ALT EXTREMİTE KEMİKLERİ

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar. Diğer alt ekstremite kemikleri, femur (uyluk kemiği), patella (diz kemiği), tibia ve fibula (bacak kemikleri), tarsus (ayak bileği kemikleri), metatarsus (ayak tarak kemikleri) ve phalanges’lerdir (ayak parmağı kemikleri).

Her alt ekstremitedeki toplam kemik sayısı 31’dir.

PELVİS (KALÇA) KEMERİ KEMİKLERİ

Her coxa (kalça kemiği); üç ayrı kemiğin birleşmesiyle oluşur. İlium (kalça kemiği kanadı), ischium (oturga kemiği) ve pubis (çatı kemiği) denilen üç kemiğin birleşmesi ile meydana gelir. Bu üç kemik, çocuklarda ayrıktır; büyüklerde ise kaynaşmıştır.

COXA (LEĞEN) KEMİĞİ  

Coxa (leğen kemiği)

Acetabulum (hokka çukuru); üç kemiğin birleştikleri yerdedir ve uyluk kemiğiyle eklemleşme yeri olan yuvarlak bir çukurdur. Os coxa nın dış yüzündedir. İç yüzünde femur başının esas olarak eklem yaptığı yer olan yarım ay şeklinde bir eklem yüzü bulunur.

ACETABULUM  

Acetabulum

Pelvis (leğen kavşağı); tam bir halka oluşturur. Her iki kalça kemiği, önde, symphisis pubis (çatı kemikleri birleşme yeri) olan az oynar bir eklemde birleşir. Arkada ise sacrum (kuyruk sokumu kemiği) ile eklemleşir. Pelvis (leğen kavşağı) ortasındaki açıklık kadınlarda erkeklere oranla daha geniştir. Doğum sırasında bebek, bu açıklık boyunca ilerler; o sırada leğen kavşağı eklemlerinin ve bağlarının da gevşemesiyle açıklık biraz daha genişler.

PELVİS (LEĞEN)

Pelvis (leğen)

ALT EKSTREMİTE SERBEST BÖLÜMÜNÜN KEMİKLERİ

Femur’un yerleşimi

Femur (uyluk kemiği); iskeletin en uzun, en güçlü ve en ağır kemiğidir. Üst ucu os coxa (kalça kemiği) ile eklemleşir.

Bir kişinin boyu, genellikle femur uzunluğunun dört katıdır.

Alt ucu tibia (kaval kemiği) ve patella (diz kapağı kemiği) ile eklemleşir.

Uzun bir kemik olan uyluk kemiği, caput femoris’i (yarım küre biçimindeki başı) ile os coxa’nın (kalça kemiği) acetabulum’una (hokka çukuru) oturarak articulatio coxae’yı (kalça eklemi) yapar. Bu da hareket yeteneği fazla olan bir eklemdir.

Fossa trochanterica; trochanter major’un iç yüzünde görülen çukurdur.

Fossa intercondylaris; condylus lateralis ile condylus medialis arasındaki çukurdur.

FEMUR

Femur

Patella (diz kapağı kemiği); iskeletteki en büyük sesamoid (susam şekline benzeyen) kemiktir. Diz kapağı kemiğinin kol iskeletinde bir karşılığı yoktur. Diz ekleminin önünde yer alan bu küçük kemik, uyluk kemiğinin alt ucuyla eklemleşir.

Patella, musculus quadriceps femoris’in tendonu (ligamentum patellae) içinde yer almaktadır. Ligamentum patellae (uyluk ön bölgesinde yer alan dört başlı kasın tendonu); patella’nın üzerinden geçip, tibia’nın tuberositas tibiae’sına yapışır.

PATELLA

Patella

Bacak kemikleri; bacağın alt bölümündeki iki uzun ve paralel kemiğe verilen isimdir. Tibia (kaval kemiği), bedenin orta çizgisi yakınında; fibula (kamış kemik) ise bu çizginin dışında yer alır.

Tibia’nın (kaval kemiği) üst ucu, femur’un (uyluk kemiği) kondülleri, menisküsler ve patella (diz kemiği) ile eklemleşir.

Tuberositas tibiae; ligamentum patellae yoluyla m.quadriceps femoris’in tendonunun tutunduğu kabarıntıdır.

Malleolus medialis; tibia’nın alt ucunun iç tarafından aşağıya doğru uzanan kalın çıkıntıdır.

TİBİA

Tibia

FİBULA

Fibula

Ayak kemikleri; tarsus (ayak bileği kemikleri), metatarsus (ayak tarak kemikleri) ve phalanges (ayak parmağı kemikleri) olarak üçe ayrılır.

Ayak bileği, 7 ayak bileği kemiğinden oluşur. Ayak tarağı kemikleri, ayak bileği kemiklerinden ayak parmaklarına kadar uzanır. Ayak bileği kemikleri ve ayak tarağı kemikleri ayağı oluşturur. El parmaklarında olduğu gibi ayak parmakları da yalnızca 2 ayak parmağı kemiği bulunan ayak başparmağı dışında üçer ayak parmağı kemiğini kapsar.

AYAK KEMİKLERİ

Ayak kemikleri

CALCANEUS (TOPUK KEMİĞİ)

Calcaneus (topuk kemiği)

Calcaneus; tarsal kemiklerin en büyüğüdür ve yerle temas eden tek tarsal kemiktir. Üstte talus, önde os cuboideum ile eklem yapar.

Sustentaculum tali; talus’un iç yüzeyinin üst kenarındaki çıkıntıdır.

TALUS

Talus

Talus; tüm vücut ağırlığını taşır. Konkav olan alt yüzü calcaneus, ön yüzü ise os naviculare ile eklem yapar. Trochlea tali; talus’un gövdesinin üst yüzündeki konveks eklem yüzüdür ve talus’un tibia ve fibula ile eklem yapmasını sağlar.

OS CUBOİDEUM

Os cuboideum

Os cuboideum; Ön yüzü 4’ncü ve 5’nci metatarsal kemikle eklem yapar. Medialde os cuneiforme laterale, bazen os naviculare, arkada ise calcaneus ile eklem yapar.

OS  NAVİCULARE

Os naviculare

Os naviculare; konkav olan arka yüzü talus başıyla, distal yüzeyi üç kuneiform kemikle, lateral yüzeyi de os cuboideum ile eklem yapar.

Kuneiform kemikler; arkada os naviculare, önde metatarsal kemikler (ayak tarak kemikleri) ile eklem yaparlar.

 

Reklam (#YSR)