyi örneklerinden biridir. Afrasiab’ın rolü, yabancı büyükelçilerin gelişi gibi günlük yaşamdan bir sahneyi betimliyor ve bir aristokrat veya kraliyet şahsına ait gibi görünen bir evin yıkıntılarında bulunuyor. Bu evin resmi saray mı yoksa Semerkant hükümdarının sarayı mı olduğu bilinmiyor.[61] Soğd sanatının bilinen en eski örneği, Tacikistan’da bulunan beşinci yüzyıl Panjkent fresklerine kadar uzanır.[62] Soğd sanatı, Soğdluların günlük yaşamını anlamaya yardımcı olmasının yanı sıra, tarihçilerin dini inançlarını anlamalarına da yardımcı olur. Örneğin Soğdluların bazı İran tanrılarını Budist sanatıyla birleştirdikleri açıktır. Su Haftası sırasında bulunan Budist tapınağında, Budizm ile ilgisi olmayan bir tanrı ve tanrıçayı tasvir eden bronz bir plaket bulundu. [63]

DİL

15 yaşındaki bir köleyi beş Çin parasına satma sözleşmesi

Soğdlular, Soğdca (Soğdca: soɣdyāu) adında bir Doğu Pers dili konuşurlardı. Bu dil Bahtiyari, Kharazmi, İskit Khotani gibi diğer Doğu İran dillerine ve Asi ve Peştuca gibi modern dillere yakındı.[52][64] Bununla birlikte, Soğd dilinin kapsamı Soğdca’nın kendisiyle sınırlı değildi. Aynı zamanda Turfan şehir devleti (bugünkü Çin’in kuzeybatısı),[64] gibi bölgelerin ortak diliydi. [55] [64]

Bu dil, antik tarihin farklı dönemlerinde üç farklı alfabe ile yazılmıştır: Soğd alfabesi, Süryani alfabesi ve Maniheist alfabesi. Bu harflerin üçü de Pehlevi ve Fars-Arap alfabelerinin geliştirildiği Aram alfabesinden alınmıştır.[65][66] İslami dönemde Soğdlar Arap alfabesini kendi dillerine uyarladılar. Sekizinci yüzyılda, Uygurlar, daha sonra Moğol İmparatorluğu sırasında on üçüncü yüzyılda kullanılan Moğol alfabesine genişleyen Soğd alfabesini kullanarak dilleri için yeni bir yazı stili yarattılar. [67]

Soğdca yazılmış Hanlık Gogoterk Yazıtı

Eski ve orta çağda konuşulan Soğd dilinin artık nesli tükenmiştir. Ancak Tacikistan’ın Sughd Eyaletinde yaşayan Yağnabiler hala onun lehçelerinden birini konuşuyor.[53][68] Yaghnabi lehçesi, Fergana’nın batısında konuşulan Soğdca lehçesinden türetilmiştir. [69]

Bölgenin İslamlaşması ve Dari Farsçasının yayılmasıyla birlikte bu dil yavaş yavaş Soğd dilinin yerini aldı. Sughd’da imparatorluklarını kuran Samaniler, Dari Farsçası konuşuyorlardı ve bu da Farsça’nın yaygınlığını hızla artırdı. Bununla birlikte, kendisi bir Batı İran dili olan Tacik Tacik lehçesinde hala çok sayıda Soğdca kelime bulunmaktadır.

DİN VE İNANÇ

Zerdüşt rahibin , kirlenmeyi önlemek için yüz peçeleri kullanıldığından, 8. yüzyıldan kalma bir Tang hanedanı Çin kil heykelciği nefes veya tükürük ile kutsal ateş

Soğdlular arasında farklı dinler yaygındı; Ancak, hayatta kalan kanıtlara göre, Zerdüştlük bölgedeki insanların çoğunluğunun diniydi. Örneğin Semerkant, Benjakent ve.’de bulunan fresklerde, ateş tapınağında dini adak ve adak sahneleri görülmektedir. Turfan’da Soğdlular ölülerini Çinliler şeklinde gömseler de Zerdüşt geleneklerini hala korudukları açıktır. Anlaşılan o ki, diğer Zerdüştler gibi önce ölülerin cesetlerini doğaya maruz kalsınlar diye açık havaya çıkarmışlar, sonra da kemiklerini toprağa gömmüşler.[70] Mazdaizm, bölgenin İslami fethine kadar Sughd halkının baskın diniydi ve daha sonra yavaş yavaş İslam’a dönüştüler. [71]

Turpan , Sincan , Çin, MS 9. yüzyıl yakınlarındaki Bezeklik Bin Buda Mağaraları’nın duvar resminde iki Budist rahip .

