SEVR ANTLAŞMASI 

( 10 Ağustos 1920 –  Sèvres , Fransa) 

23 Ağustos 1920, Sevres, France – Damat Ferit Paşa Osmanlı Devleti adına antlaşmayı imzalarken   

Sevr Antlaşması (Fransızca: Traité de Sevr) 10 Ağustos 1920 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nu tasfiye etmek için tasarlanmış ve neredeyse Türk egemenliğini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik İtilaf Devletleri ve Osmanlı Hükümeti arasında imzalanan antlaşma.  Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan anlaşmalar serisinin sonuncularından birisidir.[3] 10 Ağustos 1920’de  Manufacture nationalale de Sèvres[4][5] Porselen fabrikasında imzalanan bu anlaşma,  Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşını sonlandıran 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes anlaşmasının maddelerinin kesin hükümlere dayandıran anlaşması niteliğindeydi.  

Sevr Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölünmesinin ve parçalanmasının başlangıcı oldu. Öngörülen şartlar, Türk halkının yaşamadığı bölgenin çoğunun terk edilmesini ve Müttefik yönetimine bırakılmasını  içeriyordu.[6] Doğu Akdeniz topraklarının terk edilmesi, Filistin için Britanya Mandası, Suriye ve Lübnan için Fransız Mandası da dahil olmak üzere yeni politikaların ortaya çıkmasını içermekteydi. [7]

Antlaşmanın şartlarının ağırlığı Anadolu’da başlamış olan Türk Milli Mücadele hareketini hızlandırmış ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşının kazanılması sonrasında antlaşma hükümleri Ankara Hükümeti tarafından bu anlaşma kabul edilmemiştir.  

ANTLAŞMA İÇERİĞİ  

Müttefik ve Birleşik Devletler ile Sevr’de Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanmıştır [9]
iÇERİK MADDELER
I Milletler Cemiyeti Sözleşmesi 1-26
II Türkiye’nin Sınırları 27-35
III Siyasi Maddeler 36-139
IV Azınlıkların Korunması 140-151
V Askeri, Deniz ve Hava Klozları 152-207
VI Savaş Esirleri ve Mezarlar 208-225
VII cezalar 226-230
VIII Mali Hükümler 231-260
IX Ekonomik Hükümler 261-317
X Havadan Navigasyon 318-327
XI Limanlar, Su Yolları ve Demiryolları 328-373
XII Emek (Versailles Antlaşması’nın XIII.Bölümü) 374-414
XIII Muhtelif hükümler 415-433

ANTLAŞMANIN TARAFLARI 

İngiltere için George Dixon Grahame, Fransa için Alexandre Millerand ve İtalya için Kont Lelio Bonin Longare imzaladı. Bir Müttefik güç olan Yunanistan, 1920’de yapılan Yunan yasama seçimlerinden sonraki siyasi değişiklik nedeniyle sınırları çizilen şekliyle kabul etmedi ve anlaşmayı hiçbir zaman onaylamadı. [10] Osmanlı İmparatorluğu için üç imzacı vardı:

 1. Eski Büyükelçi Hadi Paşa,
 2. Eski Milli Eğitim Bakanı Rıza Tevfik Bölükbaşı ,
 3. Bern’deki Osmanlı büyükelçiliğinin ikinci sekreteri Reşad Halis.

Osmanlı heyeti temsilcileri; Soldan sağa: Rıza Tevfik Bölükbaşı , Sadrazam Damat Ferid Paşa , Osmanlı eğitim bakanı Mehmed Hâdî Paşa ve büyükelçi Reşad Halis .

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti bunun müzakere çünkü milletlerarası sözleşmeye taraf değildi.

Versailles Antlaşması ile imzalanan Alman İmparatorluğu Sevr antlaşması öncesi ve ekonomik haklar ve işletmeler dahil olmak üzere Osmanlı hakimiyet alanlarında Alman imtiyazlarını iptal etti.

Ayrıca Fransa, İngiltere ve İtalya aynı tarihte gizli bir “Üçlü Anlaşma” imzaladı. [11] Üçlü Anlaşma, Britanya’nın petrol ve ticari imtiyazlarını onayladı ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki eski Alman işletmelerini bir Üçlü şirkete devretti.

