1931 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Cemal Süreya (gerçek adıyla Cemalettin Seber) Türk şair, yazar ve çevirmendir. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden biri olmuştur. İlk şiir denemelerini ortaokulda eskizlerle, lisede aruzla yapsa da asıl şiir çalışmalarını üniversite yıllarında ortaya koymuştur. “Üvercinka” (1958), “Göçebe (1965)”, “Beni Öp Sonra Doğur Beni” (1973), “Uçurumda Açan” (1984), “Sıcak Nal” (1988), “Güz Bitiği” (1988) adlarındaki şiir kitapları vardır. Bunların yanı sıra deneme, eleştiri, günlük, antoloji türlerinde de eserler vermiştir. Eserlerinde en sık aşk, kadın, yalnızlık, sosyal ve siyasal eleştiriler, ölüm, tanrı düşüncesi, portreler ve manzum poetika temalarını işlemiştir. Fransızcadan kırka yakın kitabın çevirisini yapmıştır. Mektup türünde bir eser olan “On Üç Günün Mektupları” (1990), dergi ya da gazetelerde yayımlanmadan basılan tek kitabıdır. “Papirüs” adlı dergiyi çıkarmış ve bu dergide edebi görüşlerini açıklamıştır. Bunun yanı sıra dergiyi fikirlerini ortaya koymak için araç olarak kullanmıştır. 9 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Reklam (#YSR)