Çin’de bulunan Soğd dini yazılarının çoğu Budizm (Çince’den çevrilmiş), Maniheizm ve Nasturi Hıristiyanlığı hakkındadır ancak çok az Zerdüşt yazısı bulunmuştur. Hayatta kalan eserler arasında Zerdüşt yazıları az olsa da, Çin’deki Soğd mezarlarının çoğu Zerdüşt biçimini korumuştur; Ancak, Sughd’da bulunan mezarlardan nispeten farklıdırlar, çünkü Sughd’da bulunan mezarların İran ve Mazdaean olduğu çok açıktır. [72]

Bununla birlikte, Soğdlular dini çoğulculuğun mükemmel bir örneğidir. Soğd dini yazılarının çoğu Budizm ile ilgilidir ve Soğdlular Budist eserlerin Çince’ye en önemli çevirmenleriydi. Ancak Budizm’in kökleri Sughd’un kendisinde görünmüyor. [73] Bununla birlikte, Turfan’ın kuzeyinde Hıristiyan yazıları ve Kucho’da Maniheist yazıları bulunmuştur.[74] İran’da Sasaniler’in yükselişiyle birlikte Suğd’da Mazdelik eğiliminin yeniden arttığını bilmemiz dikkat çekicidir. [54] MS dördüncü yüzyıldan itibaren, Budist tapınaklarını ziyaret etmek için seyahat eden Soğdlu hacıların kalıntıları da korunmuştur. Buda’yı tasvir ettiler ve üzerine tam isimlerini yazdılar, Buda’nın onları savunacağını umdular. [75]

Soğdlular, dini bir tören alayı içinde, Tung-wan Şehrinde keşfedilen 5. – 6. yüzyıldan kalma bir

Maniheizm, Soğdlular arasında da nispeten yaygındı ve Uygurlar daha sonra dini Soğdlulardan öğrendiler. Aslında Uygurlar, Çin’den ithal edilen ipeği satmak için Soğdlulara büyük ihtiyaç duyuyorlardı ve bu ilişkiler nedeniyle din onlar arasında popüler hale geldi. [48] Bununla birlikte, günümüze ulaşan Soğd yazıları arasında Maniheist yazılar Budist yazıları kadar çok değildir.[76] Uygurlar, Sincan’daki hayatta kalan fresklerin kanıtladığı gibi, Budizm’i Soğdlulardan da öğrendiler. [77] [78]

Pranidhi sahnesi, Bezeklik Bin Buda Mağaraları tapınağı 9 (Mağara 20) , Turfan , Xinjiang , Çin, MS 9. yüzyıl, Albert von Le Coq’un Pers halkı olduğunu varsaydığı Buda’nın önünde dua eden figürlerle

Puranalarda bahsedilen tanrılara ek olarak, en az beş diğer Hindu tanrısının ibadetçileri Sughd’daydı.[79] Brahma, Indra, Shiva, Narayana ve Bishaman. Brahma, Indra ve Shiva’nın Soğd dilinde sırasıyla Zarwan, Adbad ve Vishparkar olan kendi harfleri vardı. Soğd sanatında aslanı tasvir eden tanrıça, bir Hindu tanrıçası olan Durga olabilir. Panjkent, Shiva, Brahma ve Indra’da bulunan sekizinci yüzyıl eserlerinde ateş tapınağının yanında görülüyor. [79]

Çin’in Soğd Hıristiyanları arasında kitabeleriyle tanınan Buharalı Enna’yı anabiliriz. İranlı isimleri bilinmemekle birlikte, bazı Soğdlu Hıristiyan rahiplerin isimleri Çin yazılarında da geçmektedir.[80][81][82] 13. yüzyılda Çin’i ziyaret eden Venedikli bir gezgin olan Marco Polo, çok sayıda yazısında ülkedeki çok sayıda kiliseden bahseder. Bu iddia, on dördüncü yüzyıl Çin yazıları tarafından desteklenmektedir. Örneğin Çin kronikleri, 13. yüzyılda Semerkantlı Mar Sergis adlı Soğdlu bir adamın altı Nasturi kilisesi inşa ettiğini belirtir.[83] İncil, dünyanın en eski çevirilerinden biri olarak kabul edilen İkinci Sasani Yezdgerd döneminde Süryanice’den Soğdca’ya da çevrildi. [84]