Amerika Birleşik Devletleri, Milletler Cemiyeti statüsü nedeniyle antlaşmaya taraf oldu. [12] ABD, askeri harcamaları için mali tazminatla, olabildiğince çabuk kalıcı bir barış istedi. Ancak Amerikan Senatosu Ermeni mandasını reddettikten sonra, tek umudu ve en etkin çözümün Yunan başbakanı Eleftherios Venizelos tarafından anlaşmaya dahil edilmesi görüşünü bildirdi . [13]

BÖLGESEL OLMAYAN HÜKÜMLER 

Antlaşma Türkiye’ye bir dizi toprak kaybı yaşattı. Ayrıca Türkiye’ye ait olduğu kabul edilen bölgeye uygulanan bir takım hükümler de vardı.

Sevr Antlaşması bölgesini gösteren 1920 tarihli orijinal harita

MALİ KISITLAMALAR 

Anlaşma hükümlerine göre Müttefik Devletler, Osmanlı İmparatorluğu’nun maliyesini kontrol edeceklerdi. Mali kontrol, ulusal bütçeyi onaylamayı ve denetlemeyi, mali kanun ve yönetmelikleri uygulamayı ve Osmanlı Bankası’nı tamamen kontrol etmeyi içeriyordu. Düyun-u Umumiye (1881 yılında tesis) sadece İngiliz, Fransızca ve İtalyanca tahvil sahiplerini kapsayacak şekilde yeniden tasarlandı. Osmanlı borç sorunu, Osmanlı İmparatorluğunun yurt dışından, özellikle Fransa’dan borç aldığı Kırım Savaşı (1854-56) zamanına dayanıyordu. Ayrıca 1914 yılında Talat Paşa tarafından kaldırılan Osmanlı İmparatorluğu’nun kapitülasyonları da restore edildi.

Anlaşma hükümlerine göre İmparatorluğun kendi topraklarından geçen kişilere, mallara, gemilere  Transit geçiş özgürlüğü vermesi gerekiyordu ve transit mallar tüm gümrük vergilerinden muaf olacaktı. Vergi sistemi, gümrük sistemi, iç ve dış krediler, ithalat ve ihracat vergileri ve imtiyazlarda gelecekte yapılacak değişiklikler Müttefik Kuvvetler mali komisyonunun onayı olmadan uygulanamaz. Antlaşma, Almanya, Avusturya, Macaristan veya Bulgaristan’ın ekonomik olarak yeniden nüfuz etmesini önlemek için İmparatorluğun kendi topraklarında yaşayan ülkelerin vatandaşlarının mülklerini tasfiye etmesini talep etti. Bu halka açık tasfiye, Tazminat Komisyonu tarafından düzenlenecekti. Bağdat Demiryolu’nun mülkiyeti hakları, Alman kontrolünden çıkarak Müttefiklere geçti.

ASKERİ KISITLAMALAR 

Osmanlı Ordusu, 700’ü Padişah muhafızı, 50.000 kişi diğer birimler olmak üzere toplam 50.700 kişi ile sınırlandırıldı. Osmanlı Donanması korunma amaçlı sadece yedi  yelkenli ve altı torpido botluna izin verildi. Osmanlı Devleti’nin hava kuvveti kurması yasaklandı. Antlaşma, askeri hükümlerin uygulanmasını denetlemek için müttefik bir denetim ve organizasyon komisyonunu içeriyordu.

MALTA MAHKEMELERİ  

Bu anlatma neticesinde, Osmanlı Meclisi Mebusan azası birçok kişi ve birçok Ordu subayı, Ermeni Tehciri ve sonrası olaylar bahane edilerek yargılanmış ve asılsız suçlamalar ile mahkum edilmiş ve sürgün edilmişlerdir.

TÜRKİYE’DE İŞGAL BÖLGELERİ  

FRANSA İŞGAL BÖLGESİ   

Antlaşma kapsamında Fransa, Suriye’yi ve  Antep,  Urfa ve  Mardin dahil  Güneydoğu Anadolu’nun birçok bölgesini işgal etti. Adana, Diyarbakır da dahil olmak üzere kuzeyde Sivas ve Tokat’a kadar Doğu-İç Anadolu’nun büyük bir kısmı Fransız etkisi altındaki bölge ilan edildi.

