Agnostik Teizm

Agnostik teizm, teizm ve agnostisizmi birleştiren felsefi bir görüştür. Bir agnostik teist en az bir ilaha inanır ancak bunun doğrulunun veya yanlışlığının bilinmediğini veya bilinemeyeceğini söyler. Agnostik teist ayrıca inandığı tanrının özellikleri konusunda da agnostik olabilir.

Reklam (#YSR)