GÜNÜMÜZ TARİHÇİLİĞİ 

Pers Sasani sanatından ve gümüş eşyalarından açık bir şekilde etkilenmiş, kaplan görüntüsüne sahip bir Soğd yaldızlı gümüş tabak, MS 7. ila 8. yüzyıllar arasında

Bir Baktriya devesine binen bir Soğdlu tüccarın bir Tang Hanedanlığı Çin seramik

Fransız tarihçi ve çinolog Paul Pivot, 1916’da Danhuang ve Gansu’da bulunan Tang Hanedanlığı el yazmalarını kullanarak, kuzeybatı Çin’de bir Soğd kolonisi olduğunu ve Çin’de Nasturi Budizm ve Hıristiyanlığın merkezi olduğuna inandığını belirtti.[85] Japon düşünür Kwabara, 1926’da Çin’deki Soğdluların varlığını inceleyen başka bir kişiydi. Yedi yıl sonra Çinli yazar Xianguda, Soğdluların hanedan başkentindeki Çinlilerin sosyal ve dini yaşamı üzerindeki etkisini inceledi.[85] 1952’de Kanadalı görüntü yönetmeni Edwin J. Paliblank, Ordos Yaylası’nın Hu bölgesinde bir Soğd kolonisinin kurulduğunu belirten bir makale yayınladı.[85] Japon tarihçi Akda An, Sughd tarihini inceleyen bir diğer kişiydi. 1965’te, MS yedinci yüzyıldan beri Danhuang’daki Soğdluların varlığını ve günlük yaşamlarında Mazdisna ve Budizm’in rolünü inceledi.[86] İki Japon düşünür olan Yoshida Yatuka ve Kagiyama Stoko, Çin kaynaklarındaki Soğd harflerini işlediler ve Çin alfabesiyle kaydedilmiş 45 Soğd ismini başarıyla yeniden oluşturdular. Çalışma, bu mektupların Turfan bölgesinde oldukça yaygın olduğunu tespit etti. [70]

