Şintoizm

Japon toplumunun yerel inanışıdır. Şinto kelimesi, iki Japonca kanji olarak adlandırılan Şin ( Tanrılar-Ruhlar) ve To (yol) iki tanımlamanın birleşmesinden oluşan Şinto (Tanrılar yolu) şeklinde ifade edilir.

Animizm inancına benzeyen Şintoizm’de dünya yaşam döngüsü için gerekli olan doğa olaylarını veya sadece nesne veleri temsil eden veya koruyan kutsal ruhlar “kami” olarak adlandırılarak temsil güçleri üzerine değerler oluşturulur.   

 

Şinto Tapınağı

   

Şintoistler tapınak ziyaretleri öncesinde “Temizu” adı verilen el ve ağız yıkama işlemi sonrasında baş eğerek “Omairi” ibadethaneye girerler.

Japon sosyal yaşamında etkin olan sosyal ve bireysel iç disiplin bu inanışta da kendini gösterir.

Japonya’nın yerel inanç sistemi olduğundan dolayı II. Dünya Savaşı sonrasında, Japon milli uyanışı değerlerinden görülerek, ABD girişimleriyle inanç sistematiğinin önemi azaltılarak daha ılımlı olan Budizm’e yönelim artırılmaya çalışılmıştır.

Reklam (#YSR)