ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET

Dr. Öner ÖZ

Endüstri içi ticaret: Aynı endüstri kapsamında fakat birbirinden ufak tefek farklılıkları olan malların ithal ve ihraç edilmesidir. İki yönlü ticaret olarak da bilinir. Dünya ticaretinin ağırlıklı bölümü aynı mallar üzerindeki iki yönlü ticaretten oluşur.

Monopolcü rekabet teoremi, sanayi malları üzerindeki iki yönlü ticaret olayını ölçek ekonomileri ile açıklar. Buna göre tüketici tercihlerinin farklılığı nedeniyle firmaların ürettikleri mallar arsında farklar bulunur. Her firma kendisinin farklı türdeki malını ürettikçe ölçek ekonomisi sağlar ve bunu dışarıya ihraç eder. Ölçek ekonomilerinden yararlanma düşüncesi, her firmayı çok sayıda farklı tür veya tipte üretmek yerine yalnız bir ya da birkaç türde üretim yapmaya zorlar. Üretim az sayıdaki tür ve tip üzerinde toplanarak uzmanlaşmaya gidilir. Böylece ülke söz konusu türün ihracatçısı olurken, diğer tipleri de dışarıdan ithal eder.

Endüstri içi ticaretin ölçülmesi;

Endüstri içi ticaret mal farklılaştırmasından ve ölçek ekonomilerinden kaynaklanmaktadır. Endüstri içi ticaret Grubel – Lloyd İndeksi ile ölçülür. Bu indeksin formülü aşağıdaki gibidir;

İndeksin 0 olması demek ülkenin bir malı yalnızca ithal ya da ihraç ediyor olması anlamına gelir. Aynı malın farklı türlerinin ithal ve ihracı birbirine eşit ise indeks 1 olur.

Reklam (#YSR)