KAYNAKÇA

 1.  Jacques Gernet (31 Mayıs 1996). Çin Uygarlığı A History . Cambridge Üniversitesi Yayınları. s. 286–. ISBN’si 978-0-521-49781-7.
 2. “Soğdlu Kai Yuans (Hollanda 1994-ONS toplantısında konferans verdi)” .TD Yih ve J. de Kreek (Çin Sikkeleri Web Sitesinde barındırılmaktadır) . 1994 . 8 Haziran 2018’de alındı .
 3. “Semerkand’ın Erken 7.-Orta-8. Yüzyıllara Ait Dökme Sikkeleri: Çin kaynaklarına ve nümizmatik kanıtlara dayalı değerlendirme” . Andrew Reinhard (Cep Değişikliği – Amerikan Nümismatik Derneği’nin blogu ) . 12 Ağustos 2016 . 9 Haziran 2018’de alındı .
 4. Mark J. Dresden (1981), “Giriş Notu”, Guitty Azarpay, Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art , Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, pp 2-3, شابک ‎۰−۵۲۰ −۰۳۷۶۵−۰ .
 5. “Soğdia” . Vikipedi . 2019-05-02.
 6. E. de La Vaissière (2011), ” SOGDIANA iii. TARİH VE ARKEOLOJİ ,”Encyclopædia Iranica , çevrimiçi baskı (31 Ağustos 2016’da erişildi).
 7. Antoine Simonin. (8 Ocak 2012). “Soğdiana.” Antik Tarih Ansiklopedisi . Erişim tarihi: 31 Ağustos 2016.
 8. Kirill Nourzhanov, Christian Bleuer (2013), Tacikistan: Politik ve Sosyal Tarih , Canberra: Australian National University Press, s. 12, شابک‎۹۷۸−۱−۹۲۵۰۲۱−۱۵−۸ .
 9.  Christoph Baumer (2012), Orta Asya Tarihi: Bozkır Savaşçılarının Çağı , Londra, New York: IB Tauris, s. 202–203, شابک ‎۹۷۸−۱−۷۸۰۷۶−۰۶۰−۵ .
 10. Mark J. Dresden (2003), “Soğd Dili ve Edebiyatı”, içinde Ehsan Yarshater, İran’ın Cambridge Tarihi, Cilt III: Seleukos, Part ve Sasani Dönemleri , Cambridge: Cambridge University Press, s . 1216, شابک‎۰−۵۲۱−۲۴۶۹۹−۷ .
 11. Mark J. Dresden (1981), “Giriş Notu”, Guitty Azarpay, SogdianPainting: the Pictorial Epic in Oriental Art , Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, s. 3, شابک ‎۰−۵۲۰−۰۳۷۶۵−۰ .
 12. Pierre Briant (2002), Cyrus’tan İskender’e: Pers İmparatorluğunun Tarihi , çev. Peter T. Daniels, Winona Gölü: Eisenbrauns, s. 746, شابک‎۱−۵۷۵۰۶−۱۲۰−۱ .
 13. Christoph Baumer (2012), Orta Asya Tarihi: Bozkır Savaşçıları Çağı , Londra, New York: IB Tauris, s. 207, شابک ‎۹۷۸−۱−۷۸۰۷۶−۰۶۰−۵ .
 14. Hansen, Valerie (2012), İpek Yolu: Yeni Bir Tarih , Oxford University Press, s. 72, شابک ‎۹۷۸−۰−۱۹−۹۹۳۹۲۱−۳ .
 15. Liu, Xinru (2010), Dünya Tarihinde İpek Yolu , Oxford ve New York: Oxford University Press, s. 67.
 16. John Prevas (2004), Tanrıların Kıskançlığı: Büyük İskender’in Asya’daki Kötü Kader Yolculuğu , Da Capo Press, s. 60–69.
 17. Bağımsız Sogdiana: Şerit Fox (1973, 1986: 533) notları Quintus Curtius , vi.3.9: hayır satrap onları yönetme ile, onların komutası altındaydı Bessus deGaugamela göre Arrian , iii.8.3.
 18. kırılgan bir medeniyet ve ötesinde huzursuz barbarlar arasındaki tampon, İskender’in günün Scyths ve üstü veya ister: “Soğdiana eyaleti Makedonya Yunanistan’a ne Asya’ya oldu Beyaz Hunlar sonunda güney dökülür, Türkler ve Moğollar enkaza İran toplumunun ince kaplaması” ( Robin Lane Fox ,Büyük İskender (1973) 1986:301).
 19. Horn, LT Bernd; Spencer, Emily, der. (2012), Kolay Görev Yok: Afganistan’da Savaşmak , Dundurn Press Ltd, s. 40, شابک 978-1-4597-0164-9 .
 20. Ahmed, SZ (2004), Çağatay: İpek Yolu’nun Muhteşem Şehirleri ve İnsanları , Batı Conshokoken: Infinity Publishing, s. 61.
 21. William Smith, eds ve ark. (1873), A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Cilt 1 , Londra: John Murray, s. 122.
