Aruz, edebiyatta “mısralardaki hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım/şiir ölçüsü” anlamına gelir. Arapça bir kelimedir. Sözlük anlamı “Çadırın ortasına dikilen direk”tir. Aruzu bir öğreti biçiminde ortaya koyan ilk kişi, Arap dil bilimcisi İmam Halil bin Ahmed’dir.

Reklam (#YSR)