KIDEM TAZMİNATI HAKKI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Son 5 yıla ait kıdem tazminatı tavanı şu şekildedir:

Dönemi Tutarı
01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022  10.848,59 TL
01 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 8.284,51 TL
01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 7.638,96 TL
01 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 7.117,17 TL
01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 6.730,15 TL
01 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 6.379,86 TL
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019  6.017,60 TL
01 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018  5.434,42 TL
01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018  5.001,76 TL
01 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017 4.732,48 TL
01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 4.426,16 TL

KAYNAK: iskanunu.com ve Datassist

Reklam (#YSR)