 22. Holt, Frank L. (1989), Büyük İskender ve Baktriya: Orta Asya’da bir Yunan Sınırının Oluşumu , Leiden, New York, Kopenhag, Köln: EJ Brill, s 64-65 (ayrıca bkz. dipnot #62). Soğd birlikleri), شابک ‎۹۰−۰۴−۰۸۶۱۲−۹ .
 23. Holt, Frank L. (1989), Büyük İskender ve Baktriya: Orta Asya’da Yunan Sınırının Oluşumu , Leiden, New York, Kopenhag, Köln: EJ Brill, s. 65 (bkz. dipnota #63), شابک ‎۹۰−۰۴−۰۸۶۱۲−۹ .
 24. Holt, Frank L. (1989), Büyük İskender ve Baktriya: Orta Asya’da Yunan Sınırının Oluşumu , Leiden, New York, Kopenhag, Köln: EJ Brill, s 67–8,شابک ‎۹۰−۰۴−۰۸۶۱۲ -۹ .
 25. Magill, Frank N. et al. (1998), The Ancient World: Dictionary of World Biography, Cilt 1 , Pasadena, Chicago, London,: Fitzroy Dearborn Publishers, Salem Press, s. 1010, شابک ‎۰−۸۹۳۵۶−۳۱۳−۷ .
 26. Chisholm, Hugh, ed. (1911). ” Apamea “. Ansiklopedi Britannica (11. baskı). Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 27. Christopoulos, Lucas (Ağustos 2012), “Eski Çin’de Helenler ve Romalılar (240 BC – 1398 AD),” Victor H. Mair (ed), Sino-Platonic Papers , No. 230, Chinese Academy of Social Sciences, Üniversite Pennsylvania Doğu Asya Dilleri ve Medeniyetleri Departmanı, s. 8–9, ISSN 2157-9687.
 28. Mark J. Dresden (1981), “Giriş Notu”, Guitty Azarpay, Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art , Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, pp 3-5, شابک ‎۰−۵۲۰ −۰۳۷۶۵−۰ .
 29. Jeffrey D. Lerner (1999), Seleukos Düşüşünün Doğu İran Platosu Üzerindeki Etkisi: Arsacid Parthia ve Graeco-Bactria’nın Temelleri , Stuttgart: Steiner, s 82–84, شابک ‎۳−۵۱۵−۰۷۴۱۷−۱ .
 30. Michon, Daniel (2015), Erken Kuzeybatı Hindistan’da Arkeoloji ve Din: Tarih, Teori, Uygulama , Londra, New York, Yeni Delhi: Routledge, pp 112–123, شابک ‎۹۷۸−۱−۱۳۸−۸۲۲۴۹−۸ .
 31. Wood, Francis (2002). İpek Yolu: Asya’nın Kalbinde İki Bin Yıl . Berkeley, CA: California Üniversitesi Yayınları. s.  65 –68. ISBN’si 978-0-520-24340-8.
 32. Gorshenina, Svetlana ; Rapin, Claude (2001). “Bölüm 5: Kuşanlar’dan İslam’a – İpek Yolu’ndaki Soğdlular”. Kabil’den Semerkant’a: Orta Asya’daki Arkeologlar . Koleksiyon ” Gallimard Keşifleri ” (به فرانسوی). 411 . Paris: Sürümler Gallimard. P. 104. ISBN 978-2-070-76166-1.
 33. Watson, Burton (1993), Büyük Tarihçinin Kayıtları, Han Hanedanı II , Columbia University Press, s. 234, شابک ‎۰−۲۳۱−۰۸۱۶۷−۷ ; ayrıca bakınız: Loewe, Michael, (2000), A Biographical Dictionary of the Qin, Former Han ve Xin Dönemleri (221 BC – MS 24) , Leiden, Boston, Köln: Koninklijke Brill NV, s 278, شابک ‎۹۰−۰۴ −۱۰۳۶۴−۳ .
 34. “İpek Yolu, Kuzey Çin [Kuzey İpek Yolu, Kuzey İpek Yolu] Antik Yol: Megalitik Portal ve Megalit Haritası:” . Megalitik.com.tr . 2017-07-25 alındı.
 35. Shiji , çev. Burton Watson
 36. Howard, Michael C. , Antik ve Ortaçağ Toplumlarında Ulusötesilik , Sınır Ötesi Ticaret ve Seyahatin Rolü, McFarland & Company, 2012, s. 133.
 37. Hanks, Reuel R. (2010), Küresel Güvenlik İzleme: Orta Asya , Santa Barbara, Denver, Oxford: Praeger, s. 3.
 38. Mark J. Dresden (2003), “Soğd Dili ve Edebiyatı”, içinde Ehsan Yarshater, İran’ın Cambridge Tarihi, Cilt III: Seleukos, Parthian ve Sasani Dönemleri, Cambridge: Cambridge University Press, s. 1219, شابک ‎۰−۵۲۱−۲۴۶۹۹−۷ .
