ÖLÇEK EKONOMİLERİ – Monopolcü Rekabet Teoremi

Dr. Öner ÖZ

Heckscher-Ohlin modelinde firmaların üretiminde ölçeğe göre sabit getiri varsayımı yapılmıştı.  Yani, girdilerin miktarı, örneğin, iki katına çıkarılırsa, üretimin de iki katına çıkacağı varsayılıyordu. Ölçeğe göre artan getiri varsayımı yapılırsa, o zaman girdi miktarlarının iki katına çıkarılması, üretimin iki katından daha çok artmasına yol açacaktır. Bu da bir birim ürün elde etmek için gereken girdi miktarının azalması ve girdi fiyatları veri alındığında, ortalama maliyetin düşmesi anlamına gelir.

Şayet üretim artışı sektörün büyümesinden kaynaklanıyorsa bu duruma, dışsal ölçek ekonomileri adı verilir.

Üretim artışı sektörden değil de, firmanın kendi imkanları sayesinde gerçekleşmişse bu duruma da içsel ölçek ekonomileri adı verilmektedir.

Reklam (#YSR)