OSMAN GAZİ

(1258-1326)

Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve resmi olarak ilk yöneticisidir. Osman Gazi 1258 yılında Söğüt’te doğmuştur. Annesi Halime Hatun, babası Ertuğrul Gazi’dir. Bu dönemlere ait elde çok fazla bilgi olmamakla birlikte Pachymeres’e ait kaynaklardan bazı bilgilere ulaşılabilmektedir.

Doğu Roma tarihçisi George Pachymeres tarafından yazılan bilgiler Osmanlı ile Bizans arasında yapılan Koyunhisar Savaşı’nda tarihçinin gözlemlerini anlattığı bilgilerdir. Bir diğer önemli kaynak ise Yahşi Fakih Menakıbnamesi’dir.

Osman Bey eldeki verilere göre 1288’de 33 yaşında başa geçmiştir. Osman Gazi’nin ilk eşi Şeyh Edebali’nin kızı Mal (Malhun) Hatun’dur. Daha sonra bir evlilik daha yapan Osman Gazi’nin bu evliliğinden Alaeddin Ali Bey (Alaeddin Paşa) adında bir evladı olmuştur. Yaşamının son dönemlerinde Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi Bursa’yı fethetmiş (1326) ve Osman Gazi 1326’da Bursa’nın fethedildiği zamanda Gut (Nikris) hastalığından ölmüştür.

Osman Bey’in 1 kız ve 7 erkek çocuğu vardır. Erkek evlatları Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Orhan Bey, Alaeddin Ali Bey, Melik Bey ve Savcı Bey, kız evladının ismi ise Fatma Hatun’dur. Osman Gazi’den sonra Osman Gazi’nin sorumluluğunu Oğlu Orhan Gazi alır. Osman Gazi ömrünün son dönemlerinde Bursa’nın fethedilmesini istemiş ve Bursa’nın fetih haberi Osman Gazi’ye ölüm döşeğinde iken ulaşmıştır.