 39. Ahmed, SZ (2004), Çağatay: İpek Yolu’nun Muhteşem Şehirleri ve İnsanları, West Conshohocken: Infinity Publishing, s. 61–65.
 40. Howard, Michael C. , Antik ve Ortaçağ Toplumlarında Ulusötesilik, Sınır Ötesi Ticaret ve Seyahatin Rolü , McFarland & Company, 2012, s. 134.
 41. Howard, Michael C. , Antik ve Ortaçağ Toplumlarında Ulusötesilik, Sınır Ötesi Ticaret ve Seyahatin Rolü, McFarland & Company, 2012, s. 133–34.
 42. J. Rose, ‘Soğdlular: Sınırlar Arasında Prime Movers’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, cilt. 30, hayır. 3, (2010), s. 412
 43. Grégoire Frumkin (1970), Sovyet Orta Asya’da Arkeoloji , Leiden, Köln: EJ Brill, s. 35–37.
 44. Andre. Al-Hind: Hint-İslam Dünyasının Oluşumu . Brill Academic Publishers, 2002. شابک ‎۰−۳۹۱−۰۴۱۷۳−۸ .
 45. de la Vaissiere, Etienne (20 Temmuz 2004). “Soğd Ticareti” .Ansiklopedi İranika . 2011-11-04 alındı .
 46. Güçlü, Sören. Orta ve Orta Asya’da Eski Türk Dönemi . Arkeolojik ve tarihi araştırmalar (göçebeler ve yerleşik insanlar, cilt 6). Reichert, 2008 شابک۳−۸۹۵۰۰−۵۳۲−۰ .
 47. Skaff, Jonathan Karam (2012). Sui-Tang Çin ve Türk-Moğol Komşuları: Kültür, Güç ve Bağlantılar, 580-800 . Erken İmparatorluklarda Oxford Çalışmaları. Oxford Üniversitesi Yayınları. P. 245. ISBN 0-19-987590-1.
 48. Liu, Xinru, “İpek Yolu: Avrasya’da Kara Ticareti ve Kültürel Etkileşimler”, Antik ve Klasik Tarihte Tarım ve Pastoral Toplumlarda , ed. Michael Adas, American Historical Association, Philadelphia: Temple University Press, 2001, s. 169.
 49. Peter B. Golden (2011), Dünya Tarihinde Orta Asya , Oxford, New York: Oxford University Press, s. 47, شابک ‎۹۷۸−۰−۱۹−۵۱۵۹۴۷−۹ .
 50. J. Rose, ‘Soğdlular: Sınırlar Arasında Prime Movers’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, cilt. 30, hayır. 3, (2010), s. 416
 51. Wood 2002:66
 52. Mark J. Dresden (1981), “Giriş Notu”, Guitty Azarpay, Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art, Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, s. 5, شابک ‎۰−۵۲۰−۰۳۷۶۵−۰ .
 53. Mark J. Dresden (2003), “Soğd Dili ve Edebiyatı”, Ehsan Yarshater, The Cambridge History of Iran, Cilt III: The Seleucid, Parthian ve Sasanian Dönemleri, Cambridge: Cambridge University Press, s . 1217,شابک ‎۰−۵۲۱−۲۴۶۹۹−۷ .
 54. Liu, Xinru, “İpek Yolu: Avrasya’da Kara Ticareti ve Kültürel Etkileşimler”, Antik ve Klasik Tarihte Tarım ve Pastoral Toplumlarda , ed. Michael Adas, American Historical Association, Philadelphia: Temple University Press, 2001, s. 168.
 55. Mark J. Dresden (1981), “Giriş Notu”, Guitty Azarpay, Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art, Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, s. 9, شابک ‎۰−۵۲۰−۰۳۷۶۵−۰ .
 56. de Crespigny, Rafe (2007), Üç Krallığa Daha Sonra Han’ın Biyografik Sözlüğü (MS 23–220) , Leiden: Koninklijke Brill, s. 600, شابک‎۹۷۸−۹۰−۰۴−۱۵۶۰۵−۰ .
 57. Luce Boulnois (2005), İpek Yolu: Keşişler, Savaşçılar ve Tüccarlar , Odyssey Books, s. 239–241, شابک ‎۹۶۲−۲۱۷−۷۲۱−۲ .
 58. Chisholm, Hugh, ed. (1911). ” Soğdyana “. Ansiklopedi Britannica(11. baskı). Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 59. Kazuo Enoki (1998), “Yü-ni-ch’êng ve Lou-Lan Bölgesi” ve “Lou-Lan’ın Başkentinin Konumu ve Kharoshthi Yazıtlarının Tarihi”, Rokuro Kono’da (ed. ), Studia Asiatica: Geç Dr. Kazuo Enoki’nin Batı Dillerinde Toplanan Makaleler, Tokyo: Kyu-Shoin, s. 200, 211-57.