YUNANİSTAN İŞGAL BÖLGESİ 

Yunanistan’ın 1832-1947 yılları arasında genişlemesi, Yunanistan’a Sevr Antlaşması ile verilen ancak 1923’te kaybedilen yerler sarı ile gösterilmiştir.

Anlaşma hükümlerine göre İzmir 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından ilhak edilen İzmir’de yerel bir yönetim kurulmasını ardından geçen beş yılın sonunda bölgenin Osmanlı ya da Yunan hükümetlerine geçmesini yapılacak bir referanduma ve bu süre zarfında bölge denetiminin Milletler Cemiyeti tarafından denetlenmesini öngörmekteydi.  

İTALYA İŞGAL BÖLGESİ 

Osmanlı ile İtalya Krallığı arasında yaşanan 1911-1912 Trablusgarb Savaşından sonra yapılan Uşi (Lozan) Anlaşması ile İtalya’ya geçici bir protokolle Oniki Adalar verilmişti. Adalar ve  Antalya ve Konya’nın  dahil olmak üzere Güney ve Batı-Orta Anadolu’nun büyük kısımları İtalyan nüfuz bölgesi ilan edildi. Antalya, İtalya’ya Üçlü Antant tarafından vaat edilmiş Londra Antlaşması üzerine, [15] İtalyan sömürge otoritelerince İtalyan kolonisi Likya adı verildi. [16]

BÖLGESEL HÜKÜMLER 

BOĞAZLAR 

Sevr Antlaşması’nda Boğazlar Bölgesi’ni gösteren 1920 Batı Türkiye haritası

İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’ni kapsayacak şekilde bir Boğazlar Bölgesi önerildi . Çanakkale Boğazı’nda barış ve savaş zamanlarında, hangi bayrak altında olursa olsun tüm ticaret ve savaş gemilerine seferler açık olacaktı. Bu aslında suların uluslararasılaşmasına yol açacaktı. Sular abluka altına alınmayacaktı ve burada Milletler Cemiyeti’nin kararlarının uygulanması dışında herhangi bir savaş eylemi gerçekleştirilemezdi.

SERBEST BÖLGELER 

Bazı limanların uluslararası öneme sahip olduğu ilan edilerek, Milletler Cemiyeti, ticari açıdan stratejik yerlerde ekonomik hükümlerin uygulanmasını sağlamak için, özellikle ücretler ve tesisler konusunda, bu limanlarda muamelede tam özgürlük ve mutlak eşitlik konusunda ısrar etmekteydi. “Serbest bölgeler” olarak adlandırılan bu bölhgler. Çatalca’dan Dolmabahçe’ye kadar olan bölge için İstanbul, Haydarpaşa – İstanbul – İzmir, İskenderun, Hayfa, Basra, Trabzon ve Batum limalarıydı. 

TRAKYA 

Doğu Trakya (Çatalca hattına kadar), Imbros ve Tenedos adaları ve Marmara Denizi adaları  Yunanistan’a devredildi. Bu adaları çevreleyen sular uluslararası toprak ilan edilerek “Boğazlar Bölgesi” idaresine bırakıldı.

KÜRDİSTAN 

Musul bölgesininde dahil olduğu Fırat nehrinini güney hattını kapsayan bölge için bir referandum yapılması öngörüldü. Kürt yerleşim alanları ile bölgenin siyasi ve idari sınırları arasındaki eşitsizlik nedeniyle Kürdistan’ın sınırlarının ne olması gerektiği konusunda genel bir anlaşma yoktu. [17] Bir varlık olarak Kürdistan’ın ana hatları, 1919’da Paris Barış Konferansı’nda  Kürdistan Teali Cemiyeti adına temsil eden Şerif Paşa tarafından bölgenin sınırlarını şu şekilde tanımladı:

Türk Kürdistan’ın sınırları, bakış etnografik açıdan en kuzeydeki başlayacak Ziven Kafkas sınırında ve batıya devam Erzurum, Erzincan, Kemah, Arapgir, Besni ve Divriği; güneyde çizgiyi takip Harran, Sincar dağlarında Tel Asfar, Erbil, Süleymaniye , Akk-el-man, Sinne ; doğuda Ravandiz, Başkale, Vezirkale yani Ağrı Dağı’na kadar İran’ın sınırı. [18]

