KAPİTÜLASYONLARIN KALDIRILMASI  

Osmanlı Devleti kapitülasyonların olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte imtiyazları kaldırmak için birtakım girişimlerde bulunmuşsa da bunda başarılı olamamıştır. Kapitülasyonları kaldırma kararını 1856 Paris Kongresi’nde söylemek istemişse de başarılı olamamıştır.

I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile, Osmanlı Devleti yayınladığı bir açıklama ile kapitülasyonları 1 Ekim 1914 tarihinden itibaren tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiştir. Bu açıklamaya Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya çok sert bir biçimde protesto etmişlerdir. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan Almanya bile alınan bu karara karşı çıkmıştır.

1856 Paris Anlaşması

10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı Devleti’nin imzalamış olduğu Sevr Antlaşması ile kapitülasyonların yeniden hayata geçmesi öngörülmüştür.

Kesin ve asla bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kapitülasyonlar, Lozan Antlaşması ile tamamen ortadan kaldırılmıştır.

KAYNAKÇA: 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/629070

https://derliyo.com/kapitulasyonlarin-osmanli-devletine-etkileri/

https://eodev.com/

Reklam (#YSR)