 60. Christopoulos, Lucas (Ağustos 2012), “Eski Çin’de Helenler ve Romalılar (240 BC – 1398 AD),” Victor H. Mair (ed), Sino-Platonic Papers , No. 230, Chinese Academy of Social Sciences, Üniversite Pennsylvania Doğu Asya Dilleri ve Medeniyetleri Departmanı, s. 20–21 dipnot #38, ISSN 2157-9687.
 61. AM Belenitskii ve BI Marshak (1981), “Birinci Bölüm: Sogdiana Resimleri”, Guitty Azarpay, Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art , Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, s. 47, شابک‎۰−۵۲۰−۰۳۷۶۵−۰ .
 62. AM Belenitskii ve BI Marshak (1981), “Birinci Bölüm: Sogdiana Resimleri”, Guitty Azarpay, Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art , Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, s. 13, شابک‎۰−۵۲۰−۰۳۷۶۵−۰ .
 63. AM Belenitskii ve BI Marshak (1981), Guitty Azarpay, Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art , Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, s. شابک ‎۰−۵۲۰−۰۳۷۶۵−۰ .
 64. Tafazzoli, A. (2003), “İran Dilleri”, CE Bosworth ve MS Asimov, Orta Asya Medeniyetleri Tarihi, Cilt IV: Başarı Çağı, MS 750’den Sonuna Kadar the Fifteenth Century , Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, s. 323.
 65. Tafazzoli, A. (2003), “Iranian Languages”, CE Bosworth ve MS Asimov,History of Civilizations of Central Asia, Cilt IV: The Age of Achievement, AD 750 to the End of the Fifteenth Century , Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, s. 325–26.
 66. Mark J. Dresden (1981), “Giriş Notu”, Guitty Azarpay, Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art, Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, pp 5-6, شابک ‎۰−۵۲۰ −۰۳۷۶۵−۰ .
 67. Tafazzoli, A. (2003), “İran Dilleri”, CE Bosworth ve MS Asimov, Orta Asya Medeniyetleri Tarihi, Cilt IV: Başarı Çağı, MS 750 to the End of the Fifteenth Century , Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, s. 325.
 68. Paul Bergne (15 Haziran 2007). Tacikistan’ın Doğuşu: Ulusal Kimlik ve Cumhuriyetin Kökenleri . IBTauris. s. 6–. ISBN’si 978-1-84511-283-7.
 69. Mark J. Dresden (1981), “Giriş Notu”, Guitty Azarpay, Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art , Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, pp 2 & 5, شابک ‎۰−۵۲۰ −۰۳۷۶۵−۰ .
 70. Hansen, Valerie (2012), İpek Yolu: Yeni Bir Tarih , Oxford University Press, s. 98, شابک ‎۹۷۸−۰−۱۹−۹۹۳۹۲۱−۳ .
 71. Tobin 113–115
 72. Grenet, Frantz (2007). “Altıncı Yüzyıl Çin’inde Soğdlu Tüccarlar Arasında Dini Çeşitlilik: Zerdüştlük, Budizm, Maniheizm ve Hinduizm”. Güney Asya, Afrika ve Orta Doğu’nun Karşılaştırmalı Çalışmaları . Duke Üniversitesi Yayınları. 27 (2): 463-478. doi : 10.1215/1089201x-2007-017 .
 73. AM Belenitskii ve BI Marshak (1981), “Birinci Bölüm: Sogdiana Resimleri”, Guitty Azarpay, Sogdian Painting: the Pictorial Epic in Oriental Art , Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, s. 35, شابک‎۰−۵۲۰−۰۳۷۶۵−۰ .
 74. J. Rose, ‘Soğdlular: Sınırlar Arasında Prime Movers’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East , cilt. 30, hayır. 3 (2010), s. 416–7
 75. Liu, Xinru (2010), Dünya Tarihinde İpek Yolu , Oxford ve New York: Oxford University Press, s 67–8.
 76. Dresden, Mark J. (2003), “Soğd Dili ve Edebiyatı”, içinde Ehsan Yarshater,İran’ın Cambridge Tarihi, Cilt III: Seleukos, Parthian ve Sasani Dönemleri , Cambridge: Cambridge University Press, s. 1224, شابک ‎۰−۵۲۱−۲۴۶۹۹−۷ .