Bu beyan, Van bölgesini dışladığı için diğer Kürt milliyetçileri arasında tartışmalara neden oldu. Emin Ali Bedir Han , Van’ı ve Türkiye’nin mevcut Hatay ili üzerinden denize açılan bir çıkışı içeren alternatif bir harita önerdi. [19] Kürt ve Ermeni heyetlerinin ortak açıklaması üzerine Kürtlerin Erzurum vilayetine ve Sasun’a (Sason) yönelik iddiaları vazgeçilmekle beraber Ağrı ve Muş üzerindeki egemenlik iddiaları kaldı. [20]

63. Madde, Asur-Keldani azınlığa açıkça tam koruma ve koruma sağladı . Bu hüküm Lozan Antlaşması ile kaldırıldı.

ERMENİSTAN  

ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından tanımlanan batı sınırlarıyla sözde Birinci Ermenistan Cumhuriyeti

Ermenistan yerleşik bir devlet olarak kabul edildi. (Bölüm VI “Ermenistan”, Madde 88-93). 89. Madde ile “Türkiye ve Ermenistan, hem de diğer Yüksek Sözleşmeci Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasında Erzurum, Trabzon vilayetlerinde tespit edilecek sınır sorununu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın tahkimine sunmayı kabul etmesini, Van ve Bitlis’in kararını ve Ermenistan’ın denize girişi ve Türk topraklarının söz konusu sınıra bitişik herhangi bir kısmının askersizleştirilmesi ile ilgili olarak yazabileceği hükümleri kabul etmesini onayladı.  

IRAK İNGİLİZ MANDASI  

Irak’ın İngiliz Mandası ile ilgili anlaşmadaki ayrıntılar, 25 Nisan 1920’de San Remo konferansında tamamlandı. Bu bölgedeki petrol imtiyazı , Musul vilayetinin imtiyaz haklarına sahip olan İngiliz kontrolündeki Türkiye Petrol Şirketi’ne (TPC) verildi. İngiliz ve Iraklı müzakereciler, yeni petrol imtiyazı konusunda sert tartışmalar yaptı. Milletler Cemiyeti Musul’un düzenini oyladı ve Iraklılar, İngiliz desteği olmadan Irak’ın bölgeyi kaybedeceğinden korktular. Mart 1925’te TCK, ” Irak Petrol Şirketi ” (IPC) olarak yeniden adlandırıldı ve 75 yıllık bir süre için tam ve eksiksiz bir imtiyaz verdi.

FİLİSTİN İÇİN İNGİLİZ MANDASI  

İngiliz Balfour Deklarasyonunun Filistin ile ilgili üç ilkesi Sevr Antlaşması’nda kabul edildi:

MADDE 95: Yüksek Sözleşmeci Taraflar, 22. Madde hükümlerini uygulayarak, Müttefik Kuvvetler tarafından belirlenecek sınırlar dahilinde Filistin’in idaresini, söz konusu Güçler tarafından seçilecek bir Zorunlu’ya emanet etmeyi kabul ederler. Zorunlu, Filistin’de Yahudi halkı için ulusal bir yuva kurulması lehine, İngiliz Hükümeti tarafından 2 Kasım 1917’de yapılan ve diğer Müttefik Kuvvetler tarafından kabul edilen bildirgeyi yürürlüğe koymaktan sorumlu olacak ve açıkça anlaşıldı. Filistin’deki mevcut Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına veya başka herhangi bir ülkedeki Yahudilerin sahip olduğu haklara ve siyasi statüye zarar verecek hiçbir şey yapılmayacaktır.

