AZALAN GETİRİ YASASI ( AZALAN MARJİNAL VERİMLİLİK KURALI)

Dr. Öner ÖZ

Bir malın üretiminde, (diğer girdiler sabit olmak şartıyla) girdilerden biri artırıldığında, belli bir seviyeden sonra girdideki her parametrik artışın, giderek küçülen bir üretim artışı sağlayacağını ifade eden iktisadi teoremdir.

 

Reklam (#YSR)