Fizik Felsefesi

Zaman, fizik felsefesinin en önemli ilgi alanlarından birisidir.

Fizik felsefesi,  modern fiziğin temelinde yatan felsefi soruların, madde ve enerjinin etkileşimini inceleyen felsefe dalıdır.

Başlıca soruları, uzam, zaman ve parçacıklar ile ilgilidir. Ayrıca evrenbilim, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik, etki ve tepki, determinizm, ve fizik kanunlarının doğası da ilgi alanıdır. Özellikle 20. yüzyılda kuantum kuramının gelişmesiyle evrenin doğasının belirlenimci mi yoksa belirlenemezci mi olduğu çokça tartışılmaktadır. Fizik gibi katı bir bilimin felsefeyle birlikte anılması şaşırtıcı gelebilr. Oysa dış dünyamızın zaman, enerji ve bunun gibi temel kavramları bulanıktır ve tanımlanmaları güçtür.

Günümüzde fizik felsefesi, bilim felsefesinin en etkin koludur.

Reklam (#YSR)