 77. Gasparini, Mariachiara. ” Sanatın Matematiksel Bir İfadesi: Çin-İran ve Uygur Tekstil Etkileşimleri ve Berlin’de Turfan Tekstil Koleksiyonu, ” Rudolf G. Wagner ve Monica Juneja (eds), Transculture Studies , Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, No 1 (2014), s.134-163
 78. “Sanatın Matematiksel Bir İfadesi: Çin-İran ve Uygur Tekstil Etkileşimi ve Berlin’deki Turfan Tekstil Koleksiyonu | Gasparini | Kültürlerarası Çalışmalar” . Heiup.uni-heidelberg.de . 2014-01-03 . 2017-07-25 alındı .
 79. Braja Bihari Kumar (2007). “Hindistan ve Orta Asya: Bağlantılar ve Etkileşimler”, JN Roy ve BB Kumar (eds), Hindistan ve Orta Asya: Klasikten Çağdaş Dönemlere , 3-33. Yeni Delhi: Astha Bharati Concept Publishing Company için yayınlandı. شابک ‎۸۱−۸۰۶۹−۴۵۷−۷ , s. 8.
 80. Nicolini-Zani, Mattco (2013). Tang, Li; Winkler, Dietmar W., ed. Oxus Nehri’nden Çin Kıyılarına: Çin ve Orta Asya’da Doğu Süryani Hristiyanlığı Üzerine Çalışmalar (resimli ed.). LIT Verlag Münster. ISBN’si 3-643-90329-4.
 81. SVD Araştırma Enstitüsü, Monumenta Serica Enstitüsü (2009). Monumenta Serica: Doğu Araştırmaları Dergisi, Cilt 57 . H. Fiğ. P. 120. İlki, Jinglong JptH döneminde (707-710) Güney Çin’de Guilin £^^’da ölen ve adı An Yena^Wffi olan başka bir Buharalı Hıristiyan’ın cenaze yazıtıdır (bkz. Jiang Boqin 1994). İkincisi, Maymurgh’dan Soğdlu beyefendi Mi Jifen’in (714–805) kitabesi; Ge Chengyong, çalışmasında Mi’nin oğlunun bir Hıristiyan keşiş olduğunu ve bu nedenle ailesinin de büyük olasılıkla Hıristiyan olduğunu keşfetti (bkz. Ge Chengyong 2001). Genel olarak …
 82. Nicolini-Zani, Matteo (2006). Doğuya giden parlak yol: Hıristiyanlığın Çin kültürel ve dini dünyasıyla ilk karşılaşmasının metinleri ve tarihi (7-9 . yüzyıllar) . Doğu maneviyatı. Qiqajon Sürümleri, Bose Topluluğu. P. 121. ISBN 8882272125. … en az bir Çince Hıristiyan metninden, Rulo P. 3847, Süryanice ilahi Gloria’nın Excelsis Deo’da Çince çevirisini içerir, bunun Soğdca bir çevirisi (bize parçalar halinde gelmiştir) de yazılmıştır. Bulayıq (Turfan) . Son olarak, şu anda güney Çin’de deniz ticaretiyle bağlantılı çok muhtemel bir Hıristiyan varlığını doğrulayan tek unsur, 707 ile 709 yılları arasında ölen Christian An Yena’nın cenaze kitabesinin Guilin (bugünkü Guangxi) yakınlarında bulunmasıdır.
 83. Emmerick, RE (2003) “İranian Settlement East of the Pamirs”, içinde Ehsan Yarshater, The Cambridge History of Iran, Cilt III: The Seleucid, Parthian ve Sasanian Dönemleri , Cambridge: Cambridge University Press, s. 275.
 84. Dresden, Mark J. (2003), “Soğd Dili ve Edebiyatı”, Ehsan Yarshater, The Cambridge History of Iran, Cilt III: The Seleucid, Parthian ve Sasanian Dönemleri , Cambridge: Cambridge University Press, s. 1225–1226, شابک‎۰−۵۲۱−۲۴۶۹۹−۷ .
 85. Rong, Xinjiang, “İpek Yolu Boyunca Soğd Kolonilerine Yeni Bir Işık: Kuzey Çin’deki Son Arkeolojik Buluntular (20 Eylül 2001’de BBAW’da Anlatım)”, Berichte und Abhandlungen’de (17 Aralık 2009) ); 10, S., s. 148.
 86. Rong, Xinjiang, “İpek Yolu Boyunca Soğd Kolonilerine Yeni Bir Işık: Kuzey Çin’deki Son Arkeolojik Buluntular (20 Eylül 2001’de BBAW’da Anlatım)”, Berichte und Abhandlungen’de (17 Aralık 2009); 10, S., s. 148–9.

 

Reklam (#YSR)