Kore tarihi

  Kore coğrafyasında yapılan araştırmalar MÖ 8000 ile 1500 tarihleri arasında avcı – toplayıcı toplulukların var olduğu saptanmıştır. Tunç çağında yerleşik bir hayata geçen bu topluluklar demir çağında at binmeye başlamasıyla daha sistematik bir toplum yapısı haline geçmiştir.

Kore efsaneler yazıtı olan Samsug Yusa’ya göre ilk krallık Kuzey Kore  ve Mançurya bölgesinde MÖ 2333 kurulan Gojoseon Krallığıdır. Bu krallığa ait ilk tarihsel kanıtlar MÖ 7. Yüzyıla aittir.  Günümüz Güney Kore topraklarında MÖ. 3. yüzyılda Jin Devleti kuruldu.

Çin İmparatorluğu tarafından yıkılan bu devlet sonrasında ülkede uzun yıllara dayanan iç çatışmalar ve kaos dönemi başlamıştır.    MÖ 1. yüzyıl ve MS 676 tarihleri arasında Baekje, Koguryo ve Silla krallığı tarafından yönetilen Kore toprakları ve Mançurya Silla krallığı tarafından birleştirildi. MS 698 yılında Dae Jo- Yeong önderliğinde Balhae adıyla birleşti.

Kuzey ve Güney devletleri dönemi olarak adlandırıabilecek bu dönemde coğrafya, teknolojik ve kültürel anlamda oldukça ileri seviyeye çıktı. 9. yüzyıl sonlarında Silla krallığı üçe bölündü. Dağılan Kore coğrafyası 932 yılında Goryeo Hanedanı tarafından yeniden bir araya getirildi. Bu dönemde Budizm ülkede hızla yayıldı. Ülke aynı dönemde Moğol istilasından oldukça etkilendi. 

1392 senesinde Goryeo hanedanını deviren Yi Seong- Gye,  Joseon Hanedanını kurdu. Bu hanedan döneminde Kore alfabesi başta olmak üzere toplumsal birçok reform yapıldı. Güçlü bir iki yüz yıl sonrasında dış saldırılar ve iç karışıklıklar nedeniyle otorite boşluğu yaşamaya başladı. Avrupalı sömürgecilere karşı direnmek için içine kapanık bir toplum halini almaya başladı. Bu süreç sonunda aleyhine olan birçok anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. İmparatoriçe Myeongseong’un suikastle öldürülmesi ve Donghak Köylü ayaklanması devamında Gabo reformları oluşmuş ve Kore modernleşmesi için ciddi bir adım olmuştur. 

Birinci Çin – Japon Savaşı sonrasında Kral Gojong 1897 yılında Kore İmparatorluğunu ilan etti. 1905 yılında yaşanan Rus – Japon Savaşı sonrasında Kore, önce Japonya himayesine 1910 yılında Japonya – Kore İlhak anlaşmasıyla tamamen Japonya’ya ilhak oldu. Japonya tarafından bir vali aracılılığıyla yönetilmeye başlanan Kore’de eski imparator Gojong’un ölümü sonrasında 1919 yılının 1 Martında Japon idaresine karşı ayaklanmalar çıktı. Kore Geçici hükümeti bu direnişleri örgütledi ve oldukça başarılı oldu.

1945 yılında Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı sonunda teslim olmasıyla Kore’nin kuzeyi SSCB, güneyini ise ABD tarafından işgal edilerek ikiye ayrıldı.   1948 yılında tek bir hükümet kurulamaması üzerine 38. Paralel kuzeyinde olan coğrafyada Sovyetler Birliği destekli “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti” adıyla Kuzey Kore , güneyde ise “Kore Cumhuriyeti” adıyla Güney Kore kuruldu.

Kuzey Kore’nin Kore yarımadasında tek bir devlet kurma amacıyla Güney Kore’ye savaş açtı. 3 yıl süren savaş 1953 yılında imzalanan ateşkes anlaşması ile saldırılar durdu. Barış anlaşması yapılmadığı için taraflar arasında kesin bir uzlaşma sağlanamamıştır. Her iki devlet 1991 yılında Birleşmiş Milletlere kabul edildi.

Reklam (#YSR)