SURİYE VE LÜBNAN İÇİN FRANSIZ MANDASI  

Fransız Mandası, San Remo Konferansı’nda belirlendi. Doğuda Fırat Nehri ile Suriye Çölü, batıda Akdeniz, kuzeyde Nur Dağları’ndan güneyde Mısır’a kadar uzanan bölgeyi kapsayan; Lübnan ve genişletilmiş Suriye dahil olmak üzere yaklaşık 3.000.000 nüfuslu yaklaşık 60.000 mil kare (160.000 km 2) büyüklüğünde bir bölgeden oluşan ve daha sonra Milletler Cemiyeti Mandası altında yeniden atanan alan. Bölge, Fransız egemenliği altında şu şekilde dört hükümete bölündü: Fırat bölgesinden Akdeniz’e Halep Hükümeti; Trablus’tan Filistin’e uzanan Büyük Lübnan; Şam, Hama, Hems ve Hauran dahil Şam ve Arisarieh Dağı’nın ülkesi. Mart 1920’de Şam’da düzenlenen Suriye Ulusal Kongresi tarafından Suriye kralı ilan edilen Faysal ibn Hüseyin, aynı yılın Temmuz ayında Fransızlar tarafından gönderildi ve ertesi yıl Irak kralı oldu.

HİCAZ KRALLIĞI 

Hicaz Krallığı, Arap Yarımadası’nda uluslararası tanınma verildi ve 260.000 km 2 tahmini bir alana ve yaklaşık 750.000 nüfusa sahip bir bölgeydi. En büyük şehirler 80.000 nüfuslu Mekke ve 40.000 nüfuslu Medine idi. Osmanlı döneminde Hicaz vilayeti  olmakla beraber savaş sırasında İngiliz etkisi altında bağımsız bir krallık haline geldi.

ANTLAŞMANIN KADERİ 

Osmanlı İmparatorluğu’na empoze edilen Sevr Antlaşması’nın şartları, Versailles Antlaşması ile Alman İmparatorluğu’na empoze edilenlerden çok daha ağırdı. [22] [23] Fransa, İtalya ve İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölünmesini 1915 gibi erken bir tarihte gizlice planlamaya başlamıştı. Açık müzakereler, 1919’daki Paris Barış Konferansı’ndan başlayarak on beş ayı aşkın bir süreyi kapsıyordu. Londra Konferansı’na devam ettiler ve ancak başbakanların Nisan 1920’deki San Remo konferansındaki toplantısından sonra kesin bir şekil aldılar. Gecikme, yetkilerin bir anlaşmaya varamamasından kaynaklandı ve bu da sonuçlarına bağlıydı. Türk milli hareketi. Sevr Antlaşması hiçbir zaman onaylanmadı ve Türk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, Sevr Antlaşması taraf ülkelerin çoğu 1923 ve 1924’te Lozan Antlaşması’nı imzaladı ve onayladı.

Antlaşma galip ülkelerce eyleme dönüşürken, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Türk ulusal hareketi Ankara merkezinde yeni bir hükümet kurmuştu.[24] Mevcut Ankara hükümeti İstanbul Hükümetinin imza attığı Sevr anlaşmasını tanımadığını bir nota ile tüm kamuoyuna duyurdu. [25]

SEVR SONRASI ANLAŞMALAR  

Ankara Hükümeti, Milli Mücadele sırasında ve sonrasında birçok devlet ile yeniden masaya oturarak yeni anlaşmalara imza atmıştı. SSCB ile Moskova Anlaşması, 16 Mart 1921 tarihinde Fransa ile Ankara Antlaşması ve Ermenistan ile Gümrü Antlaşması ile hedeflediği Misak-ı milli sınırlarına yaklaşmış oldu.  

Eylül Ekim 1922 tarihinde Türk ordusu Çanakkale’ye konuşlanmış olan Britanya birliklerine doğru harekete geçti. Fransız ve İtalyan hükümetlerinin Britanya’yı yalnız bırakması ve İngiliz Kamuoyunda savaş karşıtı söylemlerin yükselişe geçmesi sonucu İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetleri Ankara Hükümeti ile 11 Ekim’de Mudanya Mütarekesi’ni imzalamak zorunda bıraktı ve yeni anlaşmanın zemini hazırlanmış oldu.  [26]

SEVR ANLAŞMA METİNLERİ 

SEVR ANDLAŞMASI OSMANLICA ( Osmanlı Türkçesiyle yazılan tam metin)

Kaynak: Prof. N. Erim Devletler Arası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri C.I – Sayfa 525-691 TTK 1953

