ADAMS STOKES SENDROMU

HASTALIK ADI ADAMS STOKES SENDROMU
HASTALIK GRUBU KALP VE DAMAR HASTALIKLARI 
ETKENİ KALPTEN ÇIKAN UYARANIN, ATRİYOVENTRİKÜLER DÜĞÜMÜ (AV NODU) NORMAL GEÇTİĞİ HALDE, VENTRİKÜLLERİN ÖZELLEŞMİŞ İLETİ SİSTEMİNDE / HİS DEMETİNDE VEYA KARDİYAK İLETİ SİSTEMİNİN, HER ÜÇ FASİKÜLÜNDE ENGELLENDİĞİ AV BLOK OLARAK TANIMLANABİLECEK OLAN İNFRANODAL AV BLOK OLARAK ÖZETLENEBİLİR.
OLUŞUM SEBEPLERİ İLERİ YAŞLARDA SIK GÖRÜLEN HASTALIK; BAYILMA VE KONVÜLSİYON İLE SONUÇLANABİLİR. İNFRANODAL BLOĞA BAĞLI İSE ADAMS STOKES KRİZİ OLARAK ADLANDIRILIR.
TEDAVİSİ ATROPİN, EPİNEFRİN,İSOPROTERENOL TEDAVİSİ VE İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA; DEMAND-PACE MAKER YERLEŞTİRİLMELİDİR.
KORUYUCU ÖNLEMLER DEVAMLI TEDAVİ, AMBULATUAR TAKİP.
HASTALIK SEYRİ HABERSİZ ORTAYA ÇIKAR VE KISA SÜRER.ANCAK, KRİZLER GİDEREK SIKLAŞMA EĞİLİMİ TAŞIR. DAKİKA NABIZ SAYISI GENELLİKLE 20- 50 ARASINDADIR. KALP DAMAR SİSTEMİ VE SİNİR SİSTEMİ ETKİLENİR.
RİSK GRUPLARI KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ, BETA BLOKERLER, DİGOKSİN, OUABAİN, PROPAFENON,KLONİDİN VB. İLAÇLARIN KULLANIMI. KORONER ARTERYEL HASTALIK, AKUT MYOKART İNFARKTÜSÜ, CHAGAS HASTALIĞI GEÇİRENLER GENEL OLARAK RİSK GURUBUNDADIR.
BELİRTİLERİ AKUT BRADİKARDİ (20-50/dk), HİPOTANSİYON, SOLUKLUK, POZİSYON VEYA EFORA BAĞLI OLMAYAN DUYGU VEYA BİLİNÇ KAYBI

 

Reklam (#YSR)