SEVR ANLAŞMASI (İngilizce hazırlanan metnin çevirisi) 

Kaynak:  Brigham Young Universty Digital Library https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Peace_Treaty_of_S%C3%A8vres

KAYNAKÇA 

 1.  Aşağıdaki sıralama ve sınıflandırma, anlaşmanın önsözünde göründüğü gibidir.
 2.  Wikisource: Sevr Antlaşması / Protokol
 3.  Kategori: Birinci Dünya Savaşı antlaşmaları
 4.  Helmreich, Paul C. (1974). Paris’ten Sevr’e: Osmanlı İmparatorluğu’nun 1919-1920 Barış Konferansı’nda Parçalanması . Columbus, Ohio: Ohio Eyalet Üniversitesi Yayınları. s. 320 . ISBN 9780814201701OCLC  694027 .
 5. “Sevr Antlaşması, 1920” . Harold B. Kütüphanesi, Brigham Young Üniversitesi .
 6.  TS0011.pdf
 7.  Bakınız: Sykes-Picot
 8. “Sevr Antlaşması’nın Osmanlı imzacıları – NZHistory, Yeni Zelanda tarihi çevrimiçi” . NZHistory.net.nz . Erişim tarihi: 25 Ocak 2017 .
 9. “Sevr Barış Antlaşması” .
 10. “Arşivlenmiş kopya” . 2007-06-29 tarihinde orjinalinden arşivlendi . Erişim tarihi: 2007-05-16 .
 11.  The Times (London), 27. Idem., 30 Ocak 1928, Editoryal.
 12. “Kongre Ermenistan Cumhuriyeti’ne Karşı Çıkıyor; Genel Duygu Yeni Cumhuriyetin Sorumluluğuna Karşıdır” . The New York Times . 27 Nisan 1920. sayfa 2, 353.
 13.  Gibbons, Herbert Adams. “Venizelos”. Üç Aylık Siyaset Bilimi . 36 (3): 519. doi : 10.2307 / 2142304 .
 14.  Güç Samantha . Cehennemden Bir Sorun , s. 16-17. Temel Kitaplar, 2002.
 15. “Birinci Dünya Savaşı.com – Birincil Belgeler – Londra Antlaşması, 26 Nisan 1915” . FirstWorldWar.com . Erişim tarihi: 25 Ocak 2017 .
 16.  Franco Antonicelli, Trent’anni di storia italiana, 1915-1945 , Torino, Mondadori Editore, 1961. s. 25
 17.  Hakan Özoğlu, Kürt Ünlüleri ve Osmanlı Devleti: Evrimleşen Kimlikler, Rekabet Eden Bağlılıklar ve Değişen Sınırlar s. 38. SUNY Press, 2004
 18.  Şerif Paşa, Kürt Halkının İddialarına Dair Muhtıra , 1919
 19.  Hakan Özoğlu, age s. 40
 20.  M. Kalman, Batı Ermenistan ve Jenosid s. 185, İstanbul, 1994.
 21.  Arin, Kubilay Yado, Türkiye ve Kürtler – Savaştan Uzlaşmaya mı? UC Berkeley Center for Right Wing Studies Working Paper Series, 26 Mart 2015.
 22.  Isaiah Friedman: British Miscalculations: The Rise of Muslim Nationalism, 1918–1925 , Transaction Publishers, 2012, ISBN 1412847494 , sayfa 217. 
 23.  Michael Mandelbaum: The Fate of Nations: The Search for National Security in the Nineteenth and Twentieth Century , Cambridge University Press, 1988, ISBN 9780521357906 , page 61 (dipnot 55). 
 24.  Finkel, Caroline, Osman’ın Rüyası , (Temel Kitaplar, 2005), 57; “İstanbul ancak 1930 yılında şehrin resmi adı olarak kabul edildi.”
 25.  Current History , Volume 13, New York Times Co., 1921, “Dividing the Former Turkish Empire” s. 441-444 (erişim tarihi 26 Ekim 2010)
 26.  Bendeck, Whitney. “Pyrrhic Zaferi Elde Edildi.” Konferans, Avrupa Toplam Savaş Çağında, Florida Eyalet Üniversitesi, Tallahassee, 11 Ekim 2016.
 
Reklam (#YSR)